Netinkami naudoti ginklai ir signaliniai ginklai iki 2021 m. rugsėjo 14 d. gali būti legalizuojami

2021-02-17, policija.lrv.lt

2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymui, asmenys, kurie visiškai netinkamus naudoti ginklus, signalinius ginklus įsigijo iki šio įstatymo įsigaliojimo, privalo juos su prašymu išduoti neterminuotą leidimą laikyti ginklus, leidimą nešiotis ginklus pateikti registruoti apskrities vyriausiajam policijos komisariatui iki 2021 m. rugsėjo 14 d. 

Pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą visiškai netinkamas naudoti ginklas – tai nešaunamasis ginklas, kuris gaunamas perdirbant ar paveikiant šaunamąjį ginklą arba pakeičiant šaunamojo ginklo savybes taip, kad visos jo pagrindinės dalys yra negrįžtamai sugadintos ar sugedusios ir jų neįmanoma atkurti, sutaisyti, išimti, pakeisti kitomis, kad jis vėl taptų tinkamas naudoti pagal paskirtį, o signalinis ginklas – tai šaunamasis ginklas, skirtas garso, šviesos signalui sukurti signaliniu pirotechnikos įtaisu ar signaliniais šaudmenimis.

Policija siūlo nelaukti numatyto įteisinti minėtus ginklus termino pabaigos, nes leidimo laikyti, nešioti ginklus išdavimo procedūra užtrunka, be to, jei visiškai netinkamam ginklui nebuvo išduotas deaktyvavimo sertifikatas ar pažyma, tuo taip pat reikės papildomai pasirūpinti.

Galimybe įteisinti tokių ginklų turėjimą jau pasinaudojo 340 asmenų, o to dar nepadariusiuosius, policija įspėja, kad nesuspėjus iki numatyto termino, vėliau už neteisėtą disponavimą minėtais ginklais jau grės baudžiamoji atsakomybė.

Atkreiptinas dėmesys, kad dėl išliekančios COVID-19 viruso grėsmės asmenys dėl prašymų pateikimo ar dokumentų išdavimo licencijavimo klausimais apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų patalpose priimami tik tais atvejais, kai jie priėmimui iš anksto užsiregistruoja Policijos elektroninių paslaugų portale www.epolicija.lt (https://www.epolicija.lt/rezervacija/?lang=lt), o šiuo metu, esant ir judėjimo tarp savivaldybių ribojimams, pirmiausia kviečiame minėtus ginklus legalizuoti apskričių centrų gyventojus.

Daugiau informacijos galite sužinoti policijos informacijos telefonu 8 700  60 000 arba el. p. info@policija.lt


