Kol kiti laiko ir brangina, Pagėgiai atiduoda kaimynams?

2021-01-03, Motiejus Sinkevičius

Šiemet suėjo viso labo 5 metai, kaip Pagėgių komunaliniam ūkiui buvo suteikta licencija tiekti vandenį bei tvarkyti nuotekas Pagėgių mieste ir kitose savivaldybės teritorijai priklausančiose gyvenvietėse. Dar pernai vandentvarkos įmonė pardavė 181 tūkst. m3 vandens ir sutvarkė nuotekas, tačiau ši pelninga veikla Pagėgių valdininkams pasirodė neįkandama.

Reorganizacija ar atidavimas?

Lapkričio 30d. vykusiame Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje buvo nuspręsta pradėti derybas dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir UAB „Tauragės vandenys“ reorganizavimo, tarybos sprendime teigiama, jog pokyčiai reikalingi tam, kad „šias paslaugas Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse vykdytų viena uždaroji akcinė bendrovė, siekiant didesnio veiklos efektyvumo, paslaugų prieinamumo, geresnės paslaugų kainos ir kokybės“. Šiam klausimui buvo sudaryta darbo grupė iš 5 narių, kuriai vadovaus Edgaras Kuturys.

Iš tarybos sprendimo galime suprasti, jog dvi vandentvarkos įmonės bus sujungtos efektyvinimo tikslais, tačiau pasidomėjus situacija, vaizdas pasirodė žymiai niūresnis.

Kalbinti savivaldybės tarybos opozicijos nariai gerais ketinimais abejoja – tokia maža vandentvarkos įmonė, kaip Pagėgių komunalinis ūkis, bus tiesiog prijungta prie beveik 10 kartų didesnės tauragiečių įmonės, neturint jokios galimybės įtakoti sprendimus, o mokesčiai, surinkti iš Pagėgiškių vandens vartotojų, bus skirstomi Tauragėje, nekalbant apie rinkliavos kainos didėjimą.

„Auksinius kiaušinius dedanti“ paslauga nereikalinga

Niekam ne paslaptis, kad absoliuti dauguma Lietuvos vandentvarkos įmonių kiekvienais metais papildo kišenes nemenkomis sumomis, kurias gali skirti vandens gerinimui, įrangos naujinimui, darbuotojų algų pakėlimui ir t.t. Štai nedidelės Druskininkų savivaldybės vandentvarkos įmonė UAB „Druskininkų vandenys“ praėjusiais metais uždirbo 37 670 Eur, be to, kiekvienais metais druskininkiečiai, vykdydami įvairius projektus, sugeba kilometrais nutiesti naujas vandens ir nuotekų trasas, senąsias vis atrenovuoja, o vandenvietėse vykdo vandens gerinimo darbus.

Kitos mažos Kazlų Rūdos savivaldybės komunalines paslaugas tvarkanti įmonė už vandentvarką uždirbo 18 538 Eur metinio pelno. O Kalvarijos savivaldybė nors ir tiekia vandens paslaugą pelningai, tačiau papildomomis lėšomis pasigirti negali. „Visa tai dėl labai aiškios priežasties – dar pernai savivaldybės vandentvarkos įmonė įvykdė grandiozinius vandens gerinimo darbus didžiausiose vandenvietėse, kur anksčiau 20 kartų geležies normą viršijęs vanduo dabar teka švarus ir skanus. Tad dabar keletą metų teks mokėti už atliktus darbus ir „komunalininkui“ dirbti be pelno, bet miestelėnai mėgaujasi puikios kokybės vandeniu“, – džiaugėsi Kalvarijos meras.

Deja, viskas kitaip yra Pagėgiuose. Oficialiame „komunalininko“ puslapyje teigiama, jog bene pusė išgaunamo vandens kažkur neapskaitomai pradingsta ( 2019 m. – 260,2 tūkst. M3), vamzdynai – seni, o pernai metų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo nuostoliai viršija 10 000 Eur. Matyt, todėl dabartinė miesto vadovybė, niekaip nesusitvarkanti su „miniatiūrinio“ vandens ūkio našta, bando ją permesti kaimynams.

Aštrios diskusijos taryboje

Paprašius situaciją pakomentuoti derybinės komisijos narės Gražinos Jankauskienės, ji neslėpė, jog savivaldybė su jos valdomu „komunalininku“ nėra pajėgi suvaldyti situacijos vandens ūkyje.

