Šilutės politinis elitas patvirtino deficitinį biudžetą

2021-03-15, Sergėjus Gvildys

Šilutės rajono politikai patvirtino 2021 metų savivaldybės biudžetą dauguma balsų. Pristatytam biudžetui nepritarė opozicijos frakcijai priklausantys politikai, kurie balsavo „prieš“ arba „susilaikė“. Tačiau save įvardinančios Šilutės rajono savivaldybės tarybos koalicinės daugumos politikų septyniolikos balsų pilnai užteko patvirtinti nutarimo projektą dėl 2021 metų Savivaldybės biudžeto. Tai koks tas šių metų biudžetas, sulaukęs politikų plojimų, tarsi rajono sportininkai būtų atnešę iškovotus aukso medalius.

Savivaldybės biudžetas negali būti deficitinis

Prancūzų kilmės žodis „biudžetas“ (bougette) reiškia krepšelį. Tai lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponuoti. Tai planas, pagal kurį bus skirstomos veiklos subjekto lėšos atitinkamoms išlaidoms. Dažniausiai numatomi biudžeto ištekliai – piniginės lėšos. Šį kartą savo dėmesį skiriame Savivaldybės biudžetui. Paprastai valstybinės įstaigos biudžetas yra planuojamas atsižvelgus į praėjusiais laikotarpiais gautas įplaukas ir valstybės ekonomikos augimo tendencijas.

Savivaldybių biudžetai negali būti deficitiniais. Savivaldybėms leidžiama skolintis, įstaigos gali turėti tik įsiskolinimus tiekėjams, įmonės gali skolintis tik jei tai leidžia jų įstatai. Valstybės, savivaldybių, valstybinių įstaigų biudžetų išlaidos planuojamos pagal tai, kokios bus daromos išlaidos – už ką sumokami pinigai (kasinės išlaidos) – algos, transporto išlaikymas, komandiruotės ir kt. Sunaudoti resursai vadinami faktinėmis išlaidomis – tai per nustatytą laikotarpį gautos paslaugos, apskaičiuoti atlyginimai, bet už juos nebūtinai sumokėta.

Savivaldybės ir valstybinės įstaigos, pilnai neišleidusios lėšų, visas jas kalendorinių metų gale turi grąžinti atgal į valstybės biudžetą.

Deja, Šilutės rajono savivaldybės administracijai nepavyko parengti subalansuoto 2021 metų savivaldybės biudžeto. Pajamos šiais metais suplanuotos mažesnės daugiau nei pusšešto milijono eurų už išlaidas. Tai reiškia, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos koalicinė dauguma patvirtino deficitinį rajono biudžetą. Tokio biudžeto įgyvendinimui neišvengiamai „užprogramuojamas“ skolinimasis. Jeigu kartosis praėjusių metų situacija ir bus gaunamos papildomos lėšos ryšium su pandemijos padariniais ar bent atsiras galimybė skolinti su minimaliomis palūkanomis, tai neturėtume pajusti ekonominės turbulencijos sukrėtimų.

Tačiau Jungtinių Valstijų įkūrėjo Benžamino Franklino turtingo žmogaus receptu „Išleisk centu mažiau, nei uždirbi ir praturtėsi“ šį kartą Šilutės politikai nepasitikėjo.

Suskaičiavo būsimas pajamas...

Jeigu šiek tiek apžvelgti suplanuotą biudžetą, tai nesunku suprasti, kad planuojamos pajamos - tai įvairūs mokesčiai ir rinkliavos. Taigi, 2021 metais Savivaldybės administracija planuoja gauti 49 900,8 tūkst. eurų pajamų. Jas sudarys gyventojų pajamų mokestis – 22 610 tūkst. eurų. Dar 450 tūkst. eurų numatyta gauti iš žemės mokesčio, 8 tūkst. eurų - paveldimo turto mokesčio, 100 tūkst. eurų žemės nuomos mokesčio pajamų. Už nekilnojamojo turto mokesčius planuojama gauti 700 tūkst. eurų ir vietinės rinkliavos numatyta surinkti 900 tūkst. eurų. Specialiosios dotacijos mokinio krepšeliui numatoma gauti 12 416,9 tūkst. eurų, specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms vykdyti 2021 m. skirta 5 275,7 tūkst. eurų.

