Nesiryžo skriausti vienos iš įtakingiausių rajono rinkėjų bendruomenės

2021-08-21, Sergėjus Gvildys
Tarybai buvo parengti trys skirtingi sprendimo projektai. Silute.lt nuotr.
Tarybai buvo parengti trys skirtingi sprendimo projektai. Silute.lt nuotr.

Šilutės rajono politikai svarstė ir patvirtino anksčiau atidėtą klausimą dėl „Metų mokytojo“ nominacijos nuostatų patvirtinimo. Esminis pokytis nuostatuose, tai premijos dydžio nustatymas. Politikams buvo pateikti trys skirtingi nuostatų variantai. Tarybos nariai nesiryžo skriausti vienos iš įtakingiausių rajono rinkėjų bendruomenės ir balsavo vieningai.

Įsteigta nominacija

Politikai pagaliau apsisprendė išrinkti ir apdovanoti geriausius rajono mokytojus. Jie įsteigė Šilutės rajono „Metų mokytojo“ nominaciją. Dėl pirminio nuostatų varianto dar buvo suabejota Socialinių reikalų komitete. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo būtinas žingsnis. Tokios svarbos sprendimo priėmimui buvo reikalingos išsamesnės diskusijos.

Reikia pažymėti, kad „Metų mokytojo“ vardas Šilutės rajone nebuvo suteikiamas. Nominacijos įsteigimu siekiama nuosekliai įvertinti veiksmingai dirbančių mokytojų profesinės veiklos pasiekimus ir skatinti juos profesinei bei kūrybinei iniciatyvai.

Metų mokytojo vardas bus suteikiamas ir premija skiriama už pastarųjų trejų metų lyderystę, aktyvumą, reikšmingą veiklą rajono bendruomenei ir pasiekimus. Tokios nominacijos reikalingumas taip pat pagrįstas ir šalies mastu renkama tokia nominacija.

Apsispręsta dėl premijos

Taigi, įvertinus visus pasiūlymus, Tarybai buvo parengti trys skirtingi sprendimo projektai. Skirtumas tarp siūlomų variantų - tik premijos dydžio išraiška. Savivaldybės administracija siūlė nominacijos laimėtoją premijuoti 1 000 eurų. Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas pasiūlė nesusieti premijos su fiksuota suma ir numatyti dviejų minimalių mėnesio atlyginimų (MMA) dydžio. O štai Socialinių reikalų komitetas pakėlė premijos kartelę iki trijų MMA.

Tarybos nariams didelių abejonių dėl varianto pasirinkimo nekilo. Daugumą Tarybos narių tikriausiai paveikė  kolegės Lijanos Jagintavičienės išsakyta mintis dėl finansinių galimybių: „Jei mes galime skirti maksimaliai, tai ir skirkime maksimaliai“. Taigi, pritarta, kad išrinktam rajono „Metų mokytojui“ bus įteikiama trijų MMA dydžio premija. Nuo šiol kasmet vienam pedagogų bendruomenės nariui bus suteiktas garbingas „Metų mokytojo“ vardas ir įteikta solidi piniginė premija.

Platus teikėjų ratas

Patvirtintuose nuostatuose taip pat nustatyta konkurso rengimo tvarka. Kandidatus galės siūlyti mokyklų vadovai, mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenės, socialiniai partneriai. Kandidatūras taip pat galės teikti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurioje mokytojas dirba, vadovui nuo einamųjų metų gegužės mėnesio pirmos savaitės iki  rugsėjo 5 d., užpildant nustatytos formos teikimo dokumentą. Dėl kandidatūros bus toliau svarstoma mokyklos taryboje, kurios sprendimu bus teikiamas Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai komisijai iš septynių narių.

„Metų mokytojo“ vardas suteikiamas ir premija skiriama Šilutės rajono savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų mokytojams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo (išskyrus neformaliojo suaugusiųjų) švietimo programas, auklėtojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams (toliau – mokytojai) už profesionalumą ir nuopelnus praktinėje pedagoginėje veikloje, ugdytinių pasiekimus, nuolatinį asmeninį tobulėjimą ir gerosios darbo patirties sklaidą, kompetencijų integraciją švietimo įstaigoje ir indėlį į švietimo proceso įgyvendinimą, demokratinės kultūros ir pilietinių vertybių ugdymą, aktyvią pilietinę poziciją vietos bendruomenės gyvenime.

Lems atrankos kriterijai

„Metų mokytojas“ renkamas pagal iš anksto nustatytus atrankos kriterijus. Bus atsižvelgiama į mokytojo praktinės veiklos rodiklius. Tokius kaip pamokų organizavimo veiksmingumas, mokytojo ir jo ugdomų mokinių pasiekimai bei  pažanga (egzaminų, olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų ir kiti sėkmingo mokymosi rezultatai). Svarbią įtakai atrankoje turės konceptualūs darbai švietimo srityje, formuojant bei įgyvendinant švietimo strategijas.

Komisija, vertindama kandidatūras, atsižvelgs į mokytojo ugdymo metodinius darbus, aktyvų ir tikslingą dalyvavimą kvalifikacijos renginiuose, autentiškos patirties sklaidoje, dalyvavimą rajoniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Bus atsižvelgiama ir į aktyvų ir kūrybiškų darbą švietimo įstaigoje. Čia bus svarbus mokytojo vaidmuo diegiant dalykines ir metodines inovacijas.

Bus atsižvelgta ir į „Metų mokytojo“ kandidatų dalyvavimą savivaldybės, šalies pedagoginėje ir visuomeninėje, kultūrinėje, eksperimentinėje ir mokslo tiriamojoje veikloje. Geriausią rajono mokytoją numatyta rinkti komisijos posėdyje dalyvaujančių narių paprastąja balsų dauguma iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.


Straipsnio komentarai

Kaimo mokytojui2021-09-01
Praeitais metais kažkuris jaunasis tarybos narys Kurlianskas ar Merliūnas siūlė numatyti biudžete lėšas mokytojų kuro kompensavimui, bet Pozingis sakė, kad niekas nesiskundžia, viskas gerai...Kol jaunimas neateis, tol tik trinkelės bus įdomios Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Kaimo mokytojas2021-08-22
Daugelis mokytojų iš Šilutės važinėja į kaimų mokyklas.Savivaldybei nekyla susirūpinimas dėl transporto-kuro išlaidų kompensavimo.Na gaus vienas mokytojas tą tūkstantį, ar tai pagerės mokytojų darbas ? Savivaldybė turėtų svarstyti šį klausymą,nes ne viena savivaldybė tai yra išsprendusios. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Kaimo mokytojas2021-08-22
Daugelis mokytojų iš Šilutės važinėja į kaimų mokyklas.Savivaldybei nekyla susirūpinimas dėl transporto-kuro išlaidų kompensavimo.Na gaus vienas mokytojas tą tūkstantį, ar tai pagerės mokytojų darbas ? Savivaldybė turėtų svarstyti šį klausymą,nes ne viena savivaldybė tai yra išsprendusios. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?