„Iš tikrųjų yra daug (vandens) neapskaitoma, yra labai senos trasos, yra daug nubėgimų. Reikia keisti vamzdžius, reikalingos didelės investicijos, kad geležies norma neviršytų 10 kartų. Sujungtoms įmonėms bus lengviau pritraukti investicijas, kurių reikia darbams atlikti“, – sakė G. Jankauskienė.

Antrą kadenciją taryboje dirbanti politikė negailėjo kritikos buvusiems valdantiesiems: „Reikėtų užduoti klausimus tiems, kurie anksčiau buvo valdantieji, kodėl šitaip leido, kodėl iki tiek buvo prieita, ką veikė stebėtojų taryba prie komunalinio ūkio?”.

(Čia reikėtų pastebėti, jog gerb. G. Jankauskienė dabar pati darbuojasi su tais pačiais buvusiais valdančiaisiais daugumoje prie savivaldybės biudžeto „pyrago“).

Kokia bus susijungimo kaina, kiek bus atleista darbuotojų, kaip bus teikiamos paslaugos ir kiek pabrangs vandens kaina, nėra žinoma.

Pasak tarybos narės, į visus šiuos klausimus bus atsakyta būsimų derybų su Taurage metu: „Kiek žmonių liks dirbti pas mus? Gal bus sudaromos grupės, gal kažkaip, čia yra derybiniai klausimai. Derybų metu kalbėsime ir apie kainas. Kiek mes išsiderėsime, bus matyti, ir su visais pasiūlymais grįšime į tarybą toliau svarstyti“.

Tuo tarpu su G. Jankauskiene visiškai sutikti nenori po ilgos pertraukos į Pagėgių politinį gyvenimą grįžęs (vienas iš savivaldybės kūrėjų, iki 2008 m. buvęs meras) Kęstas Komskis: „Tai, ką daro dabartinis meras su savo komanda komunaliniame ūkyje, yra ne kas kita, kaip savivaldybės teikiamų paslaugų ir pačios savivaldybės naikinimas. Apie kokias derybas mes galime kalbėti, kai mūsų vandens ūkis bent 10 kartų mažesnis? Galiu būsimus derybų rezultatus pasakyti iškart – tauragiškiai tiesiog primes savo sąlygas, atleis didžiąją dalį mūsų komunalinio ūkio darbuotojų bei pakels vandens kainą“.

Politikas neigia, jog reikiamas investicijas galima pritraukti tik atidavus tinklus Tauragei: „Tai apgailėtini pasiteisinimai, kuriais bandoma pridengti savo negebėjimą tvarkytis. Atsakykite į klausimą: kodėl kitos mažos savivaldybės gauna ES finansavimą tiek vandens gerinimo darbams, tiek tinklų plėtrai, o štai mes gausime tik atidavę savo įmonę?

Beje, reikia pridurti, jog net dabartinėje situacijoje be didesnių investicijų galima dirbti pelningai – niekam ne paslaptis, jog vanduo nuteka ne kažkur pro kiaurus vamzdžius, o vanduo yra neapskaitomas, pasakysiu kitaip – vagiamas. O vagiamas vanduo todėl, kad tinklai yra neprižiūrimi, skaitliukai yra apeinami, netikrinami ir t.t. Situacija tokia, jog sąžiningi žmonės dabar mokėdami už vandenį papildomai turi sumokėti ir už tuos, kurie. švelniai tariant, gudrauja”.

Argumentus dėl prastos vandens kokybės K. Komskis taip pat grindžia nesugebėjimu dirbti ūkiškai.

„Dar man būnant meru, į daugelį vandenviečių įdiegėme naujas filtravimo sistemas ir vanduo buvo kokybiškas. Tačiau laikui bėgant šias sistemas reikėjo tiesiog prižiūrėti, atlikti einamuosius sanitarinius darbus tam, kad viskas gerai veiktų, o gyventojai gautų švarų vandenį. Netiesa, kad nauja filtravimo sistema per 12 metų pasidaro bloga – ji gali tarnauti ištisus dešimtmečius, tik reikia tinkamai prižiūrėti“, – sakė K. Komskis.

