Gėdingas Savivaldybės pralaimėjimas apygardos teisme

2022-08-08, Vidas Kalinauskis
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „In domu“ apeliacinį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo 2022 m. kovo 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės „In domu“ patikslintą ieškinį atsakovei Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo pratęsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus įgaliojimus ir įpareigojimo atlikti veiksmą – paskirti naują bendrojo naudojimo objektų administratorių. Teisybė triumfavo - Tauragės apylinkės teismo sprendimas panaikintas ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkintas. Savivaldybė dar privalės papurtyti savo kišenę – iš visų rajono mokesčių mokėtojų biudžeto atlyginti bendrovei „In domu“ beveik du tūkstančius eurų bylinėjimosi išlaidų.

Nesugebėjo įvertinti balsavimo rezultatų

Teisėjų kolegija nustatė, kad UAB „In domu“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, jį vėliau patikslino prašydama įpareigoti atsakovę Šilutės rajono savivaldybės administraciją paskirti ieškovę daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Jaunimo al. 2, bendrojo naudojimo objektų administratore, priteisti ieškovei iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimai buvo grįsti daugybe aplinkybių.

Pirma, Šilutės rajono savivaldybės administracija organizavo balsavimą dėl minėto daugiabučio namo naujo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo. Balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2021 m. balandžio 28 d. protokole nustatyta, kad įteikta (išsiųsta) 80 balsavimo biuletenių, gauti 52 biuleteniai. Iš jų galiojantys – 45 biuleteniai, negaliojantys – 7 biuleteniai. Balsavimas pripažintas įvykusiu (iki balsavimo pradžios gauta daugiau nei pusė patalpų savininkų biuletenių). Komisija patvirtino šiuos balsavimo rezultatus: 38 balsais pritarta administratore pasirinkti UAB „In domu“; 7 balsais pritarta administratore pasirinkti UAB „Mano Būstas Vakarai“; 45 balsais nepritarta administratore pasirinkti UAB „Inservis“; 38 balsais nepritarta administratoriumi pasirinkti trečiąjį asmenį; 7 balsais nepritarta administratore pasirinkti ieškovę.

Antras pastebėjimas, ieškovės - UAB „In domu“ - vertinimu, dalis biuletenių, kuriuose išreikšta valia administratore paskirti ieškovę, nepagrįstai pripažinti negaliojančiais, todėl ieškovei turėjo būti įskaitytas didesnis gautų balsų skaičius, tačiau namo gyventojų, pasisakiusių už ieškovės pasirinkimą administratore, skaičius buvo didesnis nei 38. Nauja namo administratore turėjo būti paskirta ieškovė, tačiau atsakovė delsė priimti sprendimą.

Be to, ieškovė kreipėsi į atsakovę – Savivaldybės administraciją - su prašymu skirti ieškovę namo administratore, tačiau atsakovė 2021 m. birželio 18 d. raštu Nr. R3-(4.1.11)-3201 pranešė, kad savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu A1-675 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB „Šilutės būstas“ paskyrimo pratęsimo“ namo administratorės UAB „Mano būstas vakarai“ paskyrimas pratęstas 5 metams.

Ieškovės teigimu, atsakovės veiksmai prieštarauja teisės aktams, reglamentuojantiems administratoriaus paskyrimą, sprendimas pratęsti trečiojo asmens paskyrimą namo administratoriumi nepagrįstas, neteisingas ir neteisėtas. Atsakovė atsisakė patenkinti ikiteismine tvarka pareikštą reikalavimą dėl ieškovės paskyrimo namo administratore. Pageidavimas pakeisti namo administratorių buvo, pagal atsakovės pateiktus duomenis, valią spręsti dėl administratoriaus pakeitimo išreiškė 42 namo gyventojai. Jau vien tai rodo, kad namo gyventojai siekia administratoriaus pakeitimo, o balsavimo metu (pagal įskaitytus komisijos balsus, 38 savininkai) pasirinko naująja administratore ieškovę.

Neatitiko jokių teisingumo ir protingumo principų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 24 punkte nustatyta, kad, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirenka, savivaldybės vykdomoji institucija administratoriumi skiria daugiausia balsų per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkimą surinkusį asmenį. Jeigu neįvyksta pakartotinis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar jų susirinkimas dėl administratoriaus pasirinkimo, administratorių, atsižvelgdama į sąraše nurodytų asmenų pateiktus paslaugų įkainius, jų patirtį ir pasirengimą teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Atsakovės sprendimas nepaskirti ieškovės namo administratore neatitinka ne tik teisės aktų nuostatų, tačiau ir bendrųjų teisingumo ir protingumo principų.

