Meilės pavydo kirminas atvedė į teisiamųjų suolą

2022-06-21, Romualdas Danielius Mažutis
Meilė – vasaros atostogų nuotykis. Asociatyvi nuotr.
Meilė – vasaros atostogų nuotykis. Asociatyvi nuotr.
22 metų Šilutės rajono gyventojas V. Š., įtaręs, kad pažįstamas vyras lankosi jo draugės namuose ir gal flirtuoja, seklio vaidmens nesiėmė sužinoti, kaip yra iš tikrųjų, nusprendė tariamą konkurentą atgrasinti jėga. Mušė nesigailėdamas, apgailestavo, atsiprašė... Smurtautojui tai kainavo pinigėlių ir baudžiamąją bylą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

V. Š. biografija nėra visiškai balta: 5 kartus baustas administracine tvarka. Paskutinį kartą baustas 2021 metais, liepos 28 dieną, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 str. 1 d. (viešosios rimties trikdymas). Yra ir teistas, bet teistumas išnykęs. 2018-aisiais, gegužės mėnesį, pelnė 30 parų arešto bausmę už apysunkį kriminalinį nusikaltimą. Bausmę atliko. Teistumas neprilimpa nuteistajam amžinai. Pagal BK 97 str. 3 dalies 3 punkto „a“ papunktį, asmenys, nuteisti už apysunkį nusikaltimą, laikomi turinčiais teistumą bausmės atlikimo laikotarpiu ir trejus metus po bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo. Kaltinamasis V. Š. nukentėjusįjį sumušė 2021 metais, gruodžio 22 dieną. Jo teistumas jau buvo išnykęs, todėl laikomas neteistu.

Mušė kumščiu ir keliu, taikėsi į galvą...

Pernai, gruodžio 22 dieną, V. Š. išgirdo gandą, kad jo panelė draugauja ne tik su juo, bet ir su M. K. Dėl to V. Š. labai įširdo ir apie 22 valandą nuėjo į draugės namus. Jis, žinodamas, kad ten dažnai lankosi M. K., sumanė viską išsiaiškinti akis į akį su tariamu konkurentu. V. Š., atėjęs prie namo, lauke sutiko savo draugės brolį. Pastarasis nurodė, kad M. K. yra namuose. V. Š. paprašė pakviesti aną išeiti į lauką pokalbiui. Deja, niekas neišėjo.

Susinervinęs V. Š. pats įėjo į namą. Kambaryje buvo jo draugės brolis, o ant lovos sėdėjo M. K. Nelauktas svečias, kaip vėliau pats prisipažino, priėjo prie M. K. ir, nieko nepasakęs, sudavė šiam kumščiu 2 smūgius į galvą. M. K. pargriuvo ant šono ir ranka užsidengė galvą. V. Š. pyktis neatlėgo, kumščiu trenkė į ranką, kuria dengė galvą. To negana, smogė aukai į galvą ir keliu. Mušeika smūgių neskaičiavo, nežinojo, kiek kartų kirto. Susidorojimą nutraukė draugės brolis, nustūmęs V. Š. nuo nukentėjusiojo. V. Š. dėl savo veiksmų gailėjosi, nukentėjusiojo atsiprašė, padarytą žalą atlygino, vyrai susitaikė.

Nukentėjusysis neigė priekaištus

Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis M. K. parodė, kad gruodžio 22 dieną, jis vienuose namuose dažė sieną. Šeimininkės nebuvo, bet buvo jos sūnus, V. Š. draugės brolis. Pabaigęs darbą M. K. kartu su merginos broliu gėrė alkoholį. Besėdint ant lovos į kambarį įėjęs V. Š. ėmė priekaištauti, kad jis neva rodo dėmesį pastarojo merginai. M. K. tai neigė, tačiau V. Š. nepatikėjo ir netikėtai sudavė 2 smūgius kumščiu į galvą.

M. K. parvirto ant dešiniojo šono. Tuomet smurtautojas ne mažiau 15 kartų smogė kumščiu į kairės rankos plaštaką, kuria dengėsi galvą, tiek pat kartų sudavė keliu į galvą. Vėliau V. Š. nukentėjusiojo atsiprašė, atlygino padarytą žalą, jie susitaikė.

