Socialinė parama gali palengvinti finansinę naštą

2021-05-06

Jau metai kai, šalyje paskelbta pandeminė situacija. Ji pakeitė ne tik kasdienius gyvenimo įpročius, suvaržė judėjimo laisvę, keitė kontaktinio darbo pobūdį, bet ir tiesiogiai paveikė daugelio žmonių finansinę situaciją, kuri daugeliui tapo nemenku gyvenimo iššūkiu.

Kokia socialinė parama gali palengvinti finansinę naštą ir kur kreiptis susidūrus su sunkumais, komentuoja Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Edgaras Kuturys, atsakingas už Savivaldybės socialinės paramos srities kuravimą, ir Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėja Daiva Vaitiekienė.

 

„Kai žmogus susiduria su finansiniais sunkumais, į savo gyvenamosios vietos savivaldybę jis gali kreiptis piniginės socialinės paramos: socialinės pašalpos, būsto šildymo, karšto bei geriamojo vandens išlaidų kompensacijų, papildomos išmokos prie vaiko pinigų ir nemokamo maitinimo vaikams. Gali kreiptis dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis. Maisto produktus ir higienos prekes kas du mėnesius gali gauti tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 192 eurų. Jei bendrai namų ūkyje gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui viršija 192 eurus, pavyzdžiui, pensinio amžiaus žmogui, neįgaliajam, daugiavaikei šeimai, vienam iš tėvų, auginančiam vaikus, netekus maitintojo, stichinės nelaimės atveju ir kitais atvejais, savivaldybės administracija turi teisę skirti paramą šiems asmenims išimties tvarka.

Kovo 25 d. patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-71 ,,Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame keitėsi vienkartinės pašalpos, tikslinės pašalpos, periodinės pašalpos ir sąlyginės pašalpos skyrimo tvarkos. Priėmus šį sprendimą daugiau savivaldybės gyventojų turi teisę į vienkartinę pašalpą dėl susidariusios sunkios materialinės padėties bei sudarytos palankesnės sąlygos gauti piniginę socialinę paramą asmenims, kurie paleidžiami arba paleisti iš pataisos įstaigų.

Praėjusiais, 2020 metais, socialinės paramos išmokomis pasinaudojo ne maža dalis savivaldybės gyventojų. Socialinė pašalpa buvo skirta 867 asmenims, tai sudarė 289 044 Eur, kompensacija už šildymą ir vandenį pasinaudojo 435 asmenys, tai sudarė 80 749 Eur, socialine parama mokiniams – 394 asmenys ir tai sudarė 122 940 Eur, išmoka vaikams – 2 910 asmenys, tai sudarė 1 602 621 Eur. 150 gyventojų pasinaudojo tiksline kompensacija, kuriems nustatyta nuolatinė slauga, ir 208, kuriems nustatyta nuolatinė priežiūra, per 2020 metus šioms kompensacijoms buvo išmokėta 711 700 Eur.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad darbo neturintis ir socialinę pašalpą gaunantis asmuo, įsidarbinęs ir toliau gali gauti papildomą socialinę pašalpą. Būtinosios sąlygos – iki įsidarbinimo žmogus turi būti registruotas Užimtumo tarnyboje ne trumpiau kaip 6 mėnesius, jam mokamas ne mažesnis nei minimalus atlyginimas arba minimalus valandinis atlygis, socialinė pašalpa turi būti mokama bent 1 mėnesį per paskutinius tris mėnesius iki įsidarbinimo. Prašymą dėl papildomai skiriamos socialinės pašalpos įsidarbinus galima pateikti per 12 mėnesių nuo įsidarbinimo. Norint gauti socialinę paramą reikia kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą“, - teigia mero pavaduotojas Edgaras Kuturys.

 

-  -  -  -  -

 

Socialinės politikos ir sveikatos skyriaus vedėjos Daivos Vaitiekienės teigimu, nuo 2021 metų pradžios didėjo baziniai socialinių išmokų dydžiai, piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms, tikslinės kompensacijos neįgaliesiems su specialiaisiais poreikiais. Didėjant baziniams socialinių išmokų dydžiams, padidėjo ir įvairios išmokos patiems pažeidžiamiausiems šalies gyventojams: skurdą patiriantiems žmonėms, senjorams, vaikams, žmonėms su negalia ir kitiems.

Nuo metų pradžios bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis yra 40 eurų. Padidinus šį dydį, atitinkamai didėjo nuo jo priklausančių išmokų dydžiai: vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka įvaikinus vaiką, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, laidojimo pašalpa, parama palaikams parvežti, artistų kompensacinė išmoka, vaikų išlaikymo išmoka, socialinė parama mokiniams.

Tikslinių kompensacijų bazės dydis – 120 Eur. Tikslinės kompensacijos taikomos žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ir tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, bei tiems, kam nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis – 128 Eur. Šis dydis aktualus nustatant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems žmonėms, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.

Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos šiuo metu nustatant teisę į socialinę pašalpą laikinai nevertinamas besikreipiančiojo nuosavybės teise turimas turtas. Toks palengvinimas galios dar 6 mėnesius po ekstremaliosios situacijos ir karantino pabaigos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu šeimos arba asmens nuosavybės teise turimo turto vertė viršis nustatytą ribą, į turtą bus neatsižvelgiama 3 mėnesius, kai dėl paramos kreipiasi pirmą kartą arba praėjus 2 metams nuo paskutinio paramos gavimo.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad gyventojai dėl galimybės gauti socialinės pašalpos išmoką kiekvienu konkrečiu atveju gali kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą bei į Socialinės politikos ir sveikatos skyrių tel. nr.: 8-441-76067, 8-441-56021 arba el. paštu d.vaitiekiene@pagegiai.lt. Informacija apie išmokas skelbiama Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt, skiltyje „Struktūra ir kontaktai“, „SOCIALINĖS POLITIKOS IR SVEIKATOS SKYRIUS“. Taip pat gyventojai gali savarankiškai sužinoti, ar priklauso socialinė pašalpa ir koks preliminarus jos dydis, pasinaudodami Socialinės pašalpos skaičiuokle, kuri skelbiama Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) spis.lt.


Straipsnio komentarai

Patyręs to šilutiškis2021-05-07
Kuturys irgi Šikutiškis. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Šilutiškis2021-05-07
jau kelinti metai žiūriu į kaimynus Pagėgius ir pavydžiu. Išsivalę, nauji, šviežūs. Tvarkosi gražiai, o valdžios nagai nėra į save užsirietę. Gaila, tačiau tenka pripažinti, man gėda dėl Šilutės valdžios. Jau už mūsų valdžią, dešimtmečiais užsisėdėjusią, blogesnių nėra Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Spp2021-05-06
O tai vaidis jau kaip ir out Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?