Specialistai entuziazmu netrykšta

Kaip ir kiekviena reorganizacija, taip ir ši galimai atneš naujų vėjų, tačiau redakcijai pakalbinus Pagėgių komunalinio ūkio vadovą Vytautą Stanišauską, daug džiugesio būsimomis permainomis nepastebėta.

Apie sprendimo prijungti vandens tinklus prie Tauragės racionalumą bei naudą paklaustas Pagėgių komunalinio ūkio vadovas buvo atviras: „Matote, tai yra derybų klausimas – kaip pavyks susiderėti su Tauragės vandenimis. O mano nuomone, čia yra daugiau politinis sprendimas ir ką čia daugiau pasakyti: kaip politikai nuspręs, taip ir bus”.

Į klausimą, kiek toks sprendimas yra naudingas patiems Pagėgiams, vadovas daugžodžiauti nenorėjo: „Supraskite, ne aš sprendžiu šį klausimą, tačiau jei patys pritrauktume ES finansavimą, automatiškai prie to prisidedant įmonei arba savivaldybei, būtų geriau, kad įmonė liktų“.

V. Stanišausko nuomone, geriau patiems tiekti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugas bei išlaikyti darbo vietas Pagėgiuose. Tačiau tuo pačiu komunalinio ūkio vadovas teigia, jog, nepaisant savo asmeninės nuomonės, jis turės vykdyti bet kokį savivaldybės politikų sprendimą.

Belieka stebėtis – dar 2000 m. Pagėgiai kovojo dėl savivaldybės statuso tam, kad visus vietos sprendimus gyventojai galėtų įtakoti patys, o paslaugos, kaip ir valdžia, kad būtų arčiau žmogaus. Per pastaruosius 20 metų Pagėgiai garsėjo savo proveržiu ir unikaliais projektais, kurių pavydėjo gerokai didesni rajonų centrai, bet su lig paskutiniais rinkimais tas „parakas“ kažkur išgaravo. Nūdienos Pagėgiai viską „optimizuoja“, „optimizuoja“ arba „optimizuoja“.

Taigi, klausimas – ar neprisioptimizuosime iki Pagėgių savivaldybės prijungimo su kuria nors Šilutės seniūnija? – lieka atviras.

