Diskusijos ir planai virto realybe. ​Saugose duris atveria Šilutės socialinės globos namų padalinys

2021-03-31, „Šilokarčemos“ informacija

Šilutės socialinės globos namai (buvę Šilutės senelių globos namai) plečia savo veiklą ir nuo š. m. balandžio pradeda teikti institucines ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas naujai suremontuotose patalpose Saugų kaime. Apie tai, kokomis nuotakomis gyvena kolektyvas, kalbėjomės su įstaigos vadove Evelina Rimkute. Po pokalbio tapo aišku, kad norint pasiekti gautą rezultatą, reikėjo įveikti išties sudėtingą kelią.

Gavo licenciją

Anksčiau minėtose patalpose veikė Saugų vaikų globos namai. Po įvykusios vaikų globos namų reorganizacijos ištuštėjusias patalpas nutarta panaudoti tikslingai ir jas pritaikyti suaugusių bei senyvo amžiaus asmenų poreikiams įrengiant 38 vietų socialinę globos įstaigą.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šių metų kovo 21 d. Šilutės socialinės globos namams suteikė licenciją  ilgalaikei, trumpalaikei institucinei socialinei globai teikti. Ši licencija kaip ir įrodymas, kad patalpos, inventorius, personalo skaičius atitinka keliamus reikalavimus. 

Institucinės socialinės globos paslaugos bus teikiamos ne tik senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims (tarp jų ir turintiems sunkią negalią), kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas, bet ir suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su negalia (tarp jų ir turintiems sunkią negalią), kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas. Šilutės socialinės globos namuose taip pat bus pradėtos teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugos ir „atokvėpio“ paslaugos, todėl rajono gyventojai turės galimybę gauti daugiau paslaugų arčiau savo gyvenamosios vietos.

Kolektyvas suformuotas

Įstaigos direktorė E. Rimkutė džiaugėsi, kad pagaliau baigti visi darbai, kurie buvo numatyti, kad buvusiose Saugų vaikų globos namų patalpose galėtų įsikurti Šilutės socialinės globos namų Saugų padalinys.

O darbų buvo tikrai daug. Kad gautų licenciją teikti paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, reikėjo atlikti daug - visose patalpose  platinti duris, platinti dušo ir tualeto patalpas, įrengti modernų liftą, kuriame tilptų asmenys su lova.

Pastatas yra trijų aukštų. Jame įrengti jaukūs 1, 2, 3 vietų kambariai, kuriuose galės apsigyventi ir paslaugos bus teikiamos 38 gyventojams, virtuvėlės gyventojams, poilsio zonos, kabinetai personalui, maldos patalpa, skalbimo bei lyginimo patalpos ir t. t.

Padalinys pilnai paruoštas veiklai, įsigytos visos reikiamos priemonės.

„Kai pasiruošimo etapas jau praėjęs, atrodo, tų sunkumų kaip ir nebuvo. Džiugu tai, kad Savivaldybės atstovai reagavo į tai, kad mūsų rajone visą laiką įstaigose trūko vietų teikti šioms paslaugoms ir rado būdą tai išspręsti. Taip sumažės arba visiškai išnyks eilės, daugiau paslaugų gavėjų galės pasinaudoti ir gauti jiems būtinas paslaugas“, - kalbėjo vadovė.

Ji teigė, kad darbuotojų kolektyvas praktiškai suformuotas. Atrankoje dalyvavo nemažai žmonių. Buvo tikrinamos jų kvalifikacijos, kurios būtinos tam tikrai profesijai.

E. Rimkutė tikina, kad dalis darbuotojų yra saugiškiai, kurie prieš tai dirbo Saugų vaikų globos namuose ar šeimynose bei gyvena Saugų seniūnijoje.

Padalinyje dirbs slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologas.

Tikimasi daug

„Tikimės labai daug. Pirmiausia - teikti ilgalaikes kvalifikuotas ir kokybiškas socialines paslaugas, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinant kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, užtikrinti gyventojų socialinį saugumą, individualių asmens poreikių priklausomai nuo amžiaus ir negalios pobūdžio tenkinimą, savarankiškumo ugdymą ir palaikymą, atstovavimą kliento teisėms ir interesams bei jų gynimą. Stiprinti socialinius ryšius su visuomene ir išnaudoti visas galimybes, kad paslaugų gavėjai dalyvautų bendruomeniniame gyvenime bei keisti visuomenės požiūrį į socialinį paslaugų gavėją. Mūsų globos namuose diegiamos tokios vertybės kaip komandinio darbo principas - paslaugų teikimas, situacijų sprendimas, pagrįstas komandinio darbo principu, taip įtraukiami įvairių sričių specialistai, gyventojai. Gero klimato užtikrinimas – įstaigoje siekiama sukurti gerą atmosferą, namų aplinkai artimą jaukumą, kas užtikrina gerą gyventojų emocinę būklę. Nuolatinis specialistų tobulėjimas užtikrina nuolatinį naujovių ieškojimą, efektyvų geresnių rezultatų siekimą, skatina pažangias idėjas. Bendradarbiavimo principas – įstaigos veikla grindžiama bendradarbiavimu su įvairiomis įstaigomis, mokyklomis, taip 

tinkamai panaudojami žmogiškieji ištekliai, vyksta nuolatinė integracija į visuomenę“, - tęsė pašnekovė.

Ji džiaugiasi, kad šis Savivaldybės projektas suteikė papildomų darbo vietų darbingiems žmonėms. Pasak jos, nauda tikrai didžiulė - naujos darbo vietos, aukštos kokybės paslaugų suteikimas tiems, kam labiausiai reikia.

„Visos bendruomenės vardu tariu didžiulį ačiū vietos valdžios atstovams, kad prieš keletą metų vykusios diskusijos ir planai virto realybe“, - baigiantis pokalbiui sakė E. Rimkutė.

Paslaugos bus teikiamos Taikos g. 12, Šilutėje, ir Mažosios Lietuvos g., Saugose. Daugiau informacijos dėl ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugų suteikimo rajono gyventojai gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijas ar Socialinės paramos skyrių, Socialinės globos namų internetinėje svetainėje.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

..2021-04-01
va kiek nesveikų kūnų ir nesveikų sielų ir nelabų vėlių. ir už ką toje įstaigoje mokamos tokios milžiniškos algos? už tai kad ligotam senam žmogui įpila ir paduoda puspilnę ar pustuštę vandens stiklinę? A dykai negalėtų paduoti? Tik negalima ir to neatsargiai panorėti. Jugi tai nesunkiai įvykdoma su visokiais vienuolių specnazistais ir kariniais savanoriais. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kurios veiklos pasiilgote labiausiai?