Ieškovės „In domu“ atstovas advokatas Raimondas Mažulis patikslinto ieškinio reikalavimus palaikė. Paaiškino, kad atsakovė po balsavimo dėl naujo administratoriaus pasirinkimo nepriėmė jokio sprendimo. Nors sprendimas dėl bendro naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo / pakeitimo turi būti priimtas kvalifikuotų balsų dauguma, daugiau nei puse balsų, tačiau Tvarkos aprašo 24 punkte nurodyta, kad keičiant administratorių turi būti surinkta 50 proc. + 1 balsas. Jei administratorius nepasirenkamas, kaip nurodyta balsų skaičiavimo komisijos protokole, tuomet sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija tokia tvarka, kokią yra patvirtinusi Vyriausybė. Supranta, kad balsavimo metu surinkti 38 balsai nėra pakankami, tačiau nesupranta, kodėl trečiasis asmuo - UAB „Mano Būstas Vakarai“, gavęs 7 balsus, toliau lieka administratoriumi.

Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, juo prašė patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2019 m. birželio 28 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pratęstas administratorės UAB „Mano Būstas Vakarai“ (buvusi UAB „Šilutės būstas“) paskyrimas penkerių metų laikotarpiui, t. y. nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d., administruoti namą, esantį Jaunimo al. 2. 2020 m. lapkričio 17 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijoje gautas šio daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų prašymas organizuoti balsavimą dėl namo administratoriaus pasirinkimo. Savivaldybės administracija organizavo balsavimą dėl namo naujo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo. 2020 m. lapkričio 26 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuspręsta organizuoti namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo iš naujo. 2020 m. gruodžio 15 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus raštu namo gyventojai informuoti, kad dėl sugriežtintų karantino sąlygų atidedamas balsavimas raštu dėl administratoriaus pasirinkimo. 2021 m. balandžio 7 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus jau kitu raštu  namo gyventojams išsiųstas balsavimo raštu biuletenis. 2021 m. balandžio 27 d. įvyko balsų skaičiavimo komisijos posėdis.

Balsavimas pripažintas įvykusiu, tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalimi, naujas administratorius nebuvo pasirinktas. Ieškovės įsitikinimu, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pageidavimas pakeisti namo administratorių išreikštas ir didžioji dalis, bet, pabrėžtina, ne balsų dauguma namo patalpų savininkų siekė administratoriaus pakeitimo ir pasirinko ieškovę naująja administratore. Pasirenkant administratorių, mažiausias teisėtam sprendimui priimti reikalingas namo savininkų balsų skaičius turi būti ne mažesnis kaip l/4 balsų, o norint pakeisti administratorių, l/4 namo savininkų balsų nepakanka, teisėtam sprendimui priimti reikia savininkų balsų daugumos. Visais atvejais savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui. Tai suprantama taip, kad visais atvejais, norint pakeisti administratorių, taikomi griežtesni reikalavimai savininkų valiai nei administratoriaus pasirinkimo atveju, t. y. reikalinga savininkų balsų dauguma. Todėl, namo savininkams sprendžiant administratoriaus pakeitimo klausimą, manytina, kad, tik jiems balsų dauguma priėmus sprendimą dėl esamo administratoriaus pakeitimo, Savivaldybei tikslinga organizuoti savininkų sprendimo priėmimą dėl kito administratoriaus pasirinkimo. Ieškovė klaidingai traktavo balsavimo raštu rezultatų vertinimą – didžioji dalis balsų nėra lygi balsų daugumai. Balsų dauguma reiškia 50 procentų dalyvavusių narių plius 1 balsas. Todėl, siekiant ieškovę paskirti namo administratore, reikalinga namo savininkų balsų dauguma sudaro 41 balsą, šiuo atveju už ieškovę balsavo 38 namo gyventojai. Atsižvelgiant į tai, kad butų savininkai, įgyvendindami bendrosios dalinės nuosavybės teisę, inicijavo balsavimo procedūras ir pateikė atsakovei prašymą organizuoti balsavimą dėl namo administratoriaus pasirinkimo, tačiau namo gyventojams nesurinkus balsų daugumos nė už vieną administratorių, liko galioti 2019 m. birželio 28 d.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. Al-675, kuriuo buvo pratęstas administratorės UAB „Mano Būstas Vakarai“ paskyrimas penkerių metų laikotarpiui administruoti namą, ir naujas sprendimas nebuvo priimtas.

