Šilutės valdžia neatsikrato manipuliacijų šešėlio viešuose pirkimuose

2022-09-25, Sergėjus Gvildys
Miesto gatves tvarkanti bendrovė iš Kretingos per ateinančius trejus metus uždirbs daugiau nei tris milijonų eurų.
Miesto gatves tvarkanti bendrovė iš Kretingos per ateinančius trejus metus uždirbs daugiau nei tris milijonų eurų.
Šilutės miesto gatves nuo rugpjūčio mėnesio jau prižiūri paslaugų įmonė iš Kretingos. Ankstesnis šių darbų vykdytojas UAB „Šilutės komunalininkas“ paskelbtą konkursą pralaimėjo pasiūlęs didesnę paslaugos kainą. Tačiau, įsigilinus į viešo pirkimo proceso aplinkybes, susidaro įspūdis, kad be galimų manipuliacijų nebuvo apsieita.

Galimai manipuliuota ir anksčiau

Jau ne kartą teko susidurti ir aprašyti Šilutės rajono viešųjų pirkimų atskirų procesų „nacionalinius ypatumus“. Šitie ypatumai nė kiek neprideda skaidrumo pačiam pirkimų procesui. Anaiptol, tik daugiau sukelia įtarimų dėl galimų manipuliacijų atskirų tiekėjų naudai.

Skaitytojams priminsime vieną iš tokių atskleistų atvejų, aprašytą prieš dvejus metus. 2020 m. birželio penktosios dienos „Šilokarčemos“ 43 numeryje: „Miesto riboženkliai – su korupcijos kvapeliu?“ Tuomet atskleidėme faktą, kai po įvykusio riboženklių pirkimo konkurso, galimai nusižengiant tvarkai ir įstatymams, buvo pakeistos pirkimo sąlygos tiekėjui. Dėl šios priežasties tiekėjui buvo sudaryta sąlyga atlikti pigesnės vertės darbus, nors pirkimo kaina nebuvo sumažinta. Tad iš esmės konkurso laimėtojas, pasiūlęs sąlyginai mažesnę kainą, pakeitus sąlygas gavo pranašumą prieš savo konkurentus, dalyvavusius pirkime.

O pakitus darbų atlikimo sąlygoms, turėtų būti skelbiamas naujas darbų pirkimas, bet tai nebuvo padaryta. Tuomet šiame procese pasmirdo galimos korupcijos dvoku. Panašu, kad tokie veiksmai, dėl kurių nėra atsakomybės ir viskas nubėga lyg nuo žąsies vanduo, yra geriausiai išpurenta dirva tolesniam panašių situacijų klestėjimui. Tad ir vėl dalinamės su skaitytojais panašiu, naujai „iškeptu“ atveju.

Kiek kainuoja miesto teritorijos priežiūra?

Šių metų rugpjūčio 11 dieną Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis pasirašė viešo pirkimo-pardavimo sutartį su uždarąja akcine bendrove „Raguvilė“ dėl Šilutės seniūnijos komunalinio ūkio paslaugų teikimo. Šia sutartimi susitarta, kad viešo pirkimo laimėtojas, registruotas Neringoje, atliks Šilutės miesto sanitarinį valymą ir žaliųjų plotų priežiūrą, kapinių priežiūrą, miesto puošimą švenčių metu ir kitus darbus. Sutartis pasirašyta trisdešimt šešių mėnesių laikotarpiui. Sutarties suma yra 3 198 630 eurų. Per metus Savivaldybei paslauga kainuos 1 066 210 eurų. Per mėnesį susidarys 88 850,83 euro išlaidos, o vienos dienos darbų vertė yra apie 2 866,155 euro.

