Grasino draugei: užmušiu, nupjausiu galvą, padegsiu butą

2022-09-01, Vidas Kalinauskis
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Beveik 40-ies metų šilutiškis G. A., teistas prieš 7-erius metus 564,9 euro dydžio bauda, kurios dar nesumokėjęs, o teistumas neišnykęs, vėl sėdo į teisiamųjų suolą. Šį kartą dėl to, kad mušė savo 10-čia metų jaunesnę draugę, grasino jai nupjauti galvą, padegti butą ir t. t.

Nusikaltimai – sausį ir vasarį

Teismas nustatė, kad G. A. š. m. sausio 8-ąją, apie 21.30 val., vieno Šilutės miesto Lietuvininkų gatvės daugiabučio koridoriuje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, trenkė vieną smūgį kumščiu nukentėjusiajai  L. V. į nosį, dėl to moteris suklupo koridoriuje. Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, L. V. nuėjus į virtuvės patalpą, trenkė jai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu daiktu į galvą ir padarė nukentėjusiajai muštinę žaizdą pakaušio srityje, kuri sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą.

Be to, jis buvo kaltinamas tuo, kad grasino nužudyti ar sunkiai sutrikdyti kito žmogaus sveikatą, G. A. vasario 18-ąją, apie 11 val., to paties daugiabučio namo koridoriuje, vėl būdamas neblaivus, sugriebė nukentėjusiajai L. V. viena ranka už kaklo ir, taip ją laikydamas, grasino, jog užmuš ją, nupjaus galvą, padegs butą. Po to, toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, nusekė L. V. iš paskos iki UAB „Šilutės prekyba“ priklausančios parduotuvės ir ten grasino L. V., jog papjaus, užmuš, nupjaus galvą, o pastarajai išėjus iš parduotuvės ir būnant prie jos, toliau grasino kad užmuš, papjaus. Paskui kieme, atvykus policijos pareigūnams ir jiems girdint, vėl grasino L. V., jog užmuš, nupjaus galvą, todėl nukentėjusiajai buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimai yra realūs ir gali būti įvykdyti.

G. A. buvo kaltinamas ir dėl svetimo turto sugadinimo. Laikotarpiu nuo vasario 17 d., 16 val., iki vasario18-osios, 11 val., norėdamas patekti į draugės nuomojamą butą, spirdamas metaliniu kojos protezu, sugadino R. N. priklausančias šarvo duris, kurių vertė - 450 eurų.

Prisipažino, kad nusikalto... dėl meilės

Kaltinamasis G. A. dėl pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad sausio 8-osios vakarą atėjo pas savo draugę L. V. į šios nuomojamą butą ir jiedu abu kartu vartojo alkoholį. Apie 21.30 val. su ja susipyko dėl šios vaikinų. Tada ėjo į laiptinę, beldėsi į L. V. kaimynų duris, po to grįžo į butą ir kumščiu smogė L. V. į veidą bei vieną kartą sudavė į galvą. Vasario 17-ąją atėjo pas L. V., kuri buvo namuose, tačiau neatidarė durų. Bute girdėjo intymius garsus ir suprato, jog L. V. bute yra su kitu vyru. Po to, nakties metu, tikslios valandos neprisiminė, spardydamas metaliniu kojos protezu - jam prieš 8 metus Anglijoje traumos metu nupjovė koją - aplamdė ir taip sugadino buto šarvo duris. Laiptinėje buvo apie pusę valandos, visą laiką šaukė, protezu trankė duris, reikalaudamas jas atidaryti. Jam buvo labai skaudu dėl L. V. neištikimybės, nes ją labai mylėjo. Vasario 18-ąją, apie 8 val. atėjo pas L. V. prie buto durų, laukė, kol ji išeis arba grįš, gėrė alų. Ir apie 11 val. draugė grįžo, kuri, jį pamačiusi, labai išsigando. Jis buvo išgėręs, susijaudinęs, visų aplinkybių neprisiminė, bet neneigė, jog galėjo L. V. sugriebti už kaklo, grasinti, jog pastarąją užmuš, nupjaus galvą, galimai sakė, jog padegs ir namus, nes buvo piktas dėl neištikimybės. Tuokart L. V. pabėgo, o jis moterį nusivijo iki parduotuvės. Parduotuvėje ir išėjus iš jos, taip pat jai grasino tais pačiais žodžiais - užmušti, papjauti. Kieme, atvykus policijos pareigūnams, taip pat toliau grasino L. V. tais pačiais žodžiais, nes tuo metu buvo labai susijaudinęs ir susinervinęs dėl draugės neištikimybės. Neketino L. V. nužudyti. Dėl savo elgesio nuoširdžiai gailėjosi.

