Neišsigynė sprukęs automobiliu nuo pasienio pareigūnų...

2021-09-25, Romualdas Danielius Mažutis
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.

Pernai, gruodžio 9 dieną, apie 16 val., Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių rinktinės pareigūnai, turėdami žinių apie galimą kontrabandą, tarnybinėmis mašinomis persekiojo dideliu greičiu Paleičių kryptimi lekiantį automobilį „Subaru Legacy“, kurio vairuotojas stabdomas nestojo, o vėliau kelyje ištiestą priverstinę stabdymo juostą „ežį“ apvažiavo. Nors sprunkančio automobilio nepasivyta, bet keli pasieniečiai aiškiai matė ir įsidėmėjo vairuotoją bei šalia sėdintį keleivį. Automobilis „Subaru Legacy“ rastas tuščias Žemaitkiemio krūmuose, bet įtariamam vairuotojui, Pagėgių savivaldybės gyventojui, 32 metų A. P. nepavyko išvengti administracinės atsakomybės.

Kodėl Pagėgių rinktinės pasieniečiai sekė ir keliais ekipažais vaikėsi automobilį „Subaru Legacy“, kurį, jų akimis žiūrint, vairavo A. P.? Pastarasis teisėsaugininkams žinomas: anksčiau baustas administracine tvarka, teistas, beje, už kontrabandą. Jei A. P. nieko draudžiamo nevežė ir būtų paklusęs stabdomas uniformuoto pareigūno, mojuojančiu specialiu ženklu su skrituliu raudonu atšvaitu, tikrai nieko nebūtų praradęs, kaip atsitiko pasprukus. Negi pagavo azartas lenktyniauti su pasienio pareigūnais tarsi kokiame veiksmo filme? Sunku patikėti. 

Juodas ryšulys, plaukiantis Nemunu

2020 metais, gruodžio 9 dieną, apie 15 val., Plaškių užkardos valstybės sienos apsaugos kameromis užfiksuotas Nemuno upe į Lietuvos pusę plaukiantis juoda plėvele aprištas ryšulys. Krovinys pastebėtas tarp valstybės sienos ženklų Nr.488-487. Užkardos budėtojas apie tai informavo aukštesnę valdžią. Sargyboms duotas nurodymas stabdyti transporto priemonę „Subaru Legacy“, nes ja A. P ir jo draugas L. K. gali gabenti akcizais apmokestinamas prekes.

Pagal Pagėgių pasienio rinktinės bei Kriminalinės žvalgybos skyriaus duomenis, aukščiau minėti asmenys buvo įtariami kontrabandos organizavimu per Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sieną, einančią Nemuno upe. Jei tai būtų pasitvirtinę, A. P. ir L. K. grėstų bausmės, numatytos BK 199 str. (kontrabanda) ir 199 straipsnyje su ženkliuku 2 (neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis). Už kontrabandą baudžiama bauda arba laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų, už pavardintą antrą nusikalstamą veiką baudžiama bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. Žodžiu, maža nepasirodys.

Pareigūnai greitai nustatė, kad A. P. ir L. K. automobiliu „Subaru Legacy“ atvyko į Šilininkų poilsiavietę, tai yra į Plaškių užkardos teritoriją. Apie tai pranešta Plaškių ir Vileikių pasienio užkardų pareigūnams. Jiems nurodyta uždaryti atsitraukimo kelius nuo valstybės sienos. Iš Šilininkų poilsiavietės automobilis „Subaru Legacy“ pasuko Paleičių kryptimi. Apie tai radijo ryšiu informuotiems Vileikių pasienio užkardos pareigūnams liepta sustabdyti automobilį „Subaru Legacy“. Pastarojo vairuotojas neketino paklusti pareigūnų reikalavimui sustoti, aplenkė visas kliūtis ir sugebėjo dingti kartu su keleivio vietoje sėdėjusiu asmeniu, palikę užvestą tuščią automobilį Žemaitkiemio kaimo krūmuose. Abu bėglius pareigūnai matė ir įsidėmėjo, nors už rankų nenutvėrė.

Įtariamųjų gaudynės

Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnas T. J., apklaustas teismo posėdyje, nurodė, jog gaudynių dieną vairavo tarnybinį automobilį „Škoda Octavia“. Kartu vyko operaciją koordinavusi pareigūnė I. S. ir dar viena kolegė. Važiavo įjungęs garso signalą bei raudonos ir mėlynos spalvos švyturėlius. Dar buvo šviesu. Neprivažiavus Paleičių prasilenkė su dideliu greičiu priešpriešiais lėkusiu automobiliu „Subaru Legacy“, kuris prieš prasilenkiant pristabdė, todėl matė mašiną vairuojantį A. P. ir šalia sėdintį L. K.

Apsukęs automobilį „Škoda Octavia“ vairuotojas persekiojo automobilį „Subaru Legacy“, deja, nepasivijo. Bėglių automobilį aptiko tuščią Žemaitkiemio kaimo krūmuose. Draudžiamų daiktų jame nerasta. Tęsiant persekiojimą prireikė kinologo ir tarnybinio šuns pagalbos.

