Ką atskleidžia prieš metus patvirtintas reglamento pakeitimas?

2021-02-21, Sergėjus GVILDYS
Mero V. Laurinaičio vadovaujami Savivaldybės tarybos nariai nebeteikia ataskaitų rinkėjams. S. Gvildžio nuotr.
Mero V. Laurinaičio vadovaujami Savivaldybės tarybos nariai nebeteikia ataskaitų rinkėjams. S. Gvildžio nuotr.

Prieš metus buvo pakeistos Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatos dėl Tarybos nario veiklos ataskaitų tvarkos teikimo. Deja, valdančioji dauguma sutiko su tokiu siūlymu ir prievolės atsiskaityti rinkėjui nebeliko. Tačiau norintieji atsiskaityti gali jas teikti. Taip ir padarė... tik septyni Tarybos nariai.

Atšaukta „nereikalinga“ našta

Renkamos valdžios atstovo viena iš bendravimo su rinkėju formų yra ir rašytinės ataskaitos. Jų pateikimo būdai gali būti įvairūs. Tačiau patogiausia ir pigiausia yra rašytinė forma, paskelbta interneto svetainėje. Kas nori, kam įdomu, tas ir pasižiūri.

Tačiau ir tokia forma kažkam tapo neparanki arba tiesiog nereikalinga našta. Buvo nuomonių, kad jų niekas neskaito ir panašiai. Prieš metus laiko dauguma Tarybos narių, susibūrusi į valdančiąją koaliciją, lengva ranka pakeitė šią prievolę. Šiandien Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje praėjusių metų politikų veikos ataskaitas yra pateikę tik septyni Tarybos nariai.

Tarp jų ir Tarybos narė Lijana Jagintavičienė, kurios ataskaita yra ne tik Savivaldybės tinklapyje. Ši vietos politikė pažengė toliau. Ji nepamiršo ir tų rinkėjų, kurie dėl įvairių priežasčių neturi galimybių naudotis internetu. Lijanos asmenine iniciatyva tokių rinkėjų pašto dėžutes pasiekia ir spalvinga, spausdintinės formos ataskaita.

„Tai yra mano, kaip Tarybos narės, prievolė ir jokie reglamentai jos panaikinti negali“, – mano politikė. Tačiau ataskaitų jau nebeteikia net ir tie Tarybos nariai, kurie kritikavo ir buvo prieš ataskaitų reglamentavimo palengvinimą. „Tačiau neramina kur kas gilesnės apimties klausimas. Ar tai tikrai Tarybos narių veiklos palengvinimas, prieš kurį neturėčiau kitokio nusistatymo, kaip tik - už. O gal vis tik tai yra kur kas svarbesne apimtimi susiję, nei ataskaitos pateikimas?“, - retoriškai klausia L. Jagintavičienė.

Pareiga prieš rinkėjus

Norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjas, nustatydamas vietos savivaldos veiklos įgaliojimus, suteikė teisę išrinktoms Taryboms nusistatyti ir reglamentuoti atskirų, Vietos savivaldos įstatyme numatytų jų pačių veiksmų apimtis. Dėmesį reikia koncentruoti į tai, kaip yra Vietos savivaldos įstatyme reglamentuojama Tarybos nario atskaitomybė rinkėjui. O po paskutinių įstatymo pakeitimų jis atrodo taip: „Nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams reglamento nustatyta tvarka“.

Ir tai yra ne kas kita, o Tarybos nario prievolė, juodu ant balto įrašyta į Savivaldybės tarybos nario pareigas 23-iame Vietos savivaldos įstatymo straipsnyje. Ir atskirai pažymėta, ką „Tarybos narys privalo“ daryti, ir išvardinama tokių prievolių visuma. Ir, kaip matome, yra prievolė atsiskaityti rinkėjui. Ne kas kita, ne pasirinktinai, noriu ar nenoriu, bet tikrų tikriausia prievolė. Būtent ši nuostata nustato Savivaldybės tarybos narių ataskaitos rinkėjams privalomumą ir pareigą šią ataskaitą rinkėjams pateikti.

Tačiau ženkime kitą žingsnį ir pažiūrėkime toliau. Šis punktas ne tik nustato prievolę rajono lygmens politikui atsiskaityti prieš rinkėją ne rečiau, kaip kartą per metus.

Kolegialus įstatymų nevykdymas?

Jis nustato prievolę ir Savivaldybės tarybai – nustatyti tvarką, kaip Tarybos narys turi atsiskaityti rinkėjui. Štai čia ir kyla klausimas dėl Tarybos veiklos reglamento. Ar Savivaldybės taryba, kuriai vadovauja meras Vytautas Laurinaitis, laikėsi įstatymų visumos ir ar teisingai įvykdė savo pareigą nustatyti Tarybos nario ataskaitų pateikimo reglamentavimą? Ar neviršijo įgaliojimų, nustatydama tokį reglamentavimą, kuriuo iš esmės atšaukiama prievolė pateikti rinkėjui rašytinės formos ataskaitą ir nenustatydama kitokios privalomos atskaitingumo formos? Nežiūrint į tai, kad Savivaldybės tarybai suteikta išimtinė kompetencija - tokia kaip reglamento tvirtinimas.

