Spalio 24-oji – Tarptautinė klimato kaitos diena

2022-10-25, zum.lrv.lt

Žemės ūkis yra vienas labiausiai klimato kaitos paveiktų sektorių, todėl itin svarbu ne tik taikyti emisijų mažinimo priemones, bet ir didinti ūkių atsparumą ir prisitaikymą. Tarptautinės klimato kaitos dienos proga, kviečiame išsamiau susipažinti kaip žemės ūkio sektorių veikia klimato kaitos iššūkiai ir kaip jis padeda juos spręsti.

Ar žinote, kad žemės ūkis ir maisto sistemos sukuria apie ketvirtadalį visų ŠESD emisijų pasaulyje?   

  • Lietuvoje žemės ūkis išmeta apie 20 proc. visų šalies šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų ir yra trečias po energetikos ir transporto sektorių.
  • Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje iki 2030 m. keliamas tikslas sektoriaus emisijas sumažinti 11 proc., lyginant su 2005 m.
  • Nepakankamai subalansuotas mineralinių trąšų naudojimas yra didžiausias ŠESD emisijų šaltinis žemės ūkyje Lietuvoje. Efektyvesnis mineralinių trąšų naudojimas, ekologinio ūkininkavimo ir kitų tvaresnių praktikų taikymas leistų ne tik prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, bet ir pagerinti paviršinių vandens telkinių būklę.

Ar žinote, kad klimato kaita jau stipriai daro įtaką bei keičia žemės ūkį?

  • Nedidelis atšilimas ir daugiau anglies dioksido atmosferoje gali padėti kai kuriems augalams greičiau augti. Tačiau vis dažnėjančios kaitros, stiprios audros, potvyniai ir sausros gali sumažinti augalų derlių bei paveikti jo kokybę – tą matėme ir šią vasarą didelėje dalyje Europos.
  • Esant kaitrai, gyvuliams gali kilti pavojus tiek tiesiogiai dėl karščio streso, tiek netiesiogiai dėl suprastėjusios pašarų kokybės.
  • Žuvininkystei ir ateityje didelės įtakos turės vandens temperatūros kilimas, dėl ko gali pasikeisti tam tikrų žuvų rūšių arealas arba gyvenimo ciklas, plisti invazinės rūšys.

Ar žinote, kad žemės ūkis gali prisidėti prie klimato kaitos švelninimo?

  • Žemės ūkis turi didelį potencialą mažinti ŠESD emisijas vystant tvarią ir aplinką tausojančią augalininkystę, taikant inovacijas gyvulininkystėje, didinant sektoriaus energetinį efektyvumą. Šiemet žemės ūkio ir miškininkystės dekarbonizacijos darbo grupėje buvo pristatytos ir aptartos efektyviausios priemonės.
  • Kitaip nei kiti ekonomikos sektoriai, žemės ūkis taip pat atlieka svarbų vaidmenį mažinant CO2 kiekį atmosferoje, jį kaupiant dirvožemyje ir biomasėje. Nusausintų durpžemių, naudojamų žemės ūkyje, atkūrimas gali reikšmingai prisidėti tiek prie ŠESD emisijų sumažinimo, tiek prie jų absorbavimo ir ilgalaikio saugojimo. Šiuo metu vis daugiau dėmesio yra skiriama anglies kaupimo ūkininkavimo vystymui, kuris sudarytų galimybes ūkininkams gauti papildomas pajamas iš anglies kaupimo dirvožemyje.
  • Žemės ūkis gali prisidėti ir prie atsinaujinančios energetikos plėtros, pvz. biometano gamybos, naudojant žemės ūkio atliekas.

Daugiau apie žemės ūkį ir klimatą https://zum.lrv.lt/lt/zaliasis-kursas/klimatas-ir-zemes-ukis

 

Reklama: Tvarios ir ekologiškos spaudos gamyba -  spaustuvė Skaitmena.lt


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!