Aplinkosaugos pareigūnai įspėja: trukdantiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę gresia bauda

2021-01-19, aad.lrv.lt

Aplinkosaugos pareigūnai primena, kad Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3 straipsnis nurodo, kad siekdami užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų.

Minėto įstatymo 12 straipsnis pažymi, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi šias teises ir pareigas:

– pateikę tarnybinį pažymėjimą aplinkosaugininkai, netrukdomi gali patekti (įeiti, įvažiuoti) į visų įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkių, karinių dalinių, pasienio ruožo bei privačias teritorijas ir jose esančius objektus (statinius, įrenginius, patalpas ir kt.), kitus ūkinės veiklos objektus ir tikrinti, ar juose laikomasi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

– kad būtų užkirstas kelias aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimams, už kuriuos numatyta teisinė atsakomybė, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka sustabdyti ir apžiūrėti įtariamų asmenų transporto priemones;

– įstatymų nustatyta tvarka atlikti asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą, paimti daiktus ir dokumentus, apžiūrėti įvykio vietą.

– vykdami į įvykio vietą ar persekiodami transporto priemones, kurias vairuoja arba kuriose yra asmenys, įtariami padarę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, Vyriausybės nustatyta tvarka naudoti mėlynos spalvos švyturėlius;

Įstatymo 54 straipsnis taip pat nustato fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas:

– fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, ir paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams.


Straipsnio komentarai

..2021-01-19
teisiškai įspėjimas skaitosi kaip psichinės prievartos naudojimas. Matot to įstatymo 4 straipsnyje apibrėžiama Pagrindiniai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės principai, kur 4 Punkte aiškinama: 4) atsakomybės neišvengiamumo principas – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai turi siekti, kad kiekvienas asmuo, padaręs aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, būtų nustatytas, patrauktas atsakomybėn, teisingai ir laiku nubaustas, visiškai atlygintų aplinkai padarytą žalą bei pašalintų pažeidimo sukeltas neigiamas pasekmes; Ir gal dėl to atseit reikalinga tokios "uber alles" galios aplinkosaugininkams. Nes pats pavadinimas taip keistai surėdytas, kad va AAD ir atlieka "valstybinę kontrolės" funkcijos. Nu pavyzdžiui VSD saugumietis VSD būstinėje kankino žmones ir paliko neišvalytą ir nedizenfekuotą darbo vietą. AAD gali būti panaudojama kad įeiti į bet kokį objektą, nesvarbu kokio slaptumo ir svarbumo. Reikalinga ateiti į antavilių kalėjimą? Prašom. Atseit reikalinga patikrinti informaciją, kad talibano gestapininkai rūkydami papirosus, gliaudė semkas ir pribarstėte lukštų ir primėtę nuorūkų. Kitas reikalas ką reiškia žodis "bauda"? Jums atrodo kad viskas susiveda į pinigus. O kiek aiškindavo straipsniuose kad deda deda tas baudas, o pažeidėjai nieko neturi, nemoka nieko tik toliau viską pažeidinėja. Nes jie "pažeidėjai". Nu tada į pagalba ateina kitokios baudos. Policijos bananų respublikos prinokę saldūs vaisiai. Ir tas "atsakomybėss neišvengiamumo principas" tai kažkas stebuklingo jeigu tai nesugalvota "poetiškai", kur jūs jeigu kenkiate aplinkai tai kenkiate pats sau. Kaip žuvis kuri gyvena akvariume ir ten pat atlieka gamtinius reikalus. Turėtumėte išlipti į sausumą ir eiti į krūmus. Kaip koks paskutinis teismas. Kur jie kaip senelis šaltis žino kad tu esi numetęs saldainio popierėlį ir nebuvai nubaustas. Tame departamente dirba bevei 500 darbuotojų ir algos tai solidžios - 2 404,27 € (2020 m. lapkritis). Nu tai yra profesionali karinė tarnyba, kurią atlieka "profesionaliai" tarnaujantys profesionalai atliekantys misiją. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar karantino metu jaučiate nerimą?