Mirė Zofija Ona Dargytė Liatukienė

2022-06-28

Gimė Zofija Ona 1930 m. vasario 27 d. Rubiškės kaime, 2 km nuo Judrėnų, ūkininko šeimoje. Tai tas pats kaimelis, kuriame 1896 m. gimė Steponas Jucevičius-Darašius – mums labiau žinomas kaip lakūnas Steponas Darius (dabar kaimas lakūno garbei pavadintas Dariaus vardu).

Patyrusi daugybę karo ir pokario negandų, 1948 m. Dargių šeima už darbštumą, padorų gyvenimą, meilę savo žemei, kraštui, kaip ir visi kiti per 48 tūkstančius Lietuvos gyventojų MGB ir jų pagalbininkų pastangomis buvo įtraukta į trėmimo operacijos „Vesna“ („Pavasaris“) ištremiamųjų sąrašus. Pasislėpti nepavyko. Šeima 1948 m. gegužės 22 d., šeštadienį, pačiu gražiausiu laiku, žydint sodams, pilnai atbudus gamtai, ūkininkams baigiant sėjos darbus, buvo ištremta į Sibirą, Irkutsko sritį , Ziminskij r. Centralnyj Chazan gyvenvietę.

Nuo pat pirmų dienų jaunai vos 18-os metų merginai Sibire teko dirbti varginančius ir pavojingus darbus miškų ūkio lentpjūvėse. Zofijos Onos darbštumas, tikėjimas vėl sugrįžti į Lietuvą, ištvermė, bet tuo pačiu ir jautrumas, nuoširdumas, pasiruošimas padėti kitiems, puikus humoro jausmas, padėjo jai ir aplinkiniams išgyventi ir nugalėti tremties sunkumus. Tikėtina, kad šios puikios charakterio savybės padėjo Zofijai Onai Sibire sukurti šeimą.

Ištekėjo už likimo brolio tremtinio  Bronislovo Liatuko. Gimė sūnus Algis ir dukra Regina. Net 12 metų teko Zofijai Onai, jos šeimos nariams kentėti Sibiro pragarą. Iš Sibiro su šeima 1960 m. atvyko į Šilutę. Gimė trečias vaikas – sūnus Alvydas.

Dirbo Zofija Ona nelengvą darbą Šilutės lentpjūvėje. Reikėjo išgyventi ir užauginti vaikus. 1990 m. mirė mylimas vyras Bronislovas.

Labai mylėjo Zofija Ona grožį - ypač gėles, žolynus - visi apsilankę jos sodyboje tiesiog gėrėjosi ir žavėjosi  išpuoselėtu gamtos kampeliu, daugybe retų senovinių gėlių ir žolynų. Mylėjo gyvenimą, keliones, spektaklius, koncertus, mėgo skaityti knygas, straipsnius  apie tremtį, buvo aktyvi LPKTS Šilutės filialo narė.

Išlydint į paskutinę kelionę Zofiją Oną, skaudu ir sunku susitaikyti su mintimi, kad apie šią nuostabią moterį teks kalbėti būtuoju laiku.

Palaidota senosiose Šilutės kapinėse.

LPKTS Šilutės filialo vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą ir linkime stiprybės velionės dukrai Reginai, sūnums Algiui, Alvydui, sesei Zitai, anūkams, proanūkiams, artimiesiems, draugams.

Tebūnie tau, Zofija Ona, lengva Lietuvos žemelė. Ačiū už tai, kad buvai mūsų kelyje.

 

LPKTS Šilutės filialo vardu - Antanas Balvočius


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!