Nauji nuostatai plečia kontrolierių funkcijas

2022-04-29, Sergėjus Gvildys
Savivaldybės kontrolierė J.Stonkuvienės teigimu didėjant biudžetui auga darbo apimtys
Savivaldybės kontrolierė J.Stonkuvienės teigimu didėjant biudžetui auga darbo apimtys

Šilutės rajono politikų veiklos savaitė prasidėjo Kontrolės komiteto posėdžiu. Čia Tarybos nariai, esantys šiame komitete, išklausė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos praėjusių metų veiklos ataskaitą. Taip pat buvo pritarta naujos redakcijos nuostatams ir išklausyti kontrolierių planai.

Biudžetas didėja

Kadangi ankstesnis dokumentas, reglamentuojantis Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą, buvo patvirtintas prieš septynerius metus, o nuo to laiko keitėsi dauguma veiklą reglamentuojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų, taip atsirado būtinumas tikslinti veiklos nuostatus. Naujos redakcijos nuostatai papildyti naujomis sąvokomis, funkcijomis. Atsiranda atitikties audito veikla, kuri ir buvo iš dalies vykdoma anksčiau, tačiau nebuvo išskirta atskira sąvoka.

Patvirtinus naujus veiklos nuostatus, atsiranda prievolė tarnybai vertinti ir teikti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus. Auditoriai rengs ir Savivaldybės tarybai teiks sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus.

Nebelieka nuostatos Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus. Atsiradus naujoms funkcijoms, o tai pastebėjo Savivaldybės kontrolierė Judita Stonkuvienė, taps aktualus žmogiškųjų išteklių trūkumas.

„Rajone mažėja žmonių, bet mūsų biudžetas didėja, audituoji ne žmones, o biudžetą ir kuo didesnis, tuo daugiau funkcijų“, - teigė kontrolierė, atsakydama į iškilusius klausimus dėl žmogiškųjų išteklių. Tad didėjant darbo apimčiai, ateityje matomai nepavyks išvengti naujų etatų atsiradimo proceso.

Įvardino esminius rezultatus

Praėjusių metų veikloje Šilutės r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko užduotis, numatytas veiklos plane. Kontrolierė pažymėjo, kad audituojant Savivaldybės biudžetines įstaigas, buvo nustatyta trūkumų. Švietimo įstaigose buvo nustatyti pažeidimai, tokie kaip viešųjų pirkimų sutartyse nenumatytas vaikų maitinimo paslaugų teikimas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, nenustatytos maisto gamybos, maisto davinio sudarymo, pristatymo, apmokėjimo sąlygos bei nepaskirtas atsakingas asmuo už sutarties vykdymą.

Dešimties ugdymo įstaigų nemokamą maitinimą organizuojančio darbuotojo pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos, susijusios su mokinių nemokamo maitinimo organizavimu ekstremaliosios situacijos ir karantino metu. Taip pat pažymėta, kad atliekant auditą dėl Šilutės mažųjų laivų prieplaukos koncesijos sutarties vykdymo, taip pat buvo nustatyti ne tik pažeidimai, bet ir surinkti pažeidimų įrodymui. Tai lėmė, kad šiuo metu yra tikslinama koncesijos sutartis, kurios pagrindu bus suteiktos platesnės galimybės Savivaldybei kontroliuoti šios sutarties vykdymą.

Praėjusias metais savivaldybės kontrolierių veikla mokesčių mokėtojams kainavo 115,62 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, iš jų – 1 230 eurų skirta kvalifikacijai kelti. Kontrolės ir audito tarnyboje dirba trys darbuotojai. Esmine kontrolierių užduotimi tarnybos vadovė įvardino audituojamų įstaigų ilgalaikio turto apskaitos problemų sprendimą. Pažymėtina, kad šių įstaigų vadovai į audito veiklą žiūri teigiamai, stengiasi reaguoti į pateiktas pastabas ir ištaisyti nurodytus trūkumus.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?