Kas bus padaryta už numatytas Šilutės miesto erdvių priežiūrai skirtas lėšas? Bus atliekamas gatvių šlavimas, takų, šaligatvių, mašinų stovėjimo aikštelių prie gatvių valymas, šaligatvių, takų valymas žiemos metu, barstymas smėlio druskos mišiniu. Taip pat bus išvežamas sniegas iš miesto gatvių ir nuo šaligatvių. Taip pat bendrovė tvarkys miesto kapines ir iš jų išveš mišrias  atliekas į Klaipėdos regiono sąvartyną. Taip pat bus išvežamos surinktos gatvių valymo atliekos. Žaliųjų erdvių tvarkymo paslaugos apims žolės pjovimą, kitų želdynų priežiūrą ir tvarkymą, gėlių sodinimą gėlynuose, betoninių gėlynų atvežimą ir tvarkymą. Bendrovė užsiims ir medžių priežiūra – genėjimu, šakų surinkimu bei naujų medelių sodinimu. Sutartimi numatyti vaikų žaidimų ir sporto aikštelių aplinkos priežiūra bei valymas. Taip pat bus atliekami miesto puošimo darbai švenčių metu.

Lemtingi dešimt procentų

Šio pirkimo procesas, niekuo neišsiskiriantis nuo kitų viešų pirkimų, dėmesį traukia kainų manipuliacijomis. Ir ne todėl, kad per trejus metus miesto aplinkos priežiūrai reikės atseikėti tris milijonus eurų. Ne. Dėmesį traukia 291 134 eurai. Toks yra skirtumas nuo laimėtojo pateikto pasiūlymo ir pasirašytos sutarties vertės. Kyla natūralus klausimas: kodėl pasirengę sumokėti brangiau, nei siūlo tiekėjas. Ir ką siūlė konkurentai, dalyvavę šiame viešo pirkimo konkurse?

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius V. Pozingis savo atsakyme teigia, kad „vykdant atvirą tarptautinį konkursą dėl komunalinio ūkio aptarnavimo paslaugų buvo gauti du pasiūlymai. Pasiūlymus pateikė UAB ,,Šilutės komunalininkas“ ir UAB ,,Raguvilė“. Iš viešai paskelbtos informacijos žinome, kad konkurso laimėtojas UAB „Raguvilė“ pasiūlė 2 907 495,12 euro sumą. UAB „Šilutės komunalininkas“ direktorius Audrius Benkunskas teigia, kad jų siūloma kaina buvo didesnė dešimčia procentų nei laimėtojo. „Tik dvi dešimti sū“ Salomėjos Nėries eilėraščio herojų Paryžiuje pasiuntė į bado mirties glėbį. O štai Šilutės bendrovė milijoninės vertės pajamas prarado dėl dešimt procentų skirtumo. O jie lengva Savivaldybės administracijos ranka buvo atiduoti konkurentams iš kito rajono! Kodėl?

Atleido darbuotojus

Paklausite, kaip tai gali būti? Pasirodo, šiame pasaulyje viskas galima. Jei negalima, bet labai nori, tada galima. Ir jau beveik pradedame priprasti prie tokios „tiesos“. Ar ji tikai yra teisinga, čia tik klausimas, į kurį kiekvienas rasime savo individualų atsakymą.

O ką apie tai gali pasakyti V. Pozingis. Turbūt kaip visada: vadovaujame ir dirbame pagal įstatymus. Štai ir dabar administracijos direktorius pirštu rodo į Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Kainodaros metodika) 17.2 punktą. Taip, šis punktas suteikia tokią galimybę pirkimo konkurso rengėjui tuo atveju, kai negali nustatyti darbų konkrečios apimties. Tokiu atveju tiekėjų pasiūlymų kaina yra skirta tik pasiūlymams palyginti. Bet konkrečiu atveju išlieka atviras dešimties procentų arba 291 134 eurų klausimas. Juk iš esmės ir didesnę kainą pasiūliusi Šilutės įmonė galėjo atlikti tuos pačius darbus neviršijant numatytos vertės.

