Pedagogų trūkumas sprendžiamas ir kelionpinigiais

2022-08-16, Sergėjus Gvildys
Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja D. Butvydienė mato aiškią Katyčių mokyklos ateitį.
Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja D. Butvydienė mato aiškią Katyčių mokyklos ateitį.

Prieš netrukus prasidėsiančius naujuosius mokslo metus valdžios koridoriuose dėliojami pakeitimų akcentai ir rajono švietimo sistemoje. Praėjusio Tarybos posėdžio metu buvo patvirtinti sprendimai dėl mokinių skaičiaus nustatymo priešmokyklinėse ir ikimokyklinėse grupėse, pakoreguota kelionės išlaidų kompensavimo tvarka pedagogams. Tai turėtų tapti gelbėjimosi ratu senkančioje pedagogų jūroje siaučiant infliacijos štormui.

Korekcijos vyksta demografijos pagrindu

Keičiantis vaikų, lankančių ar pageidaujančių lankyti ikimokyklines įstaigas skaičiui, būtina kasmet tikslinti grupių skaičių švietimo įstaigose, organizuojančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Todėl ir buvo patvirtintas Taryboje sprendimas, kuriuo įgyvendinamas bendrojo ugdymo mokyklose numatomas klasių skaičius, mokinių skaičius jose, nurodant klasių jungimus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų skaičių grupėse, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius.

Į rajono ugdymo įstaigas nukreipti 334 vaikai, iš jų 231 - į miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Miesto ikimokyklinėse įstaigose yra 52 laisvos vietos, iš jų 12 vietų priešmokyklinio amžiaus vaikams. Tokie tikslinimai vyksta kasmet prieš naujuosius mokslo metus, atsižvelgiant į rajono demografinę padėtį.

Katyčių mokykloje bus nepilna klasė

Vainuto gimnazijos Katyčių skyriuje siūloma formuoti 8 klasę, kurioje bus 5 mokiniai. Dėl šios priežasties iš Savivaldybės biudžeto teks pakloti apie 40 000 eurų, nes pagal numatytas tvarkas, leidžiama Savivaldybei formuoti tik vieną mažesnę nei 8 mokinių 5–10 (I–II gimnazijos) klasę, prisiimant finansavimo naštą, kai mokyklos savininkas yra Savivaldybė. Nors ankstesniu sprendimu pastaroji mokykla buvo restruktūrizuota ir prijungta prie Vainuto gimnazijos.

Pagėgių savivaldybėje uždarytos dvi mokyklos, iš kurių dalis mokinių rinkosi Katyčių mokymo įstaigą. Tačiau mokymo įstaigų pertvarka dviejose kaimyninėse savivaldybėse neišsprendė mokinių mažėjimo problemos ir nepadėjo suformuoti 8 mokinių klasę.

Mokyklos ateitis yra aiški

Į retorinį klausimą: ar nebuvo paskubėta su Katyčių mokyklos restruktūrizacija, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė žvelgia teigiamai:

„Ar be reikalo, ar ne be reikalo, vis tiek ateitis šitos mokyklos yra aiški, nes vaikų skaičius mažėja“, – teigė D. Butvydienė. Pasak vedėjos, visavertę mokyklą reorganizavus į skyrių sumažėjo administracinis valdymo aparatas ir tokiu būdu taupomos lėšos. Tad ar nepravartu būtų neapsiriboti tik viena kaimo mokykla, o pagalvoti apie viso rajono mokymo įstaigų restruktūrizaciją, kurios dėka būtų galima daugiau apjungti į centralizuotą valdymą ir taip sumažinti administracinį aparatą? Jei vaikų ir mokytojų mažėja, vadinasi tuo, kas jau buvo, apsiriboti nepavyks, tad ar nevertėtų veikti ne pagal įvykusį faktą, o prognozuoti keleriems metams į priekį, pagal jau esamas šiandienos tendencijas. Juo labiau, kad šis klausimas susijęs ne tik su mokinių skaičiaus mažėjimu, bet ir aštrėjančiu pedagogų trūkumu.

