Smurtautojas gaivino sumuštąjį rieškute vandens...

2022-03-21, Romualdas Danielius MAŽUTIS
Nuteistasis nesiteisino, atsakė, jog „įvyko, kas įvyko ir nieko nebepakeisi“. Asociatyvi nuotr.
Nuteistasis nesiteisino, atsakė, jog „įvyko, kas įvyko ir nieko nebepakeisi“. Asociatyvi nuotr.

Šilutės rajono gyventojas, 27-erių J. B., tęsdamas gimtadienio šventę, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, taip apvanojo netikėtą svečią, kad šis tris paras neatgavo sąmonės ir patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą. Mušeika įsižeidė ir įtūžo neblaivaus vyro pavadintas gaidžiu, todėl nesusivaldęs apkumščiavo ir apspardė nelaimėlį, kuris liko neįgaliu.

Sunkus nusikaltimas padarytas Šilutėje pernai, rugpjūčio 26 dieną, apie 14 val. 40 min. J. B. (gimęs 1994-08-25) gyvenamąją vietą deklaruoja kaime, bet kruvino įvykio metu laikėsi Šilutėje, G. J. bute. Su trečio aukšto buto šeimininku jie buvo draugai. Minimą dieną abu girtavo, pratęsdami J. B. gimtadienio paminėjimą. Vaišinosi alumi ir degtine. J. B. dirbantis, išsituokęs, išlaiko du mažamečius vaikus. Anksčiau neteistas, bet tris kartus baustas administracine tvarka už nusižengimus, susijusius su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga (LR ANK 45 str. 4 d.). Seniūnija neturi informacijos apie J. B. šeimą, jo gyvenimo būdą, dėl netinkamo elgesio nesvarstytas. Taigi, iki įvykio iš esmės - teigiama asmenybė.

Teisme į tai atsižvelgta, skiriant bausmę už padarytą tyčinį sunkų nusikaltimą žmogaus sveikatai pagal LR BK 135 str. 1 d. (sunkus sveikatos sutrikdymas). Už tai numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki dešimties metų.

„Kas įvyko, nieko nebepakeisi“

Vėliau J. B. labai gailėjosi dėl savo poelgio. Po įvykio paklaustas, kodėl sumušė gerokai vyresnį už save S. K. (g. 1976 m.), nesiteisino, atsakė, jog „įvyko, kas įvyko ir nieko nebepakeisi“. Tikrai taip, nebėra ką pridurti. Girtas pirma daro, o galvoja tik išsiblaivęs, jei ką bepamena.

Deja, ne pirma tokia istorija. J. B. kaltės nesipurtė, prisipažino, viešame teisiamajame posėdyje patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Rugpjūčio 26 dieną jis su bičiuliu G. J., kurio bute gyveno, gėrė alų, degtinę, nes dar šventė savo vakarykštį gimtadienį. Stipriai apgirtęs snūduriavo, užmigo. Kadangi buvo apsvaigęs nuo alkoholio, nebe visas įvykio aplinkybes prisiminė. Prabudo ant sofos. Kojūgalyje sėdėjo nepažįstamas vyras, būsimasis nukentėjusysis S. K. Prisidegęs cigaretę svečias jį pavadino gaidžiu. J. B. įsižeidė, įniršo. Sėdėdamas sudavė kumščiais bandančiam atsistoti S. K. apie keturis kartus į veidą, prakirto lūpą. Nuo smūgių S. K. parkrito ant sofos. Buto šeimininkas G. J. liepė sumuštajam išeiti. Pastarasis išėjo.

Dviese likę draugai toliau kliukino alų. Pabaigę nutarė keliauti į parduotuvę dar pirkti alkoholio. Pirmo aukšto laiptinėje pamatė sėdintį S. K. Abu paliepė šiam dingti iš laiptinės. S. K. kažką sumurmėjo. Tuomet J. B. pakėlė sėdintįjį, laikydamas už pažastų pastatė ant kojų ir pastūmė lauk, palydėdamas spyriu į nugarą.

