Viskas apie darbingumo, neįgalumo, specialiųjų poreikių nustatymą: vaikui, dirbančiajam ar senoliui

2020-12-02, sam.lrv.lt

Kai susiduriame su negalia, įvyksta nelaimingas atsitikimas ar užklumpa rimta liga, – sumažėja savarankiškumas, galimybės dirbti, iškyla pagalbos poreikis, o tuo pačiu – atsiranda daug klausimų. 

Vienoje vietoje rasite viską, ką žmogui svarbu žinoti apie darbingumo ar neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymą ir socialines garantijas: vaikui, darbingo amžiaus asmeniui, senjorui. 

AKTUALU DARBINGO AMŽIAUS ŽMONĖMS

Kaip nustatomas darbingumo lygis?

Darbingumo lygis nustatomas įvertinus asmens sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, įgyti naują kvalifikaciją ar dirbti nekvalifikuotus darbus po to, kai asmeniui gydyti buvo panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės.

Kam gali būti nustatytas darbingumo lygis?

 • asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu;
 • asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus.

Abiem atvejais darbingumo lygis nustatomas įvertinus medicininius ir asmens veiklos bei gebėjimų dalyvauti kriterijus.

Žingsniai, kaip nustatomas darbingumo lygis:

 • Asmenį gydantis gydytojas parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą,  kuriame pateikia duomenis apie asmens sveikatą.
 • Asmuo atvyksta į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą arba jos specialistai bendrauja su juo nuotoliniu būdu. Pokalbio su asmeniu metu užpildomas jo veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas.
 • Atliekamas siuntime pateiktų medicininių duomenų ir klausimyno vertinimas.
 • Per 15 darbo dienų priimamas sprendimas dėl darbingumo lygio ir / ar specialiųjų poreikių nustatymo (nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo).

SVARBU. Dokumentus gali pateikti pats asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmeniui nustačius 0-55 proc. darbingumo lygį, jam išduodama darbingumo lygio pažyma ar (ir) darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma; neįgaliojo pažymėjimas; rekomendacija dėl pagalbos poreikio; išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.

Asmeniui nustačius 60 proc. ar didesnį darbingumo lygį, jam išduodama pažyma, kai sumažėjusio darbingumo priežastis yra nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe, profesinė liga ir kt. atvejais. 

Ar nustatytas darbingumo lygis išlieka visam laikui?

Darbingumo lygis gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems ar dvejiems metams, iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos, iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos ar neterminuotai, kai darbingumo lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos.

Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas.

Kas priklauso nustačius darbingumo lygį?

Atsižvelgiant į nustatytą darbingumo lygį, „Sodra“ skiria socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją arba šalpos pensiją. Taip pat gali būti skirta lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija.

Savivaldybė skiria slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją.

Daugiau informacijos apie jums priklausančias socialines paslaugas, pagalbos priemones, lengvatas ir garantijas, rasite www.manogarantijos.lt 

 

AKTUALU AUGINANTIEMS VAIKUS IKI 18 METŲ

Kada reikia vertinti neįgalumo lygį?

Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kompleksiškai įvertinus asmens sveikatos būklę ir savarankiškumo kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastą.

Žingsniai, kaip nustatomas neįgalumo lygis:

 • Vaiką gydantis gydytojas parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kuriame pateikia duomenis apie vaiko sveikatą.
 • Pokalbio su vaiko (nuo 4 metų amžiaus) atstovais metu yra užpildomas vaiko veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas.
 • Atliekamas siuntime pateiktų medicininių duomenų vertinimas.
 • Per 15 darbo dienų priimamas sprendimas dėl neįgalumo lygio ir / ar specialiųjų poreikių nustatymo (nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos).

SVARBU. Gali būti nustatytas lengvas, vidutis ar sunkus neįgalumo lygis kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę, galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje, galimybes ugdytis, aplinkos veiksnių įtaką ir kitus svarbius aspektus.

Ar nustatytas neįgalumo lygis išlieka visam laikui?

Neįgalumo lygis gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems, dvejiems metams arba iki asmeniui sukaks 18 metų, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.

Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas.

Kas priklauso nustačius vaikui neįgalumo lygį

Atsižvelgiant į nustatytą neįgalumo lygį, „Sodra“ skiria šalpos pensiją, o savivaldybė skiria slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją.

Daugiau informacijos apie jums priklausančias socialines paslaugas, pagalbos priemones, lengvatas ir garantijas, rasite www.manogarantijos.lt

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS AKTUALUS VISIEMS, NEATSIŽVELGIANT Į AMŽIŲ 

Kada reikia vertinti specialiuosius poreikius?

Specialieji poreikiai dėl nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos yra nustatomi kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje.

Šiuo atveju asmens amžius nėra svarbus – tai gali būti ir negalią turintis vaikas, ir darbingas ar senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo. 

SVARBU. Gali būti nustatomas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, taip pat automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. 

Kaip nustatomi specialieji poreikiai?
 
Specialieji poreikiai nustatomi įvertinus bendrą žmogaus sveikatos būklę ir gebėjimą būti savarankiškam kasdienėje veikloje. 

Automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas tiems asmenims, kurių judėjimo funkcija yra stipriai sutrikusi. Kartu su lengvojo automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiu asmeniui gali būti nustatytas ir antrojo lygio nuolatinės slaugos arba pirmojo ar antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

SVARBU. Vaiko ir darbingo amžiaus asmens klausimyną pokalbio su juo metu pildo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos darbuotojas, o pensinio amžiaus asmens – jo gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas.  

Ar specialieji poreikiai nustatomi visam laikui?

Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems, dvejiems metams arba neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas 6 metams arba neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.
Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas.

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMAS ASMENIMS, SUKAKUSIEMS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ

Ar sulaukus pensinio amžiaus reikia kreiptis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo? 

Pensinio amžiaus asmenims nustačius specialiuosius poreikius, poreikių lygis nustatomas automatiškai, papildomai kreiptis nereikia.

SVARBU. Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis:

 • esant 0–30 proc. darbingumo lygiui, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • esant 35–55 proc. darbingumo lygiui, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Kas priklauso nustačius specialiuosius poreikius?

„Sodra“ skiria lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (jei šis poreikis nustatytas). 
Savivaldybė skiria slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją.

Daugiau informacijos apie jums priklausančias socialines paslaugas, pagalbos priemones, lengvatas ir garantijas, rasite www.manogarantijos.lt


Straipsnio komentarai

..2020-12-02
nu čia kaip iš tos pasakos pasiklydusiems dieviškame miške daktarų grupuotės raganos su vištos kojele susikeverzojo sau dar ir saldų namelį. Tai irgi darbas kuris tas raganas išlaisvina. Jos "dirba" teisdamos likusius. Jeigu panorėsi to namelio vadinasi esi nepajėgus pasirūpinti savimi. Ir čia visų pirma ir yra kariniai rekalai, kur jūs esate aborigenas kuris yra misionierinamas. Nu įsivaizduojate taip kaip parašyta kolumbeikių istorijose apie amerikos atradimus prieš 500 metų. Va jūs esate indėnas aborigenas, o va atsikrausto misionieriai pas kuriuos apie viską pagalvota ir viskuo pasirūpinta. Jie gražiai apsirengę, su išmaniais įrenginiais, paspirtukais, ginklais, tt. Jūs esate vietinis aborigenas, kuris turi rūpintis savo paveldu taip kad jį galima būtų tiems kolumbeikiams paveldėti, tam kad supylus kapelionams jums kapelį būtų galima smagiai trypti ir šokti padėkos dieną. Na o lietuvoje čia nėra nieko. Viskas importuota, kaip tie va nauji vėjo malūnai. Net klumpės ir tos nėra lietuviška avalynė. Su šiaudais klumpių neišsidroši. Tad tas saldus namelis skirtas tik saviems. Jos matai žino viską apie visus lietuvos valstybėje esančius darbo etatus, išskyrus turbūt apie savo darbą. Nu žinot kaip kad medžiotojai miškei rūpinasi žvėreliais, kurie savimi patys negali pasirūpinti pastato jiems ėdžias, spąstus su "nemokamais" gardėsiais, tt.. ir po to laukia bokštelyje arba ateina patikrinti karts nuo karto "judesio" ir karčių šaknų saldžių vaisių žydėjimo vienybėje. Va sako būna ir miške aferistai pvz istorijos kokia nors rudoji lapė papuola į spąstus tai nusigraužia sau koją, vietoj apykaklės lieka tik voodoo amuletas. Na ir kas ruošia "darbingumo" ar "įgalumo" nustatymo specialistus? Tai teismas ir teisimas kur teisiami kūnai vadovaujantis žodžių pirmenybe. Bet jie neturi teisimo įgaliojimų ar teisėjo neliečiamybės.. Žmonėms bandoma sudaryti įspūdį kad čia atseit kažkokia rūpintojėlių oazė kur va gamykloje dirbant nutraukė koją agregatas tai ateini ir tenais viskuo pasirūpina. Nieko panašaus. Tie gobšuoliai iki tiek yra jau išėję iš bet kokio padorumo krašto kad išsigalvoję kokias nori fantastikas pvz retas ligas. Serga bet daktarų grupuotės mokslas dar nežino kuo. Serga į ateitį. Kaip banko kreditas tik laidavimas yra belaidės technologijos kur viskas pagrįsta garbės žodžiu. Labiau galvokit kad jeigu kažkas be kojos tai kažkas užmynė ant minos čečėnijoje, kalnų karabache ar afganistane. Nu yra karo industrijos medicininis turizmas ir apsikeitimo programos, antirecidivistynis gydymas kur gydomi recidivystai. Panašiai ir su kitomis globos ar priežiūros įstaigomis pvz viešais senelių priežiūros ar privačiais senjorų namais, tt. Jugi visur tenais kainos neįkandamos lietuviškoms pensijoms. Ir visi perpildyti. Nu tai ir yra pripildoma pagal kažkokias klimato kaitos programas, kur kraustomos ir keliamos žemės ir nekilnojamas turtas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek Jums tenka laukti vizito pas šeimos gydytoją?