Administracijos direktoriaus įtakai auginami raumenys?

2021-04-02, Sergėjus Gvildys

Šilutės bendruomenę turėtų sudominti Tarybos sprendimas, kuriuo Savivaldybės administracijos direktoriui perduodama dalis paprastosios kompetencijos funkcijų. Kas tai galėtų būti: vykdomosios valdžios darbo optimizavimas ar administracijos direktoriaus valdžios įtakos stiprinimas? Ypač tame fone, kuomet prieš du mėnesius nebuvo Tarybos patvirtintas valstybinės žemės Šilutėje sklypų suformavimo klausimas.

Mažinamos Tarybos funkcijos administracijos naudai

Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariams, dirbantiems komitetuose, praėjusią savaitę buvo siūlomas sprendimo projektas dėl dalies administracijos direktoriaus funkcijų. Patvirtinus šį sprendimo projektą, Savivaldybės administracijos vadovas yra įgaliojamas vykdyti Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtų dalį funkcijų, kurių vykdymui lig šiol neturėjo tokio įgaliojimo.

Šios funkcijos yra susijusios Savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimu. Administracijos direktoriui taip pat suteikiama teisė nustatyti viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkas; tvirtinti Savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo. Kodėl būtent šiuo metu prireikė sumažinti Tarybos veiklos krūvį, perkeliant ant Administracijos direktoriaus pečių?

Ar mažinama administracinė našta

Aiškinamajame sprendimo projekto rašte teigiama, kad tokių funkcijų „perdavimas leis efektyviau ir operatyviau įgyvendinti viešojo administravimo įstatymo principus, bei mažins administracinę naštą“. Na, sekama pasaka apie administracinės naštos sumažinimą niekaip neįtikina, nes šių funkcijų įgyvendinimo procedūrų reglamentavimas iš esmės nesikeičia.

O štai administracijos vadovo įtaka yra gerokai sustiprinama. Iki šio sprendimo priėmimo Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinės ataskaitos buvo tvirtinamos kolegialiu, rinkėjų valia išrinktų Tarybos narių sprendimu.

Nuo šio momento tokių ataskaitų patvirtinimas priklauso tik nuo Administracijos direktoriaus geros valios. Kaip tokių įstaigų vadovų likimą gali nulemti ataskaitų patvirtinimo procedūra ir jos rezultatai, galime tik numanyti. Ir net minutėlei įsivaizduokime, kokiomis poveikio galimybėmis gali naudotis į politinio pasitikėjimo postą skiriamas politikas, šiuo metu Virgilijaus Pozingio asmenyje. Deja, pagal galiojančias ir nusistovėjusias procedūras Savivaldybės administracijos direktorius nėra renkamas rinkėjų, o yra skiriamas Tarybos sprendimu. Paprastai tokie sprendimai  yra iš anksto nuspręsti koalicinėmis sutartimis, formuojant Tarybos daugumą.

Koalicijos dauguma „subraškėjo“?

Prieš du mėnesius Tarybos posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu sausio mėnesį, nebuvo pritarta pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti teritorijos, esančios prie Žalgirio gatvės, Šilutėje, formavimo ir pertvarkymo projektą. Dauguma Tarybos narių nesutiko su siūlomu sprendimo projektu. Beje, dėl šio klausimo kilo nemažos diskusijos, o opozicija netgi siūlė išimti jį iš posėdžio darbotvarkės. O diskusijų priežastimi tapo planuojamo prekybos centro statyba miesto miegamajame rajone ir dalies gyventojų nepritarimas jam. Ir nors Administracijos direktorius komitetų posėdžiuose Tarybos narius tikino, kad su gyventojais bus kalbama ir paistoma jų nuomonės, tačiau Tarybos posėdyje pakeitė retoriką.

„Šiandien bus Tarybos ar nebus, vis tiek to sklypo formavimas judės. Galėsim mes tuos sklypus palei kelią palikt, kad niekam nekiltų abejonės, į sekantį atidėti laiko tarpą ir viskas“ – tiesiai šviesiai rėžė V. Pozingis iš posėdžių salės (kalba netaisyta, - red. pastaba). Jo pasisakymą švelnino rajono meras Vytautas Laurinaitis: „Mes šiandien šiuo sprendimu tik įgaliojame administraciją formuoti sklypą dėl paskirties, dėl priskyrimo vienam ar kitam“. Tačiau daugumos Tarybos narių tai neįtikino. O aprašyta situacija ir balsavimo rezultatai parodo, kad ne visi koalicinės daugumos partneriai pasitiki savo lyderių veiksmais įgyvendinant sprendimus, kurių nenori bendruomenė. Ar tai nėra signalas deklaruojamos daugumos vieningumui. O gal pradedama suprasti, kieno sąskaita apmokamas pietų stalas?

Kvestionuojamas sprendimas?