Viską matė šalia buvęs G. J. Pastumtasis išvirto iš laiptinės į lauką ir nugriuvo laiptų apačioje ant skaldos, suglebo. Ar S. K. nuvirto atbulas, ar veidu į priekį, J. B. neprisiminė. Nukentėjusiajam iš galvos bėgo kraujas. J. B. delnais pasisėmė iš kieme telkšojusios balos vandens ir užpylė ant S. K. galvos, kad šis atsigautų. Sumuštasis nereagavo, tik kažką murmėjo. Ant žemės gulinčiam J. B. nueidamas spyrė į nugarą. G. J. ir J. B. nudrožė į parduotuvę pirkti alkoholio, palikę gulėti kieme sužalotąjį.

Kaltinamasis J. B. teigė nepagalvojęs apie kilusias pasekmes, nes buvo neblaivus, manė, kad S. K. atsigaus. Nusipirktą alų išgėrė su G. J. Vakare, vaikščiojant po miestą, juos sulaikė kažkoks vyras. Po to buvo suimtas ir nebeturėjo galimybės atsiprašyti nukentėjusiojo.

Kelis kartus spyrė į nugarą

Buto savininko G. J. liudijimai, duoti ikiteisminio tyrimo teisėjui, pagarsinti teisme. Pasak liudytojo, J. B. pas jį gyveno apie mėnesį. Rugpjūčio 26 dieną kartu su J. B. nuo pat ryto girtavo. Sugėrovas apsvaigęs užmigo. Užėjęs pažįstamas neblaivus S. K. atsinešė alaus. Išgertuvių metu svečias, rodydamas į miegantį J. B., paklausė, „kas čia per gaidys miega?“ Atsibudęs J. B. išgirdo šiuos žodžius ir atsisėdęs atsakė, kad jis ne gaidys, supykęs palydėjo atsakymą kumščių smūgiais į veidą S. K. Sudavė ne mažiau kaip keturis kartus, o nugriuvusiam svečiui įspyrė į nugarą 4-5 kartus. S. K. nesipriešino, trumpam prarado sąmonę. J. B. norėjo tęsti susidorojimą, bet G. J. neleido. Aukai prie akies iššoko gumbas, iš nosies ir burnos pradėjo bėgti kraujas. G. J. nematė, ar krisdamas S. K. atsitrenkė galva į šalia sofos stovintį stalą, kuris buvo suteptas krauju. Kai nukentėjusysis atsistojo, J. B. sugriebė pastarąjį už pakarpos kaklo srityje ir išstūmė pro buto duris. S. K. parkrito. G. J. padėjo jam atsistoti ir liepė leistis į apačią.

S. K. pakluso. G. J. teigė, jog su J. B. nusprendė išeiti iš buto galvodami, kad sumuštasis iškvies policiją. Pirmame aukšte pasivijo išeinantį S. K., kurį J. B. spirdamas pastūmė lauk iš laiptinės. Nuo spyrio S. K. parkrito laiptų apačioje, kieme, susižalojo galvą, nebejudėjo, buvo nesąmoningas. J. B. gulinčiajam spyrė į nugarą 3-4 kartus. S. K. liko gulėti ant žemės, o J. B. ir G. J. nuėjo. G. J. nepranešė apie įvykį nei policijai, nei greitajai medicinos pagalbai, nes mobiliojo ryšio telefoną buvo užstatęs lombarde. J. B. telefonas buvo išsikrovęs. Nusipirkę alaus du draugai gėrė alkoholį už parduotuvės „Vilguoja“. Čia juos sulaikė policija.

Matė, kaip iš laiptinės „išskrido“ vyras

Iškeltoje byloje liudytojų netrūko. Vienas pilietis, pasistatęs automobilį priešais įėjimą į laiptinę, matė, kaip iš jos „išskridęs“ vyras nugriuvo laiptų apačioje ant žemės. Nelaimėlio kojos liko ant paskutinio betoninio laiptelio pakopos. Jis nebejudėjo. Priėjęs G. J. ir nepažįstamasis, vilkintis geltonus marškinėlius, veltui bandė judinti pargriuvusįjį. Liudytojas mobiliuoju telefonu du kartus nufotografavo vaizdelį. Nepažįstamas vyras rankomis pasisėmęs iš balos kieme vandens užpylė ant nukentėjusiojo galvos, tačiau gulintysis neatsigavo. Viskas baigėsi tuo, kad jau benueinantis nepažįstamasis sugrįžo prie gulinčiojo ir spyrė į nugarą.

