Kritikos strėlės iš opozicijos stovyklos laužomos rankos pakėlimu

2021-05-17, Sergėjus Gvildys

Šilutės rajono politikai, susirinkę į nuotolinį posėdį, patvirtino Šilutės rajono savivaldybės 2021-2030 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą. Ateityje plano pagrindais bus rengiama atsinaujinančių išteklių energijos plėtros finansavimo programa, lėšų panaudojimo tvarkos aprašas ir planuojamos lėšos finansavimo programų projektams savivaldybių teritorijoje finansuoti. Tačiau, kaip atskleidė posėdis, yra šioks toks deguto lašas ir šioje statinaitėje, kurį Tarybos nariams mėgino parodyti energetikos specialistas.

Pagrindinė priemonė – saulės energija

Reikia iš anksto pastebėti, kad šio sprendimo projekto rengėjai laukia vienintelio pozityvaus rezultato - finansavimo. „Parengtas planas bus reikalingas siekiant gauti finansavimą atsinaujinančių išteklių energijos projektams“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte. Parengtame plane yra aptarta esama situacija, pateikiami duomenys apie energijos suvartojimą savivaldybėje skirtinguose ūkio sektoriuose, tokiuose kaip transportas, pramonė, žemės ūkis, namų ūkis, viešasis paslaugų sektorius.

Pristatomas nustatytas bendrasis galutinis energijos suvartojimas Šilutės rajono savivaldybėje – 38 760 tne. Nustatytas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo potencialas pagal atskiras jų rūšis: medienos ir šiaudų kurą, biodujas, komunalines atliekas, saulės, vėjo, hidroenergijos, hidroterminės ir geoterminės energijos išteklius. Taip pat pateikiamos siūlomos priemonės nustatytam atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planiniam rodikliui iki 2030 m. pasiekti.  Tarp pagrindinių priemonių yra saulės energijos panaudojimas karšto vandens gamybai saulės kolektoriuose bei elektros energijos gamybai saulės šviesos elektrinėse, įrengtose ant savivaldybei priklausančių pastatų stogų. 

Taip pat dokumente pateikiami bendrieji reikalavimai projektų finansavimo gairėms ir projektų atrankos kriterijai, skirti padėti Šilutės rajono savivaldybei sudarant savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros finansavimo programą ir jos lėšų panaudojimo tvarkos aprašą.

Dokumentas sukėlė abejonių

Dokumento svarstymo metu Tarybos posėdyje liberalui Audriui Endzinui kilo abejonių dėl statistinio ryšio tarp dviejų pateiktų kintamųjų: gyventojų skaičiaus mažėjimo ir energijos suvartojimo didėjimo.

„Išeities skaičiai šiek tiek yra dviprasmiški. Numatoma, kad 30–40 metais rajono populiacija sumažės beveik iki 22 tūkstančių piliečių, žmonių. O štai suvartojamos energijos kiekio pokyčiai matuojami pagal BVP (bendrojo vidaus procento - red. pastaba) augimą ir ten numatomas vieno procento augimas. Ar jūs įžvelgiate koreliaciją tarp drastiško piliečių mažėjimo ir BVP augimo? Ir kokiu būdu ši koreliacija pagrindžiama?“, – klausė A. Endzinas.

Jam keistokai atrodo tokia prognozė, kad mažėjant gyventojų skaičiui taip gali augti elektros energijos suvartojimo kiekis. Tik štai administracijos direktorius Virgilijus Pozingis nemano, kad toks rodiklis gali turėti įtakos programos įgyvendinimui. „Keistas rodiklis kelia abejonių, bet projekto rengėjai vadovavosi statistikos duomenimis. Tačiau jis neturės įtakos programos įgyvendinimui, jeigu ir keisis“, – oponavo pasisakančiajam politikui administracijos direktorius.

Su tokia nuomone nesutiko tarybos narys A. Endzinas, kurio pagrindinė profesinė veikla yra susijusi su energetika. Pasak jo, šis rodiklis turi tiesioginę įtaką, nes remiantis šitais žmonių skaičiais yra numatomas suvartoti visų rūšių energijos kiekis, o tai surišama su galimais finansais, kurie bus panaudoti atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui. Čia, specialisto nuomone, įžvelgiamas tiesioginis ryšys. Mat pagal dokumento tekstą iš vienos pusės matoma drastiško gyventojų mažėjimo prognozė, o iš kitos pusės – tikimasi bendrojo vidaus produkto augimo.  Gali būti, kad naujos technologijos leis sukurti daugiau produkto ir sumažėjus gyventojų skaičiui, tačiau vartojimo augimas išlieka su klaustuku.

Pristatytame dokumente parodytas energijos sunaudojimo didėjimas ir panaudotinų lėšų augimas atsinaujinančiai energetikai. O įsigilinusiems į esmę politikams ir kelia abejonių, kad tame fone nuo 2018 metų stebimas energijos sunaudojimo mažėjimas vienam žmogui. Tačiau posėdį vedęs mero pavaduotojas Sigitas Šeputis Tarybos nariui A. Endzinui atsakė, kad buityje tikrai energijos suvartojimas didėja, kai vis daugiau būtiniems poreikiams tenkinti įsigyjama elektros prietaisų. Pasak vicemero, toks vartojimo didėjimas yra pagrįstas didėjančia vartotojo sąskaita už elektros energijos suvartojimą. Tolesnei diskusijai posėdžio vedėjas užkirto kelią paskelbdamas balsavimą. Atviru balsavimu Taryba pritarė šiam projektui.

Kitų nuomonė nepriimtina?

Deja, motyvuota abejonė dėl akivaizdaus ryšio nebuvimo tarp dviejų pateiktų kintamųjų, kuri niekaip nekvestionuoja atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą rajone, nebuvo išsklaidyta. Anaiptol keistą statistinį rodiklį tarp gyventojų skaičiaus mažėjimo ir energijos suvartojimo didėjimo pripažino ir Savivaldybės vadovas.

Tačiau apie tai nebuvo diskutuojama ir komitetų posėdžių metu. O štai Tarybos posėdžio metu klausimo svarstymas buvo nutrauktas ir projektas patvirtintas su visai prieštaravimais. Ši situacija tik parodo valdančiosios koalicijos vedlių nusistatymą prieš bet kokią opozicijoje esančių Tarybos narių nuomonę. Todėl galimai neesminiai projektų netikslumai yra toleruojami labiau, nei galimybė dalykiškos kritikos pagrindu juos ištaisyti.


Straipsnio komentarai

pas2021-05-18
i jos zvilgsnio:("ciairardartasarjaunemarbudrudmodelis?")
MandingBulvarSkaitalasUzkulniuLyzinimOrexLentynom
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Ce,2021-05-17
paspozisžiūrėkankūnokalbos:("šita-kabakrita") Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Cepas2021-05-17
girdėjau jog Pozingiui jau politikos pabaiga artėja Komentaras patinka Komentaras nepatinka