Ar tik vienintelis pasiūlytos mažesnės kainos prioritetas nulėmė pirkimo konkurso visumą? Ar dėl dešimties procentų Šilutės rajono savivaldybė atsisakė į rajono biudžetą įplaukų už pajamų mokesčius, kurie yra savotiška grąža, jei paslaugas teikia vietos verslo atstovas? Greičiausia tokia aplinkybė vertinama nebuvo. Kaip, greičiausiai liko neįvertinta, ir ta aplinkybė, kad UAB „Šilutės komunalininkui“ jau teko atleisti dvidešimt šilutiškių darbuotojų, lig šiol turėjusių stabilų darbą ir stabilias pajamas, tačiau papildžiusių rajono pašalpų ir išmokų gavėjų gretas. Na, tiesiog „saliamoniškas“ požiūris į savo rajono rinkėjus savivaldos rinkimų išvakarėse.

Taip elgtis būtų galima tik dviem atvejais. Pirmu – iš anksto žinant būsimų rinkimų rezultatą. Kaip jis bus pasiektas, iš praktikos taip pat žinome, kaip Saugų rinkiminėje apylinkėje praėjusių rinkimų metu rezultatai „netikėtai“ pakrypo V. Pozingio naudai. Antras atvejis, neturint intereso artėjančiuose rinkimuose.

Ištikimybė paslaptingumui

Tai ne viena keistenybė, gaubianti komunalinių paslaugų pirkimą Šilutės mieste. Kažkodėl neskelbiamas paslaugų sąrašas su įkainiais, nurodyti sutarties 2-ajame priede. V. Pozingiui atrodo, kad miesto gyventojams pakanka su tuo ką siūlė tiekėjas.

„Atsakome. Paslaugų sąrašas ir paslaugų įkainiai yra paviešinti kartu su tiekėjo pasiūlymu“, – teigia rašte administracijos direktorius. Tačiau tarp šių dokumentų yra esminis skirtumas. Sutartyje yra numatyti konkretūs darbai su konkrečiu įkainiu. Tačiau tai lieka paslaptimi interesantams, kas duoda pagrindo manyti, kad ten gali būti kažkas tokio, ko nereikia žinoti visuomenei. Ir įtarimus stiprina aplinkybė, kad nors visų paslaugų pirkimų kainos privalo būti viešinamos, tačiau visokiais būdais ir nelogiškais paaiškinimais vis tiek daroma tas pats, kas anksčiau buvo mėginta įvilkti į komercinės paslapties rėmus.

Principų vertė tik 10 proc.?

Ir vietoj epilogo uždėsime ant šio paslapčių torto savotišką vyšnaitę! Vienoje rajono žiniasklaidos priemonėje apie įvykusį komunalinių paslaugų konkursą V. Pozingis teigė, kad konkurse buvo svarbu paslaugų kaina. O mažesnę pasiūlė bendrovė iš Kretingos. Pasirodo, tai liko tik pasiūlymu. Juk Savivaldybė pasirašė sutartį su bendrove iš Kretingos už panašią kainą, kurią siūlė bendrovė iš Šilutės. Štai tokie gaunasi nacionaliniai pamario krašto viešųjų pirkimų ypatumai. Kaip sakoma, žodžių iš dainos neišmesi. Todėl iš ankstesnių V. Pozingio pasisakymų matome, kad jis išlieka ištikimas savo principams:

„Čia Šilutėje neina juokauti su mumis. Mano principas, kad mokam už padarytą darbą, ne už akis, ir už kokybiškai padarytą ir dėl to aš esu ramus. Įstatymas yra įstatymas“ (kalba netaisyta, - red. pastaba).

Štai šį kartą tokio principo vertė - apie trys šimtai tūkstančių eurų iš rajono biudžeto. Arba dvi dešimti sū...


Straipsnio komentarai

Va taip2022-09-26
Va taip reikia gyventi, kaip nori - taip valdai. O jei baudžiauninkams nepatinka, tai jų problema. Ateis rinkimai vis tiek balsuosit už tuos pačius ir po to stebėsitės, kad kažkas ne taip. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?