Socialinių paslaugų galvosūkis Pagėgiuose

2021-01-14, Sergėjus Gvildys
Pagėgių savivaldybės vadovų užmojis pertvarkyti socialinių paslaugų teikimo įstaigas netenkina vienos įstaigos direktorės. S. Gvildžio nuotr.
Pagėgių savivaldybės vadovų užmojis pertvarkyti socialinių paslaugų teikimo įstaigas netenkina vienos įstaigos direktorės. S. Gvildžio nuotr.

Numatyta Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro pertvarka ir toliau kursto aistras. Šio centro darbo taryba išplatino straipsnį portale „Regionų naujienos“, pavadintą „Pagėgių politikai užsimojo sunaikinti socialines paslaugas teikiančią įstaigą“, kuriame Savivaldybės vadovai kaltinami „kerštavimu, pykčio bei galios demonstravimu“. Taip pat socialiniuose tinkluose netrūksta centro direktorės Nijolės Kovaliovos karčių žodžių Savivaldybės vadovų atžvilgiu.

Politikas kaltinamas nepotizmu

Nereikia daug aiškintis, kad suprastume, kodėl įstaigos darbo tarybai neįtinka paskelbta reorganizacija. Kas yra darbo taryba įstaigoje? Kiekvienas, bent minimaliai susipažinęs su įstaigų darbo organizavimu, supranta, kad toks organas, ypač sudarytas iš lojalių darbuotojų, yra patogus ir patikimas vadovo pagalbininkas. Ir toliau skaitant šiame straipsnyje pateiktus argumentus šis teiginys įgauna visapusišką prasmę ir padeda suvokti, kas yra kas iš tikrųjų. 

Tačiau grįžkime prie straipsnio - matome, kad aštrios kritikos strėlės ir į Pagėgių savivaldybės tarybos mero pavaduotoją Edgarą Kuturį. Politiko veikla yra siejama su autoritarizmu bei polinkiu į nepotizmą: „E. Kuturio veiksmai ir elgesys darosi panašūs į ketinimus Pagėgių kraštą nugramzdinti į liūdną švogerizmo, baimės ir susidorojimo laikmetį.“ Nesigilinant į tolesnių įvykių eigos aprašymą dėl socialinių paslaugų centro reorganizacijos, straipsnyje yra keliamas klausimas dėl reorganizacijos tikslingumo. O ir argumentai prieš dviejų įmonių sujungimą pateikti pakankamai svarūs.

Centro darbo taryba baiminasi, kad bus sunaikinta 17 metų sėkmingai dirbanti įstaiga, kuri teikia plataus profilio socialines paslaugas, įgyvendinusi ne vieną svarbų europinį projektą, aptarnaujant iki 400 socialinių paslaugų gavėjų per metus.

Tad susipažinkime su Pagėgių socialinių paslaugų centru ir jo veikla iš arčiau. Kažkodėl vidinė nuojauta kužda, jog kažkas daugiau slypi visame šiame šurmulyje.

Projektai sulaukė finansavimo

Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras, kuriam vadovauja socialdemokratų partijos narė pagėgiškė Nijolė Kovaliova, skaičiuoja aštuonioliktus darbo metus. Įstaigoje pastaruoju metu dirba 43 darbuotojai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, vidutinis darbuotojų atlyginimas Pagėgių socialinių paslaugų centre sudaro 785 eurus, neatskaičius mokesčių. Savivaldybei priklausanti įmonė teikia socialines paslaugas: informuoja ir konsultuoja gyventojus apie teikiamas socialines paslaugas, organizuoja ir teikia socialinę pagalbą namuose, laikinai apgyvendina asmenis iškilus įvairioms socialinėms problemoms, organizuoja aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, teikia transporto paslaugas, organizuoja ir teikia pagalbą neįgaliems asmenims, teikia paslaugas šeimoms ir vaikams, rūpinasi vaikų užimtumu.

