Valdžiai – popierinis nepatogumas ant sėdimos vietelės?

2021-03-09, „Šilokarčemos“ informacija
Administracijos direktorius V.Pozingis :kuris laikraštis informaciją laiku išspausdina, visiem duodam.
Administracijos direktorius V.Pozingis :kuris laikraštis informaciją laiku išspausdina, visiem duodam.

Praėjusiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo paliestas įdomus klausimas. Jis tiesiogiai liečia rajone veikiančias žiniasklaidos priemones ir jų skaitytojus, tarp jų ir mūsų laikraštį bei jam simpatizuojančią auditoriją. Tačiau šiuo atveju neturime tikslo analizuoti situacijos. Paprasčiau, redakcijos nuomone, pakaks pateikti kai kuriuos įdomius faktus, o išvadas padarys skaitytojai.

Tarybos narį neramina tendencija

Savivaldybės tarybos politikui kilo nerimas dėl Savivaldybės informacijos ribojimo vietinės žiniasklaidos puslapiuose. Apie tai buvo diskutuojama praėjusį ketvirtadienį. Besibaigiant nuotolinio Tarybos posėdžio darbui šį kartą transliacija nebuvo išjungta. Todėl galėjome stebėti Tarybos narių pasisakymus dėl klausimų, kurie nebuvo numatyti posėdžio darbotvarkėje. Negalėjome neatkreipti dėmesio dėl liberalo Audriaus Endzino pastebėjimo žiniasklaidos priemonių atžvilgiu.

Pasak Tarybos nario, jis stebi tendenciją, kad po kritiškų Savivaldybės atžvilgiu straipsnių popierinėje žiniasklaidoje nebelieka Savivaldybės užsakomosios informacijos sklaidos. A. Endzinas teigia: „Savivaldybė turi prievolę viešinti savo veiklą ir tai turėtų daryti priimtinais būdais“. Savivaldybės vadovai, atsakydami į politiko A. Endzino nuogąstavimus, paneigė, kad yra mėginimų riboti informaciją. Skaitytojų įdomumui ir tiems, kurie nestebėjo posėdžio transliacijos, pateikiame atsakymų stenogramą (kalba netaisyta, - red. pastaba):

V. Laurinaitis: „Neribojame mes informacijos.“

V. Pozingis: „Visi pilnai gauna, jeigu žiniasklaida tik nori papildomos informacijos, mes visiem pateikiam. O čia kad skelbimas ar apmokamas tas dalykas, tai mes matom kiek turim lėšų, kuris laikraštis informaciją laiku išspausdina, visiem duodam, nematom jokių problemų.“

A. Endzinas: „Tai priklausomai nuo to ką rašo, jūs duodat?“

V. Pozingis: „Gerbiamas Audriau jūs atstovaujat vieną asmenį, nu tai atstovaukit asmenį, aš galiu pasakyti kurį atstovaujat. Šiandien mūsų internetinis puslapis yra viešas, pilnai sutvarkytas ir šiandien pilnai pagal įstatymą visą informaciją viešinti užtenka mūsų internetinio puslapio“.

Viešo pirkimo vingrybės

Mes negalime kalbėti dėl visų žiniasklaidos priemonių. Tačiau turime teisę išsakyti savo poziciją ir paviešinti kai kurias faktines aplinkybes, susijusias su informacijos sklaidos vietinėje spaudoje pirkimu. Pirmiausia paminėsime tai, kad informacijos sklaidos vietinėje žiniasklaidoje paslaugos pirkimui Savivaldybės administracijai prireikė dviejų pirkimų, dėl mums nežinomų priežasčių. Pirmojo pirkimo metu „Šilokarčemos‘ laikraščio pasiūlyta kaina buvo mažiausia. Tačiau nugalėtoju laikraštis nebuvo paskelbtas, o pirkimo procedūra buvo nutraukta, dėl pirkimo sąlygų keitimo. Po to įvyko kitas pirkimas, kurio pasekmėje buvo sudarytos trys sutartys su visais konkurso dalyviais. Iš esmės tokia praktika galioja nuo neatmenamų laikų. Kiekvienais metais Savivaldybė skelbia informacijos sklaidos pirkimą, kuriame dalyvauja visi trys Šilutės rajono laikraščiai. Sutartys visuomet sudaromos solidariai, pagal mažiausiai pasiūlytą kainą ir dėl to nėra kilę jokių klausimų per nusistovėjusį laikotarpį.