Atsiliepimuose – nesutikimas su ieškovės reikalavimais

Atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos atstovė L. D. su patikslinto ieškinio reikalavimu nesutiko ir paaiškino, kad ginčas kyla dėl balsavimo rezultato vertinimo. Balsavimo raštu komisijos protokole viskas užfiksuota ir, jo nepanaikinus ar nepripažinus komisijos sprendimo neteisėtu, situacija nesikeis, net jei ir teismas patenkins ieškovės reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus. L. D. teigė, kad ieškovė nenurodė, kokiais neteisėtais veiksmais ar neteisėtu administraciniu aktu atsakovė pažeidė jos teises ir interesus.

Trečiasis asmuo UAB „Mano Būstas Vakarai“ atsilepime į ieškinį prašė ieškovės pareikštam reikalavimui taikyti ieškinio senatį, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės argumentas, kad, jei pirmajame susirinkime administratorius nepasirinktas, administratoriumi skiriamas daugiausia balsų surinkęs asmuo, yra prieštaraujantis imperatyviosioms teisės normoms. Atsakovė tinkamai rėmėsi teisės aktais ir nurodė, kad pagal CK 4.84 straipsnio 4 dalį, pakeisti administratorių gali tik butų ir kitų patalpų savininkų dauguma, o balsavimas raštu įvyko, balsavimo metu dėl administratoriaus pasirinkimo nebuvo surinkta balsų dauguma nė už vieną administratorių, todėl vadovaujantis minėtais teisės aktais nebuvo paskirtas kitas administratorius. UAB „Mano Būstas Vakarai“ administravimo įgaliojimai buvo pratęsti penkeriems metams, todėl, atsižvelgus į paminėtus argumentus, ši aplinkybė yra teisėtai pagrįsta, teisinga ir galiojanti.

Trečiojo asmens UAB „Mano Būstas Vakarai“ atstovas advokatas Artūras Jaskelevičius su patikslinto ieškinio reikalavimu nesutiko ir paaiškino, kad protokolo atspausdinimo ir ieškovės rezultatų sužinojimo data yra 2021 m. balandžio 28 d. Nuo šio momento prasidėjo ieškinio senaties terminas, t. y. 2021 m. gegužės 28 d. ieškovei baigėsi terminas reikšti reikalavimus. Pagal ieškovę ji turėjo būti paskirta administratore, nes didžioji namo gyventojų dalis ją pasirinko, tačiau didžioji dalis nėra balsų dauguma.

Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

Tauragės apylinkės teismas 2022 m. kovo 22 d. sprendimu ieškovės patikslintą ieškinį atmetė.

Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, šalių paaiškinimus, ginčo teisingam išsprendimui taikytiną teisinį reglamentavimą, į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, padarė išvadą, kad ieškovės reikalavimas nepagrįstas teisiniu aspektu, ieškovė neginčija jokių atsakovės priimtų sprendimų ar veiksmų, neprašo jų pripažinti neteisėtais. Nagrinėjamu atveju naujas bendrojo naudojimo objektų administratorius nepasirinktas. Teismo vertinimu, nors ieškovė remiasi Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 24 punktu, kad naujasis bendrojo naudojimo patalpų administratorius turėtų būti išrenkamas atsižvelgiant ne į balsų daugumą, o į daugiausia balsų surinkusį asmenį, tačiau dėl šios situacijos vertinimo nurodytu norminio teisės akto aspektu ir atsakovės veiksmų nepasisakytina, kadangi tai nepatenka į pateikto ieškinio reikalavimo ribas.

Ieškovė UAB „In domu“, atstovaujama advokato R. Mažulio, apeliaciniame skunde prašė Tauragės apylinkės teismo 2022 m. kovo 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą –ieškovės ieškinį tenkinti. Taip pat priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

Sprendimas – Savivaldybės pralaimėjimas

Apibendrindama šiuos visus išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas – Tauragės apylinkės teismas - nepagrįstai atmetė ieškovės ieškinį, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį tenkinus, atitinkamai perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos.

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nusprendė Tauragės apylinkės teismo 2022 m. kovo 22 d. sprendimą

panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija įpareigota naująja namo administratore paskirti ieškovę UAB „In domu“. Įpareigojimams įvykdyti nustatytas 3 mėnesių nuo sprendimo priėmimo dienos terminas.

Nuspręsta priteisti iš  Šilutės rajono savivaldybės administracijos ieškovei „In domu“ 1 288 eurus bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme. Taip pat priteisti iš Savivaldybės administracijos ieškovei „In domu“ 572 eurus bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Sprendimas įsiteisėjo nuo jo priėmimo dienos – liepos 11-osios.


Straipsnio komentarai

>va2022-08-09
ne be reikalo,žinant Būsto įkainius Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Va, Jėzau2022-08-09
šitiek garo dėl kancaro! Ir keisčiausia, be reikalo. Abi "firmos" be prestižo. Perfrazavus: būstą ir in domu - konkuruojantys durdomai... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?