Centras dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje – vykdo socialinius projektus. Apie du tokius projektus skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje. Šių projektų įgyvendinimui buvo skirta  492 838,99 eurų, kurių įgyvendinimo metu paslaugas gavo 453 asmenys. Belieka pasidžiaugti, kad socialinių paslaugų poreikiams įgyvendinti gauta apvali, kone pusės milijono eurų suma. Tik analizuojant šiuos skaičius išryškėja ir kiti dalykėliai. Neveltui paminėjau įstaigos darbuotojų vidutinį atlyginimą. Pasirodo šis skaičius gali parodyti ne tik piniginę išraišką, bet ir dar kai ką. Be kita ko, toks Pagėgių socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis atlyginimas fiksuojamas nuo 2019 metų. Netrukus suprasite, kodėl atkreiptas mano dėmesys į šį skaičių, kuomet pradėsime pažintį su projektų pagrindiniu partneriu - viešąja įstaiga „Sudoku“.

Laikas spręsti galvosūkius

Sudoku – tai galvosūkiai, kuriuose reikia surasti ir įrašyti skaitmenis nuo 1 iki 9 taip, kad skaitmenys nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuose 9 langelių (3×3) kvadratuose. Dažniausiai sudoku sprendžiami 9 eilučių ir stulpelių galvosūkiai, kuriuose įrašyta keletas pradinių skaitmenų. Šie galvosūkiai į mūsų kraštus atkeliavo iš tolimosios Japonijos. Ką gali turėti bendra viešosios įstaigos, kuri nesiekia pelno ir yra paramos gavėjas, turintis licenciją verstis socialine globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose. Gal būt įstaiga siejama su sudoku galvosūkių sprendimo trijų strategijų deriniu?

Gal būt ir klystu, bet kažkokia reikšmė turi būti šiame pavadinime. Na, bent jau narpliojant socialinių paslaugų teikimo ypatumus Pagėgiuose, galima prilyginti galvosūkio sprendimui. Kad būtų skaitytojui aiškiau ir netektų žengti mano keliu trumpam sugrįšiu prie projektų, kuriuose dalyvavo ir VšĮ „Sudoku“.

Susiję su vienos šeimos privačiu verslu?

2016 metų spalio mėnesį buvo pradėtas projektas „Integrali pagalba į namus Pagėgių savivaldybėje“, pagal kurį Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui iš ES investicinių fondų  išmokėta 388 673,24 eurų suma. Projekto tikslas - suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams. Projekto vykdymo metu VšĮ „Sudoku“ kaip partneris ir vykdytojas suburs tris mobilias darbuotojų komandas, aprūpins jas darbui reikalingais automobiliais, įranga, sanitarinėmis ir higienos prekėmis. Projekto partneris integralią pagalbą teiks Pagėgių mieste ir jo prieigose, projekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės (kaimiškų vietovių) gyventojams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integrali pagalba bus suteikta 35 asmenims. Projekto pabaiga numatyta 2021 metų gruodžio 30 d.

2017 metų rugpjūčio 21 dieną pasirašytas ketverių metų projektas „Bendruomeninės kompleksinės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje“. Tikslinė grupė – šeimos, gyvenančios Pagėgių savivaldybėje ir atitinkančios nors vieną iš atrankos kriterijų: tėvai ir jų vaikai, nesantys socialinės rizikos šeimų apskaitoje, tačiau stokojantys socialinių ir tėvystės įgūdžių, tėvai ir jų vaikai: nepilnos šeimos (kai sutuoktiniai išsiskyrę arba vienas iš jų miręs, kai dėl kitų priežasčių vaiką (-us) augina vienas iš tėvų), daugiavaikės šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų, smurtauti linkę asmenys ar smurtą patiriantys asmenys, šeimos, turinčios sunkumų dėl vaiko (-ų) elgesio, išgyvenantys ankstyvąją krizę dėl šeimos ir darbo įsipareigojimų nesuderinamumo, pajamų netekimo, įvykusių ar gresiančių skyrybų, netekčių.

Numatyta, kad šio projekto partneris iš NVO sektoriaus VšĮ „Sudoku“ vykdys veiklas: šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, pozityvios tėvystės mokymai, vaikų priežiūros, pavėžėjimo paslaugos, mediacijos paslaugos. Projektas finansuotas 104 165,75 eurų suma.

Tiesa, VšĮ „Sudoku“ vadovo numeris, nurodytas internete, neegzistuoja.

Tai kas slypi už VšĮ „Sudoku“, kuri sėkmingai partneriauja pagėgiškių socialinių paslaugų projektuose? Kažkaip nuojauta kužda, kad tai yra glaudžiai susiję su vienos šeimos privačiu verslu. Bet apie tai skaitykite straipsnio tęsinyje.