Tačiau 2020 metais įvykusio pirkimo aplinkybės su pačiu konkursu ir pirkimo sąlygomis tapo šiek tiek kitokios. Bent jau pirkimo sąlygoje buvo reikalaujama, kad laikraštis būtų leidžiamas 2 kartus per savaitę. Šis reikalavimas iš karto eliminavo laikraštį „Pamarys“, kuris tuo metu buvo leidžiamas tik kartą per savaitę. O ir pirkimas buvo stabdomas ir keičiamos sąlygos tik tuomet, kai paaiškėjo mažiausios kainos siūlymas. Kyla klausimas: dėl ko tai buvo daroma? Tačiau atsakymą belieka tik numanyti.

Lygiava išsisklaidė tarsi rūkas

Nuo praėjusių metų lapkričio pabaigos ir iki dabar Savivaldybės administracija neužsako „Šilokarčemos“ laikraščio mokamų informacijos sklaidos paslaugų. Matydami, kad mūsų laikraščio skaitytojai negauna aktualios informacijos, nėra sveikinami švenčių progomis nuo Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio ir Savivaldybės administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio, kreipėmės į Savivaldybės administraciją su atitinkamu paklausimu.

Administracijos direktorius savo atsakymuose šiek tiek painiojosi. Pirmiausia atsako, kad administracija neįsipareigojo kiekvieną mėnesį „Šilokarčemos“ redakcijai teikti informaciją. Tačiau paklaustas antrą kartą, cituojant sutarties punktus, paneigiančius direktoriaus teiginį dėl įsipareigojimų, V. Pozingis teigė, kad informacijos neriboja nurodydamas per metus sumokėtą sumą. Jis taip pat pabrėžė, kad privalomą skelbti informavimo paslaugą perka ir iš kitų respublikos bei vietinių tiekėjų. Jokiu būdu nekvestionuojant Savivaldybės administracijos pirkimo teisių, tačiau lyginant informacijos sklaidos pirkimų paslaugas išspausdintuose visuose rajono laikraščiuose akivaizdžiai galime pamatyti prioritetus. Nuo gruodžio mėnesio lygiava, kuria pasibaigė paslaugos pirkimas 2020 metų kovo mėnesį, išsisklaidė kaip dūmas. Per pastaruosius tris mėnesius „Šilokarčema“ negavo nė vieno užsakymo. Tačiau Savivaldybės administracija nėra pagrindinis laikraščio užsakovas, todėl pirkimų apribojimai įtakos laikraščio leidybai negali turėti iš principo. Ir ne apie tai šiandien kalbame.

Ar siekiama daryti įtaką?

Tarsi „Hamleto“ poemos klasikinis klausimas „būti ar nebūti?“ ir perfrazuotas šios dienos aktualijos linkme „daroma įtaka ar nedaroma?“. Taip skamba iškeltas viešumon klausimas: ar tai nėra vietinės valdžios pastangos daryti įtaką žiniasklaidai, kuri negieda ditirambų „šventos trejybės“ naudai? Ir kiek tokie veiksmai iš esmės nereguliuoja laisvos rinkos ir nedaro įtakos žmonių valiai pasirinkti? Lietuvos žurnalistų sąjungos prezidentas Dainius Radzevičius teigia, kad vietinės valdžios mėginimai daryti spaudimą žiniasklaidai dėl kritikos nėra naujiena Lietuvoje. Tokių bandymų būta, ir ne vieno. Tačiau daugelyje atvejų tokie valdžios veiksmai sulaukia Specialiųjų tyrimų tarnybos dėmesio ir būna atitinkamai įvertinti.

O perskaitę Visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnį sužinome, kad „valstybė sudaro vienodas teisines ir ekonomines sąlygas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, <...>, sąžiningai konkurencijai. Šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybių institucijos kontroliuoja, kad būtų išsaugotas visuomenės informavimo pliuralizmas ir sąžininga konkurencija, nė vienas asmuo nepiktnaudžiautų dominuojama padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje“.

Kaip Šilutės rajono savivaldybės administracija laikosi įstatymų, spręskite patys.


