Drąsiai praneškite apie aplinkosauginius pažeidimus: jūsų asmens duomenų apsauga užtikrinama

2021-01-08, aad.lrv.lt

„Apie pažeidimus Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnybai pranešantiems žmonėms kartais kyla klausimas, ar jie patys dėl to nenukentės, ar mes užtikrinsime jų anonimiškumą, ar jų tapatybės neatskleisime pažeidėjams. Todėl mes patikiname: pranešėjų asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir skaidriai“, – pabrėžia Pranešimų priėmimo tarnybos viršininkas Mantas Arbūzas.

Pranešimų priėmimo tarnyba (PPT) per parą gauna tikrai daug (vidutiniškai apie 60) pranešimų apie pažeidimus. Žmonės informuoja apie brakonieriavimą, sužeistus gyvūnus, netinkamai tvarkomas atliekas, oro ar vandens taršą ir kitą aplinkai daromą žalą.

Pasak M. Arbūzo, pranešti apie pažeidimą paskambinusio asmens prašoma prisistatyti ir nurodyti savo kontaktinius duomenis: vardą, pavardę ir telefono numerį, ir tai daroma dėl svarbių priežasčių.

„Reaguojant į pranešimą, vykstant į galimą pažeidimo vietą, aiškinantis aplinkybes, pareigūnams prireikia pasitikslinti informaciją. Pavyzdžiui, tai svarbu, jei pranešėjas neturi galimybių nurodyti vietos koordinačių, o pažeidimas vyksta (ar įvyko) miške ar kai nurodomas netikslus adresas ir panašiais atvejais. Beje, nemažai pranešėjų nori sužinoti jų pranešto pažeidimo tyrimo rezultatus. O tai pareigūnai gali padaryti tik turėdami kontaktinius duomenis“, – aiškina PPT viršininkas.

Nors pareigūnai reaguoja ir į anoniminius pranešimus, praktika rodo, kad dažnai tokie pranešimai nepasitvirtina, būna, kad apie pastebėtus gamtosauginius pažeidimus pranešėjai teikia melagingą informaciją.

„Gavę pranešimą, mes vertiname informacijos turinį ir turime teisę nepradėti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, jei iš pateiktos informacijos nėra galimybės nustatyti, kur rengiamasi padaryti, vykdomas ar įvykęs pažeidimas, – sako M. Arbūzas. – Taip pat neperduodame informacijos toliau tirti, kai ji neaiški ar (ir) nėra galimybės nustatyti, kokį pažeidimą rengiamasi padaryti, koks pažeidimas vykdomas ar padarytas ar gali būti padarytas.“

PPT viršininkas pabrėžia, kad asmens duomenys tvarkomi gavus pranešėjų sutikimą; taip, kaip tvarkyti asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai, vykdant Departamentui pavestas viešosios valdžios funkcijas, kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Departamento teisėto intereso. Be to, pranešėjui palikta teisė reikalauti ištrinti, ištaisyti ar apriboti duomenų tvarkymą, o prireikus yra galimybė teikiamus duomenis nuasmeninti.

„Apie pažeidimą pranešusio asmens  duomenis draudžiama atskleisti trečiosioms šalims (pvz., asmeniui, dėl kurio veikos pateiktas pranešimas), išskyrus atvejus, kai tai numato įstatymai. Atkreipiame dėmesį, kad duomenys, leidžiantys nustatyti pranešėjo tapatybę, gali būti pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą“, – priduria M. Arbūzas.

Kokių reikalavimų laikomasi gavus skundą

Pasak Teisės skyriaus vedėjos Brigitos Gudonės, reikia žinoti, kad „skundą teikiantis asmuo“ ir „pranešėjas“ yra dvi skirtingos sąvokos, bet asmens duomenų apsauga taikoma abiem atvejais.  

„Gavęs skundą apie aplinkosauginį pažeidimą, Departamentas privalo užtikrinti tiek skundą pateikusio asmens, tiek galimo pažeidėjo asmens duomenų apsaugą. Skundus asmenys gali teikti ir anonimiškai, bet atkreipiu dėmesį, kad Viešojo administravimo įstatyme nurodoma, jog „Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo, kito įstatymų nustatytą specialų statusą turinčio fizinio asmens sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jei nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo“, – aiškina B. Gudonė.