N. Kovaliova komentuoti atsisakė. Teigė, kad prastai jaučiasi. Žadėjo viską papasakoti ateityje. Tad jei tai padarys, apie tai taip pat informuosime.


Straipsnio komentarai

.. @ Patyre2021-01-21
jeigu plaukia durnių laivas putodamas visomis vaivorykštės spalvomis spalvotomis putomis tame tarpe ir baltomis, juodomis ir visais 666 pilkais atspalviais tai nebūtinai nereikalinga žiūrėti į užsūpuojančias nederlandų olandiškas supynes. Matai būna laivai kuriuose tarnauja ne tik jūreiviai, bet ir lakūnai, nes tuose laivuose skraidoma. Tie laivai turbūt kažkokiose sistemose gali skaitytis skraidantys. Pvz lėktuvnešiai, kurie kažkas panašaus į plaukiojančius macikus, nes va yra armalėnų aerodromas šalia, kuris jeigu tikėti kolumbeikių kabinamais makaronais iki 2006 metų buvo karinis aerodromas ir tenais matyt ir buvo kalinami karo belaisviai. Labai sudėtinga, nes matai su lėktuvnešiai paprastai varomi branduoliniais reaktoriais, tai yra jie turi nelimituotus energijos šaltinius. Pas juos visada šviečia saulė ir visada dangus būna giedras. Jums atrodo kad toje dainoje kažkokie savanaudžiai prašo kad žemė nustotų suktis aplink savo ašį. Kad va jie pasaulio bamba. Nieko panašaus. Pats pagalvok apie kažkokius brendimui ir brandinimui reikalingus "mastelius". Va yra USS Gerald R. Ford lėktuvnešis kuris yra varomas dviejų branduolinių reaktorių, kurio ilgis 332.8 m. Šilutės baldų kombinato visas ilgis nuo kalinausko gatvės iki cintijoniškių gatvės 300 metrų. Tai yra visas šilutės baldų kombinatas laisvai sutilptų to laivo denyje ir dar daug vietos liktų, nes tame fabrike yra daug kiemų, aikštelių, tt. Ir tas laivas gali plaukti be perstojo 25 metus, nereikia pilti jokių degalų nieko. Nereikalinga ir didelių kaminų. Jeigu durniams reikalinga kad atrodytų kažkas galima "pilti" tam kad durniams atrodytų kažkas. Nu čia užuomina apie panašius visagino ar černobylio ar astravo durnių laivus. Atseit IAE ar dabar jau perraudotai VAE reaktoriams aptarnauti buvo reikalinga pastatyti didžiulį miestą. Taip ir su visu kitu tarybiniu palikimu. Tad čia visiškai neaišku kas čia ką suka kai sukasi tie galingų vėjo malūnų sparnai. Va tuose durnių laivuose tie reaktoriai negali eiti ant "tuščių" apsukų. Kokį durninimo darbą tie laivai atlieka? Negi jie šildo orą ar vandenį. Nu čia tas pats klausimas galioja bet kur kur eina kalba apie energijos "gamybą". Jeigu vadovaujamasi taisykle kad niekas negali atsirasti iš niekur ir negali niekur pradingti vadinasi jokia energija nėra gaminama. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyres to Patyrusiam2021-01-20
Taigi ir sakau, kad visi įsijuosę, darniai nuo pat Pagėgių savivalsybės įsisteigimo 1999 m. dirbo ir iki dabar dirba savivaldybės, bei jos žmonių labui. :) Ir, be bejo, dirbs iki jos reorganizavimo... ;)
P.S. O koks skirtumas kokios spalvos raištĮ (žydrą, geltoną, rudą ar žalią) ant galvos esate užsimaukšlinę -vis tiek tikrojo vaizdo nematote, anei suprantatę. Apgailestauju.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ Patyręs2021-01-20
nedaryk klaidos kažkaip sureikšmindamas metraštininkystę, kurioje nieko ir nerašoma kas nėra iš anksto parašyta. Šiuolaikinė žiniasklaida tai kaip važiavimas visuomeniniu transportu, kur aišku iš anksto kokia bus sekanti stotelė ir kokia bus po to stotelė. Riedėjimas ir dundėjimas bėgiais. Nu net žmonėms kur duodama "viltys" kad gal nėra viskas iki galo apgalvota (final solution) va yra dar ir penktas puslapis, visokios nelaimės ir nusikaltimai tai vis tiek dalis vaidinamo spektaklio pvz mažutizmai, rezonansinės bylos, rūmunai reikalauja: stot rūmai eina, tt . Nu jeigu būtų laisva ir demokratinė visuomenė, kuri teoriškai galėtų egzistuoti net ir gyvuliniame vagone - tai žurnalistika nebūtų reikalinga. Va bendrai važiuoja transporto priemonėje, yra kapitonas kuris veda žurnalą ir tiek. Kam reikalinga kažkokioje veikloje žurnalai? Nu tai svarbu pionieriams, kolumbams, tt. Tai kaip trupinėliai kuriais galima atsekti atgal pasiklydus. Kitas reikalas su žurnalais kai