Mero pasisakymus svarstys etikos prievaizdai

2021-01-02, Sergėjus Gvildys
Šilutės r. savivaldybės mero V. Laurinaičio nuomonė apie liuteronų pamaldumą formuojama... tik kalbomis.
Šilutės r. savivaldybės mero V. Laurinaičio nuomonė apie liuteronų pamaldumą formuojama... tik kalbomis.

Šilutės rajono religinėms bendruomenėms skiriamų lėšų tvarkos aprašo svarstymas ir tvirtinimas sulaukė daug diskusijų ne tik tarp politikų, bet ir žiniasklaidoje. Apie tai buvo rodomas reportažas ir viename šalies televizijos kanale. Po reportažo išplatintas vienos religinės bendruomenės pranešimas dėl tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimo. Vadovaujantis šiuo dokumentu Šilutės rajono savivaldybės tarybos etikos sargų prašoma apsvarstyti ir įvertinti galimai diskriminacinį mero Vytauto Laurinaičio pasisakymą per televiziją.

Sakoma netiesa piktina bendruomenę

Siūlome skaitytojams susipažinti su pilnu išplatinto pranešimo tekstu. Dokumentas buvo adresuotas Šilutės r. savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir Tarybos nariams.

„Šiuo dokumentu norime pažymėti, kad po TV3 televizijos reportažo apie Šilutės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos pakeitimo atsiradusią diskusiją, kuris buvo transliuotas 2020 12 11 žiniose, bei po Šilutės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių, vykusių 2020 m. gruodžio 8-10 dienomis, sulaukėme didelio visuomenės palaikymo. Visuomenė ir evangelikų liuteronų bendruomenė išreiškė pasipiktinimą ir nuogąstavimą dėl Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio teiginių, išsakytų per visuomenės informavimo priemones. Juos norėtume išskirti ir su pagarba paprašyti gerbiamo mero Vytauto Laurinaičio neskleisti tikrovės neatitinkančios informacijos“, – teigiama kunigo Valdo Miliausko pranešime.

Evangelikų bažnyčios užimtos

Išplatintame dokumente, kuris adresuotas Šilutės rajono politikams, pabrėžti pagrindiniai aspektai, kuriuose įžvelgiama tikrovės neatitinkančios informacijos, sklindančios iš mero lūpų. Tai bažnyčių užimtumas, kunigų pamaldumas ir bažnytinės apeigos bei bendruomenės dalyvavimas edukacinėje veikloje, o taip pat religinių bendruomenių susipriešinimas svarstant lėšų.

„1. Gerbiamas meras Vytautas Laurinaitis skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją sakydamas, kad evangelikų liuteronų parapijos yra labai mažos, o pamaldos jose vyksta vieną kartą per mėnesį, o kitur nevyksta visai (TV3 televizijos žinių reportažas, 2020 12 11, 1.41-1.50 min.). Atsakingai patvirtinu, kad pamaldos visose evangelikų liuteronų parapijose vyksta, o Šilutės rajone didžiojoje daugumoje – dažniau nei kartą per mėnesį, Parapijos yra gausios, jas sudaro tiek tradiciniai evangelikai liuteronai, tiek ir tie, kurie savo dvasinį tapatumą atrado būtent evangelikų liuteronų bažnyčioje.

2. Gerbiamas meras Vytautas Laurinaitis, sako, kad „katalikai meldžiasi rytas-vakaras, šeštadieniais ir sekmadieniais, ir vestuvės, ir laidotuvės“. Atsakingai patvirtinu, kad kunigo pareiga melstis ryte ir vakare, prieš ir po valgio bei kitais atvejais yra praktikuojama ir evangelikų liuteronų bažnyčiose. Patvirtinu, kad evangelikų liuteronų bažnyčioje taip pat vyksta vestuvės, yra suteikiamas Šv. Krikšto sakramentas, Šv. Vakarienės sakramentas, laidotuvės ir visi kiti patarnavimai. Pamaldos vyksta ne tik bažnyčiose, bet ir kapinėse. Daugumoje parapijų papildomai organizuojamos įvairios kultūrinės, edukacinės ir socialinės veiklos. 

3. Gerbiamas meras Vytautas Laurinaitis sako, kad „Šilutės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos tvarkos apraše, kuris patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1 -1230, įtvirtinta lėšų skyrimo komisija nesugebėjo ir nebesugebės savo jėgomis sutarti dėl lėšų paskyrimo“. Meras teigia, kad „ji yra susipriešinusi tarp savęs“. Atsakingai patvirtinu, kad dvejus metus iš eilės susitarimą radome. Tai įrodo ir komisijos posėdžio protokolai, kuriuose rašoma, kad „Komisijos nariai bendru sutarimu pritarė bendrai išsakytai nuomonei“. Patvirtinu, kad ekumeninis bendradarbiavimas vyko ir vyks, ir jokio susipriešinimo mes nematome. Su dėkingumu ir pagarba pakartotinai prašome gerb. mero Vytauto Laurinaičio ateityje nebeskleisti tikrovės neatitinkančios informacijos“, – prašo po dokumento tekstu pasirašęs Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorcijos narys, Rusnės, Katyčių, Vyžių, Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapijų klebonas, VšĮ „Gabrielius“ direktorius kunigas Valdas Miliauskas.

