Šilutės opozicija nori pasmerkti Sakartvelą (Gruzija)

2022-05-11
Šilutės liberalų ir konservatorių tušti kritikos šūviai tapo įprastu reiškiniu vietos politikoje.
Šilutės liberalų ir konservatorių tušti kritikos šūviai tapo įprastu reiškiniu vietos politikoje.
Šilutės liberalai mano, kad Sakartvelo (Gruzijos) valstybės užsienio politika ir atskiri šios šalies veiksmai šiandien yra nepriimtini bendradarbiavimo ryšiams užmegzti. Tokios pozicijos laikosi ir Šilutės konservatoriai. Tačiau įsigilinus į Savivaldybės tarybos posėdyje skambėjusių pasisakymų esmę, nesunku pastebėti, kad viską galimai nulemia asmeniškumai.

Pasirinktas dar vienas partneris

Sakartvelo (Gruzijos) regioną prie Kutaisio pamėgusio Tarybos nario siūlymu, buvo nutiesti galimo bendradarbiavimo tiltai. Standartinis sutarties projektas numato galimybę juridinių ir fizinių asmenų įvairiapusiškų kontaktų plėtrai, tarpinstitucinių ryšių plėtrą, žinių ir gerosios patirties keitimąsi, informacijos sklaidą ir keitimąsi abipusiai naudinga informacija tarp savivaldybių atstovų, remti veiklą, iniciatyvas, kurios padeda ugdyti šalių gyventojų pažinimą, suvokimą ir norą domėtis, puoselėti ir saugoti šalių nacionalines ir kultūrines vertybes.

Pasak Šilutės mero Vytauto Laurinaičio, iki šios sutarties atsiradimo nueitas trejų metų kelias, kol atsirado galimybė pasirašyti. Šis municipalitetas buvo pasirinktas dėl panašumo pagal savivaldybės dydį ir kitus kriterijus. Meras taip pat paaiškino, kokiu būdu yra ieškomi ir pasirenkami savivaldybių partneriai. Esą buvo ir tokių, kuriuos pasirinkdavo net nematę, o čia jau buvo nuvažiuota ir pamatyta vietoje.

Išsišokėliai

Vis tik Tarybos nariai, nuolat oponuojantys daugumos sprendimams, nėrėsi iš kailio ieškodami galimų sąmokslo teorijų ar kitokių įžvalgų. Daugiausia nepasitikėjimo Kaukazo kalnų valstybe iečių skriejo iš liberalų stovyklos. Tarybos narės Daivos Plikšnienės lūpomis, kartvelų tauta buvo kaltinama dėl savo pozicijos karinių veiksmų Ukrainoje atžvilgiu. Esą, per daug keliaklupsčiaujama prieš Rusiją, dėl to Ukraina atšaukė savo diplomatą iš Sakartvelo. Įdomu tai, kad mažoje lietuviškoje savivaldybėje, kurios funkcijoms užsienio politika nepriskiriama, sprendimų priėmimui daroma asmeninės nuomonės įtaka.

Tokiu atveju kyla teisėtas klausimas: o kokia oficiali šios partijos pozicija? Vis dėlto sprendžiant klausimus dėl bendradarbiavimo su vietos savivaldomis užsienio valstybėse, turėtų būti laikomasi oficialios šalies pozicijos užsienio valstybių klausimais. Priešingu atveju visuomenei siunčiama žinia, kad Šilutės liberalai ir konservatoriai, nepritarę sprendimui ir neišreiškę kitokios alternatyvios nuomonės, yra ne kas kitas, o savo partijų maištininkai, išsiskiriantys iš bendros pozicijos valstybės užsienio politikoje.

Liberalai remia Sakartvelo siekius

Juk, anot mero V. Laurinaičio, Lietuvos užsienio reikalų ministerija nepasmerkė Sakartvelo valstybės veiksmų. O jei įvairiapusiškai pasidomėsime šiuo klausimu, sužinosime, kad anaiptol - balandžio 8 dieną, praėjus mėnesiui po opozicijos eskaluojamų Sakartvelo veiksmų, Seimo Užsienio reikalų komitetas priėmė pareiškimą. Juo remiama Sakartvelo integracija į NATO bei Europos Sąjungą (ES). Komitetas pakvietė NATO ir ES valstybes nares pritarti Sakartvelo narystės NATO veiksmų plano ir ES šalies kandidatės statuso suteikimui tiek, kiek pats Sakartvelas prisijungia prie ES Bendros užsienio ir saugumo politikos pareiškimų bei ES ir NATO šalių politikos bei sankcijų autokratiniams Baltarusijos ir Rusijos režimams.

