Neišsemiami kišenės gebėjimai

2013-12-27, Romualdas MAŽUTIS Kišenė verta himno – nebūtų per daug. Netikite? Pabandysiu įrodyti. Paklausykite, ką paporinsiu. Kišenė yra kišenė, ar ant dešinės kiškos ją prisiūtum, ar ant kairės. Visi žino, kad į kišenę dedama. Kišenė yra plati kaip daina ir atlapa kaip girtuoklio širdis. Kišenė trumpam paglosto kiekvieną įdedančią ranką. Duodančiojo įsitikinimai jai nerūpi. Kišenė neturi principų ir vadovaujasi giliu pragmatizmu. Tiksliau sakant, bedugniu pragmatizmu. Kišenė – svariausias civilizacijos išradimas, nenuilstamai tarnaujantis tvarkai bei tradicijai. Jei tai suirtų, piliečiai nebesusitartų. Tik Kristus neturėjo kišenės, todėl ir mirė ant kryžiaus. Bet jo pasekėjai tą klaidą ištaisė ir neketina dėl to kentėti ant kryžiaus. Kišenė neretam padeda šiltai gyventi. Ar tai blogai?
 Šiandien, kiek nuomonių, tiek ir teisybių. Prieš demokratiją nepapūsi!
 
Kišenę galima papuošti tautine juostele, ryškia raudona žvaigžde, dryžuotos vėliavos stačiakampiu – ji savo esmės nepakeis. Kišenė – natūralus sutvėrimas, viršijantis bet kokį partiškumą. Tribūnų deklaracijos jos neliečia. Kišenė skirta turėjimui, ji – nuolankus žmogaus tarnas. Vargšas tautietis kartais net  nepamato, kaip atvimpa jo švarkelio kišenė. Kai į ją svetima ranka įleidžia baltą voką, kišenė tarsi užmerkia akis, net jei ji prisiūta įstatymų sergėtojui. Keliantiems klausimą, kodėl panašūs dalykai vyksta, atsakoma aiškiai: „Visko nesužiūrėsi.“ Kritikams belieka naivi šypsena. Matyt, jie nesupranta globalios kišenės paskirties, juk ne išminčiai...
 
Kišenė gali glaustis prie šlaunies, sėdynės, net širdies – ne vieta ją giria, o patogumas ir antgamtiškas savo vertės suvokimas. Graži buitis visada pasikliauna kišenės gebėjimais ir dažnai laimi nematomas lenktynes su būtimi. Kišenė šiandien pergyvena savo renesansą. Tai ryškiausias mūsų laikų ženklas. Lietuva, aišku, nėra kažkokia išimtis ir kasdien gali didžiuotis fenomalia kišenės paskirtimi. Tai ir daroma, bet tylomis, nes kuklumas yra dorybė.
 


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!