Informacija apie parengtą Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

2020-11-17, Pranešimas spaudai

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: Litgrid AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, interneto svetainė: www.litgrid.eu, tel. +370 707 02229 mob. tel. +370 614 84590, el.p.: info@litgrid.eu.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, interneto svetainė: www.ardynas.lt, tel. +370 37 323209, mob. tel. +370 614 37145, el.p.: ardynas@ardynas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: 330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba numatoma Marijampolės apskrities Vilkaviškio rajono (Šeimenos, Virbalio, Kybartų, Klausučių seniūnijų) ir Šakių rajono (Kudirkos Naumiesčio, Žvirgždaičių, Sintautų, Šakių, Kidulių, Slavikų, Sudargo seniūnijų) savivaldybių teritorijose bei Tauragės apskrities Jurbarko rajono (Jurbarkų, Smalininkų, Viešvilės seniūnijų) ir Pagėgių (Vilkyškių, Lumpėnų seniūnijų) savivaldybių teritorijose.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Pagėgių savivaldybės administracija, Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Šakių rajono savivaldybės administracija, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės ir Tauragės departamentai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės ir Tauragės skyriai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinė miškų tarnyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

PAV ataskaitos eksponavimas, ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybių patalpas, atliekamas internetu PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje: www.ardynas.lt > Vieši svarstymai ir PŪV organizatoriaus interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Kruonio HAE-Bitėnai. Jei apribojimai bus panaikinti, su PAV ataskaitos popierine versija bus galima susipažinti Vilkaviškio r., Šakių r., Jurbarko r. ir Pagėgių savivaldybėse. Dėl PAV ataskaitos eksponavimo vietos kreiptis į konkrečios savivaldybės Architektūros arba Bendrųjų reikalų/Priėmimo skyrių.

Su PAV ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams arba Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai) galima iki paskutinio viešo supažindinimo pabaigos (2020-12-18).

Dėl ekstremalios situacijos metu paskelbtų apribojimų viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu kiekvienai savivaldybei atskirai - žemiau pateiktu laiku pagal transliacijos nuorodą. Tuo atveju, jei bus leista organizuoti renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita bus vykdomas tuo pačiu nurodytu laiku atitinkamose savivaldybėse:

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt > Vieši svarstymai .


Straipsnio komentarai

..2020-11-17
Neina suprasti ką reiškia išsireiškimas "Ypatingos valstybinės svarbos". Kadangi lietuvos metrologijos inspekcijoje nėra nieko paminėta apie "svarbą" kaip matą, kurį galima būtų išmatuoti. Nėra numatyta jokių priemonių su kuriomis tai galima būtų padaryti. Nu įsivaizduokit jeigu policija pradėtų matuoti vairuotojų grietį ar blaivumą iš akies? Va protokolas nes pažeidėjęs važiavo ypač greitai, lėkė kaip akis išdegęs. Kokia transporto priemonė? Tai buvo medinis arkliukas, kurį apsižergęs pažeidėjas jojo šaligatviu. Kadangi europos sąjunga yra valstybė, bet toje valstybėje yra dar 27 valstybės. Pati europos sąjunga kaip valstybė neturi savo teritorijos, neturi žemės, tt. Tai tarsi romos taboras kuris glaudžiasi pašiūrėse ar indėnai kur gyvena susirenčia tipi palapinėse, stepių klajokliai kurie migruoja kartu su banda, ar elnių augintojai šiaurėje, tt. Nu gal yra kažkokia valstybė kurios pavadinimas ir yra "Ypatinga". Daugelyje lietuvos vyriausybės interneto svetainėse antraštėje parašyta ne "lietuvos vyriausybė", bet "mano vyriausybė" pvz kad ir toje šitame straipsnyje paminėtai aad.lrv.lt Nu kas čia žino kas čia tokio svarbaus. Va eis ta aukštos įtampos elektros linija pagal sieną iškelta aukštai virš galvų. Gal tai sugalvota kaip elektrinis piemuo, jeigu pradės godzilios, king kongai, dinozaurai ir visokie monstrai brautis iš kaliningrado. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?