Administracijos direktorius imasi reklamos reikalų

2022-07-01, Sergėjus Gvildys

Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad Šilutės mieste išorinės reklamos įvaizdį kuria... reklamos specialistai. Tai auditorių manymu neteisinga, nes už šios funkcijos atlikimą ir kraštovaizdžio įgyvendinimą turėtų būti atsakingas Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Nustatyti nelegalios reklamos atvejai

Antradienį vykusiame Kontrolės komiteto posėdyje buvo paviešinta informacija apie nustatytus pažeidimus dėl išorinės reklamos Šilutėje. Faktinio patikrinimo metu paaiškėjo, kad  reklama daugeliu atvejų neatitinka Reklamos įstatymo, Ūkio ministro patvirtintų reklamos taisyklių bendrųjų reikalavimų: nublukusi, neįskaitoma, savo forma ir masteliu ne visuomet deranti prie pastatų architektūros, ant vieno pastato tą pačią veiklą reklamuojančios net kelios įvairaus dydžio, dizaino, šrifto ir spalvų iškabos.

Surinkę įrodymus, auditoriai daro išvadą, kad savivaldybės teritorijoje esanti išorinė reklama daugeliu atvejų su niekuo nederinta, negauta leidimo ją įrengti. Seniūnijos išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi priežiūrą atliko netinkamai. Nustatyta, kad nėra vientisos tvarkos ir nėra vientisos koncepcijos dėl išorinės reklamos įrengimo. Tai apsunkina vidaus ir išorės vartotojams gauti aiškią ir tikslią informaciją, susijusią su išorės reklamos įrengimu ir jos įforminimu.

Auditoriai, patikrinę 71 vieną atrinką pavyzdį, nustatė nelegalios išorės reklamos atvejų ir nustatytos rinkliavos už išorės reklamą vengimo atvejų, kurie mažina pajamų surinkimą į Savivaldybės biudžetą. Auditoriai siūlo panaikinti šimtaprocentinę lengvatą už išorinės reklamos įrengimą Savivaldybėje, kuri jų manymu, yra netikslingas Savivaldybės biudžeto mažinimas. Paviešinta, kad nesilaikoma šiuo klausimu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo terminų.

Kyla į kovą su nesuderinta reklama

Auditorių pateiktas pastabas administracijos direktorius Virgilijus Pozingis pakomentavo sau būdinga maniera. Jis sutiko su akivaizdžiais dalykais, teisinosi dėl darbuotojų trūkumo ir kratėsi atsakomybės, aštrindamas dėmesį ten, kur administracijos kompetencijoms nepriskirti dalykai. Į teiginį, kad nuo 2018 metų administracija neturi patvirtintų išorinės reklamos įrengimo tvarkos, dėl ko negalėtų būti išduodami tokie leidimai, V. Pozingis atsakė, esą per liepos ir rugpjūčio mėnesius seniūnams duotas nurodymas inventorizuoti visą išorinę reklamą ir kuri yra netinkama, ji turi būti nuimta.

„Visą Gluosnių gatvę nusivalysime ir pakelėse pastatomas, kas mūsų sklype registruota“, - patikino V. Pozingis. Dėl išorinės reklamos privačiuose sklypuose, jis teigė negalįs nieko padaryti, kaip ir su ta reklama, kuri neatitinka reikalavimų, bet kažkada jai išduoto leidimo galiojimas nesibaigęs.

Esminis audito nustatytas trūkumas dėl vientisos tvarkos, su kuriuo administracijos direktorius ne visai sutiko, tačiau pažadėjo sutvarkyti Savivaldybės teisės aktus, grįžus iš atostogų atsakingiems darbuotojams. Taip pat išaiškėjo problema dėl įrengtos reklamos priežiūros seniūnijose, kur jos iš vis nėra. Taip nustatė kontrolieriai.

Karštai diskutuota dėl reklamų, esančių pakelėse, kurios yra Automobilių kelių direkcijos žinioje. Pasirodo, čia ir kontrolės galimybės yra apribotos. Taigi, atsiranda vilčių, kad išorinė reklama pamario krašte ateityje bus suderinta su jam būdingu kraštovaizdžiu.


Straipsnio komentarai

Nerijus2022-07-05
Reklaminių stendų, plakatų prie mūsų šalies autostradų ir kitos kategorijos kelių bei įvairiausio pavidalo išorinių reklamų miestuose ir miesteliuose absoliučiai turėtų nebūti- tai visų pirma yra mūsų gamtos vizualinė tarša, visų antra tai vizualiai gadina mūsų miestų bendrą įvaizdį. Bet šalia tų dviejų faktų yra dar vienas ne mažiau svarbesnis faktorius- bet kokia išorinė reklama pakelėje blaško vairuotojų dėmesį, vairavimą daro nesaugiu..Tačiau Lietuvoje turime tokią valdžią, kuriai pinigai yra už viską svarbiau ir valdininkai bet kokią negerovę padarys legaliu dalyku, kad tik surinkti kuo daugiau lėšų ir kad patenkintų verslininkų bet kokius pageidavimus. Kad politika ir verslas eina vienas greta kito, tai irgi faktas...Spauda, radijas ir televizija- tai yra vieta reklamai, bet ne miestai ir pakelės apkabinėtos reklaminiais stendais ir plakatais. Turime gražią šalį, bet jos visai negerbiame...Kol valdžioje sėdės korumpuoti ir nekompetetingi valdininkai, tol apie gražų ir gerą gyvenimą Lietuvoje net nesvajokime...(Miškininkas Nerijus) Komentaras patinka Komentaras nepatinka