Straipsnio komentarai

oi oi koks nustebęs , ir kaip visada nieko dėtas 2021-03-12
vargingiausias ir labiausiai nuskriaustas Šilutės klerkas matyt Šilutės Valinskas perdaug ąsočių pridovanojo Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Joo2021-03-11
Gerai pamenu, kai šis leidinys išskirtinai pliekdavo vieną partiją neigiamu aspektu, tai dabar nesuprantu kodėl verkia? Gal pamiršo? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-03-10
nu jūs nesuprantate kažko apie tai kas yra "valdžia". Šiame straipsnyje aiškinama kažkokie įspūdingi reikalai kad šilutėje valdžia yra po galingų plunksnų padu. Ir jeigu valdžia nori kad žmonės būtų informuoti apie kažką jie turi susimokėti kažkokiems žiniuoniams, kitaip žmonės liks tamsoje arba informuoti ir apšviesti "kitaip", vaivorykštėmis, šešėliais, netradiciškai, etnografiškai, kolumbeikiškai, tt. Nu kad nėra tiesioginio ryšio tarp žmonių ir valdžios. Nežydi vienybė. Aktuali informacija yra senai suvaikščiojusi po skverneliais, po sysais, geriant ruginę iš skardinių bedugnių, po blatu, po prekystaliais, tt.. O viskas kas lieka tai panašiai kaip tarybiniais laikais kai nueini į gastronomą ir stovi keli trilitriniai slovikai kokių nors nevalgomų konservuotų daržovių. Neina suprasti kam reikalinga mokėti pinigus iš viso ir kodėl valstybė ir vyriausybė nežiūri į tokius "santykius" žinių visuomenėje kaip korupciją, reketą, tt. Jugi ta informacija kuri pateikiama žiniasklaidai irgi nėra nemokama žmonėms. Jeigu žmonės nori pasiskaityti tą ar kitą pranešimą turi mokėti už laikraštį, kuris yra labai brangus. Interneto prieigos irgi yra labai brangios, be to tam reikalinga turėti namus ir adresą.. Bet jeigu ir nusipirksi prieigą tam kad naudotis internetu reikalinga įranga, kompiuteris, monitorius, routeris, tt. Nu ir čia pavyzdys kaip "natūraliai" sluoksniuojama visuomenė į kastas, klases, nedemokratiškai išrinktuosius, tt.. Nu ir nors nėra skirtumo kaip į tai žiūrėti, bet yra labai didelis skirtumas kaip tai suprasti ar susiprasti, nes tokie reiškiniai specialiai diegiami į visuomenę tarsi tai kažkoks "gėris". Kur su viena ranka aiškinama apie kovą prieš organizuotą nusikalstamumą, gaujas, klanus, tt o su kita ranka kaukiama apie neapykantos kalbą, priklausymą grupėms, tikėjimus, tt. Tai tie patys reiškiniai kur va vienuoliai gyvena atsiskyrę už akmeninių sienų ar karinis dalinys gyvena lygiai taip pat atsiskyrę už spygliuotos vielos. Tenais irgi vaikšto kažkokia informacija, kur perkant viešųjų ryšių paslaugas šnekama per žiniasklaidą apie tai kam tai reikalinga. Viskas visada daroma dėl jūsų. Visada jūs liekate kalti. Visi hitleriai, visi stalinai, atominės bombos, tt Viskas tik dėl jūsų saugumo. Tame ir esmė kad viskas kas rašoma ir informuojama yra "fake news", tai yra žodžiai kur informuojama apie žodžius. Tai kas vyksta iš tikrųjų niekada nepasakoma. Nu kaip šešėlis ar vaizdo atspindys niekada nebus tikrovė. Kai biblijoje sako kad Pradžioje buvo Žodis, tai jūs susiprantate iš karto visokias dausas, nors va pirmas žodis tame sakinyje ir yra "pradžioje". Bet tas žodis tai nėra pradžia. Tai tik tos kalbos "pradžia". Tad dabar lietuvoje yra labai keista situacija, kur labai stipriai žydi kažkokia keista išgražėjusi vienybė, kur atseit viskas gražinama į kažkokią padėtį kuri jau buvo seniau. pvz turtas ar kompensacijos ar šiaip pinigai kur skiriama visokioms keistoms "atsiskyrėlių" sektoms, tam kad jos galėtų su tais pinigais žydėti vienybėje. Nu ir aišku jeigu va įstaigėlei kurioje dirba 6 žmonės dešimčiai metų skiriama virš 36 ar panašiai milijonų eurų kad "vystyti" bet ką kas tik jiems į makaulę šaus (čia yra užuomina), tai čia toli nereikia eiti kad pradėtų aiškėti kas čia yra vystoma su tais pridergtais vystyklais. Nu ta kolumbeikių istorija ir yra kažkokie pridergti "vystyklai" kurie visiškai netinkami vystymui. Jeigu tai išgalvoti vystyklai tai dar baisiau. Tie žodžiai visiškai nieko nežildo.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Citizen 2.02021-03-10