Nors aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, tirdami skundus, iš tikrinamų asmenų dažnai sulaukia klausimo, kas apskundė, arba prašymo pateikti skundo kopiją, teisininkė pabrėžia, kad skundą pateikusio asmens duomenys neteikiami, o skundo kopija (jei skundas buvo pateiktas rašytine forma) asmeniui pateikiama nuasmeninta.

Tai reiškia, kad neteikiami asmens (vardas, pavardė, parašas, adresas, el. pašto adresas, telefonas) ir kiti duomenys, iš kurių visumos įmanoma išsiaiškinti skundą pateikusį asmenį.

Taip pat, pasak B. Gudonės, svarbu pridurti, kad skundus teikiantys asmenys patys atsako už skundo turinį: „Taigi paaiškėjus, kad buvo pateikta klaidinga, melaginga ar asmenį šmeižianti informacija, skundėjas taip pat gali sulaukti atsako tiek iš valstybės institucijų, tiek iš neteisingai apkaltinto (apskųsto) asmens.“

Kartu B. Gudonė atkreipia dėmesį, kad kai asmuo traukiamas atsakomybėn (administracinėn, civilinėn, baudžiamojon), į bylą įdedamas nenuasmenintas skundas ir su juo atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti kaip ir su visais kitais bylos dokumentais. Būna atvejų, kad skundą pateikęs asmuo kviečiamas liudyti teisme.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuoširdžiai dėkoja visiems atsakingiems gyventojams, pranešantiems apie pažeidimus, nes visuomenė ne tik padeda išaiškinti dar daugiau pažeidėjų, bet ir išvengti pažeidimų.

Apie aplinkos apsaugos pažeidimus galite pranešti telefonu 112 arba AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995. Taip pat apie neskubaus reagavimo pranešimus galite pranešti https://aakis.am.lt/.


