Policija linki pakilios nuotaikos ir prasmingo valstybės atkūrimo dienos minėjimo

2015-02-15, Tauragės AVPK informacija

Vasario 16-ąją minime vieną įsimintiniausių datų Lietuvos valstybingumo kelyje - mūsų valstybės atkūrimo dieną. Ši diena - dvasinės jėgos simbolis, puikus drąsos ir žmonių vienybės pavyzdys. Savo šaliai visi esame įsipareigoję tarnauti sąžiningais ir naudingais darbais. 

Vasario 16 d. vyks įvairių Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtų renginių, todėl viešajai tvarkai ir eismo saugumui užtikrinti skirtos papildomos policijos pareigūnų pajėgos.

Prašome renginių organizatorių, dalyvių, stebėtojų bei gyventojų laikytis įstatymų reikalavimų, nepažeidinėti Susirinkimų įstatymo, viešosios tvarkos. Tikimės pagarbos valstybinei šventei ir įstatymams.
 

Policija primena:

Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatyme numatyta, kad susirinkimo organizatoriai, jų įgalioti asmenys ir dalyviai ar pavienis asmuo, vykdantys akciją, privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatytų Kelių eismo, Priešgaisrinės apsaugos ir kitų taisyklių, vykdyti teisėtus policijos pareigūnų nurodymus bei reikalavimus ir užtikrinti, kad susirinkimo vieta būtų palikta tvarkinga. Susirinkimo metu draudžiama:

  • sakomomis kalbomis, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais akivaizdžiai kurstyti pažeisti arba pažeisti Lietuvos Respublikos Konstituciją ar įstatymus; 

  • pažeisti dorovės, geros moralės ir etikos normas;

  • demonstruoti nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavą ar herbą arba vėliavą, ženklą ar uniformą, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdus, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolius ar uniformas arba nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytas vėliavas ar ženklus arba į juos klaidinančiai panašius antikonstitucinių organizacijų simbolius, atlikti nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himną;

  • kitokiais būdais rengtis atlikti ar atlikti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytas veikas.

    Gražios ir prasmingos Vasario 16-osios!


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Jei turite šiek tiek laisvo laiko, kas jums labiau patiktų?