Administracijos direktoriaus manipuliacijos gali išterlioti ir partnerius

2022-07-29, Sergėjus Gvildys
„Šilokarčemos“ koliažas
„Šilokarčemos“ koliažas

Praėjusiame laikraščio numeryje atkreipėme skaitytojų dėmesį į Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbo trūkumus, kuriuos nustatė tos pačios įstaigos auditas („Auditas praskleidžia V. Pozingio darbo trūkumų šydą“, 2022-07-12, „Šilokarčema“, Nr. 52). Aprašytas trūkumas galbūt nėra itin svarbus ir reikšmingas. Tačiau pasisakymų aplink jį ir atsakymų visuma geriausiai charakterizuoja tas asmenybes, kurios dar naudojasi rinkėjų pasitikėjimu. Tik pagriebtas gelbėjimosi šiaudas už vieno galo, kitame gale jau skandina ir partnerius.

Audito išviešintas trūkumas

Bet pradėkime nuo pradžių ir prisiminkime, kad svarstant nustatytus audito trūkumus ir rekomendacijas, dėmesį pritraukė daugiau nei du dešimtmečius nesikeitusi tvarka. Paaiškėjo, kad savivaldybės administracija naudojasi dar 1999 metais patvirtinta „Vietinės rinkliavos dydžių už  kasinėjimus ir eismo apribojimą skaičiavimo (nustatymo) ir jų ėmimo Šilutės rajone tvarka“. Ši tvarka buvo patvirtinta tuometės Tarybos ir pasirašyta tuomečio mero Šarūno Laužiko. Paties dokumento esmė nėra tiek aktuali, kiek administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio manipuliacijos paaiškinimais.

Nori nenori, dėmesį labiau traukia dokumento priėmimo data. Nuo to laiko nemažai vandens nutekėjo: keitėsi ir piniginiai vienetai, nekalbant apie įvairius įstatymus, reglamentuojančius ne tik statybos darbų atlikimą, bet ir savivaldos įstaigų veiklą. Tačiau taip atsitiko, jei kalbėti „ūkiškai“ – kažkas Šilutėje „pražiopsojo“ šį dokumentą. Kitaip ir nepavadinsi tokio dalyko. Tačiau pripažinti klaidos nenorima. O tas nenoras meta „juodą“ šešėlį ne tik atsakingam vadovui, bet ir visai daugumos koalicijai. Juk koalicija pasirenka partnerius, todėl ir atsakomybė yra visos koalicijos, kuria taip didžiuojasi Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis.

Tad vis dažniau iš mero lūpų skriejančios pagyrų frazės apie šios daugumos koalicijos pranašumus artėjančių rinkimų batalijų išvakarėse gali netikėtai virsti kokiu nors rinkėjų mulkinimu.

Manipuliacijos atsakymais

Grįžtant prie konkretaus atvejo, norėtume pacituoti gerbiamą administracijos direktorių. Tarybos posėdžio metu į klausimą dėl galiojančios tvarkos, kuri nesikeitė nuo 1999 metų, jis atsakė: „Aš dabar galvoju, ar klausimas dabar susijęs su tuo kasinėjimu, ar yra visai kitas dalykas, kur sakėte dėl tvarkų nustatymo. Jeigu su kasinėjimu, pas mūsų tvarka buvo nustatyta direktoriaus įsakymu, kuria naudojamės“.

Šiais žodžiais jis patvirtino, kad tvarkos, susijusios su kasinėjimu savivaldybėje, yra nustatytos direktoriaus įsakymu. Tačiau tokio įsakymo tarp viešai skelbiamų Savivaldybės dokumentų rasti nepavyko. Tuomet raštiškai buvo jam užduotas klausimas: „Prašome pateikti administracijos direktoriaus įsakymą, reglamentuojantį kasinėjimo leidimų išdavimo tvarką, kurį gerb. administracijos direktorius minėjo 2022-06-30 Savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant darbotvarkės ketvirtąjį klausimą.“

Žinoma, prieš užduodant tokį klausimą buvo žinoma, kad šių ir panašių tvarkų tvirtinimas yra Savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija. Tad ir buvo įdomu, ar V. Pozingis tik leptelėjo Tarybos posėdžio metu dėl gražaus žodžio, ar vis tik jau nustatinėja ir rinkliavų tvarkas. Nors nei tas, nei anas nenustebintų, atsižvelgiant į dygstančius, kaip grybus po lietaus, namus Sekūnų gatvėje ir galimai ne tik ten. Bet įsispraudęs save į nepatogią padėtį, administracijos direktorius atsakė, kad vadovaujasi pasenusiomis tvarkomis: „Informuojame, kad Jūsų rašte minimo Tarybos posėdžio metu Administracijos direktorius bendrai kalbėjo apie tvarkas, kurios tvirtinamos arba įsakymu, arba Tarybos sprendimais. Leidimus atlikti kasinėjimo darbus reglamentuoja 1999-03-30 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 224, kuris paskelbtas https://teisineinformacija.lt/silute/document/4307.“

Su kuo sutapsi...

Rodos, jau neblogai pažinotume administracijos direktorių V. Pozingį su jo veiklos savivaldoje didžiule patirtimi ir tam tikrais ypatumais. Nedelsdami juos pateikiame skaitytojams. Tačiau pastarasis atvejis parodo ir tai, kad tikėti administracijos vadovo žodžiais tiesiog neverta.

Manipuliacijų ir netiesos visuma, skriejanti iš tokio rango Savivaldybės vadovo, garbės nedaro ne tik įstaigai, bet ir visai daugumos koalicijai. Ne vienas suabejos ir meru, ir jo pavaduotoju, jei jų bent vienas partneris sako netiesą. Be to, niekas nesuskaičiuos ir nepasakys, kaip dažnai tai daroma. O gal tai netyčia tapo norma, į kurią tik dabar atkreiptas dėmesys. Kas pasakys, kas pasakys...


Straipsnio komentarai

tas tai2022-08-02
Pozingis amžinas Šilutės savivaldybėje. Nemanau jog kas nors, kada nors jį pakeis ten. Nebent išeis savo noru Komentaras patinka Komentaras nepatinka
manau,2022-07-31
čia matomai tau Virgilijau kažkas duobę ruošiasi kasti, pradėjo rūpintis leidimu kasybai!!! Saugokis. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?