Straipsnio komentarai

.. @ komentatoriams2021-02-18
tu klysti jeigu galvoji kad čia vyksta kažkokie skundimai. Jeigu kažkas nuluptas ar priluptas tai turbūt pats kaltas kad būdamas durnas sugalvojo užeiti į bažnyčią. Neužėjo? Tai kaip jis toje bažnyčioje atsidūrė? Matyt kažkoks parazitas. Niekas nieko neskundžia, taip kaip turbūt varnas varnui akies nekerta. Turbūt dėl to ir muša durnius bažnyčiose tam kad durnius negalėtų prieiti išpažinties. Nu žinai va iš tos išpažinties kunigas susipažintu labiau su gyvulinės fermos ganyklų situacija, galėtų susidaryti pilnesnį vaizdą, tt. Nu čia jeigu turėti omenyje kad kunigai tikri, o ne kažkokie sutanistai. Na ir labai sudėtinga tada. Jeigu kunigas yra durnius, tada jis savo bažnyčioje yra mušamas lygiai taip pat kaip ir kiti durniai. Aš pamenu tarybiniais laikais nebuvo jokių pampersų. Buvo vystyklai. Žinai kaip lovos paklodė tik sukarpyta į mažesnius gabalus. Dabar wikipedijoje yra puslapis "sauskelnės", bet nėra žodžio "vystyklai". Vienas dalykas yra nešioti, kitas dalykas yra vystyti. Jeigu nenešioji pampersu tai nereiškia kad esi išsivystęs iš suvystymo. Pvz po tarybų sąjungos atgimėlių vyriausybė įsteigė lietuvos vystymo banką, kuris vystė lietuvą iki 2000 metų su kažkokias vystyklais. Dabar veikia lietuvoje daug visokių vystytojų pvz Europos Tarybos vystymo bankas. Bet kai eina kalba apie vystytojus (developers) reikalinga turėti omenyje area 51%. Jie visada yra uber alles. Jeigu pas jus yra 51% vadinasi jūs kažko nesuprantate apie tai kam jums tai reikalinga arba kam jums nereikalinga 49%. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
komentatoriams2021-02-18
rąšot kaip kontūzyti. Su tokiom žiniom tik bulves skusti. Tokiems bambukams ilgai dar pampersus nešioti... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ jo2021-02-18
Tai labai apgaulingas klausimas nes prašoma "atskirti", skaldyti", tt. Tai nėra "specializacija", turint omenyje tą sparnuotą posakį: geriausia gynyba yra puolimas. Tai tik apiforminimas. Nugalėtojų rašoma istorija. Toks skaldymu pagrįstas valdymas veikia dinamiškai kur aiškinama kažkas pasinaudojant fizika: niutono dėsnius, kvantine fizika, tt.. Įsivaizduok samdomas žudikas nužudė kažką, tam kad aukos turtas būtų paveldėtas į kažkokių rūmunų bendrą puodą ar sutanistų bendrą katilą kaip nauda kurią jie gaudo. Nu ir sakykim tą žudiką pagauna. Jis visada gali aiškinti kad jis tik gynėsi. Tai buvo būtinoji gintis. Visada kažkas nutylima, nes ir neįmanoma kažką nupasakoti "akliems". Tai yra tiems kurie nesupranta nieko apie tai. Bet tai galingų plunksnų makaronai, kurie naudojami kad sukurti judėjimo įspūdį inercinėse sistemose. Ginklai gi kuriami ne abstrakčiai, bet konkrečiai. Pagal tamošių ir kepurė. Bet saugumiečiai bando sudaryti atvirkštinį įspūdį. Kad ginklai kuriami turint masinį vartojimą omenyje. Jeigu problema - tereikia paspausti gaiduką, mygtuką, tt. ir problema išsisprendžia savaime. Buvo priešas priešais nebėra priešo priešais. Bet čia kalba eina apie smurtą artimoje aplinkoje. Dabar įdomiau kažkokie kitokie ginklai kur visas pasaulis globalizuotas ir kažkam tas visas pasaulis kaip ant delno. Tai yra kalbame apie "ginklus" kurie veika nuotoliniu būdu. Perestroikų laikais jie labai ten šnekėdavo apie visokius žvaigždžių karų pavojus, kad labai svarbu kad būtų užtikrinta kad kosmosas būtų naudojamas tik taikiais tikslais, tt. Nu ir kaip dabar aišku jau kad viskas yra atvirkščiai. Kosmosas naudojamas tik kariniais tikslais. Vien tik agresija. NASA tai nasistai. Tas pats ir su rusijos ir visų kitų šalių raketininkais. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jo2021-02-18
ginklai - gynybai...
puolimui - pultuvai...
kuo jie skiriasi?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-02-17
matot nors straipsnyje ir aiškinama naudojant žodį "asmenys", bet įstatyme kalba eina ir apie fizinius ir apie juridinius asmenius. Ir ne lietuvos, bet Europos fizinius asmenis ar Europos juridinius asmenis. Tad greičiausiai tie 340 asmenų kurie jau pasinaudojo šituo keistu įstatymo pakeitimu greičiausiai yra asmenys kurie susieti su "judumu", sanglauda, tt. Nors nežinosi nes labai keistai čia jie kažką bando reguliuoti. Atseit va kokia geležinė tvarka, bet va pirmo straipsnio 3. punktas - Šio įstatymo nuostatos netaikomos:
1) branduoliniams, cheminiams, biologiniams ar kitokiems masinio naikinimo ginklams;
2) daiktams ir įrenginiams, kurių konstrukcija ar įranga nėra skirta naudoti juos kaip ginklus, bet jie gali būti naudojami kaip ginklai;
3) ginklams, kurių sviedinio kinetinė energija yra iki 2,5 džaulio (J);
4) startiniams įtaisams;
5) lankams ir jų strėlėms;
6) karinei technikai ir jos įrangai;
7) pirotechnikos priemonėms ir jų paleidimo įtaisams;
8) civilinėje apyvartoje naudojamiems sprogmenims;
9) sprogstamosioms medžiagoms.
Kas yra masinio naikinimo ginklai? Ginklai kurie gaminami masiniu būdu? Gal ginklai kurie naikina masę, svorį, tt.? Nu iš žmogaus padaro klipatą. Gal tai kažkokie kryžiuočių ginklai nuo angliško žodžio "mass" lietuviškai man rodos verčiasi kaip "mišios". Nu gali sukelti jums sumišimą ir liksite kaip musę kandę, net kai atrodė kad viskas jau kišenėje. Na musės landžioja po visokius mėšlus, patvorius, srutas, tt. Pavojinga. Kitas variantas su masinio naikinimo ginklais tai kalba eina apie bendruomenė kuri sukonstruota kaip ginklas prieš individus. Tai gaujos, organizuotas nusikalstamumas, plėšikų klanai, tt.. Nu viskas kas ir vyksta lietuvoje, prisidengiant garbėtroškiniais paradais, kolumbeikystėmis nuolatos semiantis stiprybės "praeityje". Ne viskas kas šauna yra šaunu. Kodėl sakoma: ir lazda vieną kartą per metus iššauna?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar karantino metu jaučiate nerimą?