labai nemėgstu dabartinės valdžios. Atsibodo nuolat matyti tuos pačius veidus vėl ir vėl... Užsibuvo tiek metų, senai jau nebegalvoja apie miestą ir jo gerovę, tik apie savo šiltas vieteles ir kaip dar vieną kadenciją ten prabūti. Nuoširdžiai gėda ne tik už tokius apsamanojusius politikus, bet ir už tuos rinkėjus kurie tokius renka nes "ale matytas veidas". Komentaras patinka Komentaras nepatinka
patikėjom , dejuotojais , ką vėl jie sumastė 2021-03-09
IR VĖL POZINGIS ,IR VĖL JAM TIPO PROBLEMOS , JUK TURI BUR KOKS KABLIUKAS KAD PINIGUS NUPLAUT , AR DAR NEPAŽYSTAS ŠITŲ DARMAĖDŲ MELAGIŲ , TINGINIŲ Komentaras patinka Komentaras nepatinka
As2021-03-09
Kur trys, ten ir rietenos... poniai valdziai reiketu ta info pateikti visiems 3 popieriniams laikrasciams. Visiems trims sumoketi vienodai. Arba nei vienam nemoketi, tiesiog skleisti rinkejams zinias. Nebus ka dalintis :D O dalybos sitos jau nuo beveik neatmenamu laiku... batuoto katino pasaka realybeje...O be tos info irgi beveik nera ka skaityti... nors is tu 3 popieriniu butu geriau vienas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-03-09
Nu čia labai kvailai valdžia atrodo kai jie raudodami, krokdami, skundžiasi kad jie valdo taip kad jų valdžia yra neaktuali niekam. Valdžia atseit dirba žmonių labui, bet žmonės apie tai nežino nes žiniasklaida žmonėms to nepasako. Nu gerai gal valdžia dirba ne žmonių bet kažkokių konkrečių rinkėjų labui. Tada tai ne valdžia bet išrinktieji. Bet tai vis tiek skaitosi kaip "demokratija". Patys žmonės nieko apie tuos darbelius nesupranta kol žiniasklaida jiems to neparašo. Žmonėms nesmagu nes jų kojos nuolatos šlapios ir smirda ir gyvenimą praskaidrina tik teigiamos naujienos apie geltono lietaus naudą. Toliau gali mirkti liejamose ant jų srutose ir pamazgose. Jugi gyvename tokiais įdomiais laikais kai ištikrųjų naudojamos tokios sąvokos kaip žinių visuomenėje yra net informacinės visuomenės plėtros komitetai, kur tą visuomenę kažkoks komitetas plėšo ir plečia į atskiras dalis, vyksta pyrago dalybos valdymo tikslais. Žmonėms turėtų būti ir taip aišku ką valdžia daro, kam tie tarpininkai? Dabar šilutėje tiek tų žiniasklaidos priemonių ir net jeigu skaitysi visas jas vis tiek nieko nesuprasi kuo ta valdžia užsiima, tarsi ta šilutės valdžia būtų apsistačiusi galingai plunksnuotų tylinčių žiniuonių sienomis su ausimis. Ir vis tiek negalima nieko apie nieką "susiprasti" jeigu vyksta vienybės žydėjimai, nes va ir šito sakinio pradžia gali pasirodyti kad skamba kaip raginimas. O ten kur žodis raginimas, netoli ir žodis ragai, raganos, tt. Tai apie ką ta šilutės žiniasklaidą rašo jeigu jie nenori rašyti apie šilutės savivaldybę ir šilutės rajoną? Gal jiems mažoji lietuvą labiau prie širdies? Gal heydekrug? Kalenbachgrad? Gal čia kažkokios šiaurės atėnų frančizės? Nu tai va galėtų tarybiniai tarybos nariai pagalvoti apie tai ar nevertėtų pakeisti šilutės savivaldybės pavadinimą? Va kiek sukurtų aistrų, kiek sukeltų visokių diskusijų, tt. Tuo labiau kad tai kaip ir laikas jeigu riedama ir dundama kolumbeikių išorvelintos istorijos bėgiais atbulomis į ateitį. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
fui2021-03-09
Pastabus Audrius. Akivaizdu, kad nepatogūs yra nepatogūs ir su jais reikia kažkaip susidoroti. Senas metodas tokie bandymai dėti antsnukius žiniasklaidai. Jis garbės valdžiai nedaro Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Klasika,2021-03-09
kur didžiausias pliuralizmas, ten daugiausiai pliurpalizmo... Komentaras patinka Komentaras nepatinka