Už keičiamą seną automobilį į elektromobilį – iki 5 tūkst. eurų subsidija

2021-04-13, am.lrv.lt

Vyriausybės patvirtintoje Klimato kaitos programos sąmatoje tvarioms subsidijoms numatytame 161,6 mln. eurų biudžete 57 mln. eurų skirta mažiau taršiam transportui įsigyti. Iš jų 5 mln. atiteks gyventojams, nusprendusiems pirkti elektromobilį.

Taip siekiama paskatinti fizinius asmenis rinktis mažiau taršias judumo priemones. 2020 m.  šia galimybe pasinaudojo daugiau kaip 650 gyventojų: jie įsigijo 161 naują ir 489 naudotus elektromobilius. Apie 20 proc. pareiškėjų sunaikino seną taršų automobilį ir gavo papildomą 1000 Eur kompensacinę išmoką.

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti aplinkos ministro įsakymą „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriame nustatoma kompensacinių išmokų skyrimo tvarka.

Numatytas kompensacinės išmokos dydis vienam fiziniam asmeniui už įsigytą naudotą elektromobilį yra 2000 Eur, už įsigytą naują elektromobilį – 4000 Eur. Papildoma 1000 Eur kompensacija skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino seną transporto priemonę.

Taip pat įsakyme patikslinta naujos transporto priemonės sąvoka, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytą reglamentavimą. Gyventojams, įsigijusiems naują elektromobilį, nustatomi griežtesni įsipareigojimai jį išlaikyti ar kitu būdu neperleisti kitam asmeniui.

Su įsakymo projektu galima susipažinti čia. Kviečiame visuomenę ir suinteresuotas institucijas teikti pastabas ir pasiūlymus.

Naują kvietimą paraiškoms teikti planuojame skelbti artimiausiu metu. Paraiškos kompensacinei išmokai gauti bus teikiamos Aplinkos projektų valdymo agentūrai per APVIS sistemą (https://apvis.apva.lt/).


Straipsnio komentarai

..2021-04-13
matot čia kalbama apie "gyventojus". O kas lietuvoje gyvena? Jugi nėra taip kad žvėryne gyvena žvėrys? Tuo labiau kad dabar lietuvoje permesta labai daug karinių NATO ir JAV pajėgų, kurie čia gyvena kaip kūrybingi "gyventojai" kurdami krematoriumus tuo pačiu kurdami "saugią" aplinką "mūsų" šeimoms, vaikams, tt. Ne žvėryne gyvena ne tik gyventojai, bet ir visokie diplomatai, ambasadoriai, didikai, didenybės, lanzbėriai, lawonai, tt.. Tai irgi kažkokie žodžiai kurie jiems panorėjus turi neliečiamybę nuo "gyventojo" klasės, kastos, tt. Kitas klausimas ar jūs skaitotės kaip gyventojas jeigu "randatės" lietuvoje. Va aš randuosi lietuvoje jau beveik 50 metų, bet dar neteko pabūti "gyventoju" nei akimirkos. Nu čia kalba eina apie operatyvininkų ostapininkų stebuklingas operas kur jeigu esi neprivalgęs viskas pagrįsta tuo kad tokiam badu marinamam klipatai visas nuoskaudas galima išpirkti duodant kažką palaižyti ar pačiulpti. Tai yra jie viską bet kada gali "sutvarkyti" su savo saldžiais suokimais ir kuo geriausiai ketinančiomis lazdomis. Nu pvz va yra benamis. Jie gali nuvesti benamį į ekskursiją į valdovų rūmus ar prezidentūrą ir tai skaitysis kaip "dovana", kur benamis dabar žino kažką apie tai kaip gyvena didikai. Benamis gali "pradėti" taip gyventi. Gali pradėti nustoti būti benamiu. Jeigu ne vadinasi pats kaltas. Jie nuvedė arklį prie vandens, bet tas arklys matyt su ąsilo genai atsisako gerti. Taip ir sugalvota visa "labdara". Yra kažkokia įdomi aklųjų karalystė, kur varnais lakstantys saviems varnams neiškerta akių kūdikystėje. Na o visi kuriems akys išlestos yra pastatyti į vergų vietą, nes akliesiems duodamas ir kažkoks "matymo" pakaitalas. Komentaras patinka Komentaras nepatinka