Galima pretenduoti į išimtinę laikinąją paramą

2020-11-10
Išimtinė parama skiriama vykdantiesiems žemės ūkio produktų perdirbimo-maisto gamybos veiklą kaimo vietovėse.  Nuotr. iš asmeninio archyvo
Išimtinė parama skiriama vykdantiesiems žemės ūkio produktų perdirbimo-maisto gamybos veiklą kaimo vietovėse. Nuotr. iš asmeninio archyvo
Dėl koronaviruso epidemijos nukentėję žemės ūkio produktų perdirbėjai – žemės ūkio veiklos subjektai, savarankiškai vykdantys veiklą asmenys, mažos ir labai mažos įmonės galės pasinaudoti  išimtine jiems skiriama laikina parama pagal naują Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Paraiškas paramai gauti galima teikti iki lapkričio 20 d. Iš viso planuojama patenkinti apie 1,9 tūkst. paraiškų.

Kas gaus paramą

Atsižvelgdamas į COVID-19 protrūkį, šią nuostatą  patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas, pritaręs, kad KPP būtų papildyta nauja priemone „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Lėšas ketinama perskirstyti iš kitų KPP priemonių, veiklos sričių, kuriose programinio laikotarpio pabaigoje prognozuojamas nepanaudotų lėšų likutis.
Perskirsčius KPP biudžetą, išimtinei laikinai paramai skirta 33 mln. eurų.

Išimtinės paramos tikslas – padėti  tiems COVID-19 krizės paveiktiems žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims),  savarankiškai vykdantiems veiklą fiziniams asmenims, mažoms ir labai mažoms įmonėms, kurios vykdo žemės ūkio produktų perdirbimo- maisto gamybos veiklą kaimo vietovėje. Siekiama išlaikyti jų ekonominį gyvybingumą, kadangi ekonominė situacija pablogėjo ir finansinis poveikis tęsiasi ilgiau negu karantino laikotarpis. Tikimasi, kad tokia parama pasitarnaus išsaugant Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus gamybos potencialą, taip pat siekiama spręsti likvidumo problemas, dėl kurių kyla pavojus ūkininkavimo veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos tęstinumui.

Pavadino geru valstybės indėliu

Pretenduoti gauti paramą gali visi kaimo vietovėje veikiantys žemės ūkio veiklos subjektai: ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatyvai, taip pat – labai mažos ir mažos įmonės, fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą. Svarbu, kad tinkami pareiškėjai būtų registruoti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje 2020 m. kovo 16 d. maisto gamintojais. Kretingos r. Žemės ūkio skyriuje užregistruoti 32 galimi pretendentai į šią paramą, tarp jų –  darbėniškio Juozapo Butkevičiaus  pienininkystės ūkis.

„Tai labai geras valstybės indėlis, kaip tik šiomis dienomis pildau paraišką maksimaliai 7 tūkstančių eurų paramai gauti“, – sakė tame pat ūkyje dirbantis Aleksandro Stulginskio universitete magistro laipsnį įgijęs J. Butkevičiaus anūkas Aurimas Rancas.

Apie 100 ha žemės valdantis, 50 karvių laikantis, 10 darbo vietų sukūręs Butkevičių ūkis – išskirtinis Kretingos rajone, nes gamina ne vien tik pieno žaliavą, bet ir galutinį produktą: Aurimo mamos Aurelijos Rancienės susuktus žemaičių krašte populiarius kastinius, varškę, sūrius turguose, o ir kai kuriuose kituose „taškuose“, į kuriuos šeima tiekia produktus, mielai perka ne tik kretingiškiai, bet ir klaipėdiečiai.

Pasak J. Butkevičiaus, dėl pandemijos ūkio pardavimai sumažėjo, dėl to šeima nusprendė pretenduoti į paramą.

J. Butkevičiaus ūkis, kaip ir kiti panašūs pandemijos paveikti ūkiai, po 257 Eur, o iš viso apie 1 tūkst. 500 eurų, subsidiją buvo gavęs ir iš Užimtumo tarnybos. Bet ši – 1 tūkst. 500 eurų – suma iš 7 tūkst. eurų sumos, į kurią dabar pretenduojama, turės būti išminusuota.

