Kviečia 2022-2023 mokslo metams „Diemedžio“ ugdymo centras

2022-07-22

„Diemedžio“ ugdymo centras priima į pagrindinio ugdymo programą elgesio ir/ar emocijų sutrikimus turinčius 5-8 klasių mokinius (berniukus).

Reikalingi šie dokumentai:

Tėvų (globėjų, rūpintojų ) prašymas. Kartu su prašymu reikia pateikti šiuos dokumentus:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir jo kopiją;

pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

jei asmuo turi elgesio  sutrikimų (kodas F-91 pagal L TLK-10-AM), mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai (kodas F-92  pagal TLK-10-AM), asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos (kodas F 07 pagal TLK-10-AM), kiti organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos (kodas F07.8 pagal TLK-10AM) gydytojo vaikų psichiatro įvertinimą  ir rekomendaciją  (siuntime nurodant tikslų įstaigos pavadinimą („Diemedžio“ ugdymo centras) tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus;

nustatytos formos vaiko  sveikatos patikrinimo pažymą, dvi fotonuotraukas;

išsilavinimo, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar nustatytos formos pažymą apie ugdymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje:

mokinio charakteristiką.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!