Grįžimas nuo kompiuterių prie knygų: žingsnis pirmyn ar atgal?

2021-01-28
Šilutės Žibų pradinės mokyklos  logopedė metodininkė Lina Gutauskienė,  socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė
Šilutės Žibų pradinės mokyklos logopedė metodininkė Lina Gutauskienė, socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė
Gal kam nors ir keistai nuskambėtų raginimas 21 amžiuje grįžti prie knygų skaitymo, nes susidarytų įspūdis, jog šiame technologijų amžiuje tam reikėtų žengti žingsnį atgal, tačiau, šiuo skaitmenizuotu laikmečiu, vienas iš svarbiausių mokyklos bei tėvų, kaip ugdytojų, uždavinių, yra sugrąžinti į vaikų gyvenimą skaitymą, tradicines knygeles, sudominti vaikus knyga.

Dauguma šiuolaikinių tėvų džiaugiasi ir didžiuojasi, kad vos išmokus jų atžaloms sėdėti, jie jau savarankiškai geba maigyti telefono mygtukus ir didžiąją laiko dalį, nekeldami tėvams rūpesčių, užsiima patys žaisdami mobiliaisiais telefonais ar kompiuteriais. Deja, bet tarptautiniai tyrimai jau pateikė įrodymų, kokia didelė išmaniųjų technologijų neigiama įtaka yra vaiko visapusiškam vystymuisi. Vaikams iki dvejų metų amžiaus apskritai nerekomenduojama leisti naudotis kokiomis nors minėtomis technologijomis, o vėliau, paaugus, tai turėtų būti minučių, bet ne valandų(!) klausimas, kiek daugiausia laiko per dieną vaikas gali naudotis išmaniaisiais įrenginiais.

Kalbant apie mokyklinio ir vyresnio amžiaus vaikus, nustatyta, jog neigiamas poveikis vaiko raidai prasideda jam prie kompiuterio praleidžiant daugiau nei dvi valandas per dieną. Skaudžios pasekmės atsiliepia ne tik fizinei vaiko sveikatai: regėjimo sutrikimams, kaulų ir raumenų sistemos pakitimams, priklausomybei ir t.t., bet vienas svarbiausių neigiamų dalykų yra  prastėjanti vaiko savireguliacija, kuri yra atsakinga už emocijas, dėmesį, susivaldymą ir kt. Daug laiko praleidžiant prie kompiuterių prarandamas emocinis ryšys su tėvais ir artimaisiais, vaikas nemoka užmegzti tvirtų ryšių ir su bendraamžiais mokykloje, o visus problemų sprendimo būdus, susikaupusias neigiamas emocijas, atsipalaidavimą atranda tik žaisdamas kompiuteriu.

Visai kitaip vaiko vystymuisi daro įtaką knygų skaitymas. Mokslo įrodyta, kad skaitantys vaikai geba kritiškai mąstyti, adekvačiai vertinti situaciją, greitai rasti teisingus sprendimus. Jie taip pat  turi didesnės apimties atmintį ir aktyvią vaizduotę, savarankiškai sprendžia problemas ir yra perėmę visuomenėje priimtinus elgesio modelius bei geba geriau komunikuoti.

Skaitantys nuo neskaitančiųjų skiriasi ir intelekto išsivystymo lygiu. Vaikų nesidomėjimas knygomis, nenoras skaityti vaikystėje lemia siaurą vaikų žodyną, skurdžią kalbą, jie neišmoksta reikšti minčių, bendrauti. Tai neigiamai veikia vaiko asmeninę ūgtį, nes skaitydamas vaikas visomis prasmėmis AUGA. Kaip pasukti šį laiko ratą atgal, kaip padėti vaikui atsigręžti į tai kas primiršta, tikra ir jautru, kas padeda vaikui augti ir tobulėti?

Šilutės Žibų pradinė mokykla skaitymo ugdymo srityje yra sukaupusi nemažą patirtį: jau keleri metai mokykloje sukurtas ir sėkmingai diegiamas mokinių skaitymo skatinimo modelis, diegiami nauji mokymo būdai, strategijos. Išradingai ir kūrybingai skaitymo ugdymo srityje dirba visi mokyklos mokytojai, idėjomis ir patirtimi, kaip sudominti mokinį skaitymu, dalindamiesi tarpusavyje, skleisdami gerąja patirtį rajone ir šalyje.

2020 metais Šilutės Žibų pradinė mokykla, kartu su Kintų ir Vilkyčių pagrindinėmis mokyklos bei Prienų r. Jiezno gimnazija laimėjo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą VEŽA (Visapusiška Edukacija Žinioms ir Augimui). Šio projekto tikslas – siekti mokinių skaitymo pasiekimų pažangos. Šilutės Žibų pradinė mokykla projekte VEŽA dalyvauja kaip mokykla konsultantė, kuri dalinasi savo patirtimi su veiklą tobulinančiomis mokyklomis partnerėmis. Projekto metu mokyklos partnerės sieks gerinti mokinių skaitymo įgūdžius ir sudominti vaiką skaitymu, ugdymo procese taikant įvairias patrauklias mokymosi aplinkas, šiuolaikiškas priemones ir būdus, perimant gerąją Šilutės Žibų pradinės mokyklos patirtį. Projektas bus vykdomas 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metais. Projekto metu gautos lėšos bus skiriamos sukurtam modeliui diegti ir numatytoms veikloms įgyvendinti.

Ar knyga išliks vertybė, ar technologijų amžiuje pavyks paskatinti knygos atgimimą, ar padaugės knygos mylėtojų? Į šiuos klausimus atsakymų ir būdų, kaip tai padaryti, viso projekto metu ieškos Šilutės Žibų pradinės mokyklos bendruomenė bei projekto mokyklos partnerės. Sugrąžinant knygas į vaikų gyvenimus, labai svarbu visiems suprasti, kad meilė knygoms pirmiausia turi gimti šeimoje...


Straipsnio komentarai

tai taip dirba šilutės žurnalistai kur ką pamato nuo 15 lt tai tą nukopijuoja , o patys dirbt nemoką 2021-01-29
tai ko nė vienas žurnalistas nerašo kad ŠILUT ŠEIMOS CENT yra parduotas PURIENAI kad dabar reik vaistus išsirašyt prieš savaitę o ne likus keliom dienom kaip ankščiau Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?