Dieglių kaime: trenkė į galvą, spyrė į koją

2022-09-09, Vidas Kalinauskis
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Michail Volčkov išnagrinėjo prokurorės Loretos Irenos Baguckienės pareiškimą ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje V. J., vidurinio išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje.

Teismas nustatė, kad V. J. mušdamas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą kitam žmogui. Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, jis tyčia kumščiu sudavė vieną kartą nukentėjusiajam A. M. į kairį skruostą, po to vieną kartą spyrė į koją, taip nukentėjusiajam padarydamas kairiojo skruosto sumušimą, kas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą.

V. J. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kaip su draugais automobiliu nuvažiavo į buvusią sodybą Saugų seniūnijos Dieglių kaime. Ten tikėjosi pasikalbėti su šios sodybos dabartiniu šeimininku. Atvažiavęs prie sodybos mėgino pakelti kelio užtvarą, o tada atėjo A. M. ir tarp jų kilo žodinis konfliktas. Kadangi pagalvojo, jog A. M. yra agresyviai nusiteikęs ir jam suduos smūgį, todėl pirmas vieną kartą trenkė šiam į veidą. Į kurią vietą pataikė, pasakyti negalėjo, tačiau tai galėjo būti kairė veido pusė, po to vieną kartą spyrė jam į koją. Po to, A. M. parvertė jį ant žemės. Dėl padarytų veiksmų labai gailėjosi.

Liudytojų buvo pakankamai

Be kaltinamojo V. J. visiško prisipažinimo jo kaltumas buvo grindžiamas ir kitais įrodymais. Nukentėjusysis A. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad į jam priklausančią sodybą automobiliu atvyko buvęs savininkas V. J., kuris bandė patekti į teritoriją, atidarydamas kelio užtvarą. Tarp jų kilo žodinis konfliktas. Tada V. J. kumščiu trenkė jam į kairį skruostą ir vieną kartą spyrė į šlaunį. Nukentėjusysis po suduotų smūgių pargriovė V. J. ant žemės, kad šis daugiau jo nedaužytų. 

Liudytojas J. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad prie A. M. sodybos automobiliu atvykęs vyras bandė atidaryti teritorijoje esantį kelio užtvarą. Tada A. M. nuėjo prie vyro ir šie pradėjo stumdytis. Nepastebėjo kur A. M. buvo suduoti smūgiai.

Liudytojas V. M. paaiškino, kad buvo atvykę pas sūnų A. M. į sodybą. Tada automobiliu atvykęs vyras pakėlė kelio užtvarą ir ėjo link sodybos. Vyras vieną kartą trenkė A. M. į veidą. Po to, A. M. gulėjo ant žemės, prispaudęs vyrą, kuris smūgiavo.

Liudytoja L. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad atvyko pas A. M. į sodybą. Automobiliu atvažiavęs vyras labai garsiai šaukė ir trenkė A. M.

Šioje byloje liudytojais buvo ir dar du vyriškiai. Situacija tapo aiški „kaip ant delno“.

Atliks viešuosius darbus

Teismas konstatavo, jog baudžiamojoje byloje surinkta pakankamai

įrodymų, kurie leido tiksliai nustatyti visas į įrodinėjimo dalyką įeinančias aplinkybes ir padaryti neabejotiną išvadą, kad kaltinamasis V. J. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, t. y. mušdamas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą kitam žmogui. Kaltinamasis V. J. pripažino padaręs nusikaltimą. Jo parodymus patvirtino ir papildė nuoseklūs, tarpusavyje neprieštaringi baudžiamajame įsakyme aptarti įrodymų šaltiniai. Kaltinamojo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 140 straipsnio 1 dalį.

V. J. atsakomybę lengvino tai, jog jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailėjosi,jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Teismas nusprendė V. J. pripažinti kaltu ir paskirti jam viešuosius darbus trims mėnesiams, įpareigojant jį per paskirtą laiką neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui. Paskirtą bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir skirta jam galutinę bausmė - viešieji darbai 2 mėnesiams, įpareigojant per paskirtą laiką neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

Teismo baudžiamasis įsakymas jau įsiteisėjo ir yra nebeskundžiamas.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?