važiuojama autostradomis, maršrutais, bėgiais, tt.. Kapitonui neįdomu rašinėti vis tą patį. Kadangi yra durnių laivas vadinasi reikalinga ir atitinkama žiniasklaida, nes kapitonu pasitikėti irgi negalima. Bet tokia žiniasklaida irgi durnių laivo dalis. Nes niekam nieko neaišku kas čia ką valdo. Nu tas durnių laivas gal pats važiuoja kaip Tesla, tas kapitonas miega prie šturvalo ir tiek. Ir su tomis visomis partijomis yra ne demokratijos principai, bet kryžiuotizmo ar swastikų garbinimo trafaretai. Sabonio numeris kuris veda į kažkokį vienuolių vienuolyną. Tam kad dalyvauti demokratinėje sistemoje reikalinga "atsiskirti" nuo visuomenės ir prisijungti prie "partijos". Va jie atsiskyrėliai, jie kažkokie vienuoliai, ne tokie kaip visi, jie dirbs dėl jūsų, ne taip kaip jūs kriuksiai kurie dirba tik dėl savęs, tt. Jie ir deklaruoja kad darys taip kad būtų jūsų mažiau ir jų daugiau. Partija nuo angliško žodžio "part", tai yra dalis, detalė, tt. Nu visuomenė verčiama iš gyvo organizmo į kažką kas yra negyvas, sudarytas iš dalių, robotas, kibernetika, tt. Nedaryk klaidos taip daroma ir su žmonėmis nuo pat ankstyvos vaikystės kur vaikas skaldomas į gabalus mokinantis tuos žodžius: va galvytė, va kojytė, va nosytė, va akytė, tt.. Tad tu nors ir kažkiek stebėjai ir supratai kažką, bet jeigu supratai "suprantančiai" vadinasi tau atrodo kažkas ir tau ant liežuvio galo sukasi sprendimai. Kad va yra palaidos balos problema su reklamomis ir madmenais. Kad jeigu nebūtų reklamų tai būtų ir politikos vilkai sotūs ir žurnalistinės avys sveikos. Va kas įdomu su TT tai jų logotipas, kuris tarsi pasiskolintas iš kažkokio sunumeruoto reicho. Nu ir tas lakūnas gal būt irgi yra apsiforminęs kad va kalinamas jau kiek laiko karo belaisvių stovykloje macikuose. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyrusiam2021-01-20
Ar tavęs niekas per gyvenimą nėra pakvietę y partiją,ar pavydas ima,arba pats(i) pakeitęs ne mažiau!? Neydomu kokia partija valdančioji,kad tik žmonėm dirbtų.Ne savo šeimos nariam,giminei ar tiem kurie jiem patiem naudingi! O reklamos talpinimo sutartis su leidiniais ne vien Pagėg.savivaldybė sudarinėja.Net plėšikų gauja turi laikytis kažkokių moralės normų,kad išliktų! Ko nepasakytum apie tuos dabar rėkiančius ir garsiai juodinančius Pagėgių dabartinę valdžią buvusius “geradarius” Sėkmės toliau skaičiuojant paukščiukus pačiam(iai) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs2021-01-20
Kaip pirmokas ir dar žioplas, drįsiu kai ką tamstai-sveiko proto žmonių atstovui -priminti:
1. Visi minimi paukščia - to pačio lizdo perėtiniai, prisimentat Pagėgių savivaldybės istoriją:
Kęstas Komskis. 2003–2008 m. Pagėgių savivaldybės meras. Buvęs TT partijos narys ir skyriaus pirmininkas.
Virginijus Komskis. 2008–2019 m. Pagėgių savivaldybės meras. Buvęs TT partijos narys.
Vaidas Bendaravičius. 2007–2014 m. Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius. Buvęs TT partijos narys ir skyriaus pirmininkas.
Edgaras Kuturys. 2006–2011 m. ėjo Pagėgių savivaldybės Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėjo pareigas. Buvęs Liberalų, Darbo partijos, dabar Valstiečių partijos narys.
Reziume: visi išvardinti anksčiau kartu ir darniai dirbo Pagėgių savivaldybės ir bendruomenės labui, vadovaujami legendinei TT partijai.
2. ,,Šilokarčiama'' ir ,,Pamarys''pasikeisdami tai liaupsino Pagėgių savivaldybę, tai kritikavo. Tai priklausė su kuriuo leidioniu Pagėgių savivaldybės administracija buvo sudariusi reklamos talpinimo sutartis. Perversk publikacijų archyvus ir įsitikinsi. Aišku, jei sugebi. :)
3. Gal paaiškintum, kas draudė ,,Šilokarčiamai'' atlikti tiriamąją analizę ir rašyti straipsnius apie Pagėgių socialinių paslaugų centro vykdomus projektus tuo tavo minimu ,,Šilokarčiamos'' persekiojimo laikaotarpių? Readakcija bijojo veterinoriaus Komskio , ar drebedama slėpesi kokiame Pagėgių parduotuvės užkampyje ir negalėjo atlikti savo misijos?
4. Jei turite tekto suvokimo problemų ir atmintį alzheimeris lanko - prašom- nesipravardžiuokite. :)

Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Baisuuu to Patyres2021-01-19
O,tai dėjei komentarą...pirmoko lygio! Jei ką žioplį,tai Šilokarčemos laikraštis metai iš metų nuvo net negalimas platinti Pag.sav.prekybos vietose!!! Parduotuvėse netgi,nes pas juos vetirinorius Komskio brolis Komskis lankėsi! Savaime aišku kieno valdymo metais.Ačiū Dievuj ir visiems sveiko proto žmonėms,kad dabar turime ir Merą ir Vicemerą ne iš tų BANDITŲ klano!!!!!!!!!! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs2021-01-19
Na, komentarų komentarėlių... Dabar dėsiu komentarų komentarą. Kodė Šilokarčiamos kolektyvas (žurnalistai) šitų machinaciju metai iš metų sukamu Pagėgiuose nematė, ar nepastebėjo iki šiol? Trukdė savivaldybės užperkami reklaminiai straipsniai, ar tokio informatyvaus ir veiklaus vicemero savivaldybės rūmuos nebuvo. Tikras nušvitimas laikraščio redakcijoje. :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Zinantis to fb2021-01-17
Jo lygiuotis yra i ka... Kazkaip atrodo kad tos linijos turetu susikisti o kai jos susikirs gausis daug kvadratuku per kuriuos ir saule kvadratine. Nebelysk spalvota i gera vieta jau nebepades Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Užsakomųjų straipsnių redakcijai -(Nukopijavau iš FB)2021-01-17
,,Nijole jūs buvote pavyzdys mums, stebinote savo energija ir pagalba gyventojams nepalūžkite .stiprybės jums"
,,Ačiū, miela Nijolė Jums už gerą darbą su žmonėmis, už sukurtus projektus, už bendradarbiavimą su Pagėgių bendruomenė, už tai kad jūs labai graži ir stipri ir tai yra geras pavyzdys man. Sveikatos, optimizmo, supratimo" ,,Gerb. Nijole Kovaliova, Socialinių paslaugų centro kolektyvo vardu linkiu, kad gamtos stebuklas atneštų Jums ramybę, sveikatą ir polėkį tolimesnei veiklai.
Dėkojame Jums už puikų darbą, įgyvendintas idėjas už žmogiškumą, pasitikėjimą, ir pagarbą kiekvienam žmogui" ,,Miela NIjole, žinau, kad tai, tik dar vienas menkas iššūkis jūsų gyvenime, ir kad čia tikrai tik dar vienas sustiprinimas, juk mes puikiai žinome, kas nenužudo, tas sustiprina... žaviuosi jūsų begaline energija ir vidine stiprybe, žavesiu, kuriuo jūs tiesiog trykštate... esate pavyzdys mums ir tikrai mes turime į ką lygiuotis Pagėgiuose... "
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-01-16
Wikipedia rašo kad Sudoku yra japoniškas žodis kuris reiškia lietuvių kalboje "vienaženklis skaičius". Sudoku tai tokia kryžiažodžio rūšis, kur nebūtina mokėti kalbos. Gali nuvažiuoti į afrikos užkampį nusipirkti nusipirkti vietinį laikraštį ir spręsti tą dieną išspausdintą sudoku, nemokėdamas nei žodžio vietinės kalbos. Tai kitoks žaidimas, kur kvadrato tuščiuose langeliuose įrašomi trūkstami skaičiai pagal žaidimo taisykles. Nu kažkas panašaus vyksta ir su taip vadinamomis socialinėmis paslaugomis. Į jus žiūrima kaip į "kvadratą" pas kurį trūksta varžtelių ir jie tuos varžtelius parenka ir įsuka jums pagal kažkokias stebuklingas metodikas. Ir aš kaip suprantu tas kvadratas sprendžiamas pagal saugumo lygtis, kad iš kurios pusės bepažiūrėsi atrodytų kad suma vienoda: avys sveikos ir vilkai