Auditas praskleidžia V. Pozingio darbo trūkumų šydą

2022-07-18, Sergėjus Gvildys
Budri V. Pozingio akis nepastebėjo klaidingos dokumentų apskaitos už daugiau nei 4 milijonus eurų.
Budri V. Pozingio akis nepastebėjo klaidingos dokumentų apskaitos už daugiau nei 4 milijonus eurų.

Šilutės rajono politikai patvirtino praėjusių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį. Deja, didesnių diskusijų dėl jo nebuvo. O kuo gi jis svarbus Savivaldybei ir rajono gyventojams? Gal dėl to, kad jame pateikta audito išvada dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos veiklos, kuri palieka dar daugiau klausimų?

Dokumentais įvertintas darbas

Pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kas tai yra Savivaldybės konsoliduotų finansų ataskaitų rinkinys, kuris yra tvirtinamas kiekvienais metais. Tada suprasime, kodėl jis yra svarbus ir kokia jo reikšmė gyventojui. Viešojo sektoriaus finansinę atskaitomybę apibrėžia keli įstatymai, kurių nevardinsime – tai prieinama viešai. Taigi, šie įstatymai apibrėžia viešojo sektoriaus įstaigoms prievolę periodiškai rengti teisės aktų nustatytų ataskaitų rinkinį, kuriame pagal nustatytą formą pateikiami biudžeto (biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos) vykdymo duomenys.

Keistokai atrodo Šilutės politikų pozicija svarstant biudžeto vykdymo ataskaitą už praėjusius metus. Kiek žinome iš praktikos, tvirtinant rajono planuojamą biudžetą, diskusijų ir ginčų visuomet sulaukiame. O daugiausia būna tarp jų klausimų tiek merui, tiek administracijos direktoriui. Tačiau dabar matome, kad planavimas vietos politikos mąstymo lygiu yra kur kas svarbesnis, nei jo vykdymo analizė. Gal dėl šios priežasties dar gyvuoja administracijos veikloje 1999 metais tvirtintos tvarkos, prie kurių sugrįšime. Jau suprantame, kad ataskaitų rinkinys yra dokumentas, kuriuo pateikiama išvada dėl administracijos veiklos. O pateiktame dokumentų rinkinyje yra gana įdomios audito išvados.

Jų pagrindu galėtume parašyti savotišką pažymį administracijos direktoriui už pagrindinės Savivaldybės funkcijos įgyvendinimo organizavimą. O gal čia ir slypi skubotas ir nediskutuotas dokumentų rinkinio priėmimas? Juk šiame dokumente galima įžvelgti nemažai darbo trūkumų, dėl kurių galėtų kilti ir abejonių dėl vadovo kompetencijų. Na, bet geriausia apie viską įsitikinti savomis akimis.

Kasinėjimą reglamentuoja įsakymas?

Iš tiesų sunku spręsti, kiek išrinktųjų Savivaldybės tarybos narių yra susipažinę su jau patvirtintas dokumentų rinkiniais. Apie tai galime tik spręsti iš Tarybos narių aktyvumo ir to, ką girdime iš jų pačių lūpų. Po klausimo pristatymo tvirtinimui Tarybos posėdyje iškilo vienintelis klausimas, kurį net du kartus uždavė Tarybos narė Daiva Plikšnienė: „O kas toliau?“, – klausė Tarybos narė dėl audito rekomendacijų, kurios kasmet kartojasi.

Administracijos direktorius Virgilijus Pozingis dievagojosi, kad administracija visuomet atsižvelgia į audito rekomendacijas ir jas įvykdo per numatytą terminą. Tačiau politikė neatlyžo, mat jai kliuvo dar 1999 metais patvirtintos tvarkos leidimų išdavimo atlikti kasinėjimo darbus, kurios „nebeatitinka šiandieninio gyvenimo realijų, pasenusios, neatitinka naudojamų sąvokų bei nustatytų leidimui kasinėti ir faktiškai pateikiamų pagrindžiančių dokumentų“ (dokumento citata, - red.).