Ketinama svarstyti mero pasisakymą

Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu gruodžio 17 dieną, Tarybos narė nuo Tėvynės Sąjungos–Lietuvos Krikščionių demokratų Sandra Tamašauskienė kreipėsi į rajono politikų etikos sargus: „Tai, ką sako meras interviu televizijoje apie vieną iš mūsų religinių bendruomenių, galimai juos įžeidė ir galimai pakurstė nesantaiką tarp jų ir kitų religinių bendruomenių“. Politikė paprašė etikos prievaizdų apsvarstyti ir įvertinti galimai diskriminacinį mero V. Laurinaičio pasisakymą per televiziją“.  Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkas, liberalas Algirdas Gečas patvirtino, kad  sausio 5 dienos etikos komisijos posėdžio darbotvarkėje yra įtrauktas klausimas dėl žodinio S. Tamašauskienės kreipimosi.

„Etikos komisija pagal mūsų nuostatus privalo reaguoti į tokius kreipimus, kurie yra išsakomi raštu arba žodžiu, tai šiuo atveju buvo žodžiu kreiptasi į Etikos komisiją ir turėsime tą klausimą svarstyti“, – teigė A. Gečas. Jis taip pat pažymėjo, kad posėdis vyks nuotoliniu būdu ir bus galima stebėti jo tiesioginę transliaciją internete.

Nuomonė paremta kalbomis

Šilutės r. savivaldybės meras V. Laurinaitis, paprašytas pakomentuoti Tarybos narės S. Tamašauskienės pareiškimą Tarybos posėdyje, situacijos nesureikšmina: „Tai yra nuoskauda dėl Seimo rinkimų rezultatų ir dabar mūsų kolegė, Tarybos narė yra pikta ant visų, kad nelaimėjo rinkimų ir tiek“.

O štai pasisakydamas dėl religinių bendruomenių problemos, V. Laurinaitis savo nuomonės nekeičia: „Ir šiandien galiu pasakyti, kad mūsų evangelikų yra nedidelės bendruomenės ir niekas jų už tai nesmerkia. Kiek aš turiu informacijos, tiek ir pasakiau, ką čia svarstyti - nežinau.“

Savicaldybės vadovas, paklaustas, kokiais informacijos šaltiniais paremta jo nuomonė, atsakė: „Oficialių duomenų gal evangelikai liuteronai ir turi, bet aš žinau puikiai iš bendravimo, kad Rusnėje pamaldos vyksta tiktai vieną kartą per mėnesį“. Taigi, meras patvirtino, kad pateikdamas duomenis apie pamario liuteroniškos bendruomenės veiklą, jis rėmėsi tik tuo, ką kalba žmonės.

Ar tokiam vadovui solidu ir teisinga, pasisakant bendruomenei svarbiu klausimu, savo nuomonę paremti tik kažkieno kalbomis, paliksime spręsti jums, skaitytojai, bei etikos sargams.


Straipsnio komentarai

G fon Eurotas2021-01-07
Galų gale kūrk čia/maxi/lidle/bigo/iki/norfos/rimi/muso/miero/melo/manų iregalinę dabar bendrų nuo MonetSTTikrazo Broliją. Juk neženijies, kad patiktų...būsi ne tik pilonas su tinku sorosopt feisbuke, alia ir rotovirusu muso liuoso mūro nfrastruktrūron... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Geralt of Rivia2021-01-07
Kad ir kaip man nepatiktų šitas meras, tačiau šį kartą pilnai sutinku su juo. Didžioji dauguma tikinčiųjų Lietuvoje yra krikščionys katalikai. Ne liuteronai, ne stačiatikiai, ne musulmonai, o krikščionys katalikai. Tai dabar kodėl kažkokia maža sauja žmonių užsinorėjo gauti tiek pat lėšų, nors tikinčiųjų skaičiumi niekaip neprilygsta katalikams?
Jeigu taip, tai tegul visiems tuomet moka vienodai. Ar tai būtų stačiatikiai, ar musulmonai, ar pastafarizmo religija garbinanti Skrajojantį Spagečių Monstrą. Galų gale, įkurti religinę bendruomenę reikia 12-os pilnamečių žmonių. Įkursiu "Church of the Children of Atom" ir lai dalina visiems po lygiai, ar tai būtų normali religija ar tik sauja sektantų.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Kaimyne, 2021-01-05
V čia ir dabar La baj dar buvęs Tikraz, ir, beabejo, į antros fazės gėdingą i graudžią pabaigą, matom: 5gėrybes įtaiges meta kiek beįgali y... kiek begali prisimerkens TaJo gėrybenmelomanomusan dyrpalą©‰ stumia:#©persavaitę Šilperkavon, bytik ana an 69 pozicijos ModernaNeatpažįstaMąja gaunas...
Gražulis
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Kaimynas2021-01-05
Na va, ir vėl šiame straipsnyje Ponas Meras sako netiesa. Tai jau turbūt daroma piktybiškai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vytautai,2021-01-03
o kaip ten apie galvelę vieno Šv. Kryžiaus bažnyčios parapijos nario, kurią, mažum krikščioniškai, kvietei atšaldyt palidly, dar necovidinėj, tik Lietuvos policijos suremtoj palapinėj, tuojau pat po Šv. Pranciškaus ganytojiško vizito Marijos žemėn, J. E. vyskupui Kestučiui Kėvalui persakius Šv.Tėvo taikinančią Santakos kalbą, sklidiną tolerancijos ir empatijos nepanašiam į Tave. Gal kitaip matančiam ar nematančiam neregius vedant, kitaip girdinčiam, ar kurčiam lapų šlamesiui, kitaip kalbančiam, arba kitaip tylinčiam, kitaip mąstančiam nei nemąstantys, ar juoką čia, ar dar ką visuomeniškai ir dabar, darančiam, čiudnai andais ten po plunksna indenu apsidariusiam, vėlgi barnabui-kenkėjui, kolioratūriniam pajacui vieno ašmens teatro, ir to paties, gal galimai, iš mažo skaičiaus (3-4) gvardijos, kiele prisimetusiam LEDū (20SU) Alyvų kalnelyje spardyt ir Lietuvos Respublikos Valstybės Vėliavos 101 gimtadieniui tykiąją diskoteką užkūrusiam priešais Mažosios Lietuvos Zylių Šilute Mylinčioje Draugėje atstovybę...