Vykstant nusikaltimo tyrimui panašiai parodė ir kaltinamojo V. Š. draugės brolis. Beje, jis V. Š. pavardės nežinojo, žinojo tik vardą. Jis nustūmė V. Š. nuo sumuštojo, paguldė ant žemės. Nukentėjusysis M. K. pabėgo į lauką ir po kurio laiko sugrįžo su policijos pareigūnais. Įtariamajam V. Š. buvo iškelta byla pagal LR BK 138 str. 1 dalį (nesunkus sveikatos sutrikdymas). Už tai gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Ne pamokslas, tik nuomonė

Viena panelė, du gerbėjai – pasikartojanti gyvenimiška situacija. Senovėje vyrai dėl to eidavo į dvikovas. Kaudavosi sutartais ginklais: kardais, špagomis, rapyromis, pistoletais. Kaudavosi iki pirmo kraujo ar mirties. Priklausydavo nuo susikaupusio abipusio pykčio.

Šiandien vyrai kitokie, kaip ir moterys. Keičiasi laikai, keičiasi papročiai. Moderniame amžiuje meilė laisva, kaip ir laisva rinka. Vyrų ir moterų intymūs santykiai nemažai daliai žmonių – seksualinė paslauga. Iki kol atsibos. Santuoka nebebūtina, pakanka partnerystės. Žiedai dar sumainomi, bet būna ir atsiimami. Pažinojau vyruką, kuris, pasibaigus draugystei su moterimi, susigrąžino anksčiau padovanotas dovanas. Padovanos kitai...

Meilė – vasaros atostogų nuotykis. Daugiau nuotykių – įdomiau. Šitaip vertinama bei reklamuojama skirtingų lyčių sąjunga. Poros meile iki gyvenimo pabaigos gal ir pasižadama, nes gražiai skamba, kaip šampano taurės prieš vestuvinį bučinį, tačiau vargu, ar tam suteikiama gilesnė prasmė. Vartotojiškas pasaulis beveik į viską žiūri vartotojo akimis. Nusveria nauda.  Aišku, pasitaiko išimčių. Čia tik įžvalgos, ne autoriaus pamokslas. Galima nesutikti, ginčytis. Kiek nuomonių, tiek teisybių. Vieni ginčijasi dėl įsitikinimų, kol užkimsta, kiti ginčijasi neturėdami jokių įsitikinimų, tiesiog kas tą momentą ant seilės užeis. Nesutarti svarbiau nei sutarti. Argumentai nebūtini. Demokratija. Tik kur ana nuves, jei nebebus žmonių atsakomybės?

Teismas

Kaltinamojo V. Š. baudžiamoji byla pagal prokuroro Mariaus Maurio pareiškimą išnagrinėta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose šiemet, gegužės 30 dieną. Teisė teisėja Rita Renkytė. Procesas užbaigtas baudžiamuoju įsakymu. Teisiamasis V. Š. pripažintas kaltu dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Nukentėjusysis patyrė kairio stipinkaulio ylinės ataugos lūžį ir kairio alkūnkaulio ylinės ataugos kraštinį skeveldrinį lūžį.

Nustatyti lūžimai padaryti ne mažiau vieno trauminio poveikio pasėkoje. Dėl kaulų lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

Teisiamojo V. Š. padėtį lengvino prisipažinimas ir nuoširdus gailestis dėl padarytos nusikalstamos veikos. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Kaltinamajam V. Š. skirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė, kuri, vadovaujantis LR baudžiamojo kodekso 64 str. (1), sumažinta vienu trečdaliu. Galutinė bausmė – aštuonių mėnesių laisvės apribojimas. Bausmės vykdymo laikotarpiu V. Š. paskirta intensyvi priežiūra – buvimo vietos ir laiko kontrolė elektroninio stebėjimo priemonėmis, nustatant jam būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 23 val. iki 6 valandos, jei tai nesusiję su darbu, mokymusi ar lankymusi gydymo įstaigose. Nuteistasis įpareigotas pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, taip pat jis per visą bausmės vykdymo laikotarpį negali išvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?