Nukentėjusioji: išgėrėme beveik du butelius degtinės

Nukentėjusioji L. V. teisėsaugininkams aiškino, kad su G. A. bendrauja apie 5-erius metus, bet jiedu nėra sugyventiniai. Sausio 8-ąją, apie 18 val., G. A. atėjo į jos nuomojamą butą ir jiedu išgėrė alkoholio - du plastikinius butelius alaus ir beveik du butelius degtinės. Maždaug apie 21.30 val. G. A. pradėjo kelti konfliktą dėl to, kad kažkada jos pažįstamas atnešė kiaušinių, bulvių, po to ėmė priekaištauti, kad kaimynai beldžia į jos buto duris. Prisiminė, kaip G. A. buvo išėjęs į laiptinę, kur kažkam  šaukė, jog pakars, užmuš, papjaus, po to, grįžęs į butą, koridoriuje  trenkė  jai vieną kartą kumščiu į nosį. Nuo patirto smūgio ji parklupo ant kelių, pradėjo tinti nosis, ryte pradėjo bėgti kraujas iš dešinės nosies pusės, pradėjo mėlynuoti kairėje pusėje po akimi.

Po to buto virtuvėje, G. A. ėmė šaukti, kad ją užmuš ir trenkė į pakaušį kažkokiu daiktu - negalėjo įvardinti, kokiu. Dėl buvusio neblaivumo visų įvykio aplinkybių neprisiminė. Atmintyje išliko tik tai, kad buvo atvykę policijos pareigūnai, po to ją nuvežė  į ligoninę, nes labai kraujavo galvos srityje. Ligoninėje jai susiuvo žaizdą galvoje. Sakė nebuvusi namuose, kai G. A. sugadino buto duris. Buvo išvažiavusi pas savo tėvus, nes prieš tai G. A. buvo atėjęs prie  buto durų, beldėsi, šūkavo, liepė atidaryti, šaukė, jog sudaužys duris, kad bus blogai, jei neįsileis jo vakare.

Vasario 18-ąją, apie 11 val., grįžo į butą, nes buvo susitarusi susitikti su šeimininke, ir savo aukšto laiptinėje pamatė G. A. stovintį ir  geriantį alų iš plastikinio butelio. G. A. pasakė: „Nu, papuolei tiesiai į rankas“ ir griebė jai už kaklo. Ant kaklo žymių neliko ir ji  fizinio skausmo nepajuto. Tik labai išsigando, pradėjo visa drebėti. G. A. prirėmė ją prie sienos, laikydamas už kaklo, pasakė, kad užmuš, nupjaus galvą, padegs butą, išdaužys bute langus. Kai G. A. paleido, nubėgo į parduotuvę.

Parduotuvėje  G. A. ją pasivijo ir vėl ėmė grasinti susidorojimu. Išbėgusi iš parduotuvės, paskambino bendruoju pagalbos numeriu. Prie parduotuvės G. A. toliau šūkavo, jog užmuš, papjaus. Atvykus policijos pareigūnams G. A. atsitraukė į kiemą ir prie policijos pareigūnų toliau grasino jai, kad užmuš, papjaus, nupjaus galvą. G. A. buvo labai agresyvus ir jo grasinimai buvo tikrai realūs, nes jis neprognozuojamas ir labai bijojo jo.

Liudytoja N. V. teigė, kad duktė L. V. pasakojo, jog vyras, su kuriuo bendravo ir kurį ji vadino vienkoju, grasino nužudyti, kad buvo užpuolęs ir smaugė, minėjo, kad kvietėsi policiją. Dukra to vyro labai bijojo, ji taip pat bijojo, nes ir balandžio 19 dieną jis buvo atvažiavęs dviračiu į kiemą, pradėjo šaukti: užmušiu, papjausiu, apmyšiu. Suprato, kad tas vyras grasina dukrai, kurios tuo metu namie nebuvo. L. V. vengė net pėsčiomis vaikščioti, visada važiuodavo tik su taksi, nes bijojo tą vyrą sutikti.

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė skyrė G. A. subendrintą bausmę – dešimties mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant per visą bausmės laikotarpį dirbti ar registruotis Užimtumo tarnyboje, be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos ir per visą bausmės atlikimo laikotarpį dalyvauti elgesio pataisos programoje.

Teismo baudžiamasis įsakymas jau įsiteisėjo ir yra nebeskundžiamas.


Straipsnio komentarai

TIKRA MEILĖ 2022-09-01
TIKRA MEILĖ NERUDYJA Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?