Baigiamas įgyvendinti projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“

2021-09-12, Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Tikimasi, kad pagerės gyventojų aptarnavimo kokybė. Autorių nuotr.
Tikimasi, kad pagerės gyventojų aptarnavimo kokybė. Autorių nuotr.

Pagėgių savivaldybės administracija kartu su Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų savivaldybių administracijomis baigia įgyvendinti projektą Nr. 10.1.3ESFA-R-920-71-0001 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę NR. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Pagrindinės projekto poreikio prielaidos atlikus savivaldybių gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimą:

1.     Nepakankama aptarnavimo kokybė ir darbuotojų kompetencija;

2.     Didelės laiko sąnaudos tiek dėl laiko, sugaištamo vykstant į Savivaldybę, tiek ir dėl paslaugų suteikimo gyventojų netenkinančio greičio (pastarasis vertinamas kaip prasčiausias aptarnavimo aspektas);

3.     Per didelė biurokratija, daranti neigiamą įtaką gyvenimo kokybės gerinimui ir verslo plėtrai.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą,  užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Tikslinė projekto grupė – visi Tauragės regiono (apskrities) gyventojai.

Projekto tikslui pasiekti suformuoti šie uždaviniai: parengti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kiekybinių ir kokybinių rodiklių vertinimo metodiką; pagal šią metodiką atlikti kiekvienos savivaldybės paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo procesų analizę ir vertinimą; kiekvienai savivaldybei parengti tobulinimo gaires (pažymas) bei visų paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo procedūras nustatančių teisės aktų pakeitimo projektus; parengti dvi Piliečių chartijas; pakelti bendruosius ir specialiuosius įgūdžius savivaldybių vadovaujančio personalo ir specialistų, tiesiogiai susijusių su projekto veiklų įgyvendinimu ir gyventojams teikiamų paslaugų bei aptarnavimo kokybės pagerinimu; centrinėse savivaldybių administracinėse patalpose atlikti paprastąjį patalpų remontą ir įrengti darbo vietas, aprūpintas reikiama įranga ir baldais, kiek tai reikalinga vieno langelio principui diegti ir tobulinti.

Projekto veiklų pradžia – 2016 m., pabaiga – 2021 m.

Pagėgių savivaldybės administracija atliko Viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybės tyrimą, gyventojų pasitenkinimo teikiamomis viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybe indekso tyrimo paslaugų tyrimą, Pagėgių savivaldybės administracinio pastato (Vilniaus g. 11) dalies patalpų paprastojo remonto darbus, įsigijo baldus ir kompiuterinę įrangą vieno langelio kabinetui, įsigijo paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimo paslaugas; atliko savivaldybės darbuotojų ir vadovaujančio personalo mokymų organizavimo paslaugas, atliko projekto viešinimą.

Vadovaujantis parengtomis paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimo ataskaitomis kiekvienoje savivaldybėje buvo suorganizuoti darbuotojų, susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis, kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Mokymus išklausė 101 visų savivaldybių darbuotojas (iš jų – 16 Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų) šiomis temomis: bendravimo psichologijos įgūdžių ugdymas ir asmenų aptarnavimas, prašymų ir skundų nagrinėjimas, taikant „vieno langelio“ principą savivaldos institucijose. Atsižvelgiant į paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimo ataskaitų siūlymus, patvirtinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų gerinimo savivaldybių administracijose veiklos planai.

Suorganizuotas vadovų kompetencijų stiprinimas 5 Ispanijos savivaldybėse, kur dalyvavo 30 asmenų iš visų savivaldybių.

Jurbarko ir Šilalės rajono savivaldybių administracijos parengė ir pasirašė Piliečių chartijas, kurios buvo parengtos  konsultuojantis rajonų seniūnijose su gyventojais. 

Projekto Nr. 10.1.3ESFA-R-920-71-0001 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ vertė - 473,22 tūkst. eurų, iš jų Europos Socialinio fondo lėšos sudaro382,44 tūkst. eurų, nuosavas savivaldybių indėlis 90,78 tūkst. eurų.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

gyventojas2021-09-13
galvojau, kad ligoninės koridorius Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?