Šilutės „važnyčiotojai“ pralaimi eilinį karaliaus gambitą, bet partija nebaigta

2021-03-26, Sergėjus Gvildys

Valdžia akla savo rinkėjų valiai

Vienu svarbesniu pastarųjų dienų įvykiu drąsiai galėtume įvardinti Šilutės valdžios dedamas pastangas įrengti žiedinę sankryžą mūsų miesto urbanistinėje dalyje, kuri akivaizdžiai ir galutinai sunaikins istorinę Žibų aikštę. Šiam sumanymui įgyvendinti buvo žengtas beprecedentis miesto naujojoje istorijoje žingsnis – surengta gyventojų apklausa... per elektroninius valdžios vartus. Tačiau kokia reali nauda iš tokio valdžios „ėjimo žirgu“ ir kiek bus atsižvelgiama į apklauso rezultatus?

Principinis apklausos dalykas

Trumpai priminsiu istoriją, besitęsiančią daugiau nei metus. Turbūt tai pirmas atvejis Šilutėje, kai taip įkyriai yra brukamas projektas, kuriam visuomenė nepritarė net tris kartus. Esminė nepritarimo priežastis – tai istorinės miesto dalies kraštovaizdžio galimi pokyčiai, kurie šiuolaikiškais elementais pakeis tradicinės susiformavusios gyvenvietės senųjų gatvių netaisyklingas formas. Esminė „brukimo“ priežastis – tai eismo saugumo gerinimas.

Tačiau miesto bendruomenė neprieštarauja, kad būtų pagerintas saugumas, o tik prašo tai padaryti kitaip. Bet, regis, valdžia akla savo rinkėjų valiai ir griebiasi įvairių triukų bei manipuliacijų savo ketinimams įgyvendinti. Vienas iš tokių triukų - tai valdžios paskelbtas balsavimas dėl žiedinės sankryžos įrengimo. Dar vasario 25 dieną, nuotolinio Tarybos posėdžio metu, Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis apie tai ryžtingai pareiškė Tarybos nariams.

„Bus klausimas dėl žiedinės sankryžos. Iš principo. Pats principinis dalykas. Jeigu bus pritarta, kad darome, tada jau diskutuojame, kaip tai turi atrodyti“, – dėstė valdžios poziciją meras.

Politinis svorio matomumas

Tokiu būdu V. Laurinaitis pasiuntė žinutę bendruomenei, kad apklausos rezultatais siekiama spręsti šios sankryžos likimą. Bendruomenė tai išgirdo ir buvo aktyvi, kiek leido apklausos apribojimai. O apribojimų būta tokių, kad balsuoti galėjo tik deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Šilutėje ir tik naudojantys elektronines prisijungimo priemones, tokias kaip elektroninė bankininkystė ar mobilus parašas. Prie apribojimų dar pridėkime administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio darytą įtaką, apie kurią rašėme praėjusiame laikraščio numeryje.

Sprendžiant iš visumos apribojimų ir įtakos aplinkybių, akivaizdžiai matosi, kad valdžia žūtbūt siekia visuomenės pritarimo šiam projektui. Tai reiškia, kad šis projektas yra gyvybiškai svarbus ir ne toks kaip antai Laisvės alėjos ar K. Kalinausko gatvės rekonstrukcijų projektai, kurie nugulė į valdininkų stalčius po pirmojo nepritarimo. Tačiau likimas piktai pasijuokė iš valdžios desperatiškų pastangų, kurių atsiradimui įtakos turėjo tos pačios bendruomenės primestos žaidimo taisyklės. Juk prieš projekto viešą svarstymą sausio 14-ąją buvo Savivaldybės administracijai įteikti lapai su daugiau nei šimtu parašų, pasisakančių prieš žiedinės sankryžos projektą. 

