Švėkšnos žemės ūkio specialistas norėjo pasipelnyti, melagingai deklaruodamas pasėlių plotus

2021-12-17, Rasa Vekterienė, Tauragės apylinkės teismo teisėjo padėjėja
Švėkšnos seniūnijoje nusikalstama veikla užsiėmė žemės ūkio specialistas.
Švėkšnos seniūnijoje nusikalstama veikla užsiėmė žemės ūkio specialistas.

Tauragės apylinkės teismo teisėjo padėjėja Rasa Vekterienė informavo, kad gruodžio 7 d. Tauragės apylinkės teismas (Šilutės rūmai) už neteisėtą neviešų duomenų panaudojimą, dokumentų suklastojimą ir svetimo turto apgaulės būdu įgijimą nuteisė žemės ūkio specialistą.

Skirta ne tik bauda

Teismas paskyrė 6 650 Eur baudą bei atėmė teisę dvejus metus dirbti ar eiti valstybės tarnautojui prilyginto asmens pareigas savivaldybių ar valstybės įmonėse ar savivaldybių bei valstybės kontroliuojamuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Teismas nustatė, kad vyras, dirbdamas žemės ūkio specialistu ir turėdamas teisę dirbti su „VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro“ informacine sistema, ne tarnybos tikslais stebėjo šioje informacinėje sistemoje esančius neviešus duomenis apie valstybinius žemės plotus ir šiuos duomenis panaudojo. Naudodamasis gautais duomenimis, jis 2018 - 2020 m. suklastojo Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, t. y. jose tyčia nurodė melagingus duomenis apie savo, savo sutuoktinės ir sūnaus deklaruojamų pasėlių plotus - į deklaruojamus laukus įtraukė dalį valstybinės žemės ploto. Vėliau suklastotas paraiškas pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri pagal deklaruotus žemės ūkio plotus per trejus metus jam, jo sūnui ir sutuoktinei išmokėjo 5 150,75 Eur suma didesnes išmokas, nei teisėtai jiems priklausė.

Klastojo dokumentus

Nuteistasis pagamino ir 12 netikrų dokumentų įrašydamas į juos tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, kad jam ir jo sūnui Nacionalinės žemės tarnybos Šilutės skyriaus vedėjo įsakymais suteikti leidimai laikinai naudotis valstybinės žemės plotais ir šiuos pagamintus netikrus dokumentus pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

Vyras savo kaltę pripažino. Paaiškino, kad informacinėje programoje, su kuria dirba, pamatęs, kurie valstybės žemės sklypai yra nedeklaruoti, sugalvojo juos deklaruoti kartu su savo žemės sklypais. Darbe kompiuteriu užpildė Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, kurioje surašė tiek savo žemės sklypų numerius, tiek valstybinės žemės sklypų numerius, kurie nebuvo deklaruoti. Išsiuntęs paraiškas į Nacionalinę mokėjimo agentūrą ir iš jos gavęs pranešimą, kad yra neatitikimų deklaruotuose duomenyse, jis sugalvojo pagaminti įsakymus „Dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme“. Visus dokumentus pateikė iš savo darbo kompiuterio elektroniniu paštu.

Kaltė visiškai įrodyta

Teismas nusprendė, kad vyro kaltumas padarius nusikaltimus, visiškai įrodytas liudytojų parodymais, kratos metu paimtais dokumentais, ekspertų išvadomis, byloje esančiais dokumentais, kita bylos medžiaga.

Skirdamas bausmę, teismas įvertino, kad vyras visiškai pripažino savo kaltę, atlygino padarytą žalą Nacionalinei mokėjimo agentūrai, padėjo išaiškinti nusikaltimo aplinkybes. Be to, atsižvelgė į  tai, kad vyras teistas ir teistumas nėra išnykęs, baustas administracine tvarka.

Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam tą teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas šio kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.


Straipsnio komentarai

jooo2021-12-20
Veikėjas iš valstiečių partijos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Algis2021-12-20
Įtariu kuris... Vienas iš ten dirbančių labai nemalonus žmogus, tikiuosi jog jis ten... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jo2021-12-17
Vėliau jokio valstybinio darbo...ir cypėn galėjo patupdyti metams kitiems, kad kiti bijotų... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Joo2021-12-17
Ar tik nebus veikėjas iš konservatorių partijos? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?