Šiuolaikiškumas. Mokytojas. Mokykla

2022-07-15, „Diemedžio“ ugdymo centro informacija
Mokytojai įgyta patirtimi pasidalijo seminarų, mokymų, paskaitų metu su kitų Lietuvos mokyklų pedagogais. Autorių nuotr.
Mokytojai įgyta patirtimi pasidalijo seminarų, mokymų, paskaitų metu su kitų Lietuvos mokyklų pedagogais. Autorių nuotr.
Kiekvienais metais mokyklos turi galimybę dalyvauti tarptautinėse mainų ir bendradarbiavimo programose, tačiau didžiausią baimę kelia patirties stoka, abejonė ar sugebėsime įveikti iššūkius. „Diemedžio“ ugdymo centras ir vėl priėmė iššūkį įgyvendinti „Erasmus+“ projektą „Informacinės komunikacinės technologijos ir kūrybiškumas klasėje specialius poreikius turintiems mokiniams“. Projektas buvo orientuotas į IKT panaudojimo galimybes pamokose,  siekiant padidinti mokinių mokymosi motyvaciją. Šiuolaikinės technologijos sudaro galimybes veiksmingiau įgyvendinti ugdymo uždavinius, daugiau orientuotis į mokinį, plėtoti informacinių technologijų kompetenciją.

Z („Google“) karta mokiniai puikiai geba naudotis IKT įrankiais, yra inovatyvūs ir žingeidūs. Todėl šiandienos mokykloje pedagogų tikslas yra nuolatos tobulinti savo IKT kompetencijas, semtis žinių, nes ateities ugdyme informacinės technologijos bus integruotos į daugelį veiklų.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose užsienyje sukuria įstaigai didelę pridėtinę vertę. Tai ne tik  pagilintos kompetencijos IKT srityje, užsienio kalbų mokyme, naujų, šiuolaikiškų ugdymo (-si) būdų bei metodų taikymas mokymo (-si) procese, bet ir sustiprinta europinė dimensija. Tai puiki galimybė bendrauti su švietimo sistemos specialistais iš įvairių Europos šalių, pasidalinti darbo patirtimi, užmegzti ryšius tolimesniam bendradarbiavimui. Projekto metu, aštuoni Centro pedagogai turėjo galimybę susipažinti su keturių šalių (Graikijos, Čekijos, Italijos ir Olandijos) švietimo sistemomis, mokytojų patirtimi taikant IKT įrankius ugdymo procese. Mokymuose dalyvavo kolegos iš kitų Europos šalių (Bulgarijos, Slovakijos, Latvijos, Rumunijos, Kroatijos, Lenkijos, Ispanijos ir kt.), kurie dirba su specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turinčiais mokiniais ir pasidalino darbo patirtimi.

Dalyviai mokėsi kurti virtualias mokymo (-si) platformas bei dirbti jose su mokiniais. Buvo supažindinti su įvairiomis kompiuterinėmis programomis, kurias galėjome išbandyti praktiškai: Book Eater,  Com – e, Windows Movie Maker , Quiver, Mouse Mischief, Plickers, QR Code, Survey Monkey, Edpuzzle, Insertlearning, Superteachertoolss, ClassDojo, Intothebook,  Plickers, Goosechase, Canva, Hour of code, Papper coding, Webly, QR code reader/scanner, QRcode generator ir kt.

Mokymų metu susipažinta su šalių istorija, kultūra, tradiciniu maistu, kasdieniu gyvenimu. Kiekvienam mokymų dalyviui paliko įspūdį aplankytos vietovės, architektūriniai paminklai bei išgirstos legendos. Viena įsimintiniausių  apie šalia Kretos sostinės esantį Heraklioną ir žymiausią salos archeologinę vietovę – Knoso rūmų griuvėsius, statytus apie 1900 m. pr. Kr. Mino kultūra laikoma pirmąja Europos civilizacija. Būtent Kretos salos Knoso rūmuose, karaliavo legendinis karalius Minas. Anot legendos, Mino sūnus Minotauras buvo pusiau žmogus, pusiau bulius ir gyveno šių rūmų požemių labirinte. Nors iki šių dienų išlikę tik rūmų griuvėsiai, tačiau tai, be abejo, yra viena svarbiausių archeologinių vietovių Europoje.

Projekto dalyvius sužavėjo stulbinanti Prahos miesto architektūra, gotikinė Šv. Vito katedra su karališkųjų rūmų ansambliu, Vaclovo aikštė, taip pat įvairūs architektūriniai šedevrai: Šokantis namas, Karolio tiltas, Prahos nacionalinis muziejus, Senoji sinagoga, Petrino kalva, J.Lenono siena ir kt.

Mokytojai įgyta patirtimi pasidalijo seminarų, mokymų, paskaitų metu su kitų Lietuvos mokyklų pedagogais. Pamokų metu taiko įgytas žinias, nuolat naudojami IKT įrankiai, kurie ugdo mokinių medijų raštingumą. „Erasmus+“ projektas „Informacinės komunikacinės technologijos ir kūrybiškumas klasėje specialius poreikius turintiems mokiniams“  atvėrė galimybes kitokioms – dėmesį patraukiančioms  pamokoms.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!