Administracijos direktoriaus V. Pozingio, vadovaujančio visam šitam pristatymo paradui, reakcijos nereikėjo ilgai laukti. Jis tik pasišaipė ir pažadėjo surinkti du tūkstančius parašų už žiedinės sankryžos projektą. Kaip jam sekėsi tai padaryti, įskaitant ir daromą spaudimą seniūnams, parodo pačių surengtos apklausos rezultatai. Už žiedinę sankryžą V. Pozingis tesugebėjo surinkti tik 276 parašus. Jei į apklausą žiūrėtume ir platesne prasme, galime netiesiogiai suprasti ir administracijos direktoriaus politinį svorį visuomenėje. Ir tai tame fone, kuomet žiedinės sankryžos nenori 330 respondentų.

Ar paistoma strateginio plano?

Ar tai gali atspindėti visų gyventojų nuomonę? Žinoma, ne. Tačiau ir savivaldos rinkimuose dalyvauja toli gražu ne visi rinkimų teisę turintys asmenys. Todėl nepriklausomai nuo dalyvavusių apklausoje asmenų skaičiaus, jos rezultatas turi būti gerbtinas. Ypač, jei įsiklausysime į merą V. Laurinaitį, teigiantį, kad apklausa tai principinis dalykas. Kiek tas principinis reikalas išliks principiniu esant ne tokiam rezultatui, kokio tikėjosi apklausos rengėjai, netruksime sužinoti.

Tačiau išlieka daug neatsakytų klausimų. Na, tarkime, ar strateginiame Šilutės miesto plėtros plane yra numatyta šios sankryžos rekonstrukcija? Iš principo? Juk be kita ko, tai yra esminis dokumentas, kuriuo valdžia privalo vadovautis. Todėl kreipiuosi viešai į Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorių ir prašau atsakyti, ar Šilutės miesto strateginiame plėtros plane yra numatyta sankryžos M. Jankaus, Lietuvininkų ir Tilžės gatvių sankirtoje rekonstrukcija?

Vis tiek einama įgyvendinimo keliu

Tikriausiai valdžios įsitikinimas, kad jų pačių surengtos apklausos metu bus užtvirtintas gyventojų pritarimas šiam žiedinės sankryžos projektui, buvo neabejotinas. Todėl nelaukiant šio rezultato, buvo patvirtintas reikšmingas dokumentas, kuris įžiebia žalią šviesą tolimesniems projekto įgyvendinimo veiksmams. Tai Šilutės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pritarimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 Šilalė-Šilutė sankryžos su Šilutės miesto M. Jankaus g., esančios 56,64 km, rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektiniams pasiūlymams, paskelbtas šių metų kovo 2 dieną.

Ir papūskite jiems į uodegą, kaip nuo seno sako lietuviai. Tačiau tai yra esminis dokumentas, kuris suteikia teisę toliau vykdyti projektinius sprendinius.

Ataskaitos šališkumas akivaizdus

Kiek čia svarbi gyventojų nuomonė? Ogi, nė kiek. Svarbiausia, kad į viešo svarstymo metu pateiktus pasiūlymus ir pastabas buvo motyvuotai atsakyta. Kiek motyvuotai, tai čia jau klausimas, tačiau įstatymai nenumato atsakymų stilistinės ir giluminės analizės. O motyvų patikslinimo paklausėjai laukia jau daugiau nei mėnesį ir panašu nesulauks.

„Lauk šuneli, kol stips kumelė“, - sako liaudies išmintis. Gal greičiau sulauksi valdininkų, važinėjančių arkliais. Bet visų pateiktų siūlymų atmetimo pagrindinis motyvas yra susijęs su eismo saugumo sprendiniais, remiantis pateikta poveikio kelių saugumui ataskaita, atlikta 2019 metais. Jei trumpai apibendrintume šią ataskaitą, kuri buvo atlikta Vilniaus Gedimino technikos universiteto APF kelių tyrimo instituto, tai galime pasakyti, kad buvo analizuojamas eismo saugumas per 10 metų visoje Lietuvininkų ir Tilžės gatvėse nuo geltonojo tilto iki geležinkelio pervažos, o ne konkrečioje sankryžoje. Bet per dešimties metų laikotarpį centrinėje miesto gatvėje vidutiniškai įvyko tik 4 eismo įvykiai, įskaitant ir dviratininką, nukritusį prie šviesoforo ir kitus mažiau kurioziškus.