„Reglamente, be kitų klausimų, turi būti numatytos pagrindinės bendravimo su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės interesais“, – nurodoma įstatyme. Akivaizdu tai, kad Šilutės rajono savivaldybės taryba, patvirtindama tokį veiklos reglamento 256 punkto reguliavimą, kuriuo atšaukia Tarybos nario prievolę teikti rašytinę ataskaitą, tačiau nenustato kitokios, alternatyvios privalomos formas ar būdo Tarybos nariui atsiskaityti rinkėjui, žengė precedento neturintį žingsnį.

Savivaldybės taryba galimai viršijo savo įgaliojimus ir pakeitė Vietos savivaldos įstatymo reikalavimą, kurį privalo vykdyti, o ne keisti. Galbūt kažkokia piliečių dalis ir neskaito tokių ataskaitų, kurios teikiamos tokios, kokios yra dabar. Juk tikrai nėra įdomu, kas ir kiek kartų pakėlė ranką ar padarė tai, ką ir privalo minimaliai daryti – dalyvauti Tarybos ir komitetų veikloje. Tačiau kyla klausimas, ar Savivaldybės tarybos nariai, nepateikę ataskaitų, nesulaužė Tarybos nario priesaikos, kuria prisiekė vykdyti įstatymus?

Rinkėjai nori ataskaitų

Galbūt todėl Stasys Blinkevičius, atstovaujantis Naujakurių bendruomenei, pagrįstai raštu pareiškė pretenzijas Tarybos nariams: „Puikiai žinote, kad jūsų ataskaitomis domisi daug Naujakurių mikrorajono gyventojų, ir ne tik. Tik penki Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai pareigą teikti ataskaitas rinkėjams už įsipareigojimų jiems vykdymą suvokiate teisingai. Pareiga negali būti sumenkinta iki noriu ar nenoriu, galiu ar negaliu. Toks mūsų mokesčių mokėtojų pareigos supratimas. Pabandykime suvokti gaisrininko, gydytojo, muitininko, kareivio bei daugybės kitų pareigas ir tampa nebesuvokiama, kodėl prieš metus Šilutės rajono meras inicijavo ir Tarybos sprendimu įtvirtino liberalų Tarybos nario pareigos supratimą dėl ataskaitų teikimo. <...> Ataskaitos skiriasi apimtimi, turiniu, formatu, bet tai ataskaitos. Man gėda dėl mero tokios asmeninės iniciatyvos, bet man nesuvokiama ir Tarybos pozicija. Nubalsavote ir viskas, o užduosiu klausimą, kur ir kaip rinkėjui pasidomėti, kaip jūs atstovaujate rinkėjų interesams. Tarkime dėl žemės mokesčio - jūs jį didinate, o gal pareigą jį mokėti Tarybos sprendimu liberalizuokite? Kol jūs, Tarybos nariai, vengsite betarpiško bendravimo su rinkėjais, nebus tinkamo atstovavimo Taryboje. Galėčiau išvardyti pavardes tų, kurie neatvyko į susitikimus su gyventojais, kurie neatsakė į klausimus, kurie nusišnekėjo. Netiesos sakymu (melavimu) buvo įvardyti  meras, administracijos direktorius, seniūnas, ir jie neprieštaravo. Jie neprieštaravo ir pasakymui, kad galimai egzistuoja protekcionistiniai  projektai.“

Karalius nuogas?

Neveltui paminėjau šį žodį „išrinktasis“. Galbūt kažkur savo būties esybėje kažkas tikrai pasijunta „išrinktuoju“, kažkokiu išskirtiniu prieš kitus. Juk aš – VALDŽIA!

Taip, tai atsitinka tiems asmenims, kurie trokšta tik vieno – valdžios. Tokiems labai svarbu parodyti savo valdžią prieš kitus, kurių paskirtis žemėje kitokia, nesiejama su valdžios elitu. Ir jei darysi kažką kitaip, būsi atstumtas nuo to elito ir apšauktas kokiu nors pajacu. Nes tu esi kitoks, tu turi savo poziciją, kuri yra nepatogi, o svarbiausia parodanti, kad menamas karalius yra nuogas.


Straipsnio komentarai

Zosei2021-02-22
Kokie išrinkėjai tokie ir išrinktieji Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Zosė2021-02-21
Kokius išsirinkote besmęgenius tokius ir turime. Komentaras patinka Komentaras nepatinka