Planuojamos gauti Europos Sąjungos finansavimo lėšos projektams vykdyti – 1 779,3 tūkst. eurų. Rengiant Savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, kaip teigiama pateiktame rašte, buvo atsižvelgta į tai, kad padidinta minimali mėnesinė alga, kuri nuo 2020 m. sausio 1 d. sudaro 642 Eur (2020 m. minimali mėnesinė alga buvo 607 Eur) ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris nuo 2021 m. sausio 1 d. yra 177 Eur, 2020 m. buvo 176 Eur.

Taip pat buvo atsižvelgta į pasirašytas vykdomas sutartis ir Savivaldybės biudžeto finansines galimybes. 2021 m. biudžeto asignavimai paskirstomi 8 Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti. Viena didžiausių, tai 1-a programa – Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa. Šiai programai skiriama 21 384,9  tūkst. eurų, tai 38,5 proc. visoms programoms skirtų lėšų. Antra pagal dydį Savivaldybės socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa. Šiai programai vykdyti skiriama 8 612,8 tūkst. eurų. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti skiriama 28 117,2 tūkst. eurų, mokymo reikmėms finansuoti 2021 m. skirta 12 416,9 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 11 766,5 tūkst. eurų. 2021 metais planuojama 1 415 tūkst. eurų paskolos lėšų 2021 metų programose numatytiems investiciniams projektams finansuoti.

Supaprastintas ir neužbaigtas?

Pristatyto biudžeto svarstymas nesulaukė itin didelio susidomėjimo ir aštrių diskusijų posėdyje nebuvo, jei išskirsime oponuojančių politikų kritiką, kuri labiau atrodė formali nei dalykiška. Politikams, kurie pritarė pristatytam Savivaldybės 2021 metų biudžeto projektui nekilo nė vieno klausimo. Matyt, visi klausimai, kurie galėjo kilti, greičiausiai buvo aptarti kokiuose nors neformaliuose frakcijų ar koalicinės daugumos pasitarimuose, kurių turinys dažniausiai išlieka tik tarp dalyvių. O ir oponentų pastabos bei priekaištai vienu ar kitu klausimu nesulaukė jokio atsako ar kitokio dėmesio iš valdančiųjų pusės.

Todėl mes, rajono gyventojai, galime prisidėti prie plojimų tiesioginiame eteryje, kad Savivaldybės administracija atliko tai, ką ir privalo padaryti – suplanuoti ir subalansuoti įstaigos pajamas bei išlaidas. Ar gerai atliktas šis darbas, ar remiantis Tarybos nario Audriaus Endzino pastabomis – supaprastintas ir neužbaigtas, įsitikinsime dar šiais metais. Įdomu tai, kad jau dabar galime drąsiai prognozuoti, kad jis bus koreguojamas ir taisomas bet kuriuo atveju, nes gyvenimas nestovi vietoje, gaunami papildomi finansavimai, perskirstomos lėšos – o visa šių procesų tėkmės pasekmė ir daro įtaką biudžeto pataisoms. 