komentaras.lt


Straipsnio komentarai

mąstytojas2021-01-18
Tai šiukšlių verslą prijungė prie Tauragės, tai dabar vandenį nori prijungti:- taip varomas Komunalinis ūkis į sunaikinimą. Koks tikslas? Pigiai,iškėlus bankrotą nupirkti? Turgus,kur dabar Norfos aikštelė irgi buvo Komunalinio ūkio. Komunalinis ūkis turi dar garažų, pastatų....o paskui tik ir atsiranda kokia nors "....lita".
Pamąsčius, norėtųsi,kad pačią Pagėgių savivaldybę irgi prijungtų prie Tauragės,nes socialinės paslaugos-katastrofa, komunalinės paslaugos "galus baigia atiduoti", švietimas kažkaip dar juda,nes tiesiogiai iš ministerijos finansuojamas. Jeigu taip toliau bus-prisidirbs politikieriai,tikrai, vėl liks Pagėgių seniūnija.Kam reikalingas toks skaičius Pagėgių savivaldybės darbuotojų? Gyventojų skaičius mažėja,kiti tiek mokesčių neišgali sumokėti,kad atlyginimus,priedus išmokėti...Absurdas kažkoks,skolose paskandinti Pagėgių krašto žmonės.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
dzin > Patyręs2021-01-13
Karavanas pasiekęs tikslą, siekia kito tikslo...jis neša naujoves, o lojimas lieka tas pats...kartais paspartina karavano judėjimą... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
InDo2021-01-13
Matau, kad čia didžioji dauguma labai mėgsta pinigus svetimus skaičiuot. Suskaičiuoja ir Komskio ir Kuturio ir laidosi šlykščiausiais žodžiais... Matyt šeimose taip įpratę..
Aš asmeniškai neturiu nieko prieš nei prieš Kuturį nei prieš Komskį. Nesvarbu man kiek moterų Kuturys apturėjo, ar kokius verslus Komskis turi.
Man svarbiau kaip sekasi Pagėgiams. Ir norit pykite norit ne, anksčiau aš mačiau tikrai daug statybų miestelyje (Kultūros namai, bažnyčia, arena, pradėtas statyti baseinas, pastatų renovacijos, gatvės ir šaligatviai sutvarkyti) ir t.t.
Žinoma tai iš mūsų visų pinigų, kiti pritraukti iš ES ir panašiai. Bet reikia mokėti vadovauti jog lėšas sugeneruoti ir kažką sukurti.
Nepaisant visų asmeniškumų, Komskis sugebėjo padaryti daug. O dabar tiesiog tyla, visiškas štilis jei kalbame apie darbus, o valdžioje tik batalijos, uždarinėjama mokykla, soc. centras, komunalinis atiduodamas.
Tad, patinka jums ar ne, Komskis žymiai geriau susitvarkė nei dabartinis Bendraravičius su Kuturiu kartu sudėjus. Be tulžies kolegos ;)
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs to dzn2021-01-12
Visiskai teisingai apibudinote tai, kas vyko ir tebevyksta Pagėgiuose jau daugiau nei 20 metų. Apie tai mes čia visi ir rašinėjam. Tik kiekvienas karavanas kažkada prieina savo paskutinę oazę. Visada. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
dzin2021-01-11
tie keli au, au ...karavanas keliauja toliau... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Gerbiu žmogų,2021-01-10
parašiusį ankstesnį komentarą. Žemo lygio spektakliukai. Vieni tyli, nes neturi ką pasakyt, keli pliurpia bile pliurpt, pjarą sau darosi. Svarbiausia - liaudžiai patinka. Atseit ,,politikai". Visas funkcijas atlieka administracija, o ne taryba. Jei tie visi 21-17 tranai, kitaip negaliu jų pavadinti, patys sau nepasiskirtų (vienbalsiai!!!!!) ir neimtų kas mėnesį po 500 kanceliarinėm prekėm, o investuotų į komunalinį - vandenį mes gertumėm švarų, su sirupu ir vitaminais Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs carui2021-01-09
Dramatizuoji ir demonizuoji šiek tiek... Visa bėda tame, kad Pagėgiuose (ir visoje LT) ,,didžiais kovotojais'' už demokratiją ir permainas tampama tada, kai ,,nepaaeina'' eiliniai rinkimai, ambicijų neatitinka realus pasiųlymas iš pratnerių, ar kaip kokią musę išmeta iš barščių (pastumia nuo lovio). Tada ir gimsta ,,didieji'' demokratijos gynėjai ir permainų nešėjai. Taip buvo 2012, tai yra ir po 2019 rinkimų. Paskui prasdeda buvusiųjų ,,ėdimas'' ir ,,savų'' protegavimas. Vienus nuima - kitus sustato. Čia esmė. Ir vis to moto - privatūs interesai, o ne vieši. Kas vyksta tarybos posėdžiuose ir viešame politikavime - cirkas Pagėgių bendruomenei kvailinti. P.S. Subalansuota visai politinių atspalvių Pagėgių paletei. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Caras to įdomu daros2021-01-09
Komskis demokratijos tėvas?! Greičiau Sopranų Mafijos Tėvas!!! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Caras to taigi2021-01-09
Geriau 5 Kuturiai Pagėgiuose negu 1Kešcius! Kiek jau tas brudas prisivogė pagal fengšuj tai vemt verčia!!! Eikit jūs jam ir laižykit jei taip norisi, visažiniui vagiui!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Įdomu daros2021-01-08
Kęstas patapo demokratijos tėvu Pagėgiuose. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
taigi, care2021-01-08
buvau posėdy, kai didino 4 centais vandens kainą, o kuturys nežinojo, klausinėjo kiek reikėtų lėšu, kad nereiktų didint. Matėsi, kad nežino, kiek suvartojama vandens, antraip pasidaugintų iš 181 t. kubų ir gautų mažiau, negu jis paima iš savivaldybės ,,kanceliarinėm'' prekėm. Ir dar derybinės grupės pirmininkas. Tegul baigia Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Caras2021-01-07
O kas sakė,kad nebenori ir neberašo?! Pasiveizėkit Pagėg.tarybos posėdžius,kurių prie anos valdžios neturėjom galimybės matyti! Ten aiškiai matosi kas dirba,o kas kaip Komskis tik kniaukia ir nesuvokia kame esmė ir kas svarstoma! Bile prieštarauja,juk opozicija tai jam yra naujiena,senelis visai nupušęs jau! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to pagėgiai2021-01-07
kad jau neberašo Rašė kol meru norėjo tapt Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to užmiršote2021-01-07
Ponas, gal atsimenate kas vadovavo Pagėgių Juridiniam skyriui, kai į Pagėgius (buvusią turgaus aikštę) ateidinejo Norfa? Taigi tas skyrius visus dokumentus su viršininku priešakyje ir tavarkė... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pagėgiai 2021-01-07
Skundai yra gerai.Jaigu jie yra rašomi,o įpač Kuturio ,tai yra dėl ko!Tegul eina tie Komskiai šieną ravėti .Kam jie dabar bėdomis?Nebent jiems patiems. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Šaltiniai2021-01-07
https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/409_lt/Kandidatai/Kandidatas43900/Kandidato43900Anketa.html

