Audito rekomendacija: dėl Šilutės uosto tikslinti arba nutraukti sutartį

2022-01-20, Sergėjus Gvildys

Šilutės prieplaukos ekonominės veiklos užkulisiai, užmaskuoti konfidencialumo skraiste, perpildė rajono politikos elito kantrybės taurę. Jau ne kartą rašėme apie sukurtos darbo grupės, tiriančios koncesijos sutarties vykdymo aplinkybės, veiklą. Tačiau visos istorijos, kad ir kokio neskanaus turinio, vis tik kada nors baigiasi. Panašu, kad ir šioje istorijoje artėjama prie paskutinio scenos veiksmo uždangos, tik ar visi dalyviai išeis nusilenkti žiūrovams?

Pajamų problemos dirbtinos?

Šilutės prieplaukos veikla susidomėta po to, kai politikams prieš dvejus metus buvo pristatyta koncesininko finansinės veiklos ataskaita, išryškinanti pajamų problemą.

„Pajamos - tai išlaidų padengimas. Jeigu mes išlaidas padengiame ir išlaikome žmones bei prižiūrime uostą, tai aš manau, kad pliusas tiek, kad savivaldybė neturi minuso. Tai yra labai didelius pliusas“, – tuomet politikams porino koncesininko atstovas Rimgaudas Višinskas.

Su tokia pozicija nesitaikstantys Kontrolės komiteto nariai surengė išvažiuojamąjį posėdį Šilutės uoste. Pasak šio komiteto nario Algirdo Gečo, tuomet buvo susidurta su chamišku uosto vadovo R. Višinsko elgesiu. O pastebėjus, kad kiekvienų metų finansinės ataskaitos yra beveik identiškos, komisijos nariai sulaukė dar ir akibrokšto. Jiems tiesiai šviesiai buvo įvardintas pajamų slėpimo faktas, susijęs su pridėtinės vertės mokesčio prievolės išvengimu. Tokia galima manipuliacija su pajamomis ir paskatino sudaryti darbo grupę dėl koncesijos sutarties vykdytojo veiklos.

Nurodymas auditui

Savo veikloje darbo grupė susidūrė su dirbtinai kuriamais trikdžiais. Vienas iš esminių barjerų, tai atsisakymas pateikti prašomus dokumentus, tarp jų - ir įrodančius uždirbtų pajamų pagrįstumą. Atsisakymas teikti dokumentus iš koncesininko pusės buvo grindžiamas tuo, kad nei Šilutės rajono savivaldybė, nei darbo grupė neturi teisės prižiūrėti jo ūkinės ir finansinės veiklos.

Darbo grupė, tirianti Šilutės prieplaukos koncesijos sutarties vykdymo ypatumus, nusprendė, kad reikia atlikti nepriklausomą auditą ir koreguoti pačią koncesijos sutartį. Tai ir buvo pasiūlyta jos išvadose, pateiktose Šilutės rajono savivaldybės tarybai. Pastarosios sprendimu buvo pavesta Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti Šilutės prieplaukos operatoriaus koncesijos sutarties vertinimo audito procedūras.

Redakcijai pavyko sužinoti, kad auditas buvo užbaigtas dar praėjusiais metais, o su išvadomis supažindinti Tarybos nariai.

Sutartį teks peržiūrėti

Neoficialiais duomenimis, audito išvados nėra palankios koncesininkui dėl nustatytų sutarties vykdymo trūkumų. Turime duomenų, kad koncesininkas galimai savo veikloje nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų. Taip pat negalėjo pagrįsti kai kurias pajamas dokumentais ir nėra vedamas sutarčių registras. Tokiu būdu atimama galimybė kontroliuoti koncesininką.

Teigiama, kad iš dalies pasitvirtino darbo grupės išsakyti nuogąstavimai dėl kai kurių sutarties punktų galimų vykdymo pažeidimų. Auditoriai patvirtino faktą, kad koncesijos sutartis vykdoma iš dalies, todėl siūlo tikslinti koncesijos sutartį. Nepavykus darbinių ginčų išspręsti bendradarbiavimo būdu, yra siūloma koncesijos sutartį nutraukti. Neoficialus šaltinis taip pat teigia, kad Audito tarnyba Savivaldybei rekomenduoja įgyvendinti lygiateisį atstovavimą koncesijos sutarties vykdymo priežiūrai. Sudarant atitinkamą komisiją iš abiejų šalių atstovų. Taip pat siūloma Savivaldybei kreiptis dėl konsultacinės pagalbos į ­ Centrinę projektų valdymo instituciją, kuri atsakinga už koncesijos sutarčių priežiūrą.

Susitarti ar ne?

Kokia galėtų būti šios politinės ir ekonominės vandenų dramos pabaiga? Iš esmės auditoriai siūlo pusėms susitarti ir toliau bendradarbiauti, įnešant skaidrumo prošvaisčių. Gal teisingiau būtų pasakyti, nuplėšiant dalį perteklinės paslapčių skraistės ir praskaidrinti drumzlino uosto vandenis. Matyt, to ir bus siekiama artimiausiu metu.

Tačiau jei nepavyktų suvaldyti karštų emocijų, išeitis taip pat akivaizdi – koncesijos sutarties pabaiga. Tuomet būtų skelbiamas naujas uosto operatoriaus koncesininko konkursas. O čia taip pat būtų kitas įdomus spektaklis, kur dalyvių jau padaugėtų. Nes matome prakuntančius aplink esančius uostus, kurių operatoriai nesiskundžia pajamų ir pelno stygiumi.

Ar tokia galima perspektyva pavirs naujo ekonominio trilerio realybe Šilutės prieplaukoje, informacijos tikėkimės sulaukti iki navigacijos pradžios, kaip buvo kažkada žadama.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?