Knygnešiai – lietuviško žodžio sergėtojai

2021-03-16, Inga Tarozienė, Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė

2004 m. UNESCO knygnešystę pripažino unikalia ir pasaulyje analogų neturinčia veikla. Kovo 16-oji paskelbta Knygnešių diena. Tai žymiausio knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena. Šiemet minėsime šio publicisto 175-ąsias gimimo metines. Betgi kas yra knygnešystė ir knygnešiai? Girdėta, kad tai knygų nešikai, dažnai apibūdinami kaip kontrabandininkai. Galima net rasti pasakymą „šventoji kontrabanda“. Tačiau ar įsigilinta?

Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus specialistai parengė virtualią parodą „Knygnešystė – fenomenas po UNESCO ženklu“. Čia galima rasti svarbiausius šios veiklos, vykdytos 1864–1904 m., akcentus, knygnešių gudrybes, kaip slėpdavo ir gabendavo lietuviškus leidinius. Trumpai pristatomos vienos ryškiausių šio laikotarpio asmenybės, nepamirštant ir svaraus moterų indėlio. Paminėtos svarbiausios spaustuvės, kuriose buvo lietuvių kalba leidžiami įvairūs leidiniai. Pateikiamos kai kurios Žemaičių Naumiesčio ir Švėkšnos apylinkėse veikusių knygnešių pavardės. Parodoje galima rasti ir nuorodą į 2011 m. sukurtą trumpo metražo filmą „Knygnešys“, kuriame vaidina žinomi Lietuvos aktoriai.

Knygnešystė Šilutės rajone

Švėkšna ir Žemaičių Naumiestis dėl patogios geografinės padėties tapo svarbiais draudžiamos literatūros platinimo punktais, per juos ėjo vienas iš svarbiausių knygnešių kelių.

Knygas, laikraščius bei kitus leidinius iš už Nemuno nešė daugelis Žemaičių Naumiesčio apylinkėse gyvenusių žmonių. Spaudą nešė ne tik lietuviai, bet ir kitų tautybių žmonės. Šioje veikloje dalyvavo ir moterys.

Viena ryškiausių Švėkšnos asmenybių buvo Juozapas Rugys (1858–1919) – gydytojas, aušrininkas, varpininkas, knygnešių organizatorius. Jis organizavo draudžiamosios lietuvių spaudos gabenimą iš Mažosios Lietuvos ir jos platinimą, tuo vertėsi ir pats. Spaudą slėpti bei platinti padėdavo vietos knygnešiai. Naudodamasis gerais santykiais su vietos dvarininkais išvengė suėmimo ir tremties, nors buvo įtariamas bei tardomas. Jis bendradarbiavo su Jonu Šliūpu, Martynu Jankumi, kitais visuomenės veikėjais.

Švėkšnoje 2003 m. liepos 27 d. pastatytas medinis paminklas – Atminimo koplytėlė su simboliniu varpu – šio krašto knygnešiams atminti. Šio simbolinio knygnešių pagerbimo ženklo autorius yra Vytautas Bliūdžius.

Kviečiame apsilankyti Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos interneto svetainę, apžiūrėti virtualią parodą, peržiūrėti filmą, kuris tikrai neprimena trūkinėjančios senos filmo juostos, ir dalyvauti viktorinoje. Puoselėkime lietuvišką žodį!