Tačiau galbūt svarbiausias dalykas - ne kiek ir kokių eismo įvykių įvyko, o kokios eismo reguliavimo alternatyvos buvo tiriamos. O jų yra tik dvi. Tai esama situacija ir žiedinės sankryžos įrengimas. Žinoma, kad esama situacija su išblukusiu horizontaliu ženklinimu, nutrupėjusiais šaligatviais ir gausa „medžių, trukdančių patogiam eismui bei ribojančių matomumą“, jokiu būdu negali būti priimtina. Todėl išvadoje ir siūlomas antras - žiedinės sankryžos įrengimo variantas.

Štai tokia viena iš pagrindinių argumentacijų, kuri, šių eilučių autoriaus nuomone, akivaizdžiai vienapusiška ir šališka, be alternatyvaus sprendimo, kurio ir reikalauja bendruomenės dalis. Jei įsigilinsime į tiek šio dokumento išaiškinimus ir tiek į projektuotojo atsakymus dėl pasiūlymų ir pastabų, akivaizdžiai suprasime kas yra šio projekto patronas. Tai Šilutės rajono savivaldybės administracija, kuri dar įgaliota ir iš Kelių direkcijos pusės, žūtbūt siekia tokio projekto įgyvendinimo.

Nekiršinkite žmonių

Ko gero, dar ilgai liepsnos aistros, kaip turi atrodyti senamiestis ir koks turi būti eismas. Tikriausiai yra teisi, neįtikusi dabartinei valdžiai, buvusi Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė, kurios nuomonė išreikšta socialiniame tinkle. „Ši apklausa yra žmonių kiršinimas ir, manyčiau, už tai yra atsakinga Šilutės savivaldybės administracija, o KPD (Kultūros paveldo departamentas) turi aiškiai pasakyti, ar galima miesto senamiestyje elgtis kaip savo kieme? Tai iškertame medžius, tai trinkelizuojame parkus, sugalvojame žiedinę sankryžą lyg greitkelyje ir t. t. O Jūs, žmonės, gaiškite laiką, ginčykitės? Jeigu galima, tai prašome panaikinti miesto istorinės dalies statusą ir bus ramu“, – siūlė R. Šikšnienė.

Tai gal vertėtų vis tik atsižvelgti į daugumos nuomonę, atidėti esamą projektą ir pamėginti profesionaliai ištirti visas galimas alternatyvas ir tik po to priiminėti sprendimus?