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2011/10/24/news/taurages-siuksliu-prievaizdu-be-konkurso-tapo-seimo-antikorupcijos-komisijos-pirmininko-k-komskio-sunus-kestutis-5459905/
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tkrasis Patyręs2021-01-07
Ponai priesiekusieji, sudėkime taškus ant ,,į''. Pono K. Komskio karjera Tauragės TRAC prasidėjo 2011 m. kaip TRACT direktoraus pavaduotojo pareigos. Jas jis užėmė ,,kažkokiu'' tai būdu be konkurso. Tuometi ponas Kuturys labai sėkmingai vadovavo Pagėgių savivaldybės juridiniam skyriui ir buvo labai sukalbamas Pagėgius valdančiai ,,Tvarkai ir Teisingumui''. Meravo tais metais Virgnijus Komskis, padedeamas Seimo nario brolio K. Komskio. Visi griežė vienu smuiku, nes tai laikais, kas negriežė- Pagėgių savivaldybės skyriui vadovauti neturėjo jokių šansų. Taragės TRACT vadovo kepurė jau ,,degė'', o nemažai prie to prisidėjo ir p. Edgaras savo raštais iš Pagėgių savivaldybės. Jei klystų- p. Edgaras gali mane paduoti į teismą (ką labai mėgsta) , kad įrodyčiau šiuos faktus viešai. Tai tokiomis aplinkybėmis ir pradėjo Tauragės TRACTe savo karjeras jaunesnysisi Komskis. O kakia tarp p. Edgaro ir p. Komskiu juoda katė perbėgo kelią - čia jau kita istorija... Galiu ir ją papasakoti jei kam idomu. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyres to caras2021-01-07
Čia tikrai sufeilinau personalijas. Persipršau. Gryna tiesa- čia tikrai ne Edgaro darbas. ;) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
nei caras nei imeratorius2021-01-07
bet tikrai galiu popierius surast, kad kuturys Komentaras patinka Komentaras nepatinka
imeratorius2021-01-07
O kas tuo metu Pagėgių savivaldybėje juridiniam skyriui vadovavo ir kas skundus ant TRAC direktoriaus rašė, po ko Komskiukas ir tapo direktoriumi?. Paguglinus dar presos infas galima rasta su straipsniais. Ir prie ko čia ne?... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Caras2021-01-07
Deja,deja neklaidinkit žmonių! Komskiuką y TRAC vadovo pareigas ydarbino tuometinė Pagėg.savivald.administracijos direktorė Dainora Būdvydienė????????prie ko čia tas Kuturys?! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs2021-01-06
Epologas: tai pigs ar brangs Pagėgiškiams komunalinės paslaugos po reorganizavimo?.. Štai klausimas esminis. Jei nepigs- tai politinis sprenimas keršijant Komskiui. P.S. O prisiminkite p. Edgaro nuopelnus Komskio sūnų I tauragės TRACT įdarbinant. Manote užmiršome?.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Užmiršot2021-01-06
Jau žmonės turbūt pamiršo kaip prie Komskio "gero" valdymo buvo parduotas už Komunalinio skolas turgus buvęs misto centre, o dabar ten aikštelė tarnaujanti Norfos centrui nors pastatas priklauso vėl visi žinot kam. Taip gerai valdė, kad Komunaliniui buvo atiduotas pylimas iš kurio gruntą vežė Meliovesta, o paskui pardavė, toliau gal vardinti kaip parduotos buvo patalpos miesto parko centre, buvusi biblioteka, vėl buvo atiduota Komunaliniui ir vėl jis jas pardavė. Tai gal kyla klausimas, kad tas Komunalinis opozicijai reikalingas jei ateis į valdžią ir vėl galės pardavinėti turtą pusdykiai. Ar pamiršot, kad taip gerai valė, kad Komunalinis buvo "Tvarkiečių" įdarbinimo agentūra. Tai tik dabar realiai pažiūrėta kokios problemos ir iššūkiai laukia su šia nustekenta įmone, kad reikia galų gale žmonėms pradėti teikti kokybiškas paslaugas ir nesvarbu kas jas teiks. Kodėl kažin Komskis nekomentuoja, kad jo valdymo laikotarpiu atidavė Tauragei pelningiausią verslą pasulyje t.y. šiukšles ir mokesčius Pagėgiškiai moka ten? Po to į tą įmonę įdarbino savo sūnų, kurį už girtavimą atleido. Tai va čia gerieji darbai. Geriau jau patylėtų... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
