Informacija apie parengtą Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

2020-11-13

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: Litgrid AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, interneto svetainė: www.litgrid.eu, tel. +370 707 02123 mob.tel. +370 687 93476, el.p.: info@litgrid.eu.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, interneto svetainė: www.ardynas.lt, tel. +370 37 323209, mob.tel. +370 698 29606, el.p.: ardynas@ardynas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba Tauragės apskrities Pagėgių (Lumpėnų, Pagėgių ir Natkiškių seniūnijos) savivaldybės teritorijoje ir Klaipėdos apskrities Šilutės rajono (Katyčių, Žemaičių Naumiesčio, Juknaičių, Gardamo, Švėkšnos seniūnijos), Klaipėdos rajono (Veiviržėnų, Agluonėnų, Dovilų, Dauparų-Kvietinių ir Kretingalės seniūnijos) bei Kretingos rajono (Žalgirio, Kretingos ir Darbėnų seniūnijos) savivaldybių teritorijoje.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Pagėgių savivaldybės administracija, Šilutės rajono savivaldybės administracija, Kretingos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija,  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Klaipėdos ir Tauragės departamentai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos ir Tauragės skyriai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė miškų tarnyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

PAV ataskaitos eksponavimas, ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybių patalpas, atliekamas internetu PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje: Klaida! Neleistina nuoroda į hipersaitą. ir PŪV organizatoriaus interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Darbėnai-Bitėnai. Jei apribojimai bus panaikinti, su PAV ataskaitos popierine versija bus galima susipažinti Pagėgių, Šilutės r., Klaipėdos r. ir Kretingos r. savivaldybėse. Dėl PAV ataskaitos eksponavimo vietos  kreiptis į konkrečios savivaldybės Architektūros arba  Bendrųjų reikalų/Priėmimo skyrių. 

Su PAV ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams arba Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai) galima iki paskutinio viešo supažindinimo pabaigos (2020-12-15).

Dėl ekstremalios situacijos metu paskelbtų apribojimų viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu kiekvienai savivaldybei atskirai -  žemiau pateiktu laiku pagal transliacijos nuorodą. Tuo atveju, jei bus leista organizuoti renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita bus vykdomas tuo pačiu nurodytu laiku atitinkamose savivaldybėse:

  • 2020-12-14, 17:00 val.; transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/DB-PAV-Pagegiai; Pagėgių sav. patalpose, Vilniaus g. 11, LT-99288 Pagėgiai;
  • 2020-12-14, 19:00 val.; transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/DB-PAV-Silute; Šilutės r. sav. patalpose, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė
  • 2020-12-15, 17:00 val.; transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/DB-PAV-Kretinga; Kretingos r. sav. patalpose, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga.
  • 2020-12-15, 19:00 val.; transliacijos nuoroda: https://tinyurl.com/DB-PAV-Klaipeda; Klaipėdos r. sav. patalpose, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai.

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje Klaida! Neleistina nuoroda į hipersaitą..


