Vagių nesustabdė nei pakabinamos spynos, nei tvora...

2021-04-05, Romualdas Danielius MAŽUTIS
Asociatyvi pixabay.com nuotr.
Asociatyvi pixabay.com nuotr.

Krikščioniui vogti neleidžia tikėjimas. Vagystė – tai nuodėmė, už kurią anksčiau ar vėliau kažkas kažkaip iš aukštybių nubaus neatgailaujantį nusidėjėlį. Bet ar tai stabdo? Kai kuriems, linkusiems tiesti rankas į svetimą turtą, tokie išvedžiojimai, tikriausiai, nė motais. Svarbiau neįkliūti. 22 metų V. B. ir 19 metų L. V. teko sprukti nuo policijos pareigūnų, tačiau kaltinamųjų suolo jie neišvengė.

Pareigūnai pastebėjo įtartiną automobilį

Pernai, kovo 31-osios naktį, apie 1 valandą, Šilutėje, Geležinkelio gatvėje, policijos ekipažas pastebėjo įtartiną automobilį. Pareigūnams privažiavus arčiau ir įjungus specialiuosius šviesos signalus, iš minėto automobilio iššokę trys asmenys spruko skirtingomis kryptimis. Vienas bėglys neišnešė kudašiaus ir buvo sulaikytas.

Vėliau paaiškėjo, kad jis vagystėje nedalyvavo, bet liudytojo vaidmeniui labai tiko. O palikto automobilio „Mazda 6“ bagažinėje policininkai rado penkias pilnas dyzelino plastmasines talpas ir vieną tuščią. Dyzelinas buvo pagrobtas. Dėl šio fakto pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sulaikytasis nurodė, kad automobilis priklauso 19-mečiui L. V., Klaipėdos rajono gyventojui, kuris tapo įtariamuoju. Jis buvo sulaikytas tą pačią naktį. Antrasis įtariamasis – Šilutės rajono gyventojas V. B.

Teismas nustatė

Į Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų kaltinamųjų suolą L. V. ir V. B. sėdo šiemet, kovo 10 dieną. Baudžiamąją bylą dėl vagystės įsibraunant į patalpą ir saugomą teritoriją (BK 178 str. 2 d.) išnagrinėjo teisėjas Robertas Povilaitis, kaltinimą palaikė prokurorė Loreta Irena Baguckienė, kaltinamuosius gynė advokatai V. K. ir V. Š., paskirti pagal valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Valstybei advokatų paslaugos iš viso kainavo 360 eurų.

Teismas nustatė, kad L. V. ir V. B., veikdami kartu (bendrininkai), įsibrovė į du garažus. Spynas nudaužė rastu metaliniu strypu apsiginklavęs V. B. Iš garažų pagrobtos dvi dėžės su įvairiais įrankiais, kurių bendra vertė - 500 eurų. Tarp to turto buvo kompresoriaus žarna, keturios plastikinės talpos, kiti įrankiai. Iš prie garažų stovėjusių nerakintų automobilių „Audi A6“ ir „Renault Megane“ bendrininkai pavogė akumuliatorius „Biltema“ ir „Varta“, kainuojančius po 100 eurų.

Tęsdami nusikalstamą veiką L. V. ir V. B., perlipę per tvorą, atsidūrė vienos uždarosios akcinės bendrovės teritorijoje. Įsibrovėlius viliojo stovinčių vilkikų degalų bakų turinys. Nulaužę vilkikų „Scania“ bei „DAF“ degalų bakų užraktus vagys pagrobė 125 litrus dyzelino. Talpas dyzelinui jau turėjo.

Garažų savininkas dėl jų nusikalstamų veiksmų patyrė 810 eurų turtinę žalą, bendrovė paskaičiavo nuostolių už 118,75 euro. Beje, bendrovės savininkas nenurodė, kiek iš dviejų vilkikų pagrobta dyzelino, nes iki nusikaltimo dienos mašinos stovėjo bendrovės teritorijoje netikrinamos dvi savaites. Per minėtą laikotarpį ne kartą galėjo būti įsilaužta į degalų bakus. Dyzelino pasigesta daugiau, o nustatyti vagys apkaltinti pagrobę 125 litrus degalų. Civilinio ieškinio bendrovė nepareiškė.

Veikė iš anksto susitarę

Kaltinamieji L. V. ir V. B., apklausti viešame teisiamajame posėdyje, kaltės neneigė, prisipažino visiškai. Jie patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Veikė iš anksto susitarę. Pirmiausia apvogė du garažus. Pakabinamas durų spynas nulaužė metaliniu strypu. Strypą numetė ten pat. Iš garažų išnešė dvi dėžes su įrankiais, taip pat plastikines talpas, kompresoriaus žarną. iš dviejų stovėjusių automobilių išėmė po vieną akumuliatorių. Kompresorinė žarna pasitarnavo ištraukiant iš vilkikų degalų bakų dyzeliną, kai,  perlipę per tvorą, „darbavosi“ uždarosios akcinės bendrovės teritorijoje.

Kaltinamieji mano pagrobę apie 130 litrų degalų. Tiksliau pasakyti negalėjo. Pagrobtus daiktus susikrovė į automobilį „Mazda 6“, priklausantį L. V. Dalį dyzelino supylė į pastarojo automobilį, su kuriuo atvažiavo vogti. Taip mašina tapo nusikaltimo įrankiu. Pagrobtus įrankius ketino parduoti. Nepavyko. Visas kortas sumaišė policija. Kai važiuojant juos sustabdė pareigūnai, išlipę iš automobilio šoko bėgti kas kur. Nukentėjusiajam garažų savininkui pagrobti daiktai, išskyrus kompresoriaus žarną, grąžinti. Pastarasis pareiškė civilinį ieškinį tik dėl kompresoriaus žarnos ir sugadintų dviejų pakabinamų spynų. Turtinė žala nedidelė: 70 eurų.

