Šventės prižiūrėtojui už sulaužytą vaikino nosį teismas skyrė laisvės apribojimo bausmę

2020-09-30, Rasa Vekterienė, Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjo padėjėja

Tauragės apylinkės teismas (Šilutės rūmai) nuteisė vienerių metų laisvės apribojimo bausme Klaipėdos rajono gyventoją, kuris, pakviestas prižiūrėti tvarką jaunuolių šventėje, sulaužė vieno iš jos dalyvių nosį. Nuteistasis vaikinui turės atlyginti 1950 Eur neturtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidas.

Teismas nustatė, kad A. Š. tyčia vieną kartą kumščiu sudavė šventės dalyviui į nosį, jos sumušimas su nosies kaulų lūžimu, minkštųjų audinių patinimu nesunkiai sutrikdė vaikino sveikatą.

Vyras teisme savo kaltės nepripažino ir paaiškino, kad buvo sūnaus draugės gimtadienyje, į kurį buvo pakviestas prižiūrėti, kad nekiltų muštynių. Tačiau muštynės prasidėjo. Kilus sąmyšiui, jis ėjo į lauką ir bandė skirti besimušančius, dėl ko, nuo jo aktyvių veiksmų netyčia kliuvo nukentėjusiajam į nosį, kuri pradėjo kraujuoti. Iškart vaikino, kuris muštynėse nedalyvavo, atsiprašė. Tačiau nuteistojo poziciją, kad jis tyčia nenaudojo fizinio smurto prieš jaunuolį, teismo vertinimu paneigia ir jo kaltę įrodo nuoseklūs nukentėjusiojo ir liudytojų parodymai, teismo medicinos specialisto išvada, kita bylos medžiaga.

Skirdamas bausmę, teismas įvertino, kad A. Š. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai, teisiamas pirmą kartą, neturi galiojančių administracinių nuobaudų, iš dalies atlygino nukentėjusiajam nusikaltimu padarytą žalą. Jo atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas atsižvelgęs į nurodytas aplinkybės nusprendė, kad bausmės tikslai bus pasiekti vyriškiui paskyrus laisvės apribojimą. Be to, teismas jį įpareigojo išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis bei bausmės atlikimo laikotarpiu pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo apsaugos ministerijos.

Teismas, atsižvelgęs į tai, kad nukentėjusysis patyrė didelį fizinį skausmą, jam atlikta skausminga nosikaulių atstatymo operacija, po kurios kurį laiką negalėjo užsiimti jokia aktyvesne veikla, privalėjo vengti aplinkos su oro tarša (dulkėmis ir pan.), į tai, kad jaunuolis dėl A. Š. smurtinių veiksmų patyrė dvasinius išgyvenimus, pažeminimą, nerimą dėl savo išvaizdos ateityje, pasikeitusio gyvenimo, darbingumo, nepatogumus, persekiojančius blogus šio įvykio prisiminimus bei kitas aplinkybes, tenkino nukentėjusiojo ieškinį ir iš nuteistojo vaikinui priteisė 1950 Eur neturtinės žalos atlyginimą ir advokato išlaidas.

Šį nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo galima skųsti Klaipėdos apygardos teismui.


Straipsnio komentarai

Rolex2020-10-01
Varkselis ane Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-09-30
Tauragės teismas ir šilutės rūmai skliausteliuose. Kas čia sugalvota? Nu šilutėje teismo nėra. Tik rūmai. Kuriuose glaudžiasi tauragės teismas, kuris yra tauragėje, o ne šilutėje. Čia kažkokia kvantinė mechanika pagrįstos aferos, kur kažkas bando būti vienu metu dviejose vietose. Tokia turtinga lopais ta lietuvių kalba bet neina tų škarmalų užmauti ant kažkokios apsiblausiusios kaliausės taip kad nejuokintų varnų rakinėjančių dantų. Bet kažkokia labai keista byla. Paprastai tokiose bylose parašoma byloje dalyvaujančių nukentėjusiųjų ir teisiamųjų gimimo metai ir amžius, o šį kartą detalių pateikta labai menkai. Tėvas buvo pakviestas kad prižiūrėti gimtadienį kurį šventė sūnaus draugė. Nu turbūt čia kalba neina apie kukulį ir tenais švenčiamus gimtadienius. O gal? Tenais jugi irgi vidaus reikalų operatyvininkų įstaigėlė kaip ir visa likę.. Nu nesvarbu. Įdomiausia tai nuosprendis kur labai dažnai teisėjai dabar skiria "bausmes" kur kažkokia katorga ir sunkieji darbai dirbant su senukais, invalidais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Jugi tos bylos esmė ir yra tame kad nuteistasis dirbo su "pagalbos reikalingais žmonėmis", kurie patys negalėjo savimi pasirūpinti savo šventėmis taip kad nekiltų muštynių. Jis toje šventėje ir dirbo kaip tik tokį "darbą". Komentaras patinka Komentaras nepatinka