Straipsnio komentarai

maliavas maliavui2020-11-15
labas Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ w2020-11-13
Tu toliau pilstaisi pamazgomis. Nu įsivaizduok tu nuvedei arklį prie šyšos kad tas atsigertų vandens, bet arklys negeria nes įvyko grabų tvano ekologinė katastrofa. Upėmis plaukia žuvėjai ir srutos tarsi čia skrido ant šluotų galingai plunksnuoti kriuksintys desantininkų batalionai ir aplaistė visus krantus geltonu lietumi. Arklys "suprantantis" organizmas spiritinės, žalias brogos vynas tai ne vanduo. O tau va nesvarbu. Parašyta tavo "neklystančiose" knygose, kurių tu nemoki skaityti kad va laikas arkliui gerti šyšoje. Tai vadinasi tokioje lygčių sistemoje tu turėtum skaitytis kaip mažiau suprantantis organizmas, turėtum nesiginčyti dėl skonio, dėl kurio ir taip lietuvoje nesiginčyjama, nei su žmonėmis nei su arkliais ir tuo labiau su dinamitiniais napoleonų veni vidi viči durniais kuriems užleidžiama visi drąsos keliai. Nu pats pagalvok lietuvoje yra trys skirtingi bitėnai: molėtų rajono savivaldybėje, šiaulių rajono savivaldybėje ir pagėgių savivaldybėje. Matai pagėgių savivaldybė tai ne rajonas kaip kad pvz kiti tauragės apskrities administraciniai vienetai: šilalės rajono savivaldybė, jurbarko rajono savivaldybė ar tauragės rajono savivaldybė. Pagėgių savivaldybė tai ne rajonas. Ir ne miestas kaip vilnius, kaunas ar neringos miestas. Pagėgiai kažkoks kitoks administracinis vienetas. Toks kokio nėra žodžio lietuviškame žodyne kuris atitiktų kažkokius "vertimus". Nu jeigu žodis "rajonas" yra nuo baltoslaviško žodžio "raj" - tai pagėgiams turbūt dar kažko trūksta iki rojaus ir dangaus karalystės, nors gal atvirkščiai? Kam sviestuoti sviestą? O gal pagėgiai skaitosi kaip išvaryti iš šilutės rojaus rajono, nes paragavo kažkokio uždrausto vaisiaus iš pavyzdinio kolūkio sodo? Suėdė kažkokius vyzdžius. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
w to ..2020-11-13
Nu ir pasiskaityk ką parašei, o gi visišką nieko, šūdą, išskyrus kad žemėlapio nemoki žiūrėti. Nu ką galiu pasakyti, apgailėtina.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ w2020-11-13
jo atbulai parašiau. Turėjau omenyje bitėnus. Pažiūrėjau prieš tai į žemėlapį, bet vistiek kažkaip atbulistiškai pasiveidrodžiavo, nes matai yra tokia problemėlė apie kurią nepakalbėsi ir tai ne dvyniai, ne dvejinimaisi, ne trejybė, tt. Viskas susiveda į vienybę ir žydėjimą, kurių čia nėra nei kvapo. O nuo tavo judinimosi ir kratymosi, niekas neatsipurtys į jokią vietą jeigu čia niekada nebuvo man vietos. Nu įsivaizduok rakštisteinines sistemas kur visas dviaukštes lovas formintų kaip santuokas, pvz kalėjimuose, kariniuose kazarmuose, vaikų darželiuose, tt. Ar supranti apie ką eina kalba? Tam kad atsipurtytų tokioje sistemoje kažkas į "vietą" turėtum taip sujudinti kad griutų penkiaaukščių namų perdangos ty grindys/lubos. Ir kas iš to kad tu pasiektum tik "vietą" biurokratiškai. Nu tarsi tau būtu užduotis nuvesti arklį ir pagirdyti. O tu nuvestum ir tas arklys nenorėtų gerti. Tai tu paimtum jį ir prigirdytum kaip kokią veroniką. Galėtum pasidėti kryžiuką kad įvykdeit "užduotį", bet va čia ir yra pavyzdys apie terbakrauskius, kurie daro kažkokias visiškas nesamones. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
w to ..2020-11-13
bene iš didelio rašto išvarei iš krašto, nuo kada Darbėnai prie sienos su Kaliningradu. Eilinį kartą šūdą mali, net intike nepasižiūri. Bet koks tu apgailėtinas daunas, trūksta žodžių, taip norėtųsi tavo tuščią kramę sujudinti, gal kas atsipurtys į vietą. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2020-11-13
Nu va ir čia keista kam tiems darbėnams reikalinga tos elektros? Jugi darbėnai prie sienos su kaliningradu. Tenais nieko nevyksta. Gal tai reikalinga kad tų statomų vėjo malūnų svastikos suktusi greitai? Nu gal viskas yra atvirkščiai su ta elektra. Nu patys pagalvokit apie beraščių einšteinų kabinamus makaronus apie statinę, kintamąją ar net trifazę srovę be kurios neapseina didesnės šventės. Nu nereikalinga kraštutinumai apie vienintėlį pasaulyje gintarinį generatorių kurį turi susikonstravę lietuviai ar perkūno kamuolinius žaibus. Matot stebėjimo kameros tiek plačiai naudojamos jau ne dešimtmetį ir ne du, bet nebuvo užfiksuotas nei vienas kamuolinių gaujos žaibas tarsi tokie žaibai yra išmanūs ir tyčia nelenda ten kur kameros būna įstatytos. Tad va klausimas apie elektrą ir elektros tinklus - kur dingsta eletra kuri pagaminama bet nepanaudojama. Nu pvz gaminama kažkokioje atominėje, šiluminėje, hidro, tt elektrinėje elektra tam kad patenkinti kažkokius poreikius. Tie galutiniai vartotojų poreikiai patenkinami panašiai kaip su šilutės gatvių stulpų elektros lemputėmis. Tenais elektra paduodama išprosyta, nulankstyta ir išlyginta pagal visus transformerių taisykles. Jeigu mažiau elektros paduodama tai jūsų lemputė pradės šviesti blyškiau. Bet kur panaudojama elektra kuri nėra suvartojama? Tai nėra "materija" ar "kūnas", kuri matosi akliesiems. Taip kaip egzistuoja elektra aklųjų karalystėje tai yra tik žodis. Nu negali va paimti ir nužeminti, nebent kalba eina apie kažkokius "požeminius" pajėgumus pvz vilniaus metro projektą, požemines dujų saugyklas, tą keistą požeminį kalnakasybos projektą prie kauno 300 metrų po žeme, tas kažkoks karinis štabas kur po žeme, tt. Bet čia visokie nauji ostapininkų makaronai. O kaip buvo prie tarybinių tarybininkų? Jugi elektra ta pati. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?