Pradedamas antrasis išmokų mokėjimo etapas

2020-12-07, zum.lrv.lt

Žemės ūkio ministerijai patvirtinus tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už 2020 metais deklaruotus plotus dydžius, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) šiandien pareiškėjams pradeda mokėti likusią išmokų dalį, o negavusiems avanso – visą apskaičiuotą išmokų sumą. Planuojama, kad gruodį ūkininkus pasieks 170 mln. Eur paramos suma.

Tiesioginės išmokos ir susietoji parama už deklaruotus plotus mokamos pareiškėjui už 2020 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, kurie po NMA atliktų administracinių patikrų ir patikrų vietoje nustatyti kaip atitinkantys paramos teikimo reikalavimus.

Už žemės ūkio naudmenų plotą mokamos vienkartinės tiesioginės išmokos, t. y. pagrindinė išmoka (68,20 Eur už ha), išmoka už pirmuosius 30 hektarų  (64,19  Eur už ha) ir išmoka jaunajam ūkininkui už pirmuosius 90 ha (84,37 Eur už ha), neatsižvelgiant į auginamo pasėlio rūšį.

Susietosios  išmokos mokamos už plotus, tinkamus gauti paramą už baltyminius augalus (68,44 Eur už ha), už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus (14,77 Eur už ha) ir už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai (111,16 Eur už ha). Žalinimo išmoka – 55,22 Eur už ha.

Tiesioginės išmokos mokamos 2 etapais: nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. pareiškėjams mokami avansai, o nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. - likusi dalis. Pareiškėjams, kuriems avansai nebuvo išmokėti, antrojo etapo metu mokama visa apskaičiuota išmokų suma.

Iki lapkričio 30 d. NMA į ūkininkų sąskaitas jau pervedė rekordinę 388 mln. Eur avansinių išmokų sumą. Pagal vieną ar kelias paramos schemas išmokų sulaukė per 121 tūkst. (99 proc.) pareiškėjų, kurių paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti. Avansinių išmokų sulaukė ir žemdirbiai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ daugiau kaip 47 tūkst. (99 proc.) pareiškėjų   buvo pervesta 36 mln. Eur. Taip pat avansinės išmokos pirmą kartą buvo mokamos ekologinių ūkių valdytojams, 1,6 tūkst. (73 proc.) pareiškėjų  sulaukė 20 mln. Eur paramos.

Antrojo išmokų mokėjimo etapu bus mokama parama ir pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones. Iš viso iki didžiųjų švenčių NMA planuoja į ūkininkų sąskaitas pervesti 170 mln. Eur: 145 mln. Eur tiesioginių išmokų ir 25 mln. Eur paramos pagal su plotu susijusias priemones („Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“).

 

Žemės ūkio ministro įsakymą dėl tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus mokėjimo 2020 m. galima rasti čia.


Straipsnio komentarai

..2020-12-07
čia irgi geras pavyzdys apie ostapininkų naudojamus metodus kad sukurti kažkokį įspūdį apie sunkų nuotoliniu būdu darbą, kuris juos išlaisvina nieko nedarant net pasyviai vartantis baltijos jūros pliažo patvoriuose. Nors čia nėra iš viso nieko dirbama, viskas automatizuota, pervedami pinigai į sąskaitas ir tiek. Nu kaip suskilusi gelda kurioje tiek skylių kad ta gelda labiau panaši į rėtį, kur skylės specialiai išgrežtos ir prie jų prijungtos įvairaus ilgio ir skersmens šlangelės kurios nusidriekia į įvairius gardus kur tupi . Nu ir visas šitas džiaugsmas yra suorganizuota remiantis senoviniais Zeno paradoksais kur lenktynėse net pats greičiausias atletas negali aplenkti vėžlio. Kaip tai įmanoma? Viskas eina per "sekimą", kur nuostabūs protai yra vedžiojami už nosies, galingų plunksnuočių galingai vedžiojančių savo plunksnas sekant pasakas. Nu pavyzdžiui jeigu jūs norėtumėte išmokti skraidyti su lėktuvu, kur būtų mokslas suskaidytas į etapus. Va pirmas etapas tai lipimas kopėčiomis lėktuvo kabiną. Tam būtų skiriama didžiausias dėmesys: supažindinti apie kopėčių rūšis iš kokių medžiagų daromos kopėčios, kur jos gaminamos, kaip pačiam susikonstruoti kopėčias, kaip saugiai lipti kopėčiomis, kokią avalynę ir aprangą naudoti, saugos priemonės, tt. Taip ir suorganizuotas bet koks lietuvos ar pasaulio "švietimas", kur nėra taip kad nešviečiama, bet šviečiami ne keliai kurie ir taip apšviesti, bet takeliai vedantis į liūnus ir raistus. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?