Straipsnio komentarai

išasfaltavo vienas juk keliuką , kitas vilą nemažą pasistatė iš tipo sutaupytų lėšų 2021-03-16
PATIKĖJOM SU TOKIU DEFICITU , NEBŪTŲ JIEM NAUDOS NELIPTŲ VIENI KITIEMS PER GALVAS IR NERĖKAUTŲ TIK BALSUOKIT TIK BALSUOKIT UŽ MANE TIK AŠ GRAŽI TIK AŠ GERIAUSIAS TIK AŠ ŠAUNIAUSIAS NES VIENAM AR KITAM REIKIA PATEKT Į TOKĮ AR TOKĮ POSTĄ SAVO KIŠENĘ PAGERINT BEI SUNELIO AR SAVO BUITĮ PAGERINT Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tritaškis2021-03-16
Eilinis Šilutės valdžios fiasko Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-03-15
Jiems tai svarbu tie biudžetai visiškai kitaip. Jokios rizikos, o visur liejasi šampanas. Tad čia ne visai korektiška vadinti politikus "elitu". Tai kažkokia kasta, kur jie net turi tai kastai ginti išsileidę įstatymus: Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksą. Ir jeigu jie nusižengia tai jie viena kitą ir "teisia" per savų žmonių komisijų "teismus" kur matyt pasidalija vienas su kitais komisiniais. Nu čia analogiška situacija kur prieš kelias dienas buvo straipsnis apie viešąją įstaigą skambinančią varpais kad va pas juos deficitinis biudžetas. Kad pagelbėti kažkokiems nelaimėliams reikalinga 4000 eurų. Jie aiškina kad va kaip jie gyvena, dirba, disciplina, maldos, švara, tvarka, tt. Ir tikrai labai nesmagu žiūrėti į tas trispalves. Pinigai skirti padėti žmonėms, o jie švaisto vėjais. Bet nėra taip kad jie va visi lygus toje bendruomenėje. Yra 7-8 darbuotojai, kurių vidutinė alga 1350 eurų/mėn. Tai yra jeigu jau tie 4000 eurų kritinė suma tai savo idėjai tai jie laisvai galėjo iš vienos algos sukrapštyti neprakaituodami. Ar tai savivaldybės įstaiga? Iš kur ir už ką gauna asignavimus? Jugi tai viena iš įstaigų kuri dirba su visokiomis probacijos tarnybomis, kalėjimais, bausmių vykdymo sistemos institucijomis, tt. Ir kas įdomiausia kad gal būt miestų partnerystes ir užsienio ir kitokių reikalų reikalizmus. Nu gali būti kad jie neprašė pinigų "natūra". Buvo prašoma viščiukų kurių jau niekas nebeskaičiuoja rudenį, kurie ateina kaip avinėliai su auksine vilna skirta karšimui ir purtymui. Ir čia yra tik dokumentai. Žodis ir kūnas yra dvi visiškai skirtingos sistemos. Nu panašūs reikalai ir su "didesniais" biudžetais. Ir turbūt kuo didesnis biudžetas tuo tas žodis mažiau ką nors reiškia, nes tai ne biudžetai tai algoritmai. Ragų įstatymai. Kad ir toje amerikoje. Jugi tas reaganas labai aiškiai pasakė, kad deficitai biudžete yra nesvarbūs. Jau tada amerika gyveno pagal kažkokią kitokią sistemą. Pvz reiganui reikėjo kažką ten pabalansuoti apie švietimo sistemą, tai jis aiškindavo kad ketčupą galima skaityti kaip daržovę kai kalba eina apie mokinių mitybą. Adamkus jau atvažiavo į lietuvą "apmokytas" gerosios patirties. Kodėl jam taip svarbu buvo legalizuoti azartinius žaidimus ir kazino? Jau prie adamkaus buvo pradėti žingsniai su krematoriumais, kurie pasipylė kaip grybukai po geltono lietaus. Nu kad čia naudojami tie patys "vystyklai" kaip ir amerikoje. Ir ragai kyšo stipriau visos lietuvos mastu, nes tie vystyklai akivaizdžiai per dideli tokiam "kūdikėliui". Bet jie ir tam yra užbėgę už akių, nes atseit vystoma visa europa, lyginant netolygumus pasinaudojant susisiekiančių indų, indėnų, indijų, tt.. swastikos sukitės greitai metodais. Tad visur yra dvigubos sistemos. Kai sakoma kad šykštys moka dvigubai, tai neaišku kas turima omenyje. Gal va šykštuolis yra dvigubai išsilavinęs. Jis moka dvigubai daugiau negu jūs pvz kalbų, pratimų, tt.. Ir jisai visiškai nešykštus. Taip ir su fasces legendomis. Kur kalba eina apie vienybės žydėjimą. Atseit va viena vytelę gali ir vaikas paimti ir perlaužti. O kai surišite į šluotą tai bus neįveikiama jėga net ir galingiausiam galiūnui. Tai irgi gali būti visokios sudėtingos alegorijos. pvz vieno cento moneta, nieko neverta. Bet jeigu tas centas yra "įdėtas" į vieno euro monetą ar šimto eurų kupiūrą. To cento iš tos šluotos taip lengvai neišimsi. Ir jeigu tai paslėpta šveicarijos banko seife? O kas jeigu tas centas įdėtas į elektroninę erdvę. Nu ir yra labai didelis raštingumas, kurio jie nesugeba normaliai aborigenams paaiškinti neišeidami iš krašto. Jie nesavi pranašai. O savų pranašų ir nebūna. O kadangi žydi vienybė tada dar viskas kvailiau. Jie tokie uber alles, elitai, tt., bet nieko kito nesugalvoja tik vergovę, baudžiavą, gyvulių fermas, katorgas, tt. Komentaras patinka Komentaras nepatinka