Šilutės rajono savivaldybėje aptikta korupcijos pėdsakų

2015-03-11, Stasys BIELSKIS
Mero V. Laurinaičio teigimu, ateityje bus siekiama vis geresnio specialistų funkcijų atlikimo, jų bendravimo su interesantais ne kabinetuose, bet šitame „Vieno langelio“ padalinyje.
Mero V. Laurinaičio teigimu, ateityje bus siekiama vis geresnio specialistų funkcijų atlikimo, jų bendravimo su interesantais ne kabinetuose, bet šitame „Vieno langelio“ padalinyje.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai 2014 m. rugpjūčio – 2015 m. vasario mėn. atliko korupcijos rizikos analizę Šilutės rajono savivaldybės administracijos socialinio būsto administravimo bei viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

Pasak STT Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininko Leono Barišausko, analizės atlikimo metu buvo nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai minėtose veiklos srityse: nepakankamai aiškios ir skaidrios procedūros, realizuojant gyventojų teisę į socialinį būstą, nepakankamas visuomenės informavimas apie socialinio būsto administravimą.

Savivaldybės vidiniu viešųjų pirkimų teisiniu reglamentavimu nenumatytos priemonės, didinančios objektyvų ir nešališką prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimą, nepakankama yra viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo priežiūra. Korupciniu požiūriu ydingu veiksniu laikytina ir tai, kad yra nustatyta galimai per didelė Savivaldybės administracijos direktoriaus teisė spręsti, kas turi atlikti konkretų viešąjį pirkimą (pvz., pirkimų organizatorius, jau veikianti ar naujai sudaryta Viešųjų pirkimų komisija) bei kas turi nagrinėti tiekėjų pretenzijas.

Siekiant sumažinti korupcijos riziką ir jos veiksnius, Šilutės rajono savivaldybei pasiūlyta vadovaujantis nuo 2015 metų sausio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, parengti naujus socialinio būsto nuomą ir administravimą Šilutės rajono savivaldybėje reglamentuojančius teisės aktus, sumažinti viešųjų pirkimų sutarčių verčių ribas, iki kurių viešąjį pirkimą gali atlikti pirkimų organizatorius, ir siekti, kad daugiau viešųjų pirkimų atliktų Viešųjų pirkimų komisija, paskirti asmenį, atsakingą už prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę, reglamentuoti pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą bei nustatyti atsakingo už sutarties vykdymą asmens atsiskaitymo formą, būdą ir terminus.

Meras pažadėjo skaidrią veiklą

„Šilokarčemos“ žurnalistas pasidomėjo, kaip Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ruošiasi susitvarkyti su STT pareikštomis pastabomis.

- Kokių priemonių imsitės, kad nebūtų nepakankamai aiškios ir skaidrios procedūros?

- Reikalausime iš Savivaldybės specialistų bei darbuotojų skaidrios veiklos, vertinsime visus galimos korupcijos pasireiškimo veiksnius bei sieksime šimtaprocentinio informacijos pateikimo viešumo atliekant savivaldai pavestas funkcijas ir būtinai atsižvelgsime į minėtos institucijos pateiktus siūlymus bei rekomendacijas.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos asmenų „Vieno langelio“ principu aptarnavimo padaliniui bus ir toliau skiriamas ypatingas dėmesys, nes jo gera veikla yra viena iš galimos korupcijos mažinimo veiksnių. Jau dabar yra užtikrinamas visuomenės ir bendruomenės narių informavimas rūpimais klausimais; dokumentų, prašymų ar skundų priėmimas ir nukreipimas reikiamam specialistui. Ateityje sieksime vis geresnio specialistų funkcijų atlikimo, jų bendravimo su interesantais ne kabinetuose, bet „Vieno langelio“ padalinyje.

- Ką galite pasakyti dėl nepakankamo visuomenės informavimo apie socialinio būsto administravimą?

- Siekiant aiškumo ir skaidrumo, įgyvendinant įvairaus pobūdžio administracines procedūras Šilutės rajono savivaldybėje, jau rengiamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos nustatymo, bei kiti Savivaldybės teisės aktų projektai, susiję su Savivaldybės būsto nuoma. Rengiant minėtus projektus bus atsižvelgta į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas. Taip pat, tenka paminėti, kad pagal Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašai negali būti skelbiami su asmens duomenimis, bet visada asmenys yra informuojami asmeniškai ir sudaromos visos sąlygos skaidriam ir teisingam socialinių būstų administravimo procesui užtikrinti.

- Pakomentuokite STT pastabas dėl nepakankamos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo priežiūros bei dėl per didelės Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės spręsti, kas turi atlikti konkretų viešąjį pirkimą.

- Viešųjų pirkimų procedūros Savivaldybėje yra organizuojamos vadovaujantis įstatymais ir Administracijos direktorius nepažeidžia bei neviršija įgaliojimų. Į STT pateiktas rekomendacijas ir siūlymus tobulinti organizuojamas viešųjų pirkimų procedūras bus atsižvelgta. Esama viešųjų pirkimų organizavimo sistema bus tobulinama, nuolat atliekama viešųjų pirkimų organizavimo kontrolė bei stengiamasi pateikti visuomenei būtiną žinoti nekonfidencialią informaciją.


Straipsnio komentarai

RRR2015-03-11
TAS LANGELIO PRINCIPAS TAI ATSIRIBOJIMAS NUO VISUOMENES KAS TRUGDO VALDININKUI TELEFONU PASAKYTI KAD JIS UZSEMES IR NEPRIMTI ZMOGAUS Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?