Straipsnio komentarai

Sakoma,2021-01-09
kad gudrūs į Dangų ant svetimo joja. Taip ir su gamtosauga. Jei tau pasibels, tai mes čia ne prie ko - kaimynas pranešė. Pavyzdys: jei skūsi rūkorių, tai prisistatyk ir pateik irodymus, anonimiškumą garantuosime. Kai byla atsidurs teisme, vyniokis pats... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Šlykštu2021-01-09
neskubėk susiprasti kažką, nes visiškai neaišku apie ką eina kalba. Matai pats šitas straipsnis kažkokiose sistemose gali būti traktuojamas kaip skundas žmonių atžvilgiu. Nu kad va aplinkos apsaugos sistemoje plušantys pareigūnai negali dirbti savo darbo, nes turi eiti ir aiškinti kažką jums apie jūsų vaidmenį kurio jūs neatliekate taip kaip tikimasi iš jūsų ir pas juos neveikia kažkas taip kaip jie yra susigalvoję. Nu ir tada šitas "skundas" jau pateikiamas nuasmenintas kur ir arbūzas ir gudonė nėra tikros tapatybės. Tai kažkokios tarnybinės tapatybės. Jeigu kas arbūzas turbūt gali pavirsti į arbūzėdą ar arbūzauską. Nu valstybės tarnyba turbūt kažkas panašaus į vatikano reikalus, kur jeigu atsitinka problemos su kunigu tai tas kunigas pakeičiamas su nauju, kur tų kunigų yra nelimituoti kiekiai. Ir čia kalba eina ne tiek apie skundimą ir pranešimus apie pažeidimus, bet apie straipsnį kur šnekama apie jūsų didelės baimes akis. Nagrinėjama jūsų psichiatriniai simptomai. Kur gali būti paslėpta problemos? Jūs va išsigalvojate kažką. Nebūtus dalykus. Nes viskas kas šnekama apie aplinkos apsaugą yra makaronai. Kaip veikia viskas iš tikrųjų yra slapta. Va kiek tų pažeidimų aplinkui (kuriuos jie žino, nes patys juos ir daro), bet jūs kažkodėl nepranešinėjate, tam kad jie galėtų su tais pažeidimais tvarkytis (nu taip gal sugalvota check and balances). Kaip jūs galite pranešti jeigu nesuprantate nieko? Iš esmės "suprantančiai" aiškinama apie istemas kurios egzistuoja, bet jomis kažkodėl tiksllinė auditorija nesinaudoja, nes jie to neverti. Nu kad jūs esate nepilietiški, nevisuomeninkiški, nebendruomeninkiški, nesuprantantys, aborigenai, tt.. Kad jūs esate neverti tų aukso kalnų ir perlų kurie jums barstomi. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Šlykštu2021-01-09
skaityti ir juolab reaguoti. Visame kontekste dominuoja negatyvas su raktažodžiu "skųsti". Tai pateikiama, kaip Šv. Rašto nuostata "mylėk savo artimą ir atvesk į doros kelią".
Jei susimausit, busit nubausti už šmeižtą...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tai kas per apsauga , 2021-01-08
TAI KAIP TOS DUOMENYS YRA APSAUGOTOS JEI KIEK ŠILUT YRA PREKYBC IR VISOKIŲ ĮMONIŲ TIEK VISOKIAS ŽINUTES SIUNČIA Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ vova2021-01-08
tu maišaisi savokose. aplinkosaugos sistemoje nėra žmonių, tik tarnautojai, pareigūnai, tt. Ir jeigu jie praranda darbą jie nepraranda tarnybos. Tai panaši sistema kaip karinė bazė arba makaronai apie tai kaip mafijoje suorganizuota socialinė apsaugos bendri katilai, kur rūpinamasi nariais jeigu jie praranda pragyvenimo šaltinius. Valstybės tarnyba kaip didžiulė rakštisteinų irštva, kuri susisiekia su analogiškomis irštvomis "užsienio" partnerių kraštuose tarp kurių vyksta nuolatinės rotacijos. Ir aš čia tik "spekuliuoju" remdamsis tuo kas prieinama paprastiems žmonėms. Aš pamenu senai kažkada žvejojau su plūdine meškere tokiame veržės upelyje prie tiltelio už šilininkų. Ten toli važiuoti, bet ką darysi nes visur kitur būdavo reikalinga brangios NDRP licenzijos. Nu ir atvažiavo aplinkosaugininkai, kurie tenais dažnai būna, kaip ir pasieniečiai per dieną kelis kartus būna. Nu ir nepamenu ar pas mane buvo pasibaigęs žvejo bilietas ar neturėjau jo pasiėmęs, tt. Nu ir tas toks lipšnus saldžiai suokiantis aplinkosaugininkas sako bauda 50lt. Viską įvertino, užmetė akį į mašiną, į drabužius, į meškeres, tt. Sakau neturiu. Sako kiek turi? Pažiūrėjau į piniginę tenais lygtais 22 ar 23 litus. Sako duok kiek turi. Ir paėmė viską iki paskutinio cento. Išrašė tokį kvitą makulatūrinį, kurį greičiausiai pats namuose atsišvietęs su kopijavimo aparatu. Nu sekantį mėnesį skaitau spaudoje kad susėmė tuos aplinkosaugininkus tame tarpe ir šitą kur mane užbaudavo. Ten atseit didelis skandalas, nes didelė jų šaika bendrai su verslininkais išsidirbinėdavo ir siaubdavo, sukčiaudavo, tt. Nu praėjo keli metai žiūriu kad vėl tas pats susikompromitavęs aplinkosaugininkas yra grįžęs į analogišką valstybės tarnybą ir toliau laimingai darbuojasi, vargo nematydamas, tt. Man taip tų pinigų niekas ir negražino, nes vargu ar buvo iš viso kur užpajamuoti. Na ir įdomu ar tuos surinktus pinigus jie dėdavo į bendrą katilą, kurį pasidalindavo. Nu kaip arbatpinigius padavėjai. Ar kiekvienas tiesiai dėdavosi į kišenę. Tad nors ir paaiškina tas jūsų užriestas nosis tas jūsų lavongėlių žydėjimo dvokas ant tų kopėčių paremtų į tas savame krašte žydinčias tvoras, bet tai yra atsibodę visiems iki gyvo kaulo. Užtikrinama duomenų apsauga. Papasakokit arbūzams. Mano "klasiokė" dirbdavo NMA personalo skyriuje, dabar nuėjo dirbti į teismų personalo skyrių. Įsivaizduojate kas per blakstienos turi būti ant akių vokelių kad jinai gali nuspręsti ar pakankamai rūmuninis teisėjas į rūmus? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
vova2021-01-08
nesamone , juk ne taip senai vienas aplinkosaugos sistemos zmogus paskelbe apie naftos deme prie butinges , jis del to neteko darbo .Va pavyzdys kas buna kai praneši . Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-01-08
nu kaip gali egzistuoti "arbūzas"? ar gali iš viso kalbos būti apie sistemos saugumą jeigu toje sistemoje įvesta ir figūruoja tokie žodžiai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar karantino metu jaučiate nerimą?