Bėglys „ežį“ apvažiavo pašiepiančiai nusišypsojęs

Byloje liudijęs pasienietis A. M. nurodė kartu su vyresniuoju tarnybos kolega, kuris vairavo tarnybinį automobilį, vykdė užkardos budėtojo nurodymą vykti į Paleičių kaimo sankryžą sustabdyti automobilį „Subaru Legacy“. Stabdomos mašinos valstybinis numeris jiems buvo praneštas. Sankryžoje ištiesė „ežį“ – transporto priemonės priverstinę stabdymo juostą. Kolega liko sėdėti tarnybiniame automobilyje su įjungtais mėlynos spalvos švyturėliais, o išlipęs A. M., rankoje mojuodamas specialiu ženklu su skrituliu ir raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, stabdė automobilį „Subaru Legacy“, nurodydamas sustoti kelkraštyje.

Sulėtinęs greitį automobilis „Subaru Legacy“ apvažiavo „ežį“ kelio apkasu ir nudūmė Paleičių kaimo link. Kadangi apie 16 valandą dar buvo šviesu, A. M. aiškiai matė vairuotojo veido profilį. Bėglio veidą nedengė kaukė, pareigūnas įsidėmėjo veido bruožus ir vėliau iš nuotraukos jį atpažino, nors šiaip A. P. nepažinojo. Pareigūnas neturėjo priežasčių apkalbėti A. P. Pasienietis tvirtino stovėjęs apie 10 metrų atstumu nuo stabdomo automobilio, pro kurio langus viskas gerai matėsi. Tarnybinis automobilis stovėjo užtvėręs šalutinį kelią. A. P., pašiepiančiai šyptelėjęs, nuvažiavo tolyn. Plaškių pasienio užkardos kolegos vijosi automobilį „Subaru Legacy“. Šis automobilis pagal 2020-03-27 dienos pirkimo-pardavimo sutartį priklauso L. K.

Byla

A. P. pelnė bylą pagal Administracinių nusižengimų kodekso 426 str. 4 d. (nepakluso reikalavimui sustabdyti transporto priemonę ar pasitraukė iš įvykio vietos) ir 415 str. 2 d. (transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas). Kas už tai? Pirmasis atvejis užtraukia baudą nuo 850 iki 1 200 eurų, antrasis – numato baudą nuo 30 iki 40 eurų. A. P. byla išnagrinėta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose šiemet, rugsėjo 8 dieną (teisėjas Robertas Povilaitis, dalyvavo kaltinamojo advokatas M. K.).

Byloje liudijo septyni Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai, taip pat kaltinamojo tėvas, sesuo ir L. K. Pastarasis teigė neprisimenantis automobilio „Subaru Legacy“ įsigijimo datos. Automobilio nebuvo įregistravęs savo vardu. Sugedusią mašiną pardavė pernai, lapkričio mėnesį, iš matymo pažįstamam asmeniui nepasirašius pirkimo-pardavimo sutarties. L.K. negalėjo paaiškinti, kodėl iki šiol jis yra automobilio „Subaru Legacy“ savininku. Iš pareigūnų sužinojo, jog minimu automobiliu pernai, gruodžio 9 dieną, kažkas važiavo ir nestojo stabdomas. L. K. neprisiminė, kur buvęs minėtą dieną. Jis dažnai važiuoja į pasienio ruožą žvejoti, bet žvejoja vietose, kuriose nereikia leidimo žvejybai. 

Pasak jo, nėra buvę, kad važiuojant kartu su A. P. juos būtų stabdę pareigūnai. Pareigūnės I. S. nepažįsta. L. K. apkaltino pareigūnus melagingais parodymais dėl 2020 metų gruodžio 9-osios įvykio.

Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. P. kaltu neprisipažino. Jis teigė administracinio nusižengimo protokole nurodytu laiku bei vietoje nevairavo automobilio „Subaru Legacy“, Kelių eismo taisyklių reikalavimų nepažeidė. Teigė minėtą dieną prižiūrėjęs sesers vaiką, buvo nuvykęs pas savo tėvus. L. K. pažįsta. Negalėjo paaiškinti, kodėl jam surašytas ANK protokolas. Mano esąs nepagrįstai nuolat persekiojamas pareigūnų. Kaltinamojo sesers ir tėvo parodymai linko jo naudai. Vis tik nedviprasmiški įvykyje dalyvavusių penkių pareigūnų parodymai, iš kurių keturi matė A. P. vairuojantį automobilį „Subaru Legacy“, paneigė A. P. poziciją.

Teismo nutarime nurodyta, jog 2020-12-09, apie 16 val., Juknaičių seniūnijos Paleičių kaime A. P. vairavo neįregistruotą nustatyta tvarka automobilį „Subaru Legacy“, nepakluso uniformuoto VSAT pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir ANK 426 str. 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. Kaltinamojo giminaičių ir L. K. parodymus teismas vertino kaip siekį padėti teisiamajam išvengti administracinės atsakomybės.

A. P. už nurodytus ANK pažeidimus skirta galutinė  nuobauda - vieno tūkstančio eurų bauda, atimta teisė vairuoti transporto priemones trejiems metams ir devyniems mėnesiams, konfiskuotas automobilis „Subaru Legacy“. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės apylinkės teismui per bet kuriuos to teismo rūmus.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?