Šis pareiškimas parodo, kokia yra bendra Lietuvos politinių partijų pozicija. Ir aiški žinia, kad atskirų politikų veiksmai negali daryti įtakos bei pakeisti bendrijos politikos. Būtent šis pareiškimas ir parodo tikrąją Lietuvos liberalų dvasią, paremtą laisve rinktis, kuri išreikšta partijos 2018 metų manifeste:

„Žmogus yra laisva ir ori būtybė, pasižyminti sugebėjimu savarankiškai spręsti, reikštis ir veikti; jis, tinkamo išsilavinimo ir pagarbos įstatymams vedinas, pats skiria gėrį nuo blogio“. 

Mušk savą, kad svetimi bijotų?

Kita vertus, tikėtina, kad Šilutėje nei liberalai, nei konservatoriai, taip linkę maištauti prieš daugumos koaliciją, tiesiog nesigilino Ukrainos prezidento veiksmų esme, o rėmėsi galbūt netikslia informacija arba tik jos dalimi. Mat kai kuriuose žiniasklaidos šaltiniuose, taip pat ir Ukrainos, pranešama, kad diplomatas ir Sakartvelo atšauktas konsultacijoms. Toks žingsnis oficialiai paaiškinamas nepakankamu Ukrainos diplomatinės atstovybės vadovo darbu Kaukazo valstybėje:

„Su visa pagarba: jeigu nėra ginklų, sankcijų ir apribojimų Rusijos verslams – ieškokite kito darbo. Diplomatinis frontas – vienas svarbiausių mūsų kovoje. Visi turi kiek įmanoma efektyviau dirbti, kad laimėtume ir padėtume savo kariuomenei. Kiekvienas diplomatas turi dirbti taip, kaip mūsų gynėjai kovos lauke“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas V. Zelenskis. Tad greičiausia taip eskaluojama Sakartvelo pozicija Šilutės rajono savivaldybės taryboje neturi nieko bendro su šalių užsienio politika plačiąja prasme. Tai vis labo nepasitikėjimas šalies diplomatu, kuris nesugebėjo atlikti tinkamai pavestas funkcijas.

Opozicijos veiksmai bevaisiai

Buvo ir daugiau provokacinių klausimų, netiesiogiai nukreiptų į galimas asmenines sąsajas. Tačiau jie visiškai neturėjo įtakos politikų apsisprendimui. Gali būti, kad tokie klausimai daugiau sukėlė priešingas reakcijas ir emocijas, nei buvo tikėtasi. Arba tai buvo tik spektaklio elementas, paskirtas tam tikrai ir ribotai auditorijai. Tai ir atspindėjo balsavimo rezultatai, kurie neužtvėrė kelio Sakartvelo miestelio savivaldybės delegacijai atvykti į Šilutės miesto gimtadienio šventę.

Ką mes matome šioje situacijose? Akivaizdu, kad opoziciniai Tarybos elementai ieško spragų, kur galėtų įkalti kritikos vinį į valdančiųjų tvirtovės sieną. Tačiau jų vinys yra surūdijusios nuo paviršutinių informacinių gandų erozijos ir greitai linksta. Vieningumas šioje stovykloje taip pat nėra opozicijos pranašumo bruožas, kuriuo būtų galima nuolat girtis. Po demokratijos skraiste pasislėpęs nuomonių skirtumas greičiau byloja apie lyderystės problemas. Juk konservatorių partijos per rinkimus iškovotas mandatų skaičius ne tik neatveria kelio į rajono valdžios olimpą. Jis nėra ir stabilaus vieningumo garantu prieš valdančiųjų sprendimus, jau nekalbant apie kažkokius nuomonių suskaldymo veiksmus priešingoje stovykloje.


Straipsnio komentarai

Jo,2022-05-11
neužmirškit dar ir Mišos Saakašvilio. Tas irgi specialistas makaronams kabint... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?