Ne vienam, sekančiam naujo prekybos centro „stūmimo“ procesą, galimai kilo klausimas: o kas toliau? Juk žinome, kad Šilutės valdžia kai kurių sprendimų įgyvendinimo laikosi visais įmanomais būdais ir lengvai iš rankų nepaleidžia. Šiandien mes turime rezultatą, kuriuo apeinamas Tarybos sprendimo barjeras. Taip netiesiogiai galima suprasti siekį „efektyviau ir operatyviau įgyvendinti viešojo administravimo įstatymo principus“. Nes paprastoji Tarybos funkcija – Savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas ir sprendimų priėmimas dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo yra atiduodamas į Administracijos direktoriaus rankas.

Žinoma, tai visiškai neeliminuoja prievolės paisyti bendruomenės nuomonės, tačiau kaip ji gali būti formuojama, V. Pozingis suteikė galimybę įsitikinti duodamas nurodymus Savivaldybės seniūnams dėl neseniai vykusios apklausos. Po priimto sprendimo Administracijos direktoriui atrišamos rankos daugelyje dalykų ir ko gero dar laukia ilga bendruomenės kova dėl Žalgirio gatvės pašonėje naikinamos ramios oazės.


Straipsnio komentarai

kur gi ne , kad net per duris nebetilps , tokie raumenys 2021-04-12
joooooooooo pas tokio tai , per tiek metų tiek metų užaugo raumenų kad net į smegenis ir net į pasturgalį nebetelpa Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vei2lyzingoodooijovizual2beu2bisacija2021-04-05
alivekaroJoOokey: https://www.youtube.com/watch?v=oND8dFV2ULs
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
na jo, tai2021-04-05
gerai.gerai, kad tie, grįžę iš įkalinimo vietų, atlaisvins narus prie parašų šitiems, vieną kurių šiš on facefuc'€ me too čia ir dabar dar apsidyrpusį, beabiejųjajų gr€€nmanatmatmanmatom... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Rasis tas rimtas,2021-04-05
mat matom kai #shypsen'oj#rauko'sos: lowmbay coast'os išLaVyti vimbdotv too peculiar me too friday'scoffee Greenman rawkey cin'cilin... on fac€book:€
https://www.youtube.com/watch?v=tOiy6jRfpDw
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
gaidys raumenų daugiau turi nei jis 2021-04-05
OOOOOOOOOOOOOOO PAS ŠITĄ TAI RAUMENŲŲŲŲŲŲŲŲŲ TAI SU KAUPŲŲŲ , PAS VIŠTĄ DAUGIAU RASI NEI PAS JĮ Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.. @ na jo,2021-04-02
ne visai taip. tu bandai sudaryti kažkokį įspūdį tarsi tie kurie čia visi diskutuoja nėra įkalinimo įstaigoje ar grįžę iš įkalinimo įstaigų. Čia kalba eina ne apie vilkus, bet apie vilkinimus. Meškas drąsos kelias moka vilkinti lygiai taip pat kaip ir bet kokius vilkus. Pats pagalvok apie kolumbeikių istoriją kuri dar nėra plačiai paskleista lietuviškai, apie taip vadinamus "wolfskinder" arba kitaip tariant vilkinius vaikus. Ta istorija atseit turėtų paaiškinti kažkokias "keistenybes" jeigu tik kažkas darysis nesuprantama. Atseit po II pasaulinio karo kai valė kaliningradą ir panašiai labai daug vokiečių vaikų liko našlaičiais ir išėjo laimės ieškoti į miškus. Įsivaizduoji kas per vaikai. Vidurį žiemos sau išeina į mišką ir pragyvena misdami konkorėžiais. Taip beieškodami laimės jie atklysdavo į lietuvą kur juos įsivaikindavo lietuviai, kurie kažkaip irgi niekur nebuvo nei ištremti nei pabėgę nei išvežti, tt.. Tad tu kalbi apie "socialinio" verslo kalnakasybą, kuris panašiai suorganizuotas kaip kalinių emigracija į australiją ar kitas brexitines kolonijas. Nu tie "laikino gyvenimo" namai jau veikia šilutėje visur išbarstyti į kuriuos "grįžinėja" tos tavo baisios "etiketės". Pvz buvo bajeris nesenai. Tokia "inteligentinė" ragana kur giriasi kad moka kortomis burti iš sekančio namo atseit atėjo ir pradėjo mano šlykštynei "motinai" pasakoti kaip pas ją į laiptinę va sugrįžo iš kalėjimo toks "atvejis vadybai" kaip kad tu čia aiškini. Nu aš matau jį. jis išsiskiria iš karto. Neina suprasti to išsireiškimo "grįžo". Nes niekad nebuvau jo matęs. Na ir tas namas visas karinis nuo pat tarybinių laikų