CARAS2021-01-06
Visi viską žinot ir matot. Todėl Pagėgiškiai turėtų paklausti Komskio Keščiaus,kuris čia labiausiai pergyvena dėl Pagėg.komunalinio ūkio ateities ką jis dėl jo gero padarė,be tų ale jo dėka ydėtų filtrų?! Juk jis sugeba dirbti ūkiškai ir gali dirbti pelningai,niekam ne paslaptis????????Pagėgių upelį valė, laimėjo projektą už 2,500,000eur su krantinių sutvarkymu????Dar jam rūpi Pagėgių gerovė tipo ir Pagėgių gyventojai???? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pagėgiai2021-01-05
Visi pykstate ant naujos valdžios,bet kai buvo senoji ko visi tylėjo ,kad ir kiek jie blogo padarė ,visi bijojo žodį pratarti, nes jai pasakydavai savo nuomone galėdavai be darbo likti. NIEKO neviešindavo.O dabartinė valdžia viska viešina, išklauso žmonių ,ištiesia pagalbos ranką,.REIKIA Pagėgiams permainų ir aš tik už tai.čia mano nuomonė Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pagėgiai2021-01-05
Visi pykstate ant naujos valdžios,bet kai buvo senoji ko visi tylėjo ,kad ir kiek jie blogo padarė ,visi bijojo žodį pratarti, nes jai pasakydavai savo nuomone galėdavai be darbo likti. NIEKO neviešindavo.O dabartinė valdžia viska viešina, išklauso žmonių ,ištiesia pagalbos ranką,.REIKIA Pagėgiams permainų ir aš tik už tai.čia mano nuomonė Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs2021-01-04
Kad ,,Pagėgių komunalinis'' daugeli metų buvo ,,atitarnavusių' Pagėgių politikų inkubatorius - faktas. Kad daugelį metų komunalinio paslaugos buvo vienos brangiausių Lietuvoje - irgi faktas. Tikėtina, kad reorganizacija sumažins darbuotojų perteklių ir atleis netinkamą vadovą. Tačiau,jei nesumažins komunalinių paslaugų kainų vartotojams- tai tik politinis sprendimas, naudingas dėl savų interesų kai kuriems vietos politikams. Šiuo sprendimu Pagėgių savivaldybė atsisako dar vienos savo funkcijos gyventojams, kas yra tiesus kelias į savivaldybės reorganizavimą.Tai tik laiko klsusimas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ vietinis2021-01-04
nu savivalda nereikalinga tiems kurie moka patys save valdyti ir susivaldyti. Jiems nereikalinga kažkokia biurokratija nesvarbu kokia sava ta valdžia bebūtų. Savivalda reikalinga kad atrodyti saviems svetimame krašte vaidinant pranašus, globėjus, rūpintojėlius, tt. Nu kai į jus nusitaiko kažkoks "mūsiškis" kad jus globoti kaip savą, laikant jus arti nors ir jūs priešiškai nusiteikęs ir sau ir kitiems, mylint tą priešą kaip patį save, tt. Tai yra "demokratijos" principai kur su "globa" ir "rūpyba" perimama jūsų visos teisės ir pareigos. Jūs tada esate atstovaujamas. Jūsų globalus globėjas patampa vietinis, o jūs svetimas "savame" krašte. Kai jūs lenkdamas nugarą nulinkstate nuo tos nepakeliamos naštos tada visa ta jūsų istorija patampa "paveldu" kuris pereina disponuoti galingiems "globotojams". Nu bet čia antraeiliai dalykai. Ten nelabai kas iš gyvulių fermos gyvenimo ir įsikomponuoja į tuos nugalėtojų rašomus garbėtroškinių paradų makaronus. Nu kai