Su... pamelos pagarba mandarinui musomerio melomanui,
Algimantas Jonas, procese Juozapas, jeigu K.
silmylge@mlt,

P. S. Sveikinimo atvirukus, jei sveikas su meno mokyklos mokinio menu, siusk tik fiziniu paštu toliau sekančiu ad re(m)su:7#
Maža Ta Lietuva, Netauragės apskr., Šilutės sauvald., KarčemondeŠile, Gojaus 13, asmeniškai, Didžiosios Zylės (lot. Parus major) Eglėj Dygiojoj (lot. Picea pungens Engelm.) dėt an, arba Gojaus 35, vėlgi asmeniškai, Zylinui Kuoduotąjam (lot. Parus cristatus) jo Paprastojon Eglėn (lot. Picea abies (L)Karst.), stačiai snapan, arba, iš tiesų (lot. ad rem), gausiai dėk į rankas II La kai(my)nui iš IVa, tau jau art imam pažįst amam iš Disproporcijošvento vakarojimo šilperkavoj ir savipersšilute vimeodančio (tik8G∞) shelsmo(re).
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
as2021-01-03
Man jau greit bus gėda pasakyti, kas mūsų meras.Buuuu.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
2021-01-03
evangelikamsi nėra ko įsižeisti, jų tikrai yra mažuma, o renginių , kol nebuvo covido, buvo ir katalikų bažnyčiose Komentaras patinka Komentaras nepatinka
labai2021-01-03
nesusireiksmink, nesi žvaigždė. Pofik, kas tu ir kokioj landynej. Dejuoji, kaltini kitus, o esi parazitas.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
esi2021-01-03
visiškas budulis. Dekoja pats Meras, o tu varai ant jo pamazgas.
Geda darai visam Pamariui.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vytautas2021-01-02
Dėkoju už vykstančią diskusiją. Jos dalyviai - pasidalino savo žinojimu, suvokimu, vertinimais. Geriau vėliau, nei niekada.
Linkėjimai vieni kitiems geriau pažinti, domėtis. Ekumeninės pamaldos visose krikščioniškose bendruomenėse - tiltas į geresnį vienas kito pažinimą. Artimo meilė ir pagarba - pamatas tolimesniam garbingam gyvenimui.
Artėja Trys Karaliai Išminčiai - Jie neša meilės ir pagarbos dovanas į visų krikščionių širdis. Atverkime, priimkite ir eikime gyvenimo ir tikėjimo, pagarbos ir santarvės kelių.
Sėkmės ir Viešpaties vedimo.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
s l i m o k a s2021-01-02
s u m a u t a s Komentaras patinka Komentaras nepatinka
sargas2021-01-02
nematomame fronte, kovai su vėjo malūnais. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
lt2021-01-02
Mūsų krašte visais laikais sutarė visų tikėjimų žmonės. Valstybinės religijos nėra, todėl nekorektiška išskirti vieną. O liutetonų bažnyčia visais laikas ne tik tikėjimo, bet ir turistų traukos centras, čia vyksta koncertai ir kt. renginiai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
a girdi,2021-01-02
jei apsitrucinai, isversk prarugusia misraine. Mintys nebeisipaiso i konteksta, o tusti kliedesiai baisesni uz Covid-19. Suprask, esi chalopas ir tavo vieta politikoje prie paskutinio kiaules papo. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
šilutiškė2021-01-02
Šilutėje ,jeigu ne evangelikų bažnyčia ,tai joks kultūrinis gyvenimas lygus dideliam nuliui.Niekas nieko neorganizuoja .Meras aišku pasielgė supriešinimo situaciją. Komentaras patinka Komentaras nepatinka