kaip ir turbūt visas melioratorių kv, laisvės, jaunimo ir kiti šilutės kvartalai. Vienas variantas kad va kokia anglija lietuvos atžvilgiu skaitosi kaip kalėjimas jeigu lyginti vien teisines sistemas. Čia yra nepaprastai daugiau "laisvės", kuri iš tos kalbos nėra "išversta". Kitas reikalas jeigu jie tų angliškų įstatymų atžvilgiu yra nusikaltėliai jie lietuvos įstatymų atžvilgiu gali būti kad yra nekalti. Nu tie tarptautiniai susitarimai gali tarnauti ir kaip kažkoks "skaistyklos" aparatas. Bet čia sudėtinga suprasti kažką kaip reikalai su kalbų barjeru. Mes to neliečiame šitoje diskusijoje. Nu ir ką reiškia rambynas? kalba eina apie rambo specnazus kuriems turbūt nesvarbu muhamedinės taisyklės apie kalnus. Jie kalniečiai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
na jo,2021-04-02
Jūs dar turbūt nežinot, ką planuoja p. J. Samoška? Ogi riogsančiame jo "bildinge", gali būti atidaryti asmenų, grįžusių iš įkalinimo vietų, laikino gyvenimo namai. Nenorite "Rimi" - gausite zekus (narkomanus, vagis, žmogžudžius, prievartautojus......) Ar idiotai, bijodami vilko, nebus prisišaukę mešką.? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2021-04-02
va jėzau savivaldos dangus griūva, nes administracijos direktoriui bus užkrauta finansinės ataskaitų rinkiniai. Sėdės per dienų dienas įbedęs nosį į rinktinius finansus, bandydamas suprasti kur čia šuo pakastas, kuris turėtų būti viešas. Ar kas esate bandę kada nors žiūrėti į tas viešųjų įstaigų finansines ataskaitas. Nu ten nieko nebūna parašyta. Va tiek finansavo, tiek skirta algoms ir repezentacinėms išlaidoms, kur matyt prisiperka saldainių kad dalinti tiems durniams kurie užtveria kelią na ir dar aišku būna kapeikėlės kažkokioms "programoms", kur viskas pravalgoma. Man tai nesiverčia tą birutės gatvę vadinti miegamuoju rajonu ar ramybės oaze. Pvz kas per vystytojas "vystė" tuos baisiai atrodančius kotedžus ar tą didelį užkonservuotą mafijozinių laikų monstrą ant kampo? Gal daktaras vienu metu statė daug pilaičių, nu žinot kaip lapė kurios urvai su daug landų, kaip kad ir medžiai ir biurokratijos būna su daug lapų. O ar esate matę kokie lapai būna ant banano medžio? Jo dideli, galima naudoti kaip lėkštę. Man tai tie kotedžai nesižiūri iš viso. Jugi turbūt tai irgi tarnauja kaip kažkoks kazarmas ar bendrabutis "savų" bataliono legionieriams kaip ir visas likęs rajonas, kuriame kažkaip labai daug "socialinio lobių" lobistų sukoncentruota tarsi karštos aukso vilnos avinėlių karšimo ir karšinimo aukso karštligė siaučia žuvėjų krašte. Nuskuta karšinamų karšių vilną su visais žvynais. Na ir visas kitas nekilnojamas turtas kuris "išvystytas" tame rajone irgi turėtų būti po padidinamuoju stiklu, nes tenais jugi žemė buvusi valstybinė, bet kažkaip "stebuklingai" privatizuota padedant kažkokiais lapinų parašais ant kažkokių lapų. Gal net šito lapino. Na ir vistiek reikalinga pastebėti vieną įdomų aspektą su "žurnalistika" kur va bandoma kreipti reikalus ta linkme tarsi čia problema yra asmenybės kultas. Tame ir esmė su valdžia. Va pozingis toje valdžioje tai kažkas "laikino". Bet pati valdžia ir jos vystomi projektai jau yra žymiai "ilgaamžiškesni". Tai yra kai baigsis "pozingio" valdžia ta valdžia niekur nedings. Dings tik būdvardis "pozingio". Tad čia makaronizmo aspektas, kur va išsirito viščiukas tai reiškia kad viščiukas išsirito iš kiaušinio lukšto. tai kiaušininis viščiukas, lukštinis viščiukas, išlukštentas viščiukas, tt. matot kokia nesamonė? Nu kad nieko neaišku kas čia vyksta iš viso ir ką jie čia išdarinėja su ta savivalda, tarybomis, komitetais, komisijomis, tt. Ir jeigu galvoti kad visur yra "komisiniai" tai tie komisiniai nėra "alga" dėl kurios jie dirba. Tai tik rankpinigiai saldainiams ir ledams. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Romas2021-04-02
Kiek galima tą mordą žmonėms kišti....? Komentaras patinka Komentaras nepatinka