„Žinau, kad galioja tvarka: jeigu karantino laikotarpiu, tai yra nuo šių metų kovo 16-os iki šių metų birželio 17 dienos, esame gavę subsidiją pagal Užimtumo įstatymą, tai laikinoji parama, į kurią dabar pretenduojame, ta suma bus mažinama“, – sakė J. Butkevičius.

Apie dydžius

Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – žemės ūkio veiklos subjektui (fiziniam ar juridiniam asmeniui, vykdančiam žemės ūkio veiklą) – ne didesnė kaip 7 tūkst. eurų. Paramos dydis vertinamas atsižvelgiant į samdomų darbuotojų bei ūkio partnerių skaičių kovo 16 d.; fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravusiam individualią veiklą, numatoma parama – 1,8 tūkst. eurų. Labai mažai ir mažai įmonei – juridiniam asmeniui, neatsižvelgiant į jo teisinę formą, – paramos suma neviršys 18 tūkst. eurų, jos dydis vertinamas atsižvelgiant į samdomų darbuotojų skaičių kovo 16 d.

Jeigu paraišką pateikęs asmuo karantino laikotarpiu, tai yra nuo šių metų kovo 16 d. iki šių metų birželio 17 d., yra gavęs subsidiją pagal Užimtumo įstatymą, parama mažinama gautos subsidijos suma.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Tucker Conrad 2020-12-04
I really want to thank Dr Emu for saving my marriage. My wife really treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my wife has changed towards me then she told me to contact Dr Emu that he will help me bring back my wife and change her back to a good woman. I never believed in all this but I gave it a try. Dr Emu casted a spell of return of love on her, and my wife came back home for forgiveness and today we are happy again. If you are going through any relationship stress or you want back your Ex or Divorce husband you can contact his whatsapp +2347012841542 or email emutemple@gmail.com  Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-11-10
čia kažkaip keistai skamba tie sakiniai, kur kraunami būdvardžiai vienas ant kito tarsi tos prasmės dar pakankamai nesidubliuoja. Taip kaip supranta žmonės žodį "parama" kad tai yra laikino. Nu ir žodis "išimtinė" turi ir kitokių visokių prasmių, nu pavyzdžiui parama kad nupirkti bilietą ir būti išimtam iš vieno ar kito konteksto arba kitaip tariant "extraction". Ir čia negalima galvoti kad išimti iš lietuvos konteksto, nes vis tiek reikalinga žiūrėti kad yra globali lietuva. Nu pvz lietuvos krašto apsaugos ministerija atseit dar nuo 1993 metų glaudžiai bendradarbiauja su pennsylvanijos nacionaliniais apsauginiais. Na o tenais kaip žinome yra didelės kolonijos tų tokių įdomių žemdirbių kurie save vadina "amish", "menonite", tt. Nu jie dirba labai sunkiomis sąlygomis toje atseit "išsivysčiusioje" amerikoje. Jiems negalima naudotis jokiais civilizacijos pasiekimais. Jie neturi elektros, vidaus degimo variklių, net užtrauktukų jiems negalima turėti drabužiuose, tt. Negalima net pagalvoti apie kažkokias radijas, internetą, kabelinę, telefonus, televizorius ar išmaniuosius įrenginius. Jie sunkiai dirba žemę ir ūkį ir studijuoja bibliją prie žvakių šviesos. Matot pennsylvania yra žymiai piečiau negu lietuva, tenais net vasaros dienos nėra tokios ilgos kaip čia. Žymiai anksčiau sutemsta. Bet jie nesiskundžia pasistato didžiausius tvartus, fermas ir dvarus. Patys su pačiais paprastais įrankiais vos ne su pjautuvu ir kūju. Bet čia tik kažkoks žodžių "fasadas", kur apie tuos amiš sudaromas toks ar anoks įspūdis. Pvz tas filmas "witness" kur harrison Ford dainavo kad "don't know much about history", ir buvo tik viena iš žvaigždėtų karų serijų. Kada būna tokie karai? Nu jums atrodo kad žvaigždės žiba tik naktį, nes jums tada jos matosi. Bet jugi žvaigždės žiba ir dieną. Ypač viena žvaigždė pavadinimu Saulė. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų į karo tarnybą šaukti ir moteris?