sotus. Ir iš tų kvadratų statomi skverai. Jūs kaip kempiniukas, kuris gali pakelti nežmonišką kiekį patyčių. Ir čia yra didelis skirtumas kur patyčios pakeliamos suprantamai ir nesuprantamai. pvz jeigu guli ir miega ar guli kažkas komoje ir iš jo tyčiojamasi tai nesiskaito kaip tas pats kur žmogus supranta kad su juo "verslaujama", atliekami eksperimentai su žmonėmis, tt.. Nu va pvz einate gatve ir jus pamato socialinių paslaugų gestapininkas, kurie jau gatvėje spokso, dirba ir užsiima "socialiniu verslu". Tai nėra karinė žvalgyba taip kaip jūs tokius dalykus suprantate kad jiems įdomu eiti specialiai kad pažiūrėti. Jie pažiūri speciailiai kai jūs einate. žiūri į jus gestapininkas ir jam matosi kad va eina gyvulys, kuriam trūksta ragų, kurie įstatomi pagal kažkokias socialinio verslo tarpinstitucinio bendradarbiavimo metodikas. Nu ką reiškia "pozityvi tėvystė"? Jie atseit gali išmatuoti jūsų "tėvystės" neigiamumą ar teigimamą tarsi elektros srovę su multimetru. Jugi neigiamo neįmanoma įrodyti. Tai kaip jie gali įrodyti kad jų tėvystės supratimas yra "teigiamas"? Vien todėl kad jie teigia kažką? Aš kaip suprantu "teigiama tėvystė" yra tada jeigu durninamas vaikas ar tėvai tiki kad tėvystė yra tikra. Nu vakar mano šlykštynė "tėvas" aiškina duodamas suprasti kad nors jis ir netikras tėvas, bet kad jo tėvystė buvo teigiama, nes aš turiu vidurinio mokslo ir aukštojo mokslo diplomą, tarsi tie popieriai kažką reiškia. Nu jo kad aš laikomas kaip gyvulys šitame pragare kažkaip sugebėjau išmokti skaityti ir rašyti, nes tik tiek to butaforinio mokslo ten ir tebuvo mokinama, net ir aukštojoje. Jo ruošiami inžinieriai kurie nemoka net vinies įkalti ar suvirinti. Nu aš va sakau turėjote man tą pasakyti kaip minimum prieš 30 metų kai sukako pilnametystė, kai buvo tie sausio įvykiai, griuvo ta tarybų sąjunga. Nes jeigu aš va našlaitis, aš niekada neturėjau kur gyventi. Vadinasi jūs kažkokie vaikų fermerių gauja, kurie mėgaujasi kažkokio socialinio verslo saldžiomis šaknimis, saldžiais žiedais ir saldžiais vaisiais. Sako aš va ubagėlis, nieko neturėjau tik butą, kurį paveldės mano vaikai. Nu aš jam sakau butas buvo skirtas ne tau, bet dėl vaikų. Ir kadangi aš nesu tavo vaikas aš neturiu jokių teisių į tą butą kuris ir taip ne tavo. Nu ir 30 metų pavogta. Plius visa 18 metų vaikystės ir jaunystės. Kad man atvirkščiai iš tavęs šlykšyne nieko nereikia, nes tu visą gyvenimą tik žudei, ėdei kūną, gėrei kraują, tt. Nu pas tave šitame gyvuliniame vagone ir sąstate turėtų būti ir aukštesnio rango "verslininkų". Man neįdomu tavo suskio žodžiai. Pamenu ta mano "motina" kažkada prieš kelis metus tiek matyt yra prisiverslinusi ir tą dieną matyt konsultavosi su kažkokiais verslininkais apie tas savo privirtas košes ir gordijaus mazgus. Sako vienintelė išeitis kad tu nusižudytum. Taip ir sako. Tad čia vien kariniai makaronai su tuo socialiniu verslu. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Jonas2021-01-16