Tačiau V. Pozingis tvirtino, kad tvarka nustatyta direktroriaus įsakymu: „Aš galvoju, ar klausimas dabar susijęs su tuo kasinėjimu, ar yra visai kitas dalykas, kur sakėte - dėl tvarkų nustatymo. Jeigu su kasinėjimu, pas mūsų tvarka buvo nustatyta direktoriaus įsakymu, kuria naudojamės“, – paaiškino administracijos vadovas. Deja, viešoje erdvėje skelbiamo įsakymo surasti nepavyko? Galbūt įsakymo sulauksime raštu į jau išsiųstą paklausimą. Bet esmė slypi ne jo turinyje, su kuriuo taip pat būtų įdomu susipažinti. Klausimas kur kas gilesnis ir aprėpiantis kompetencijų ribų dalykus. Juk tokias tvarkas nustato Savivaldybės taryba, jei tikėti Vietos savivaldos įstatymu. Ir jei vis tik egzistuoja administracijos direktorius įsakymas, nustatantis kasinėjimo leidimų išdavimo tvarką, ar nėra peržengtos apibrėžtų kompetencijų ribos. O jei iš tikrųjų nerastume įsakymo, tai sunku patikėti, bet galimai išgirdome kažkokį melą. Bet gali būti ir trečias variantas, susijęs su sąvokų interpretacijomis. Todėl bet kuriuo atveju, panašu, neišvengsime šios istorijos tęsinio.

Konstatuotos klaidos apskaitoje

Grįžtant prie paties konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio, tai išvadose pamatysime, kad daugelis įdomių dalykų vis tik praslydo pro budrias politikų akis. Apie vieną iš tokių jau rašėme 2022-06-23 „Šilokarčemos“ laikraščio Nr. 47 puslapiuose: „Administracijos direktorius imasi reklamos reikalų“. Tuomet kalbėjome apie išorinės reklamos kelius ir klystkelius Šilutės mieste. Tad ir finansinių ataskaitų rinkinio išvadoje pažymima, kad Savivaldybėje nėra vieningos koncepcijos dėl išorinės reklamos įrengimo, reklamos objektų inventorizavimo, kontrolės vykdymo. Būtent ši išvada ir atskleidžia pagrindinį trūkumą su vizualine Šilutės tarša.

Tai rimtas visos V. Pozingio vadovaujamos komandos trūkumas. Ir toks ne vienintelis panašus trūkumas. Prie jo į kompaniją glaudžiasi aukščiau aprašytos pasenusios leidimų kasinėti išdavimo tvarkos ir neparengtos Komercinių renginių organizavimo taisyklės. Bent šie trys audito išvadų punktai parodo apie sistemingo Savivaldybės administracijos darbo organizavimo trūkumą. Tačiau šie trūkumai gali pasirodyti nereikšmingi, jei atkreipsime dėmesį į vykdytas investicijas bei remonto darbus. Nuo 2006 metų kapitalo investicijų ir remonto darbų buhalterinėje apskaitoje be pateisinančių apskaitos dokumentų užregistruota – 501 629,30 Eur. Dėl neteisingai vykdytos buhalterinių dokumentų apskaitos, „negalima patvirtinti  4 463 205,48 Eur sumų teisingumo, klaidos buvo reikšmingos kiekybiniu požiūriu ir turėjo įtakos Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui“, – pažymima dokumente.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nustatyti „Nebaigta statyba“ neatitikimai turėjo įtakos 2021-12-31 Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo duomenų tikslumui bei Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos teisingumui ir patikimumui. Taigi, pagrįstai kyla abejonių dėl realaus Savivaldybės lėšų ir turto valdymo patikimumo, jei konstatuojami tokie trūkumai audito išvadose. O tai atveria kelią rimtiems klausimams dėl kompetencijų įstaigos vadovui, kuris yra atsakingas už vadovaujamos įstaigos vykdomą apskaitos politiką. Tokie klausimai paaštrės rudeniop, prasidėjus Savivaldos rinkimų kompanijai ir partijų varžytuvėms dėl vietos po Tarybos posėdžių salės saule.


Straipsnio komentarai

ANTRAS MASIULIS 2022-07-21
TIK KAD ŠILUTĖS POZINGIS NEBŪTŲ KALTAS , Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Matas2022-07-19
Pozingis amžinas Šilutei. Kad ir ką padarys, vis tiek bus valdžioje. :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pilietis2022-07-19
Įdomu kiek nuo tų milijonu nubiro " atkatų" jug nevelui "nepastebėjo" Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?