Padidintas kompensavimas

Būtent pedagogų trūkumas verčia politikus imtis tokių žingsnių, kurie dalinai spręstų aštrėjančią problemą. Viena iš tokių išeičių yra kelionės išlaidų kompensavimas pedagogams, vykstantiems į atokesnes mokyklas. Šis klausimas nėra jokia naujiena, tačiau prieš pusmetį patvirtinta tokio kompensavimo tvarka buvo vėl kosmetiškai pakoreguota. Ši korekcija skirta infliacijos pasekmėms kompensuoti.

Švietimo įstaigoms kompensuojant važiuojančių į darbą pedagogų kelionės išlaidas, bus lengviau sprendžiama vis didėjanti pedagogų trūkumo problema. Šuo metu į Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklas vyksta 187 pedagogai, neformaliojo ugdymo – 20 pedagogų, ikimokyklinio ugdymo įstaigas – 15 pedagogų. Iš kitų rajonų atvyksta 45 pedagogai. Per savaitę vidutiniškai nuvažiuojama 31 000 km.

Neišsemiamas tobulėjimas

Tad nustatytas naujas 0,15 cnt/ km apmokėjimas. Taip pat buvo pakoreguoti atstumai, už kuriuos kompensuojama. Nustatytos vykimo į mokymo įstaigą ir iš jos 5 km minimalaus ir 50 km maksimalaus atstumo ribos. Taip pat vykimas į kitą mokymo įstaigą nebus kompensuojamas pedagogams, gyvenantiems ir dirbantiems Šilutės mieste ir Šilutės seniūnijoje. Tokiu būdu tikėtina, kad mėginama užkirsti kelią galimoms piktnaudžiavimo galimybėms.

Tad pagal naują kompensavimo tvarką, kelionių išlaidų kompensavimas pedagogams rajono biudžetui kainuos vidutiniškai apie 18 600 eurų. Tuo netruko pasidžiaugti ir pasigirti opozicinių partijų atskiri atstovai, kad pagaliau buvo atsižvelgta į jų pasiūlymą. Tačiau džiaugsmas neapsiėjo ir be kritikos dėl Šilutės pedagogų išskyrimo. Į tai Savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Šeputis šyptelėjo, kad dar neišsemtos tobulėjimo ribos.


Straipsnio komentarai

to Janis2022-08-19
Kiek Pagėgių savivaldybėje yra gyventoju? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Zita2022-08-19
Pagėgiai patys susinaikino, kai Komskius prie valdžios prileido. O vėliau tik laiko klausimas buvo, kada įvyks galutinė destrukcija. Jei Šilokarčemos pagalba geltonasis maras vėl grįš į valdžią Pagėgiuose, tai garantuoju, jog 10 metų bėgyje tos savivaldybės nebeliks. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Janis2022-08-18
Na Pagėgius sunaikino,dabar Šilutės eilė Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Proto bokštui2022-08-18
ačių už "auksinę" mintį. Patiems būtų nedaėję - kiekvienam mokiniui po personalinį autobusiuką ! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs, tiem kas tanke2022-08-18
Sujungus mokyklas, mokinių gyvenamoji vieta nesusijungia su mokykla. Kadangi jungiamos provincijos atitole nuo miesto mokyklos- mokinai oru iš ten neatskrenda. Jie vežami tais pačiais autobusiais tik dar didesniu atstumu. Ir autobusu reikia dar daugiau. Seskit, už metematiką Jums 2. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to Patyrusiam,2022-08-18
nereikia lia, lia, lia. Viskas aišku, kaip 2x2. Jei abiturientų nepadengia pradinukai ir reika jungti mokyklas, tai ką tada vežioti ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyręs to o kaip..2022-08-18
O taip, kad jie veš tą patį mokinių kiekį tik jau į kitas mokyklas. Ir niekas jų nepirko, nes skyrė ŠMM. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
O kaip 2022-08-18
su geltonais autobusiukais ? Prisipirkot, o dabar pusės nebereikia. Gal jau nurašyti ir pasidalinti ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar namuose jau pasipuošėtė Kalėdų eglutę?