Na kaip matome „šventosios, netoleruojančios nepotizmą“, nesusidėjusios su Komskiais soceldemokratės N. Kovaliovos veidelis atsiskleidžia. Dabartiniai vadovai turėtų dar pasidomėti kiek ji išleido išeitinėms išmokoms savo giminėms, advokatų samdymui, kad išsaugoti savo verslą ir kt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
mąstytojas2021-01-15
Socialinė sritis Pagėgių krašte yra baisiausias "pūlinys". Vien tai,kad soc. paslaugas gaunantys asmenys yra aptarnaujami: 1. Seniūnijose yra etatiniai soc. darbuotojai.Pagėgių savivaldybės soc. paramos skyrius dirba etatiniai darbuotojai.3.Vaikų teisių apsaugos skyrius dirba etatiniai darbuotojai.4.Paslaugų centras dirba etatiniai darbuotojai, dirba pagal laimėtus projektus.5 Samdomi dar "Sudoku" ar kas nors. O praktiškai žmonių tai nedaug. Galima paimti vieną šeimą,tarkim turinčią socialinių problemų. Ta šeima "rūpinasi" visi aukščiau nurodyti skyriai,privatininkai.Išleidžiami tūkstančiai atlyginimams, visokioms pinigų dalyboms, bet kiek tai šeimai iš to PAGALBOS? 2011 metais buvo merui V. Komskiui atsargiai pasakyta nuomonė,kad Pagėgių soc. sritį reikia tvarkyti. Nuomonės turėtojas buvo žiauriai išmestas iš darbo. Dabar darosi aiškiau,kodėl. Šaunuolis Gvildys,rašykite toliau.Žinokite tai yra siūlo galo pradžia,o kamuolys didelis....iki šiol visi,kas mėgino ką pasakyti, "savo noru išeidavo iš darbo", buvo susidorojama per šeimos narius, gimines. Tačiau yra drąsių žmonių,kurie turėjo reikalų ir kalbėjo....ir turi daug ką pasakyti.Lauksiu tęsinio.1995 metais ponios Kovoliovos šeima iš Natkiškių atsikraustė gyventi į Pagėgius ir pirmiausias jos socialinis projektas buvo- iš beveik aklo žmogaus atėmė tolokai nuo jos "dvaro" buvusį vargšo daržą.Taip užgrobė miesto žemę, kuri vėliau tapo privati. Į žmoniškumą čia noriu apeliuoti, norėčiau ir į sąžinę,bet kad jos nebuvo, jos vietoj GODUMAS,kuris matau su metais tik augo...Išsiaiškinti,informuoti atitinkamas tarnybas ir iššvaistytus EU Sąjungos pinigėlius grąžinti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs2021-01-15
Esme yra ta, kad Pagėgiuose beveik visi projektai buvo rašomi ir vykdomi išskirtinai dėl asmeninės ir institucinės naudos. Vyksmas vykdavo taip: surandamas projekto kvietimas, susėdama ir svarstoma kokią asmeninę naudą tai galėtų atnešti projekto autoriams ir partneriams. Svarbus dėmesys būdavo skiriamas ir rangovams, o jei ju neatsirasdavo ( ar pasitengiama, kad neatsirastų) - būdavo sukuriami, ar surandami iš savų. Pavykus projektą laimėti ir suderinus, prasidėdavo labai sėkmingas projektinių ES pinigėlių įsisavinimas. Visi būdavo patenkinti ir nenuskriausti. Po to dar ir pasigirti būtinai reikėdavo. Ir smagiausia tai, kad tame reikale dalyvavo visi, kurie tik turėjo kokią kompetenciją savivaldybėje administruoti tuos reikalus. Galite imti bet kokį projektą tyrimui po padidinimo stiklu - visur rasite panašiai. Tai ką- pabandom? Tik kitas klausimas, kas gražins ES pinigus, kas berašys ir bevykdys projektus ateityje, jei naudos iš to nebebus. Kas? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Baisuuu2021-01-15
Ir kaip ta senjora dar nesėdi?! Nors yra buvę kalbų,kad būt atsisėdusi...Tik Kęstas išsuko.Taip ir tvatkėsi Pagėgiuose ilgus metus tokie darmajiedai! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vietnis2021-01-15