Foto galerija

Straipsnio komentarai

..2021-03-16
nu su cigarečių kontrabanda irgi įdomūs makaronai, bet su knygnešystę yra svarbūs makaronai kitaip. Nes čia yra "užkariaujama" lietuva aiškinant kad va jūs esate panaši teritorija kaip kad buvo su australija, kur buvo tiekiami nusikaltėliai. Nu kad va lietuvos teritorijoje seniau būdavo kitokia kalba, bet taip išėjo neaišku iš kur, neaišku kaip pradėjo po truputi čia važiuoti kažkokie nusikaltėliai kurie mokino vaikus tos kitos kalbos rašto. Tie vaikai "perėjo" į tamsos pusę ir taip atsirado va tamsos karalystė. Nu čia jeigu galvoti vien iš kriminologijos pusės. Kad va tais laikais lietuvių kalba buvo nusikaltėlių kalba. Žargonas. Ir va pažiūrėkit kas per grožis iš tos blogio sėklos išaugo. Nu kad tuometinė valdžia ir buvo "neteisinga". Ją patvarkė kažkas pasinaudodamas ta kalba. Bet tai labai sudėtinga tokius makaronus makaroninti, nes visi tie makaronai labai sunkiai įsipaišo į bendrą istorijos kontekstą. Niekas nežydi tokioje recidyvistų vienybėje. Nu jie prieštarauja visiems fizikos dėsniams. Pagal jų teoriją gaunasi taip kad jie niekas atsiranda iš nieko ir niekas pradingsta į nieką. Kad tai tik laikinos nesamonės. Nu ale klounai ir cirkas. Baigsis pasirodymas, apačiai, mohikanai, navajo kalbininkai, tt susirinks savo cirkines palapines ir važiuos kariauti toliau. Nu tas JAV kariuomenės išsireiškimas "code breakers" ir yra anekdotas. Code anglų kalboje reiškia įstatymas, kodeksas, tt. Jie ir turi omenyje nusikaltėlius, outlaws. Nu ir va kas įdomiausia tai kad jie atseit nėra bloga obelis su blogais obuoliais, būna tik blogi obuoliai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
taip2021-03-16
Tuometiniai kontrabandninkai vadinami knygnešiais. Dabartiniai knygnešiai gabena cigaretes, šnapsą, degalus... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-03-16
Nu tai akivaizdūs kolumbeikių makaronai. Galima kažkiek paspekuliuoti naudojant tuos dabar kabinamus makaronus apie išgalvotą praeitį su dabar kabinamais makaronais apie dabartį. Kai jie aiškina kad buvo draudžiama literatūra, spauda ir punktai tai jie tyčiojasi turėdami omenyje kad jie buvo apsidraudę kažkokiu draudimu, turėjo išsiėję polisus. Kitas variantas kad jie dabar apsidraudę šituos makaronus kažkokiu draudimu pvz kariniu. Jiems galima meluoti, nes tai "operacijos" ant kurių laikosi valstybinės ir karinės paslaptys. Nu pvz kai reklamuoja batutus vaikų šventėms sako jie apsidraudę civiliniu draudimu ir dar nurodo sumą. Nu kad nebijokite. Jeigu vaikas šokinėdamas nusisuks galvą tai būsit apsidraudę su iš anksto pasidėtomis pagalvėmis, prikimštų galingų plunksnų. Tos istorijos apie "knygnešystę" yra vieni ir tie patys makaronai, kurie "dalija", plėšo, skaldo, tt. laiką ir dabartį su garbėtroškiniais paradais garbindami netikrus išgalvotus stabus. Tai visų pirma reikalinga "pavarystei", kličkoms, tt. Tai partizaninis judėjimas kuris pagrįstas "nepartizaniškumu". Tai yra visi be išimties turi garbinti tas nesamones. Nes tai mirusieji apie kuriuos tik gerai arba nieko. Tame ir esmė reikalinga atskirti kur mirusieji, kur išgalvoti mirusieji ir kur makaronai apie mirusius kur mirusieji negali savęs apsiginti nuo tokio šmeižto. Atseit va seniau kokia baisi buvo priespauda, lietuviškas žodis galėjo skambėti tik po skverneliais, po sysais, suvaikščioti tik patvoriais ir šunkeliais. Dabar va kokia yra "lietuviško" žodžio laisvė. Gali rašyti komentarus į laikraštį, juos trins, skųs policija, dabar iš viso susigalvojo keistą policiją kuri dežuruos komentarų "sanitariją", "higieną" ir "valyvumą". Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Otas2021-03-16
išties, vienetinė profesija pasauly Komentaras patinka Komentaras nepatinka