Šilutės savivaldybės planuose – 750 tūkst. eurų paskola

2021-10-25, „Šilokarčemos“ informacija
Vienas iš objektų, kuriam reikalingos lėšos, Šilutės kultūros ir pramogų centras.
Vienas iš objektų, kuriam reikalingos lėšos, Šilutės kultūros ir pramogų centras.
Jau šią savaitę Šilutės rajono savivaldybės tarybos komitetuos bus gvildenamas klausimas dėl paskolos ėmimo. Jei jam bus pritarta, tuomet Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai didės 750 tūkst. eurų.

Ilgalaikę 750 tūkst. eurų paskolą ketinama naudoti Šilutės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021 metų programose numatytiems investiciniams projektams įgyvendinti.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punkte reglamentuojama, kad sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas yra išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą.

Vadovaujantis Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 304 redakcija), 4 punktu ir Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu savivaldybėms leista skolintis papildomai 1,5 proc. nuo patvirtintų pajamų 2021 m.

Šilutės rajono savivaldybė iki 2021 m. gruodžio 31 d. gali skolintis 750 tūkst. eurų. Iš jų 246 tūkst. eurų būtų skirta Šilutės miesto stadiono sutvarkymui - darbams įrengiant dangą ir elastinį pasluoksnį. Likę 504 tūkst. eurų – Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato rekonstravimui – bus atliekami rekonstravimo darbai, keičiamas pastato plotas, tūris, įrengti sanitariniai mazgai, persirengimo kambariai, didesnė dalis vidaus patalpų (kabinetai, metodinės patalpos ir kt.) neatitinka higienos normų reikalavimų, taip pat pasenusi apšvietimo sistema, susidėvėję vandentiekio, nuotekų sistemos.

Bendra objekto vertė 5,7 mln. Eur.

Pagal Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą į skolos ir skolinimosi limitus neįskaitomos iš Valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti arba trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito veiklos apribojimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis. Savivaldybės 2021 metų prognozuojamos pajamos, nuo kurių skaičiuojamas Savivaldybės skolinimosi limitas, yra 25 823 tūkst. eurų. Savivaldybės skolinimosi limitas (60 proc.) - 15 493,8 tūkst. eurų.

Savivaldybės negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2021 m. sausio 1 d. – 9 442 tūkst. eurų. Per 2021 m. sausio-rugsėjo mėnesius Savivaldybė grąžino 1 002,2 tūkst. eurų. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2021 m. spalio 1 d. – 9 714 ,7 tūkst. eurų. Pagal 2021 m. balandžio 9 d. su AB SEB banku pasirašytą sutartį Savivaldybė 2021 m. spalio 1 d. turi 6,8 tūkst. eurų nepanaudoto kredito likučio.

2021 metų patvirtintame rajono biudžete numatytas 1 415 tūkst. eurų skolintų lėšų finansavimas, priėmus šį sprendimą, bus tikslinamas savivaldybės biudžetas – didinamas skolintų lėšų finansavimas iki 2 165 tūkst. eurų.


Straipsnio komentarai

VALIO SKALBINIŲ , SKALBYKLAI 2021-10-27
KAM ŠITIEK TŲ METALŲ , KUR TĄ GROŽĮ Į TUOS METALUS MATOT ,KAD STIKLINIAI LANGAI TAI TAIP NUOSTABIAI GRAŽIAI ATRODYS TIK NE METALAI ,,,,,,NES METALAI BRANGIAU KAINUOJA IR LENGVIAU NUPLAUT PINIGUS IR TAIP SUSIKRAUT KELIA Į SKVERNELIO PARTIJA ,,, GERAS PLANAS Komentaras patinka Komentaras nepatinka