Visiems pagegiškiams žinoma kad Sudoku užduotis dalina Kovaliova ir dar tiems patiems seneliams kuriuos prižiūri ir socialinai paslaugu centro darbuotojai ,tik kitomis valandomis "Teisybes"ieškanti Kovaliova gal jau pamiršo kiek projektiniu euruku nugulė į jos kišenę ? Dau kas gyvenom iš projektinių pinigėlių ir "savo noru" dalinomės su Nijolyte Gal jau liepto galas?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-01-15
nu čia tos pačios socialinės paslaugos kaip kad būdavo konclageriuose, kuriuose klipatos turbūt irgi būdavo forminami kaip "paslaugų gavėjai". Ir kas apgaulingiausia tai tie kurie prižiūri irgi yra "paslaugų gavėjai" nes jie gauna "užimtumo" paslaugą, tai yra darbą kuris juos išlaisvina. Nu ir patys pagalvokit jeigu tikrai tokie centrai būtų ir dirbtų savo darbą ar galima protu suvokti lietuvos savižudybių epidemiją, kuri litvicidina lietuvą jau 30 metų. Tik tarybinėje lietuvoje per perestroikos laikotarpį buvo savižudybės sumažėjusios. Ta statistika buvo panašiai vienoda visose trijuose pabaltijo respublikose ir prieš perestroiką ir per perestroika. Kas įdomiausia kad va visos trys respublikos vienodai išsikovojo nepriklausomybę, bet pagal savižudybes lietuva iš karto pralenkė ir latviją ir estiją 2-3 kartus. Ir taip laikosi 30 metų. Nu ir kodėl kuturys nepaaiškina kažką apie savo taituruotes. Kas čia per protelis? Nors va pedofilų klano teisingumo ministerijos aferų piramidės viršūnėje irgi tupi kažkokia ištaituruota ciocė. Matai visur rūmai vaidenasi su jainais medeliais lenktyniaujantiems didikams. Tad į visus tuos socialinių paslaugų centrus ir darbuotojus reikalinga irgi žiūrėti kaip atsakingus už tai kas vyksta socialiniuose reikaluose. Tai yra jie ir skaitosi atsakingi už kiekvieną savižudybę. Tai žudymai už kuriuos atsakingia "savi". Bet čia negalima daryti don kichotinės klaidos kur jums gaideliams ir vištelėms atrodo kad va malūnas. Vištoms ir gaidžiams nereikalingi malūnai kad susimalti grūdus. Jiems užtenka palesti akmenukų. Bet jiems to irgi nereikalinga aiškinti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pagege2021-01-15
PONIOS DUKROS IR ANUKE IRGI DALYVAUJA BENDRAME VERSLE Komentaras patinka Komentaras nepatinka
kažkas neaišku2021-01-15
O tos "Sudoku" direktorė Danutė Merkelienė nesusijusi netyčia giminystės ar svainystės ryšiais su p. Kovaliova? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Jonas2021-01-15
Pasidomėkite, kur Sudoku buvo registruota, kas jos vadovė, ir t.t. Bijos Kovaliova išleisti milijonus iš rankų.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Sutartis2021-01-14
file:///C:/Users/KOMPAS/Downloads/result.pdf Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs2021-01-14
Bandau įsivaizduoti kokios apimties ir neapsakomos svarbos bus STRAIPSNIS, jeigu čia jo įžanga. Nekantraudami lauksime, nes 2016 Pagėgių meras buvo V. Komskis (dabar Administracijos direktorius). Čia viskas gerai, tik kodėl nera užsakymo numerio? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?