Straipsnio komentarai

.. @ na jo2021-03-27
gali būti kad yra visiškai kitaip. nei pozingiui nei laurinaičiui nei šilta nei šalta tas žiedas. Jie nebruka nieko, jie kažką supranta apie terminus, laiką, tt. Nu kad nėra taip kad reikia žiedo sankryžai nuėjai į parduotuvę ir nusipirkai. Gal kalba eina apie tai kad dabar yra šilutėje ar lietuvoje patogi padėtis, kur tie žiedai žieduojami, nes yra specialistai, technika, tt.. Net jeigu tiesia vietinė firma turbūt tenais įdarbinami kažkokie "desantininkiniai" rangovai ir subrangovai. Jeigu pavėluosi į traukinį gallėsi žiedus tiestis su petru kurį paprastai paveždavo balsuoti į rinkimus už butelaitį ir kultūristais, kurie ten prikolumbeikins kad va tradiciškai sankryžų žiedus mažlietuviai statydavo iš pintų šiaudų sumaišytų su moliu ir šventų raguočių mėšlu pagal slaptus senolių receptus. Dalyvaudavo visas miestas, kur riebūs seniūnai riedėdavo aplinkui spjaudydami visiems į delnus ir dundėdavo su bizūnais ausdami nugaras iki kraujo rykštėmis. Gaudavosi viskas ypač tvirtai ir "tradiciškai". Kitas reikalas jeigu kultūristai tik vaidina kad nenori žiedo nes toje sankryžoje gali išlįsti kažkokios ylos iš jų maišo. Ir jie tam nepasiruošę. Tai yra jie priešinasi tam žiedui vien todėl kad tai ir yra tokia "tradicija". Komentaras patinka Komentaras nepatinka
na jo,2021-03-27
Žiedą įrengti, didelių smegenų nereikia, viskas priklauso nuo to, kokio jis bus ir kaip jis ten atrodys? Dabar gaunasi, kad valdžia važinėja automobiliais ir nori žiedo, o nenorintys žiedo, arkliais kinkytais vežimais. Pateikite visuomenei vizualizacinį projektą ir maketą. Pagal viską, žiedo nori ir jį bruka visuomenei, tik du valdžios vyrai - V. Pozingis ir V. Laurinaitis, o kiti "vyr. specialistai" tyliai sėdi valdiškose kėdėse, kaip sakant, tarnauja ir algas gauna? Ar mes turime tik vyr. architektę parašui padėti, o kitiems trūksta kompetencijos ir drąsos nuomonei pareikšti? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to ..2021-03-26
Ar geriausia kompetencija apie kultūros paveldą galimai turi politikas (agronomas, mechanikas, mokytojas) ir aišku dvitaškis? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-03-26
ugningo vandenėlio pilstymai kur krematoriumų židiniai žydi vienybėje su pečiais ir krosnimis už laisvę. Nu tai kodėl naparašo kaip čia atsitiko kad ta muziejaus direktorė "buvusi" ir kaip tai atsiliepia "dabartinės" nuomonės "svoriui" apie visuomeninius projektus. Ar tas sergėjus kokia jo kompetencija? ar tos galingos plunksnos suteikia sparnus tarsi prisigėrus tų raudonų nesamonių (red bull). Kaip ten buvo iš tikrųjų su tais diplomais? Nu tame ir esmė kad ne diplomuose reikalas. Nes c​ž​vistėliai tarsi žaidžia kažkokius žaidimukus pagal tą kalėdinį filmuką "trading places", tik daroma taip kad eismas visada į vieną pusę. Tai yra jeigu net ir egzistuojantis etatas, buvusi kėdė - jie apsidraudžia jeigu norėsi "sugražinti" kažką į praeitį taip kaip buvo, turėsi naudotis jų sukolumbeikintomis istorijomis ir makaronais ir vistiek apsijuoksi dvigubai.. Matot kaip straipsnyje vykdomas skaldymas: "mūsų" miestas, kur (nemūsų) miesto valdžia deda visas pastangas kad sunaikinti. Ir va to "mūsų" miesto visuomenė tai virš šimto parašų. Visi kiti tai ne visuomenė. Nu ir paskutinis sakinys vėl nubraukia visą straipsnį šalin, nes prašoma "pamėginti profesionaliai ištirti galimas alternatyvas". Tai kas čia per straipsnis? Ar tai savikritika kad tai buvo neprofesionalus ir netyrimas? for "entertainment purposes only" jerry springer show, nagijevo okna, tt. Kas liečia eismo saugumą reikalinga prisiminti kelias "rezonansines" avarijas kurios kaip tik ir įvyko nesenai. Ir čia keista nes tarsi "žiniasklaida" akivaizdžiai žaidžia abi puses. Nu kaip tie rūmunai iš teismo rūmų kur neteisia, bet sprendžia ir nuosprendžia. Jie tarsi turi kažkokias "sistemas" iš kurių jiems viskas geriau matosi kai kalba eina apie matų statymą. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
šunys2021-03-26
loja, o karavanas eina ... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Titas2021-03-26
vis tiek statys. Nes valdžiai nesvarbi žmonių nuomonė Komentaras patinka Komentaras nepatinka