Tą naktį kartu su L. V. ir V. B. važinėjosi po Šilutę dar trys asmenys, tarp jų ir mergina. Visi jie tapo liudytojais. Kai L. V. automobiliui pritrūko degalų, jis ir pasiūlė pavogti jų iš vilkikų. Vogti ėjo L. V. ir V. B. Kiti nesutiko dalyvauti vagystėje. Nepritarę draugužių žygiui, liko laukti automobilyje. Mašinos keleiviai išvažiuodami nežinojo, jog L. V. ir V. B. sumanė ar sumanys nusikaltimą. Jei apie tai būtų nugirdę, nebūtų sėdę į L. V. automobilį.

Teisėsaugai žinomi

Abu kaltinamieji nusikalsta nebe pirmą kartą. Bausti ir administracine tvarka. L. V. anksčiau teistas 5 kartus. Paskutinius du teistumus užsidirbo pagal BK 140 str. 3 d. ir 1 d. (fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas). Šio straipsnio 3 dalis skamba bauginančiai: tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė mažamečiui arba kankindamas nukentėjusįjį asmenį, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. L. V. tuomet (2019-02-08) pelnė 45 parų areštą. Pernai, gruodžio mėnesį jis buvo teisiamas pagal BK 140 str. 1 d. Skirtos galutinės bausmės - laisvės atėmimo 5 mėnesiams - vykdymas buvo atidėtas 1 metams.

Šį kartą už tyčinį apysunkį nusikaltimą L. V. skirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams ir 7 mėnesiams. Nuosprendžio vykdymas atidėtas tokiam pat laikui. Į bausmės laiką įskaitytos dvi laikino sulaikymo dienos. Per atidėtą bausmės vykdymo laiką įpareigotas tęsti darbą arba registruotis Užimtumo tarnyboje. Jo automobilis „Mazda 6“ konfiskuojamas, vadovaujantis BK 72 str. 1,2 ir 6 dalimis. Kartu su nuteistuoju V. B. solidariai privalės atlyginti 70 eurų turtinę žalą garažų savininkui. Galutinė subendrinta bausmė kaltinamajam V. B. (anksčiau teistam 6 kartus) – laisvės atėmimas vieneriems metams ir 8 mėnesiams.

V. B. suimtas nuosprendžio paskelbimo dieną, tai yra kovo 10-ąją. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos, o suimtajam nuo jo kopijos įteikimo dienos, gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus. 


Straipsnio komentarai

..2021-04-05
Neina suprasti tokio žeminimų ir įžeidinėjimų. Atseit krikščionys nėra suprantantys arba kitaip tariant žmonės. Krikščionys nevagia vien todėl kad jie kažkaip supančioja savo ilgus pirštus su dar ilgesniu tikėjimu. Nu ir svarbu rezultatas, nors šiuo atveju tai ir įdomu kad tai invertuotas rezultatas. Tai yra kažkas neigiamo (vagystės nebuvimas) pateikiama kaip kažkas teigiama (gėris). Nu taip čia perfrazuotas tas sparnuotas posakis - jo geras kol miega dantimis į sieną. Bet vis tiek reikalinga susiprasti kažką apie reliatyvumo teoriją. Va biblija sako: "Pradžioje buvo Žodis" ir iš karto tarsi sau prieštaraujama, nes sakoma kad "Tas Žodis buvo pas Dievą". Nors dievas jau buvo ir prieš pradžią, bet su tuo žodžiu prasidėjo kažkas kur tas dievas buvo pavergtas su kažkokiu žodžiu: Jis pradžioje buvo pas Dievą. Ir tas dievas nesugebėjo ar nevaliojo su tuo žodžiu susitvarkyti ir taip viskas iš to "atsirado". Matot kaip nieko neaišku panašiai kaip su ta šventa trejybe, kur kažkas aiškinama apie kelis "asmenis" viename. Šventoji dvasia tai vienas iš trejybės "asmenų". Nu paimkite elementarų pavyzdį kuris mėtosi kiekviename patvoryje - fizinius asmenis, juridinius asmenis, tarnybinius asmenis, asmenvardžius kurie reikalingi dėl saitų siejančių žmones pvz dėdė, teta, brolis, tt. Na ir va visi šitie fiziniai asmenys figūruojantys šitoje byloje irgi yra vienu metu daugelis asmenų viename ir kažkieno sūnūs, ir gal būt kažkieno tėvai, ir vyrai, tt. O kaip gali būti "šventoji dvasia"? Tai ir yra žodžiai, kurie nėra nei dvasia, nei šventoji. Tai yra jeigu jūs garbinate žodžius tai nėra pradžia ir jūs joks ne dievas. Tai tuštybė. Tai invertuoti ginklai, kur tikrai nelygybė pasiekiama luošinant. pvz nesvarbu kiek regintis žmogus kabins makaronus aklam apie regėjimą ir nesvarbu kiek aklas "tikės" į regėjimą tas aklas nuo to tikėjimo nesvarbu kaip giliai ir nuoširdžiai jis betikėtų jis nuo to nepraregės. Net jeigu ir neaklas, jeigu pas jį trumparegystė. Ir tas galioja absoliučiai bet kam. Jugi negali bedantis žmogus kramtyti ir atsikasti morkos? Nu tada jūs kvailai ir atrodote su tomis morkomis. Nieko nesimato. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?