Nuo penktadienio - susibūrimų viešose vietose ribojimas

2020-10-28, silute.lt

Atsižvelgusi į šalyje blogėjančią epidemiologinę situaciją, Vyriausybė trečiadienio posėdyje apsisprendė nuo 2020 m. spalio 30 d. iki lapkričio 13 d. riboti atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamus renginius ir susibūrimus viešose vietose.

„Įvertinus blogėjančią epidemiologinę situaciją ir tai, kad renginiuose egzistuoja palankios sąlygos plisti koronaviruso ligai, dviem savaitėms nustatomas specialus renginių organizavimo reglamentavimas“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė

Išimtys numatytos aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir kultūros renginiams, kai jie vyksta uždarose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 300 asmenų, ir užtikrinamos šios sąlygos: žiūrovai renginį stebi tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų išlaikomas 2 metrų atstumas (išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

Žiūrovai viso renginio metu privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Minėtu atveju nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatai. Pastariesiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį Taip pat tokiuose renginiuose turės būti užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas, vykdoma žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimo į renginio vietą kontrolė.

Išimtis taip pat bus taikoma šiems sporto ir kultūros renginiams, jei jie vyksta atvirose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 400 asmenų, ir užtikrinamos anksčiau nurodytos sąlygos. Taip pat draudimai ar ribojimai nebus taikomi laidotuvėms.

Be to, Vyriausybės posėdžio metu nuspręsta, kad parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse, kitose viešose prekybos vietose, kai veikla vykdoma uždarose erdvėse, bei kitose prekybos ir paslaugų vietose turi būti užtikrinamas 10 kv.m. prekybos plotas vienam lankytojui.

Visi pakeitimai įsigalios nuo 2020 m. spalio 30 d., t. y. nuo šio penktadienio.


Straipsnio komentarai

..2020-10-28
nu visada kai vidinių reikalų tvarkytojai naudoja liepiamąją nuosaką reikalinga susiprasti kad esate statomi į jaunų medelių vietą kurie lenkiami, nes atseit vyksta kažkokios lenktynės, rankų lenkimai ir laužymai, tt. Nu turit susiprasti kad reikia mokėti ir "pralaimėti". Prieš vėją nepapūsi. Matot va kai lenktyninkai save pristatinėja anglų kalboje jie jau stato save į pagalių, stulpų, kuolų, baslių, lazdų, tt vietą (poles). Tad čia yra įdomiausia vėl panagrinėti piramidžių ir faraonų paslaptis, vergovę, raudonai žibaitieninančias jūras, palesant žydėjimus vienybėje, tt.. Nu atseit tiek tų propiesorių visuose tuose universitetuose bet jie nesupranta kaip tas piramidės pastatė tie senovės egiptiečiai. Matot kokia pažangi vergovinė santvarka. Kažkas panašaus yra ir su vidiniais reikalais, kur reikalinga susiprasti kad tai ir yra stogas visokioms finansinėmis, MLM ir kotokioms piramidėms, kurios buvo ir tebėra "statomos" lietuvoje kažkokių vargšų žydėjotų, kurie naudodamiesi savo tarnybine padėtimi skerdžia tas aukas ir per kraujo jūras pasipustę padus pabėga palesti į geltonus krantus kur gali žydėti vienybėje viską matančios piramidės viršūnėje kartu su kitais žydėtojais. Nu aš jokių Tamašunienovozių nepamenu kad būtų lietuvoje. Tai drąsos kelio mūsiškiai vanagaitėmis lakstantys. Ir tie lenktyninkai jokie ne lenkai. Tai nereiškia kad jie nėra jus aplenkę. Ir todėl tada jie ir yra lenkai. Va jeigu jūs aplenksite juos tada galėsite skaitytis lenkais. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?