jie aiškina kad dekanidzė iš gruzijos dar tais laikais kai jokiais sakartvelais net nekvepėdavo, jie nutylėdavo kad angliškai yra ne vienas kraštas vadinamas tokiu žodžiu. Yra gruzijos "džordžijos" valstija, kurios national guard kaip nekeista ir bendradarbiavo su gruzijos kariuomene panašiai kaip ir lietuvos kariuomenė bendradarbiauja jau beveik tris dešimtmečius su PA national guard.. Yra sala "pietų gruzija (džordžija)", kita sala naujoji gruzija, tt.. Tame ir esmė iš kokios prizmės ir kokios varpinės žiūri į jus tie naujieji "pranašai", kurie atseit atgimė ir praneša jums apie naująją tvarką. Jeigu jie žiūri iš abiejų tautų respublikos prizmės tai tos valstybės atžvilgiu visi šiuolaikiniai žmonės yra kažkokie nusikaltėliai. Tai dviejų tautų respublika. Jie nuolatos aiškina tik apie kunigų žydėjimą vienybėje. Tada atseit nebuvo jokių lietuvių. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
vietinis2021-01-04
Kiek matau ši valdžia deda visas pastangas kad neliktų Pagėgių savivaldybės, tikrai nėra nei vieno ūkiškai mastančio savivaldybės vadovo. Visas vadovavimas tik gražios nuotraukos, sveikinimai, linkėjimai, ir pažadai. Gal pradėkit dirbti visai Pagėgių savivaldybei, o ne Natkiškių seniūnijai, tiksliau jos caraičiui. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-01-03
Nu čia reikalinga suprasti kad savivalda sukonstruota kaip piramidė, kuri kuo aukščiau tuo daugiau turi valdžios. Tai tarsi dvi piramidės kurios būna ant tualetų durų. Na ir kuo aukščiau piramidės tuo apžiota teritorija yra didesnė. Pagėgių savivaldybė priklauso tauragės apskričiai, kuri kaip administracinis, politinis, tt vienetas irgi yra "savivalda". Tas pats su visomis lietuvos įstaigomis. Tai irgi "savivalda". Bet dabar mes prieiname prie patvorių savivaldos, kur pradedama kabinti ne tik makaronai apie raideles, bet ir lentelės su tomis trimis raidelėmis. Arba kitaip signalizuojama kad raudų jūra perbrista, egiptas pervadintas į aklųjų karalystę kur galima palesti nieko nebematančių akių. Arba kitaip atsidaro ganyklos. Nu va ir prieš kelias dienas buvo straipsnis apie tai kaip Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija vykdo projektą „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“, kur pagėgių vidaus reikalai jau yra lenkijos reikalai. Gali būti kad su vandeniu vyksta kažkas panašaus kaip su Mažeikių Nafta. Ir čia negalima skubėti kažką susiprasti su brexitistais. Nes ką jūs aborigenai suprantate apie tai kas vyksta po žemėmis. Gal čia brexitistai jums nutiesė naftotiekį iš kokios nors saudo arabijos iš kurio ir "grežia" ir "pumpuoja" naftą kintuose, vilkyčiuose ir tt. gal tas pats ir su tuo vandeniu. Gal tas vanduo ir ateina iš lenkijos ar iš naujosios zealandijos ar fidži. Bet negalima galvoti kad tai "lenkai". Nu tai rolės panašiai kaip gegutės lizduose kur būna visokie hitleriai, stalinai, tt. Ir kaip atskirti kur tikras durnius, kur simuliantas, kur aktorius kuris vaidina kažkokią rolę kad ir simulianto ar daktaro, tt. Taip ir čia. Visų pirma reikalinga žiūrėti ne į fake news makaronus, bet į fake news makaronščikus. Tai yra bad news messengerius. Iš kur tas motiejus išlindo? Ar iš tos pačios landos kaip ir pancerovas, sergėjus, svetlana, kolumbeikiai, tt ir kiti galingai plunksnuoti kultūristiniai balkiai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?