Liudytojas teigė, kad G. J. bute dažnai vyksta išgertuvės, dėl to ne kartą kviesta policija. Apie regėtą įtartiną įvykį paskambino Bendrajam pagalbos centrui numeriu 112. Jo padarytos nuotraukos pasitarnavo teisėtvarkos pareigūnams.

Turėjo ką pasakyti policijos pareigūnams ir nukentėjusiojo dukra. Tėvas, aplankytas ligoninėje, jos nepažino, nekalbėjo. Gydytojas sakė, kad ligonis neprisimena ir gali neprisiminti, kas jam nutiko. Nukentėjusiajam sunkiai sutrikdyta sveikata – tokia teismo medicinos specialisto išvada. S. K. du kartus operuota galva, ilgai gydytas ligoninėse. Po įvykio jautė didelius fizinius skausmus, 3 paras buvo komoje, nepažino nei artimųjų, nei gydančio personalo, nesuprato, kas vyksta, kur yra. Kamavo bemiegės naktys, negalėjo judėti.

Grįžus namo prisiėjo mokytis vaikščioti su vaikštyne, tačiau ilgai nesisekė, iškart pradėdavo svaigti galva. Dėl patirtų sužalojimų sutriko atmintis, kūno koordinacija, kalba, neįstengė dirbti jokio fizinio darbo, nuolat vartojo vaistus, padedančius kraujotakai. Labai skaudžios pasekmės, visokeriopai atsiliepusios gyvenimo kokybei. Koks anksčiau buvo, nebebus.

Prokuroro E. Pankausko nuomone, kaltinamasis J. B. ypač ciniškai veikė paskutinio epizodo metu, išstūmęs iš laiptinės kristi į kiemą jau sužalotą nukentėjusįjį, o apšlakstymas balos vandeniu tapo lyg pasityčiojimu.  

Teismas

Kaltinamasis J. B. į Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisiamųjų suolą sėdo šiemet, vasario 2 dieną. Teisėjas Robertas Povilaitis pripažino jį kaltu įvykdžius tyčinį sunkų nusikaltimą. Kaltinimą palaikė prokuroras E. Pankauskas. Nukentėjusysis dėl sveikatos būklės teisiamajame posėdyje nedalyvavo. Iš dalies tenkintas jo civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo: prašė 30 000 eurų, priteisė – 13 000 eurų. Prokuroras nemanė, kad nukentėjusiojo S. K. civilinis ieškinys dėl patirtos neturtinės žalos buvo per didelis. Vyras neteko sveikatos, tapo invalidu. Visiškai tenkintas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos dokumentais įrodytas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo už nukentėjusiojo gydymą: iš kaltinamojo J. B. priteista 8 467,09 euro.

J. B. paskirta laisvės atėmimo bausmė ketveriems metams, bet, vadovaujantis BK 64 straipsniu su ženkliuku 1, sumažinta vienu trečdaliu. Galutinė bausmė – dveji metai ir aštuoni mėnesiai nelaisvės. Į bausmės laiką įskaitytas suėmime išbūtas laikas nuo 2021-08-27 iki 2022-02-02. Anot prokuroro, teisiamasis J. B., palyginus, ką ir kaip padarė, pelnė švelnią bausmę, tačiau, nepaisant to, apskundė nuosprendį Klaipėdos apygardos teismui. Nukentėjusiojo atstovai nereikalavo griežtos bausmės kaltinamajam.

Prieš ketverius ar penkerius metus S. K. nukrito nuo dviračio ir patyrė galvos traumą. Gali būti, kad po to tapo jautresnis smūgiams į galvą? Smūgiai į galvą visada pavojingi žmogaus sveikatai. Visi tai žino. Kas ryžtasi tokiems veiksmams, pasiduoda aklam pykčiui. Minutės įtūžis aukai kainuoja sveikatą, smurtautojui – laisvės atėmimą ir piniginius nuostolius dėl priteistų civilinių ieškinių. Apskųsti nuosprendį – nuteistojo teisė. Už apeliacinį skundą per galvą neduodama, galima bandyti.


Straipsnio komentarai

Viskas2022-03-22
viskas per alkoholį Komentaras patinka Komentaras nepatinka
.2022-03-22
siaubas.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?